MENY

Lanserte bok om verdipedagogikk i barnehagen

Onsdag ble boka «Verdipedagogikk i barnehagen» lansert i Universitetsbiblioteket på Ullandhaug. Hele seks forfattere tilknyttet barnehagelærerutdanningen ved UiS står bak den forskningsbaserte boka.

  • Eva Johansson er en av bokas seks forfattere. Hun hold presentasjon for de mange oppmøtte.
    Eva Johansson er en av bokas seks forfattere. Hun hold presentasjon for de mange oppmøtte.
  • Stein Erik Ohna kommenterte boka på boklanseringen.
    Stein Erik Ohna kommenterte boka på boklanseringen.
  • Universitetsforlaget stilte med kake for anledningen.
    Universitetsforlaget stilte med kake for anledningen.

«Verdipedagogikk i barnehagen» er utgitt på Universitetsforlaget, og kom i salg tidligere denne måneden. Den bygger på prosjektet «Verdier i barnehagen».

I dette samarbeidsprosjektet ble kommunikasjon av verdier mellom barn og voksne ble studert over to år. Til sammen foregikk forskningsprosjektet i fire år. 7 barnehager, 230 ansatte og 650 barn deltok i denne studien, som er del av det nordiske forskningsprosjektet «Education for Tomorrow: Values Education in nordic Preschools».

Takket de involverte
Onsdag 14. oktober ble det arrangert en lansering av boka i Universitetsbiblioteket på Ullandhaug. Professor Eva Johansson ved Institutt for barnehagelærerutdanning er en av bokas seks forfattere.

Hun holdt presentasjon av boka for de mange oppmøtte, og professor Stein Erik Ohna ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk kom med kommentarer om bokas innhold. Johansson benyttet anledningen til å takke alle de involverte i prosessen.

– Det er seks forfattere som står bak denne boka, men det har vært mange flere involvert. Vi ønsker å takke alle barnehageansatte og barna som har bidratt, sa hun.

Verdier i barnehagen
Johansson snakket videre om bakgrunnen for boka og hvordan forfatterne ønsker at den skal bidra til en diskusjon om hvilke verdier som preger barnehagehverdagen.

– Norge er et pluralistisk samfunn og i barnehagen blir det kommunisert en rekke ulike verdier mellom barn og voksne. Hvilke verdier preger så barnehagehverdagen og hvilke dilemmaer kan oppstå i de ansattes verdipedagogiske arbeide, sa Johansson under boklanseringen.

Et av bokas mål er å utvikle kunnskap om verdier og verdipedagogikk i barnehagen. Forfatterne vil bidra til å utvikle et språk for verdier. Noen av forskningsspørsmålene som de ansatte i barnehagene jobbet med i studien gikk ut på hvilke verdier som er viktige for de voksne og hvordan de arbeider for å støtte og utfordre barns kunnskap om verdier.

Komplekst arbeid
Boken henvender seg til fagfolk i barnehagen, studenter, forskere og andre med interesse for barnehagesektoren. Den belyser blant annet det komplekse arbeidet med verdier som pågår i hverdagens mange møter mellom voksne og barn, for eksempel i garderoben og leken.

Videre viser den hvilke refleksjonsprosesser et slikt arbeid kan initiere hos personalet. Avslutningsvis trekker forfatterne opp samfunnsmessige perspektiver på barnehagens arbeid med verdier.

Hele seks forfattere tilknyttet barnehagelærerutdanningen ved UiS står bak boka: Eva Johansson, Kristin Fugelsnes, Elisabeth Ianke Mørkeseth, Monika Röthle, Berit Tofteland og Berit Zachrisen.

– Viktig bok
Under onsdagens boklansering ble det servert kaffe og te, og Universitetsforlaget stilte med kake for anledningen. SiS bok var også til stede og solgte boka. På slutten av arrangemenet, ble det i tillegg åpnet for at publikum kunne stille spørsmål til forfatterne. Det gjorde blant andre Inger Haraldsen, styrer ved Tastaveden barnehage, som ønsket å takke forfatterne for det arbeidet de hadde lagt ned som førte til denne boka.

– Dette er en veldig viktig bok som vi skal bruke aktivt i barnehagen. I en tid der fokus er rettet mot mer læring og kartlegging, trenger vi bøker som løfter fram denne delen av barnehagens arbeid. Det er veldig viktig at boka blir lagt frem for politikerne slik at vi som jobber i barnehager selv i større grad kan få være med å påvirke kartleggingen og observasjonen av barna i barnehagene, sa hun.


Tekst og foto: Maria Gilje Torheim