MENY

Fagbokstafetten: Barnefattigdom i Norge

Mari Rege er førstemann ut i fagbokstafetten som UiS Alumni og UBiS har tatt initiativ til. Les hennes anbefaling av boka "Barnefattigdom" av Tone Fløtten (red.).

For to år siden var jeg på besøk ved Northwestern University i Chicago. Her møtte jeg Professor Greg Duncan som er professor i samfunnsøkonomi. Duncan forsker på hvordan man kan forbedre utviklingsmulighetene til barn fra fattige familier. Han ble ivrig da han forsto at jeg var norsk og sa at han hadde et viktig spørsmål til meg. Han ville at jeg skulle forklare hvorfor fattigdom går i arv også i Norge, til tross for at nesten alle norske barn går i offentlig barnehage eller skole, i tillegg til at Norge har bedre velferdsordninger for fattige enn de fleste andre land. Jeg ble han svar skyldig.

En stor internasjonal forskningslitteratur viser at familiebakgrunn har stor betydning for barns utvikling. Spesielt viser studiene at barn av foreldre med lav utdanning eller lav inntekt har dårligere muligheter til å lykkes i utdanningsløpet og arbeidslivet. Slik går fattigdom i arv.

Også i Norge har familiebakgrunn stor betydning for barns utvikling. Allerede i treårsalderen har barn av foreldre med høy utdanning bedre språkferdigheter enn barn av foreldre med lav utdanning. I norsk grunnskole er det store forskjeller i karakterer mellom barn av foreldre med høy og lav utdanning. I tillegg viser flere studier at barn av foreldre med høy utdanning i større grad enn andre lykkes med å fullføre videregående skole og ta universitetsutdanning. Barn av foreldre med lav lønn har dessuten større sannsynlighet for å selv tjene lite som voksne, og barn av sosialhjelpsmottakere har større sannsynlighet for å motta sosialhjelp som voksne.

Studiene ovenfor viser en trist virkelighet. Norsk familie-, utdanning- og velferdspolitikk har ikke lykkes i å gi barn like muligheter. Dersom dette temaet engasjerer, anbefaler jeg å lese boka Barnefattigdom av Tone Fløtten (red.) som nylig ble utgitt av Gyldendal Norsk Forlag. Boka inneholder flere artikler som samlet gir en grundig forståelse av fattigdomsproblematikken i Norge. Sentrale spørsmål er: Går fattigdom i arv? Hvorfor går fattigdom i arv? Hva kan gjøres for å bekjempe at fattigdom går i arv? Sammen med Magne Mogstad har jeg selv bidratt med et kapittel i denne boka.

De siste åra har barnefattigdom vært et av de mest diskuterte sosiale problemene i Norge. Også i valgkampen var fattigdom et viktig tema. Dette er utvilsomt et tema som mange har meninger om til tross for lite kunnskap. Fløttens bok ønskes derfor hjertelig velkommen.

 

Boka hos biblioteket: Barnefattigdom av Tone Fløtten (red.)

 

Mari Rege er professor ved Institutt for økonomi og ledelse ved UiS. Hun utfordrer Ingerid Bø til å være neste ut i fagbokstafetten.