MENY

Lydopptak av bokpresentasjon i Bokkafeen 15. januar

Brit Hanssen og Dag Husebø presenterte boka "Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?" i Bokkafeen i Kjølv Egelands hus tirsdag 15. januar. Du kan høre hele presentasjonen her dersom du gikk glipp av den.

Brit Hanssen, Dag Husebø og Magne Nesvik

"Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press? : Spenninger i høgere utdanning" kom ut på Tapir Akademisk forlag i fjor. Brit Hanssen og Dag Husebø er redaktører, sammen med Torlaug Løkensgard Hoel.

Redaktørene Hanssen og Husebø presenterte boka. De fortalte om hva som er ideen bak utgivelsen, og hva de har funnet ut gjennom prosessen med å skrive boka. En rekke ansatte ved UiS har bidratt med kapitler til boka, og enkelte av disse ble sitert. Måten de deler tanker om sin hverdag som undervisere på et universitet gjør inntrykk.

Magne Nesvik kom med poengterte og spissede kommentarer. Som tidligere mangeårig utdanningsdirektør i Rogaland fylkeskommune kjenner han godt til høyere utdanning, og han var ikke redd for å si sine meninger om det han synes er bokas styrker og svakheter. Det ble en god og munter diskusjon mellom ham og forfatterne.

UiS mediearkiv
Du kan høre hele presentasjonen i UiS sitt mediearkiv.