MENY

Byste av Sigval Bergesen i biblioteket på Ullandhaug

En byste av Sigval Bergesen d.y. er igjen på plass i biblioteket på Ullandhaug.

Byste av Sigval Bergesen i biblioteket på Ullandhaug

Bysten er laget av Arnold Haukeland, til åpningen av Forskningsbiblioteket 22. september 1975. Den stod tidligere i Forskningsbiblioteket, og er nå på plass rett innenfor inngangen til Universitetsbiblioteket.

Sigval Bergesen d.y. (1893-1980) var en stor bidragsyter til utdanningsformål i Stavanger. Blant annet finansierte han Forskningsbiblioteket for det som den gangen het Rogaland distriktshøgskole. På grunn av dette fant en det naturlig å få laget en byste av ham som skulle stå i biblioteket. Han bidro også på mange andre måter til byutviklingen i Stavanger, og i 1982 ble det avduket en statue av ham i Vågen.