MENY

Lydopptak av bokpresentasjon med Fartein Valen-Sendstad

Fartein Valen-Sendstad presenterte boka "Bonden i Betlehem og fiskeren i Kapernaum" i Bokkafeen tirsdag 17. desember, med Odd Kristian Reme som kommentator.

Bilde av Fartein Valen-Sendstad og Odd Kristian Reme

Fartein Valen-Sendstad gav ut boka "Bonden i Betlehem og fiskeren i Kapernaum : Fra Juda og Galilea i tidlig romersk tid" tidligere i år. Den bygger på nyere forskning og arkeologi rundt Jesus og hans samtid, en forskning Valen-Sendstad både følger med på og deltar i selv. I sin nye bok røsker han litt opp i enkelte forestillinger en ofte har rundt hvordan samfunnsforholdene i Jesu tid. Blant annet påstår han at fariseerne var noe bedre enn sitt rykte, og han påviser også at kong Herodes ofte har blitt satt opp som en direkte motsetning til Jesus, og har blitt en slags Antikrist-skikkelse. Sannheten er at han ikke var en verre tyrann enn herskere flest på den tiden, og han var i tillegg oldtidens største byggherre.

Politiker og dialogprest Odd Kristian (Kian) Reme hadde lest boka med stor glede og interesse. Han har selv vært i områdene boka beskriver en rekke ganger, gjennom sitt solidaritetsarbeid i Palestina. Han begynte med å knytte det historiske i boka opp mot dagens situasjon, før han gikk inn i bokens hovedtemaer. Han uttrykte stor begeistring for Valen-Sendstads arbeid, selv om han også hadde enkelte konstruktivt kritiske anmerkninger.


Podcast
Du kan laste ned lydopptaket på webcast.uis.no.