MENY

Lydopptak av boklansering med Anne Kalvig

Anne Kalvig lanserte sin nye bok ”Åndeleg helse” i Bokkafeen i Kjølv Egelands hus onsdag 5. desember. Teologistudent og alternativbehandler Silje Trym Mathiassen var med som kommentator. Her kan du høre lydopptak av hele presentasjonen.

Dette var selve lanseringen av boka, siden den kom ut bare to dager før. Den bygger på Kalvigs doktoravhandling fra 2011. Hun har dybdeintervjuet ni alternative terapeuter for å la dem komme til orde med sitt syn. Dette er noe som har manglet i litteraturen om alternative livssyn tidligere.

Silje Trym Mathiassen kommenterte boka, med bakgrunn i sine egne erfaringer gjennom mange år som alternativ terapeut og behandler. Hun hadde veldig mye godt å si om boka, men kom også med enkelte kritiske spørsmål og innvendinger.

Siden dette var en lansering var også en representant fra Cappelen Akademisk forlag til stede, og hun fikk avslutte arrangementet, med overrekkelse av blomster til forfatteren, og en takk for godt samarbeid.

iTunes
Hør opptak av lanseringen i iTunes. Du kan også laste ned opptaket, dersom du ønsker det.