MENY

Er du i gang med å skrive oppgave?

Husk at i biblioteket kan du få hjelp med oppgaveskriving. Vi kan hjelpe deg med å søke etter litteratur, og gi veiledning om kildehenvisninger og litteraturliste.

Studenter i biblioteket

Å ha en korrekt litteraturliste er en helt sentral del av en god oppgave, uansett hvilket studienivå du er på. Det er viktig å sitere dine kilder på en riktig måte, og ha presise henvisninger i teksten. Dette gjør det enklere for leseren å finne ut hvor du henter kunnskapen din fra. Å være nøye på dette er også en viktig del av det å ha god akademisk etikk.

Biblioteket kan hjelpe deg med dette. Vårt personale har god kjennskap til de forskjellige siteringsstilene som brukes, og vi har mye erfaring med å hjelpe studenter og ansatte med slike spørsmål. Vi gir derfor gjerne veiledning i hvordan du siterer og refererer på en korrekt måte, og vi kan hjelpe deg hvis du lurer på noe når du skal sette opp litteraturlisten din.

Vi minner om at vi selvsagt også kan hjelpe deg med å søke etter litteratur til oppgaven. For masterstudenter gir vi veiledning og kurs i bruk av EndNote.

Henvend deg i skranken inne i biblioteket dersom du trenger hjelp med oppgaven din!

Nettkurs
Vi har, i samarbeid med NettOp, produsert som tar for seg mye av det som er viktig når en driver vitenskapelig arbeid: Litteratursøk, kildekritikk, sitering, plagiering og lignende temaer. Vi anbefaler at du bruker disse kursene aktivt når du arbeider med oppgaver.