MENY

Høy deltagelse på bibliotekets kurs

Universitetsbiblioteket holder flere kurs enn i fjor, og kursene er bedre besøkt.

Til nå i år (januar til september) har Universitetsbiblioteket arrangert 97 kurs, med til sammen 2193 deltagere. Dette utgjør et gjennomsnitt på 22,6 deltagere per kurs. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 86 kurs med 1754 deltagere, et gjennomsnitt på 20,4 deltagere.

Det var en spesielt stor økning i september. Da hadde vi 33 kurs med hele 788 deltagere, et gjennomsnitt per kurs på 23,4 deltagere. I fjor var gjennomsnittet mye lavere: 16,6 deltagere per kurs (332 deltagere fordelt på 20 kurs).

Vi er veldig glade for at våre kurs vekker interesse og når et bredt publikum. Vi håper dere som deltar på våre kurs har stort utbytte av dem. Vi mottar svært gjerne tilbakemeldinger på hva som fungerer, og hva som kan gjøres bedre.

Vi minner om at vi fortsatt vil arrangere flere kurs før jul, blant annet i EndNote 21. oktober og 5. november. Fra slutten av oktober og i hele november blir det workshops i hvordan en registrerer vitenskapelige publikasjoner i Cristin, noe vi håper mange vitenskapelig ansatte vil benytte seg av. Se vår kurskalender for datoer og mer informasjon.

Bibliotekar veileder student