MENY

Enklere tilgang til forskningsdata

Regjeringen har vedtatt en ny nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.

 "Det må bli enklere for forskere å få tilgang til forskningsdata." Det mener regjeringen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som nå har vedtatt en ny nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata. 


Grunnprinsipper for forskningsdata.
Strategien slår fast tre grunnprinsipper for offentlig finansierte forskningsdata i Norge: 
 

  • Forskningsdata skal være så åpne som mulig, og så lukkede som nødvendig.
  • Forskningsdata bør håndteres og tilrettelegges slik at verdiene i dataene kan utnyttes best mulig.
  • Beslutninger om arkivering og tilrettelegging av forskningsdata må tas i forskerfellesskapene. 

"Disse prinsippene understøttes av forventninger og tiltak som vil gi forskerne bedre støttetjenester for å håndtere forskningsdata på en god måte. Det er viktig at institusjonslederne tilrettelegger lokalt, mens vi bidrar med gode nasjonale rammebetingelser" fastslår Røe Isaksen. 
 Bli med på seminar og lær det du trenger!
Mer om dette og ulike verktøy for håndtering av forskningsdata hører du om på . Det arrangeres av Universitetsbiblioteket og Forsknings- og Innovasjonsavdelingen. Påmelding innen 15. januar.


Krav om datahåndteringsplaner
Stadig flere vitenskapelige tidsskrifter krever tilgang til grunnlagsdataene når forskningsresultater skal publiseres. I EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, er åpen tilgang til forskningsdata og krav om datahåndteringsplaner standard. Norges forskningsråd krever også at godkjente planer for håndtering av data skal foreligge når kontrakt for nye forskningsprosjekter skal inngås. 


Enklere tilgang til data fra Statistisk sentralbyrå
Det må bli enklere for forskere å få tilgang til data fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Derfor vil regjeringen utrede en finansieringsmodell for tilgang til SSB-data, og støtte opplæring for forskere og støttepersonell i regi av SSB. 

Regjeringen vil ta hensyn til forslag fra Statistikklovutvalget og innspill fra høringen i arbeidet med å bedre forskeres tilgang på data fra SSB. 

LES HELE ARTIKKELEN I UNIFORUM

 

Bilde av Torbjørn Røe Isaksen (Foto: Ola Sæther)