MENY

Er pensum i engelsk relevant for yrkesfag?

Torleif Sleveland holdt en meget interessant og faglig relevant presentasjon av sin masteroppgave mandag 29. september. Du kan se den på video her.

Det rapporteres om stadig frafall i videregående skole, spesielt på yrkesfag. Er dette fordi pensum ikke er relevant nok? Burde pensum knyttes mer opp mot det faglige? Torleif Sleveland sin interesse for disse spørsmålene ble vekket gjennom hans egen praksis som lektor på Godalen skole.

Han ble etter hvert litt oppgitt over at lærebøkene kanskje var for teoretiske for studentene, og bestemte seg derfor for å sjekke om dette faktisk stemmer. I sin masteroppgave i spesialpedagogikk analyserer han derfor tre ulike lærebøker. Han endret delvis oppfatning gjennom dette arbeidet: To av de tre analyserte lærebøkene mener han nå er gode og yrkesrelevante, selv om de bruker en del vokabular som kan være tungt for elevene å forholde seg til. De bruker til tider litt for mange såkalt før-faglige ord.

Den teoretiske bakgrunnen for Slevelands arbeid er de pedagogiske teoriene til Vygotskij og John Dewey, i tillegg til den nyere trefasemodellen til Anette Karmiloff-Smith. Læringsstiler, praksisretting og språklæring er sentrale begreper.


Se hele presentasjonen her:


Klikk her for å se lysbildene som ble vist under presentasjonen.

Bilde av Torleif Sleveland