MENY

Ny lånetid for bibliotekets bøker

Universitetsbiblioteket forenkler reglene.

Fram til nå har lånetiden for bøker og annet materiale vært fire uker, men to uker dersom det er venteliste. Nå blir lånetiden den samme, uansett om det er venteliste eller ikke.

Lånetid ved de ulike avdelingene:

  • Tre uker på Ullandhaug
  • Tre uker på Arkeologisk museum
  • Fire uker i Bjergsted

For tidsskrifter og DVD er lånetid en uke. Slike korttidslån kan en ikke fornye selv, ta kontakt med biblioteket.

Det er fortsatt mulig å fornye lån dersom det ikke er venteliste. En kan selv fornye ved å logge seg på gjennom biblioteket sine hjemmesider. Lån kan fornyes inntil åtte ganger dersom det ikke er venteliste. Maksimal lånetid på bøker er seks måneder.

Vi minner om at det også er mulig å laste ned applikasjonen Bibsys MinSide og fornye med den.

Bibliotekar veileder student