MENY

Finn det du trenger på bibliotekets fagsider!

Universitetsbiblioteket lanserer nye fagsider som inneholder relevant informasjon direkte rettet inn mot de enkelte fagområder ved UiS.

Mye av informasjonen på Universitetsbibliotekets nettsider er relevant for de fleste studenter og ansatte ved UiS. Andre ting er "smalere", og rettet inn mot spesifikke fagområder. På de nye fagsidene våre legger vi spesielt vekt på den fagspesifikke informasjonen. Her finner du det du trenger samlet på et sted!

På fagsidene finner du blant annet:

  • Kontaktinformasjon til fagansvarlig for ditt fagområde
  • Nyttige databaser og nettressurser
  • Relevante kurs og informasjon om individuell veiledning
  • Hjelp til oppgaveskriving
     

Vi håper at mange av dere vil ha nytte av disse sidene. Gi gjerne tilbakemelding til fagansvarlig dersom det er noe du savner på din fagside.
 

 

Tre studenter ved PC i biblioteket