MENY

Forandringer i bibliotekets lokaler

Færre hyller, flere PCer, nye leseplasser og bedre skilting. Alt dette er endringer som vi håper vil gjøre bibliotekets lokaler på Ullandhaug enda mer innbydende og hensiktsmessige for våre brukere.