MENY

Fagbokstafetten: Likestilling?

Ingerid Bø overtar stafettpinnen fra Mari Rege i UiS Alumni og UBiS sin fagbokstafett. Les hennes anbefaling av to bøker om likestilling.

Likestilling i Skandinavia
De nordiske land har ry som ”verdensmestre” i likestilling mellom kvinner og menn. I boken Han, hon och hemmet. Genuspsykologiska perspektiv på vardagslivet i nordiska barnfamiljer (2006) har Eva Magnusson sett på praksis i 30 nordiske barnefamilier hvor mor og far lever i parforhold, 10 fra Danmark, 10 fra Sverige og 10 fra Finland. Mor og far i hver familie ble intervjuet om slike emner: yrkesliv kontra familieliv, det betalte arbeidet, foreldrepermisjoner, hverdagsrutiner og arbeidsdeling hjemme, fritid og bevegelsesfrihet og samspillet i hverdagen – som par og som foreldre.

På basis av intervjuene ble parene delt i tre grupper: a) parene med den mest ujevne fordeling av arbeidet hjemme (11 par), b) parene med mellomfordeling av arbeidet hjemme (9 par) og c) parene med den mest jevne fordeling av arbeidet hjemme (10 par).

Hva kjennetegnet måten parene snakket om sin situasjon i hver av disse gruppene? Hvordan hadde de kommet fram til sin arbeidsdeling hjemme? Hva fortalte de om fritiden? Hvordan snakket de om eventuelle konflikter? Hvordan snakket de om foreldrepermisjonen? Om foreldreskapet? Om likestilling? Det som gjør boken så interessant, er at den kommer nær våre dagligdagse talemåter, og viser hvordan talemåtene kan hemme – eller fremme – arbeidet med å nå fram til likestilling. Her er det mye vi kan kjenne igjen. Ved å gå inn i barnefamiliers hverdagsliv med en kvalitativ forskningstilnærming, viser Eva Magnusson oss noe vesentlig om u/likestillingens betydning for individer og familier. Ved å kaste lys på prosesser, hjelper hun oss til å forstå våre egne liv bedre.

Likestilling i andre vestlige land
En bok som kan være en god oppfølger til Eva Magnussons beretning om nordiske barnefamilier, er The incomplete revolution. Adapting to women’s new roles av Gösta Esping-Andersen (2009). Forskningen som presenteres i denne boken, er hovedsakelig kvantitativt orientert og dekker et bredere utvalg land – særlig fra Europa, men også USA, Canada og Australia. Allerede bokens tittel minner om at det finnes en avstand mellom likestilling som prinsipp på den ene siden, og praksis på den andre. Der Magnusson går tett inn på parene, tar Esping-Andersen et samfunnsperspektiv på situasjonen. Hva kan samfunnet vinne på at vi fullfører revolusjonen? Hvordan kan samfunnet bidra til at det skjer?

Likestilling mellom kvinner og menn er en menneskerett (jf. FN’s erklæring om menneskerettigheter). Det er en tilstrekkelig grunn til at vi ikke kan slå oss til ro i det ufullstendige. En annen grunn er at mellomposisjonen vi er i nå, inneholder nye ulikestillinger og sosiale risiki. Når forskning dessuten viser at likestilling bidrar til stabile parforhold og til trivsel og velferd for både voksne og barn, gir det oss en ekstra grunn til å gå videre. De to bøkene har svært ulike tilnærminger, men er hver på sin måte solid faglig fundert og kan med det være interessante kilder til å forstå mer om både målet og veien.

Bøkene finner du hos biblioteket: 

Hon, han och hemmet - Eva Magnusson

The Incomplete Revolution - Gösta Esping-Andersen

 

Ingerid Bø er førsteamanuensis og forsker ved UiS-seniorsenter. Hun utfordrer Erik Fossåskaret til å være neste ut i fagbokstafetten.