MENY

Ny søketjeneste: Oria

Oria er den nye inngangen til bibliotekets samlinger.

Søketjenesten Oria er en felles portal til det samlede materialet som finnes ved norske fag- og forskningsbibliotek, supplert med en mengde elektronisk materiale fra åpne kilder. Den erstatter Bibsys Ask.

Ved siden av å gi direkte tilgang til elektronisk materiale gir Oria oversikt over dine lån, bestillinger og reserveringer. Du har mulighet til å opprette lister for lagrede dokumenter, dele listene via sosiale medier eller sende dem til EndNote.

Den største forskjellen på Oria og Bibsys Ask er at Oria søker i flere kilder, og gir dermed flere treff. Oria gir direkte tilgang til fulltekst der det er tilgjengelig. Den store mengden treff en kan få når en søker gjør at det blir viktig å benytte avgrensningsmulighetene i systemet.

Vi understreker at Oria er ment å være et startpunkt og supplement i informasjonsinnsamlingen. Dersom du samler informasjon til et større vitenskapelig arbeid anbefaler vi fortsatt at du søker direkte i de aktuelle fagdatabasene, i tillegg til Oria.

Dersom du har noen spørsmål i forbindelse med dette kan du kontakte biblioteket. Det vil også bli drop in-kurs i bruk av Oria hver tirsdag i september. Vi oppfordrer alle studenter og ansatte som har anledning til å bli med på et av disse.

NB!
Oria er en ny tjeneste som fortsatt er under utvikling. Det kan derfor hende at den av og til er litt ustabil, eller kan oppleves som treg i perioder. Dersom det skulle skje er det fortsatt mulig å søke i den gamle Bibsys Ask.

Søk i Ask:

 

Logo Oria