MENY

Lansering av "Den store utferda"

Nils Olav Østrem lanserte sin nye bok "Den store utferda" i biblioteket på Ullandhaug fredag 20. mars. Einar Niemi kommenterte boka. Du kan se alt på video her.

Bilde av Nils Olav Østrem og Einar Niemi (Foto: Kjetil Endresen) Nils Olav Østrem og Einar Niemi

Boka "Den store utferda" ble gitt ut på forlaget Scandinavian Academic Press denne måneden. Forfatter Nils Olav Østrem presenterte den i Universitetsbiblioteket på Ullandhaug fredag 20. mars, foran et faglig kvalifisert publikum.

Utvandring fra Skjold og Vats
"Den store utferda" dreier seg om utvandring til USA fra Skjold og Vats, i perioden fram til 1914. Boka bygger på Østrems doktoravhandling.

Begrepet "utvandrerkultur" er sentralt i boka. Østrem er opptatt av å finne ut hva som var den enkelte utvandrers grunnlag for emigrasjonen: Hvilken sammenheng kom de fra, og hvilke grunner hadde de til å ta dette valget? Han gjør dette ved å ta utgangspunkt i enkeltpersoner som vi har brev og annet kildemateriale fra. Han mener det var en "flyttekultur" i de bygdene han skriver om: Det var en naturlig del av livet at en stod foran valget om en skulle bli eller dra, de livsvilkår en hadde gjorde dette nødvendig.

Et gjennomført faglig arbeid
Einar Niemi fra UiT var Østrems hovedveileder under doktorgradsarbeidet, så da passet det godt at han kunne være til stede under denne lanseringen, og komme med sine kommentarer til boka.

Han understreket at dette er et gjennomført faglig arbeid: Noter og litteraturliste tar opp en betydelig plass i boka, og det er ingen tvil om at det metodologiske er på et høyt nivå. De grepene som er gjort fra forlagets side har vært til bokas fordel: Den har blitt mer lesbar for et bredt publikum, med færre av de tunge fagbegrepene som hører hjemme i en avhandling. 

Niemi er overbevist om at boka har sin plass innenfor den faglige debatten, og det kan i høyeste grad forsvares å gi ut en gammel doktoravhandling i bokform. Den har et budskap å formidle, og de faglige funnene i arbeidet står seg like godt den dag i dag. Han virket imponert over hvordan Østrem "intervjuer" personene han tar for seg i boka, og "kommer inn i hodet" på mennesker som levde for over 100 år siden. Dette gjør stoffet levende for leseren.