MENY

Norges beste universitetsbibliotek, ifølge studentene.

I Studiebarometeret var Universitetsbiblioteket i Stavanger på topp blant alle landets universitetsbibliotek. Vil du vite hva vi er best på og hvorfor?

Studiebarometeret gir riktig nok et noe overfladisk bilde av tilfredsheten med bibliotekets service. Man kan kun svare på generell tilfredshet, uten å fortelle hva man er spesielt fornøyd med: Er det kurs i søking, EndNote eller kildekritikk?  Er det servicen i skranken, eller personlig søkehjelp med en bibliotekar? Studieverkstedet med hjelp til akademisk skriving? Er det leseplassene, de fysiske fasilitetene eller åpningstidene? Eller er det den vennlige og gode stemningen som møter deg i biblioteket?

Alle disse spørsmålene kan vi kun gjette svarene på. Det skal likevel ikke få lov å ta gleden fra budskapet om at vi scorer veldig høyt på Studiebarometeret. Vi er den enheten på UiS som scorer høyest, og det universitetsbiblioteket i landet som scorer høyest. Vi får karakteren 4,3 på en skala fra 1 til 5, noe som er 0,1 poeng høyere enn bibliotekene på UiA og UiO.

Hva har vi gjort for å komme så høyt?

Vi mener selv at disse ti punktene er noe av grunnen til at vi har kommet så høyt:

  1. Vi har først og fremst fokus på å hjelpe studentene i deres læring. Hva kan vi gjøre som bedrer studentenes læring og trivsel?
  2. Vi har store ambisjoner, og jobber for å gjennomføre disse raskt.
  3. Vi har døgnåpnet biblioteket, så man kan bruke de fysiske fasilitetene når man ønsker det.
  4. Vi jobber bevisst med å forbedre læringsmiljøet. Vi har forskjellige soner i biblioteket med ulike møbler, slik at alle kan finne en plass der de liker best å jobbe.
  5. Vi har i 2015 og 2016 økt antallet studieplasser fra 275 til 520.  Vi jobber samtidig med å bedre kvaliteten på plassene, og skifter ut bord og stoler når det er nødvendig.
  6. Vi har fokus på serviceinnstilling, og at alle medarbeidere utvikler sin kompetanse slik at de kan yte kvalifisert og vennlig service.
  7. Vi utvikler nye tjenester. 3D-lab, studieverksted med hjelp til akademisk skriving, onlinekurs og MOOCs. Vi har Kongsgårdsalongen med et unikt studiemiljø, og et nytt digitalt studieverksted er på vei.
  8. Vi har et motto: Si alltid ja! Nye tjenester og folk som ønsker å bruke biblioteket til nye ting får sjelden nei.
  9. Vi gir aldri opp. Problemer er til for å bli løst. F. eks. jobber vi nå med å løse problemet med bedre luft og flere toaletter.  Det ser ut til å bli løst innen sommeren.
  10. Vi har fokus på de internasjonale studentene. All skilting er på engelsk, vi har kurs på engelsk og mange arrangementer som de internasjonale studenter liker, slik som språkcafe og quiz.


Økt aktivitet

Vi ser klart i våre utlånstall, besøkstall og nedlastingstall at biblioteket har økt aktivitet og blir brukt mer. Det er vi glade for!

I 2016 steg besøkstallet på Ullandhaug fra ca. 300.000 til 410.000, altså en økning på 27 % i forhold til 2015. Utlånstallet for papirmaterialer går ned på de fleste bibliotek i landet fordi det er økt bruk av elektroniske materialer. Hos oss holder de stand. Vi har en økning på 2% fra 2015 til 2016 (fra 50.924 til 51.777).

Bruk av elektroniske materialer stiger fortsatt, og spesielt e-bøker blir brukt mer. I 2016 hadde vi 157 000 flere nedlastinger enn i 2015, det er en økning på 36 %.

       

Har suksessen en bakside?


Vi ser at når vi forbedrer læringsmiljøet øker bruk og besøkstall. Det samme gjelder for materialer. Hvis vi har et stort utvalg med høy kvalitet på de elektroniske materialer vi stiller til rådighet øker bruken. Selv om vi har stor økning av elektroniske materialer er det forholdsvis lavt i forhold til andre universiteter. Bruken ville vært enda større hvis vi hadde hatt flere materialer til rådighet, noe som kunne ha bedret forskningen ved UiS.

Vi ønsker å være i front og gjøre nye utviklingstiltak som forbedrer studentenes læringsprosess. Det er ressurskrevende, og vi jobber hardt for å få det til. Vi holder nå på med å endre bibliotekets interne organisasjon, og fokuserer på å rasjonalisere og endre arbeidsprosesser for å få bedre mulighet til å skape vekst. Vi må samtidig ta hensyn til bibliotekets ansatte. Det merkes når det kommer 110.000 flere «kunder i butikken».

Skal vi fortsette å være på toppen, noe vi selvfølgelig ønsker, må vi ha forståelse for viktigheten av bibliotekets tjenester på hele universitetet. Gode bibliotektjenester skaper bedre studenter, større gjennomstrømning og bedre forskningsresultater!


Tekst: Gitte Kolstrup

 

Bilde fra Kongsgårdsalongen