MENY

Nedgang i utlån og besøk, økt bruk av digitale ressurser

Universitetsbiblioteket opplevde en viss nedgang i besøk og utlån i 2012, men bruken av våre digitale ressurser fortsetter å øke.

Tre jenter i biblioteket

2011 var et rekordår for biblioteket, med 252 000 besøk. Dette tallet gikk noe ned i 2012, og vi endte på rett over 240 000 besøk. Antallet utlån gikk også noe ned, fra 128 500 i 2011 til 119 000 i fjor.

For våre fysiske ressurser var 2012 dermed ikke det beste året. Bruken av våre digitale ressurser fortsetter derimot å stige. Vi mangler fortsatt tall fra noen mindre databaseleverandører, men et overslag viser at vi vil ende på rundt 129 500 nedlastede vitenskapelige artikler. Dette er ca. 1000 flere enn i 2011, som var et rekordår for nedlastinger.

Årets første SmiS avis hadde en god artikkel om nedgangen i antall utlån, som de koblet med tilsvarende nedgang på Stavanger bibliotek, Sølvberget. Bla deg fram til side 27 for å lese denne artikkelen.

E-bøker
Å måle hvor mye e-bøker blir brukt ved Universitetsbiblioteket er ingen lett oppgave. Vi mottar e-bøker fra mange små og store leverandører, og mye av det som brukes er gratis tilgjengelig på nettet, for eksempel alt i Bokhylla.no fra Nasjonalbiblioteket. E-bøker fra de tre leverandørene DawsonEra, ebrary og SpringerLink ble til sammen lastet ned litt over 9000 ganger i fjor.

UiS Brage
Universitetets institusjonelle arkiv UiS Brage hadde god framgang i 2012. Denne basen inneholder masteroppgaver, doktoravhandlinger og artikler i fulltekst fra ansatte og studenter ved UiS. UiS Brage hadde over 31 600 besøk i fjor. Dette er nesten 10 000 flere enn i 2011.

Vi takker alle studenter og ansatte som bidro med sin forskning til UiS Brage i 2012, og håper at så mange som mulig vil bidra i 2013. Bibliotekets kontaktperson for UiS Brage er Linda Johnsen.