MENY

Lydopptak av bokpresentasjon med Øyvind Foss og Bernt Hagtvet

Øyvind Foss presenterte boka "Forskning og folkemord : Tysk vitenskaps mørke fortid" i Bokkafeen i Kjølv Egelands hus tirsdag 15. oktober, med Bernt Hagtvet som kommentator. Du kan høre hele presentasjonen her.

Bilde av Helge Ole Bergesen, Øyvind Foss og Bernt Hagtvet

"Forskning og folkemord : Tysk vitenskaps mørke fortid" kom ut på Spartacus forlag tidligere i år, og den har allerede fått bred og god omtale i flere aviser.

Øyvind Foss tar for seg store ideer i en ganske liten bok: Etikk, atomvåpen og rasehygiene, i en spenning mellom atombomben og Auschwitz. Foss skrev første gangen om disse temaene allerede i 1985. Da vakte det en del oppsikt, fordi mange i Tyskland mente en var "ferdig" med dette. Historien etterpå har vist at en hadde så vidt begynt. Blant annet har Foss gjennom sin forskning funnet fram til mye oppsiktvekkende og sjokkerende historisk materiale, noe som også kommer fram i denne boka.

Bernt Hagtvet begynte sitt innlegg med å gi Øyvind Foss en kompliment for hele hans lange og spennende forfatterskap. Han tok så utgangspunkt i tre problemstillinger som han mener er relevante i forhold til hans nyeste bok:

  • Vitenskapens rolle og autonomi i ulike politiske regimer.
  • Hvorfor hadde noen vitenskapsmenn styrke og integritet til å motså nazismen, mens andre ikke hadde det?
  • Ideologienes besettelseskraft; Hva gjorde at nazismen fikk så mange tilhengere?

Ut fra disse spørsmålene holdt han et engasjert innlegg om demokratiets rolle og fundamentalismens fristelser, med klar relevans også for Norge i dag.

Foss og Hagtvet sine innledninger ble fulgt av en engasjert debatt, der det ble stilt en rekke gode spørsmål fra publikum. Denne delen av presentasjonen er ikke inkludert i lydopptaket.

Podcast
Du kan laste ned lydopptaket på webcast.uis.no.