MENY

Lydopptak av bokpresentasjon med Oluf Langhelle og Arild Aurvåg Farsund

Oluf Langhelle og Arild Aurvåg Farsund presenterte boka "International trade negotiations and domestic politics : the intermestic politics of trade liberalization" i Hotellhøgskolens forsknings- og opplevelsessenter, tirsdag 28.januar. Helge Ole Bergesen kommenterte. Du kan høre hele presentasjonen her.

Bilde av Arild Aurvåg Farsund, Oluf Langhelle og Helge Ole Bergesen

"International trade negotiations and domestic politics : the intermestic politics of trade liberalization" ble gitt ut på det anerkjente forlaget Routledge i fjor. Oluf Langhelle har vært redaktør, og Arild Aurvåg Farsund og Hilmar Rommetvet er blant bidragsyterne i boka. Alle disse tre er ansatt ved UiS.

En interessert forsamling var til stede i underetasjen i Ellen og Aksel Lunds hus tirsdag 28. januar. Flere av de tilstedeværende noterte flittig under presentasjonen, og etterpå var det en engasjert diskusjon med mange gode innlegg fra salen. 

Oluf Langhelle kunne fortelle at boka er et resultat av arbeid helt tilbake til 1999, når han dro på en konferanse i Seattle. Han ble der vitne til en av de største demonstrasjonene i moderne tid, med 60 000 demonstranter i gatene. Spørsmålene de stiller i boka handler om hvorfor det er så vanskelig å få til en omfattende internasjonal handelsavtale, når alle egentlig mener at det ville være fornuftig å få til en slik avtale. Han prøvde å forklare dette gjennom ulike modeller. Dette er et komplekst tema der mange motstridende nasjonale og internasjonale interesser møtes, noe som kanskje er selve hovedårsaken til at en stadig møter veggen.

Arild Aurvåg Farsund snakket om Norges rolle innen dette. Norge er en del av en gruppe med små og økonomisk priviligerte land med en aktiv handelspolitikk. Et interessant poeng er at Norge som eksportør kan minne litt om et utviklingsland, siden så mye av det vi eksporterer er råvarer. Sentrumspartienes (Sp og KrF) rolle er et studie verdt. I tillegg utgjør landbruket et evig unntak og problemområde, siden både Norge og flere andre land vil beskytte denne nasjonale næringen mer enn noen annen næring. Dette kalles landbrukseksepsionalisme. En går ut fra at landbruket er en helt spesiell næring som krever helt spesielle vilkår, men dette er omstridt.
 

Podcast
Du kan laste ned lydopptaket på webcast.uis.no.