MENY

Nytt i hyllene i april

Hold deg oppdatert! Her er all ny fag- og skjønnlitteratur, musikk, noter og filmer som ble kjøpt inn i løpet av april. Nye bøker står utstilt i biblioteket.

NYTT PÅ ULLANDHAUG           NYTT I BJERGSTED         NYTT PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM   

 

Nytt i hyllene Ullandhaug

000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING

BARNEBØKER.BARNELITTERATUR

070 JOURNALISTIKK

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

200 RELIGION

300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV

340 JUS. FORVALTNING

350 OFFENTLIG FORVALTNING

360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

370 PEDAGOGIKK.SPESIALPEDGOGIKK

380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE

400 SPRÅK

500 NATURVITENSKAP.MATEMATIKK

600 ANVENDT VITENSKAP. MEDISIN.TEKNOLOGI

610 MEDISIN.SYKEPLEIE

620 TEKNOLOGI. TEKNIKK

640 HOTELLFAG

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE

660 KJEMISK INDUSTRI. HUSBYGGING

700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT

800 LITTERATUR

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER

E-BØKER

SERIER 

DVD

MASTEROPPGAVER

DOKTORAVHANDLINGER

LYDBØKER

CD-ROM

 

 
000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING.

 1     Hanegraaff, Wouter J.: Esotericism and the academy
               001.9
2     Lin, Ying-Dar: Computer networks
               004.6
3     Hwang, Kai: Distributed and cloud computing
               004.678
4     Assev, Sigurd M.: Drift av lokalnettverk
               004.68
5     Cadenhead, Rogers: Sams teach yourself Java in 21 days
               005.133
6     Gaddis, Tony: Starting out with C++
               005.133
7     Griffiths, Ian: Programming C# 5.0
               005.133
8     Dahl, Henrik: Dataanalyse med Excel
               005.54
9     Design and control of intelligent robotic systems
               006.3
10    Zhou, Zhi-Hua: Ensemble methods
               006.31
11    Cruise, John: Adobe InDesign CS6
               006.68
12    Spencer, Donna: A practical guide to information architecture
               006.7
 BARNEBØKER. BARNELITTERATUR

13    Anfinnsen, Eva: Uff da! sa farmor
               028.5
14    Averbeck, Jim: Hva om
               028.5
15    Baugstø, Line: Kaja og Stine og sjokoladetyvene
               028.5
16    Björk, Christina: Prinsesser og drakar
               028.5
17    Bowler, Tim: Spille død
               028.5
18    Bowler, Tim: Nære på
               028.5
19    Boyne, John: Noah rømmer hjemmefra
               028.5
20    Carle, Eric: Fra topp til tå
               028.5
21    Dennis, H.L.: De tre utvalgte
               028.5
22    Egner, Thorbjørn: Hypp mine hester
               028.5
23    Eriksen, Endre Lund: Alvin Pang på rømmen
               028.5
24    Fiske, Anna: Hele dagen lang
               028.5
25    Funke, Cornelia: Måneskinnsdragen
               028.5
26    Henriksen, Hilde: Sitronlimonaden
               028.5
27    Hole, Stian: Annas himmel
               028.5
28    Holen, Øyvind: Drabant
               028.5
29    Iggulden, Conn: Eksplosive fortellinger for barn
               028.5
30    Johansen, Eldrid: Jenta fra den andre siden
               028.5
31    Johnsen, Mari Kanstad: Livredd i Syden
               028.5
32    Kjær, Jan: Hekseboken
               028.5
33    Kuhn, Camilla: Jon og flua
               028.5
34    Kuhn, Camilla: Løs tann
               028.5
35    Kuhn, Camilla: Ida og ulven
               028.5
36    Lewis, Gill: Den hvite delfinen
               028.5
37    Lillegraven, Ruth: Mari og Magnus får katt
               028.5
38    Lillegraven, Ruth: Mari og Magnus og smokketjuven
               028.5
39    Littlewood, Kathryn: Lykke bakeri
               028.5
40    Long, Hayley: Lottie Biggs - alt annet enn tragisk
               028.5
41    McGowan, Anthony: Donut-dagbøkene
               028.5
42    Meyer: Mira bare må
               028.5
43    Meyer: Kjøkkendag
               028.5
44    Meyer: Ulykken
               028.5
45    Meyer: Den nye gutten
               028.5
46    Moore, Genevieve: Katrines historie
               028.5
47    O'Hearn, Kate: Pegasus og flammen
               028.5
48    Ousland, Bjørn: Penger!
               028.5
49    Paulsen, Trond Ole: Sirkuskua
               028.5
50    Redford, Ruth: De første ordene
               028.5
51    Redford, Ruth: De første tallene
               028.5
52    Sortland, Bjørn: Alt det som er
               028.5
53    Sævareid, Heidi: Spranget
               028.5
54    Trovik, Tina: Samuel Sekel og flukten fra Paris
               028.5
55    Unger, Camilla: Mia, Mons og sjørøverskatten
               028.5
56    Van de Vendel, Edward: Lykkefinneren
               028.5
57    West, Jacqueline: Trollbundet
               028.5
58    Wänblad, Mats: Min venn Boris
               028.5
59    Aakeson, Kim Fupz: Søndag
               028.5
60    Ærlig, Tor: Ulvehjerte
               028.5070 JOURNALISTIKK

61    Andersen, Espen: Datastøttet journalistikk
               070.40285
62    Investigative journalism
               070.43
63    Njaastad, Olav: Nyhetsjournalistikk
               070.43
64    Andenæs, Ivar: Medier i sjokk og sorg
               070.449303625
65    Ryfe, David M.: Can journalism survive?
               071.3


 
100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

66    Lingaas, Else Marie: Renessanse og reformasjon
               109
67    Powers and capacities in philosophy
               110
68    Heberlein, Ann: En liten bok om ondskap
               111.84
69    Putnam, Hilary: The collapse of the fact/value dichotomy and other essays
               121.8
70    Gregory, Mary Efrosini: Free will in Montaigne, Pascal, Diderot, Rousseau, Voltair
               123
71    Embree, Lester: Refleksiv analyse
               142.7
72    Bion's sources
               150.195
73    Salzberger-Wittenberg, Isca: Experiencing endings and beginnings
               150.195
74    Jung, C.G.: The red book
               150.1954
75    O'Keefe, Daniel J.: Persuasion
               153.852
76    Nilsen, Dag Øyvind Engen: WISC-IV
               153.93
77    Temperament in context
               155.26
78    Askland, Leif: Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst
               155.4
79    Raknes, Solfrid: Psykologisk førstehjelp
               155.4
80    Broberg, Malin: Anknytning i förskolan
               155.418
81    Becker, Ernest: The Ernest Becker reader
               155.937
82    Monsen, Nina Karin: Sorg og lidenskap
               155.973
83    Kay, John: Obliquity
               158
84    Heberlein, Ann: Det var ikke min skyld!
               158.2
85    Landro, Terje: Godt samspill
               158.2
86    Mearns, Dave: Person-centred counselling in action
               158.3
87    Ramm, Eva: Livssyn uten religion
               171
88    Eide, Solveig Botnen: Etikk
               174
89    Sedlacek, Tomas: Economics of good and evil
               174
90    Øvreeide, Haldor: Fagetikk i psykologisk arbeid
               174.2
91    Isdahl, Per Johan: Liv uten livets rett
               179.7
92    Aristoteles: Toposlære
               185
93    Aristoteles: Den nikomakiske etikk
               185
94    Nagel, Thomas: Secular philosophy and the religious temperament
               191
95    Editorial material including historical account of A treat (Vol. 2 av: Hume, David: A treatise of
               192
96    Hume, David: A treatise of human nature
               192
97    Texts (Vol. 1 av: Hume, David: A treatise of human nature
               192
98    Gadamer's hermeneutics and the art of conversation
               193
99    Habermas-Handbuch
               193
100   Nietzsche, Friedrich: Historiens nytte og unytte for livet
               193
101   Gutting, Gary: Foucault
               194
102   Pico della Mirandola, Giovanni: Lovprisning av menneskets verdighet ; Om det værende og de
               195


200 RELIGION 

103   Monsen, Nina Karin: Inn i virkeligheten
               248.2
104   Drønen, Tomas Sundnes: Pentecostalism, globalisation, and Islam in northern Camer
               276.711083
105   Vogt, Kari: Husets folk
               297.82300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

106   Bingham, Richard D.: Evaluation in practice
               300.72
107   Dalland, Olav: Metode og oppgaveskriving for studenter
               300.72
108   Johannessen, Asbjørn: Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode
               300.72
109   Outhwaite, William: European society
               301.094
110   Jensen, Per: Mellom ordene
               302.2
111   Rethinking communication
               302.2
112   Stone, Douglas: Difficult conversations
               302.22
113   Thordarson, Katarina Weiner: Svåra samtal
               302.22
114   Gi meg en scene!
               302.231
115   Palfrey, John: Born digital
               302.231
116   Nistad, Stein Arne: Katt i treet - hvor skal jeg gå?
               302.231 NIS
117   Video analysis
               302.234
118   Aam, Pål: Fjernsynsforskaren - frå kritikar til innovatør
               302.234072
119   Grey, Chris: A very short, fairly interesting and reasonably cheap book
               302.35
120   Jacobsen, Dag Ingvar: Hvordan organisasjoner fungerer
               302.35
121   MacKinnon, Neil J.: Self, identity, and social institutions
               302.5
122   Social justice
               303.372
123   Oetzel, John G.: Intercultural communication
               303.482
124   Olsen, Kai A.: How information technology is conquering the world
               303.4833
125   Speaking up and talking back? (Vol. 2012/2013 av: Yearbook... (UNESCO International Clearinghouse
               303.4833
126   Tapscott, Don: Grown up digital
               303.4833
127   Calhoun, Craig: The roots of radicalism
               303.484
128   Hilmarsson, Hilmar TH.: Konfliktens magi
               303.6
129   A companion to global environmental history
               304.209
130   Gatti, Fabrizio: Bilal
               304.84
131   Ringdal, Siv: Lapskaus Boulevard
               304.8730481
132   Martens, Christine Thokle: Subjektiv fattigdom i et velferdssamfunn
               305
133   Gender and change
               305.3
134   Oltedal, Siv: Kjønnsperspektiv i sosialt arbeid
               305.3
135   Men, wage work and family
               305.31
136   Johannesen, Hedvig Skonhoft: Nasjonal klassereise
               305.42
137   Moi, Toril: Språk og oppmerksomhet
               305.42
138   Ethnic groups and boundaries
               305.8
139   Identities
               305.8
140   Krysningspunkter
               305.8
141   Kozinets, Robert V.: Netnography
               305.80072
142   Siebers, Tobin: Disability theory
               305.908
143   Wildavsky, Aaron: Culture and social theory
               306
144   Cohen, Jean L.: Civil society and political theory
               306.2
145   Reisman, David: The social economics of Thorstein Veblen
               306.3
146   Learning for life in the 21st century
               306.43
147   Berg, Anita: Forhandlinger om store kropper
               306.461
148   Skogen, Ketil: Ulvekonflikter
               306.6
149   Hemmings, Clare: Bisexual spaces
               306.765
150   Fast-forward family
               306.85
151   Popenoe, David: Families without fathers
               306.856
152   Naveen, Mala: Den globale baby
               306.874
153   Sætre, Simen: Fjordman
               320.533
154   Newman, Janet: Publics, politics and power
               320.6
155   Bjerre Mortensen, Peter: Aaron Wildawsky
               320.973
156   Stærk, Bjørn: Ytringsfrihet
               323.443
157   Waltz, Kenneth N.: Theory of international politics
               327.101
158   Peace and democratic society
               327.17330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV 

159   Stoknes, Per Espen: Økonomiske metaforer
               330
160   Baddeley, Michelle: Behavioural economics and finance
               330.019
161   The legal empowerment agenda
               330.967
162   Arbetslivsforskning och hållbarhet (Vol. 2009:1 av: Arbetsliv i omvandling
               331
163   Falk, Eirik: Pensjon - helt enkelt
               331.252
164   Age management during the life course
               331.398
165   Farsethås, Hans Christian: Arbeidsmiljø for innvandrere på flerkulturelle arbeidsplas
               331.6
166   Valdez, Stephen: An introduction to global financial markets
               332.042
167   Spilsbury, Richard: Avskoging
               333.75
168   Norwegian energy policy in context of the global energy si
               333.79
169   Kampen om plass på kysten
               333.917
170   The Globalization of food
               338.19
171   Oil and governance
               338.2728
172   Ryggvik, Helge: Til siste dråpe
               338.2728
173   Boniface, Brian G.: Worldwide destinations
               338.4791
174   Mass tourism vs. niche tourism
               338.4791
175   Williams, Stephen: Tourism geography
               338.4791
176   Laufer, Margot: Geocaching als touristischer Standortfaktor
               338.479143
177   Gorton, Gary B.: Misunderstanding financial crises
               338.542
178   Hansen, Stein: Bistand og korrupsjon
               338.91481
179   Blanchard, Olivier: Macroeconomics
               339
180   Davidsen, Bjørn-Ivar: Makroøkonomi
               339
181   Ferguson, Niall: The great degeneration
               339
182   Commission on the Measurement of Economic Performance and : Mismeasuring our lives
               339.31

  

340 JUS. FORVALTNING 

 183   Heivoll, Geir: Jus for økonomiske og administrative studier
               340
184   Lind, Åge: Engelsk-norsk juridisk ordbok
               340.03
185   Andenæs, Mads Henry: Rettskildelære
               340.1
186   Emerging areas of human rights in the 21st century
               341.48
187   Sweeney, James A.: The European Court of Human Rights in the post-cold war er
               341.48
188   Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis
               341.481
189   Mental health and human rights
               341.485
190   Searching for a principle of humanity in international h
               341.67
191   Norge : Kongeriket Norges grunnlov
               342.02
192   Lærebok i utlendingsrett
               342.083
193   Bakken, Espen: Offentlige anskaffelser
               343.02
194   Brudvik, Arthur J.: Skatterett for næringsdrivende
               343.04
195   Brudvik, Arthur J.: Oppgavesamling i skatterett med løsningsforslag
               343.04
196   Gjems-Onstad, Ole: MVA-kommentaren
               343.055
197   Norge : Elsertifikatloven
               343.092
198   Wessel-Aas, Jon: Jus og sosiale medier
               343.099
199   Wergeland, Ingrid: Forsvar arbeidsmiljøloven
               344.01
200   [uten bindtittel] (Vol. 2012-2013 av: Norge : Barnehagelovsamlingen ...
               344.07
201   Lippestad, Geir: Det vi kan stå for
               345.02317
202   Giertsen, Johan: Avtaler
               346.02
203   Perland, Olav Fr.: Tilretteleggeransvar
               346.03
204   Bammens, Niels: The principle of non-discrimination in international and E
               349.304
 


350 OFFENTLIG FORVALTNING 

205   Innovasjonsprosesser i norske kommuner (Vol. 2011:2 av: Rapport (Norut Tromsø : trykt utg.)
               352.367
206   Flølo, Ottar: Enkeltvedtak, begrunnelse og klage
               352.64
207   Thorshaug, Kristin: Tidsbruken i bosettingsarbeidet
               353.484
208   Research methods in critical security studies
               355.033360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

 209   Andreassen, Tone Alm: Studiehefte til Brukermedvirkning i helsetjenesten
               361.1
210   Fagutvikling i velferdstjenester
               361.3
211   Fink, Arlene: Evidence-based public health practice
               362.1
212   Oxford handbook of public health practice
               362.1
213   Kvalitetsarbeid i helsetjenester til eldre
               362.16
214   Participatory research in palliative care
               362.175
215   Skogberg, Alfred: När någon tar sitt liv
               362.287
216   Helsehjelp til personer med rusproblemer
               362.29
217   Illustrert informasjonsmateriale om narkotika, alkohol og
               362.29
218   Yardley, Tom: Why we take drugs
               362.29
219   Alexander, Bill: Ordinary recovery
               362.2928
220   Kakko, Karl Johan: Heroinberoende
               362.293
221   Krumtappen og sjøstjernen (Vol. 2009:1 av: Rapport (Høgskolen i Bergen : trykt utg.)
               362.3
222   Arbeidsevnevurderingen i NAV
               362.4
223   Halås, Catrine Torbjørnsen: Ungdom i svev
               362.4
224   Midtsundstad, Anders: Fritid med bistand
               362.4
225   Haugen, Gry Mette Dalseng: Foreldre og barns erfaringer i møte med barneverntjenesten
               362.7
226   Hærem, Eva: Barnevernets undersøkelse
               362.7
227   Killén, Kari: Barndommen varer i generasjoner
               362.7
228   När samhället träder in
               362.7
229   Berggrav, Silje: Tåler noen barn mer juling?
               362.7089
230   Nyman, Anders: Pojkmottagningen
               362.76
231   Vevstad, Vigdis: Vergehåndboka
               362.87
232   Shinar, David: Traffic safety and human behavior
               363.125
233   Natural hazards in the Asia-Pacific region (Vol. 361 av: Geological Society special publication (t
               363.349
234   Harrison, Rodney: Heritage
               363.69
235   Linkov, Igor: Multi-criteria decision analysis
               363.7
236   Oxford handbook of climate change and society
               363.73874
237   Frich, Morten: Kronvitnet
               364.106
238   Svensson, Börje: De mest hatade
               364.153
239   Brooks, Thom: Punishment
               364.6
 


370 PEDAGOGIKK. SPESIALPEDAGOGIKK

240   Kirylo, James D.: Paulo Freire
               370
241   Nietzsche, culture and education
               370.1
242   Sollesnes, Torkjell: Pedagogikk for sosialfagene
               370.1
243   Education for social justice, equity and diversity
               370.115
244   Teaching controversial issues in the classroom
               370.115
245   Bjerkan, Kirsten Meyer: Ordforråd hos flerspråklige barn
               370.117
246   Gay, Geneva: Culturally responsive teaching
               370.117
247   Kulbrandstad, Lars Anders: Større språklig mangfold
               370.117
248   Learning, social interaction and diversity
               370.117
249   National Literacy Panel on Language-Minority Children and : Developing literacy in second-langu
               370.117
250   Learning to think spatially
               370.152
251   Lärande och minnande som social praktik
               370.1523
252   Målt & vejet
               370.72
253   Van Manen, Max: Researching lived experience
               370.72
254   Buland, Trond: Sammen så veie vi flere tonn ...
               371
255   Drugli, May Britt: Relasjonen lærer og elev
               371.102
256   Van Manen, Max: The tone of teaching
               371.102
257   Klasseledelse, fag og danning
               371.1024
258   Snakk med oss
               371.192
259   Hagtvet, Bente Eriksen: Håndbok
               371.26
260   Skjelten, Sidsel Merete: Jakta på kvalitetsforskjellar i elevane sine tekstar
               371.27
261   Vurdering i videregående opplæring
               371.27
262   Attending to silence
               371.3
263   Skapende og kreativ læring
               371.3
264   Gustafson, Trine: Lekser og leksehjelp
               371.3028
265   Deconstructing digital natives
               371.334
266   Wølner, Tor Arne: Interaktive tavler i skolen
               371.334
267   Lights! camera! action and the brain
               371.3352
268   Høiby, Helle: Stopp ertingen
               371.58
269   Dalen, Monica: Spesialundervisning til elevens beste?
               371.9
270   Lundahl, Kathe-Inger: Selektiv mutisme hos barn og unge
               371.9142
271   Clark, Barbara: Growing up gifted
               371.95
272   Melaas, Terje: Blikk for lek i barnehagen
               372.21
273   Jansen, Kirsten E.: På sporet av medvirkning og læring
               372.231
274   Engen, Liv: Foreldrenes ABC
               372.4
275   Langer, Judith A.: Envisioning knowledge
               372.4
276   Vishof Paulsen, Susanne: Billedbogslæsning i skolestarten
               372.4
277   Fast, Carina: Att läsa och skriva i förskolan
               372.6
278   Leland, Christine: Teaching children's literature
               372.64
279   Profesjonsstudier 2
               378.01
280   Tracy, Karen: Challenges of ordinary democracy
               379.1531
281   Sjøvoll, Jarle: Evalueringsforskning
               379.154380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE 

282   Arntzen, Mari Grinde: Kleskoden
               391
283   Burnham, Douglas: The aesthetics of wine
               394.13
284   Event management and sustainability
               394.2068
285   Events and festivals
               394.2068
286   Events management
               394.2068
287   Foley, Malcolm: Event policy
               394.2068
288   Rim og regler
               398.8400 SPRÅK 

 289   Borg, Simon: Teacher cognition and language education
               407
290   Researching language teacher cognition and practice
               418.0071
291   Hestnes, Hæge: Litteratur
               420.7
292   Lek med engelsk i barnehagen
               420.7
293   The Oxford handbook of the history of English
               420.9
294   Scrivener, Jim: Teaching grammar
               428.2
295   Klyve, Arne: Ordbok for underklassen
               439.8231
296   Nygård, Janne: Kva skal vi med sidemål?
               439.829
297   Reynolds, L.D.: Scribes and scholars
               480.09
 


500 NATURVITENSKAP. MATEMATIKK 

298   Haugan, John: Formler og tabeller
               502.12
299   Handbook of research on science education
               507
300   Millar, Robin: Analysing practical science activities to assess and impro
               507.8
301   Bynum, William: A little history of science
               509
302   Higgins, Peter M.: Mathematics for the curious
               510
303   Poljanin, A.D.: Handbook of mathematics for engineers and scientists
               510
304   Student's solutions manual (del av: Grimaldi, Ralph P.: Discrete and combinatorial mathematics
               510
305   Bjørnestad, Øistein: Del A
               510.7
306   Bjørnestad, Øistein: Del B
               510.7
307   Bjørnestad, Øistein: Beta
               510.7
308   Conceptual and procedural knowledge
               510.7
309   Goldsmith, Mike: Slik blir du et mattegeni
               510.7
310   Löwing, Madeleine: Kulturmøter i matematikkundervisningen
               510.7
311   Altman, Yair: Undocumented secrets of MATLAB-Java programming
               518.028
312   Levine, David M.: Business statistics
               519.2
313   Tabachnick, Barbara G.: Using multivariate statistics
               519.535
314   Frankel, Theodore: The geometry of physics
               530.156
315   Newman, William I.: Continuum mechanics in the earth sciences
               531
316   Acheson, D. J.: Elementary fluid dynamics
               532.05
317   Garg, Anupam Kumar: Classical electromagnetism in a nutshell
               537
318   Brekke, Pål: Nordlyset
               538.7
319   Encyclopedia of geomagnetism and paleomagnetism
               538.7
320   Atkins, Peter: Reactions
               541.39
321   Moore, Duane M.: X-ray diffraction and the identification and analysis of c
               549.6
322   Sen, Mrinal: Global optimization methods in geophysical inversion
               550.151
323   Ice-marginal and periglacial processes and sediments (Vol. 354 av: Geological Society special
               551.314
324   Nielsen, Peter: Coastal bottom boundary layers and sediment transport
               551.36
325   Pre-Mesozoic geology of Iberia
               551.700946
326   Morse, John W.: Geochemistry of sedimentary carbonates
               552.58
327   Petroleum Geology Conference : Petroleum geology
               553.28
328   Petroleum Geology Conference : Petroleum geology
               553.28
329   Petroleum Geology Conference : Petroleum geology
               553.28
330   Sokal, Robert R.: Biometry
               570.151
331   Plant signalling networks
               571.742
332   Oxidative stress in vertebrates and invertebrates
               571.945
333   Hauge, Jens G.: Biokjemi
               572
334   Boken om fotosyntesen
               572.46
335   Lesk, Arthur M.: Introduction to bioinformatics
               572.802
336   Lindholm, Markus: Evolusjon
               576.8
337   Biology of the prokaryotes
               579
338   Canfield, Donald E.: Aquatic geomicrobiology
               579
339   Konhauser, Kurt: Introduction to geomicrobiology
               579
340   Handbook of methods in aquatic microbial ecology
               579.176
341   Helgestad, Asgeir: Dyr i skogen
               591.73
342   Helgestad, Asgeir: Dyr og fugler i fjellet
               591.75
343   Berg, Øivind: Livet i fjæra
               591.769
344   Baker, Nick: Småkryp
               595.7
345   Helgestad, Asgeir: Fugler i skogen
               598
346   Blom, Kirsti: Sjøfuglene i Arktis
               598.4
347   Costain, Meredith: Pingvin
               598.4
348   Costain, Meredith: Kenguru
               599.222
349   Costain, Meredith: Gepard
               599.759
350   Costain, Meredith: Oter
               599.769
351   Costain, Meredith: Gorilla
               599.884600 ANVENDT VITENSKAP

Ingen nye titler denne måneden


610 MEDISIN. SYKEPLEIE

 352   Att möta familjer inom vård och omsorg
               610.696
353   Alfaro-LeFevre, Rosalinda: Critical thinking, clinical reasoning, and clinical judgme
               610.73
354   Jakobsen, Rita: Når identitet er truet
               610.73
355   Martinsen, Kari: Samtalen, skjønnet og evidensen
               610.7301
356   Roy, Callista: The Roy adaptation model
               610.7301
357   Ekedahl, MarieAnne: Att vårda och orka i det svåraste
               610.73069
358   Vetenskaplig teori och metod
               610.73072
359   Alver, Bente Gullveig: Vitenskap og varme hender
               610.9
360   Martini, Frederic H.: Martini's atlas of the human body
               612
361   Maturana, Humberto R.: The tree of knowledge
               612.8
362   Brodal, Per: Sentralnervesystemet
               612.82
363   Kosthåndboken
               613.2
364   Lindberg, Fedon A.: Smartkarbo
               613.2
365   Bjorvatn, Bjørn: Bedre søvn
               613.79
366   Legemidler og bruken av dem
               615.1
367   Cross, David: Alternative veier til helse
               615.5
368   Allmennmedisin
               616
369   Koenig, Harold George: Handbook of religion and health
               616.0019
370   Wisløff, Ellen-Marie: Barnas førstehjelpsbok
               616.0252
371   Thorsen, Kirsten: Som vi ser oss
               616.042
372   Pain in women
               616.047
373   Næss, Oddvar: Sykdomslære og patologisk anatomi
               616.07
374   Heart disease and diabetes
               616.12
375   Magen
               616.33
376   Steen, Eldri: Når livet setter seg i kroppen
               616.7
377   Thingnæs, Geir: Mestringsbok ved tvangslidelser
               616.852
378   Herbert, Claudia: Å bekjempe traumatisk stress
               616.8521
379   Thingnæs, Geir: Mestringsbok ved stemningslidelser
               616.8527
380   Dyslexia and mental health
               616.8553
381   Sosiale historier som metode
               616.85882
382   Hoem, Sverre: Ung med ADHD
               616.8589
383   Tharaldsen, Kjersti B.: Mestringsteknikker for livsvansker
               616.89
384   Bailey, Di: Interdisciplinary working in mental health
               616.891
385   Tyrer, Peter: Nidoterapi
               616.8914
386   Hayes, Steven C.: Get out of your mind & into your life
               616.89142
387   Delisle, Gilles: Object relations in gestalt therapy
               616.89143
388   Karterud, Sigmund: Manual for mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppeterapi
               616.8916
389   Nitter, Inger Emilie: Den bipolare veien til balanse
               616.895
390   Piot, Peter: No time to lose
               616.91
391   Transplantation at a glance
               617.95
392   Nylander, Gro: Småen i magen
               618.2
393   Nylander, Gro: Lille venn, hva nå?
               618.92
394   Holland, Hanne: Varig atferdsendring hos barn
               618.92852
395   Frankel, Fred H.: Children's friendship training
               618.9289142
396   Kallehauge, Jette Gerner: Rehabilitering ved demenssygdom
               618.9783 KAL
 

 
620 TEKNOLOGI. TEKNIKK 

397   Logan, Daryl L.: A first course in the finite element method
               620.0015
398   Marine technology and engineering
               620.416
399   [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Marine technology and engineering
               620.4162
400   [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Marine technology and engineering
               620.4162
401   Analog circuit design
               621.381
402   MEMS (del av: The MEMS handbook
               621.381
403   MEMS (del av: The MEMS handbook
               621.381
404   The MEMS handbook
               621.381
405   MEMS (del av: The MEMS handbook
               621.381
406   Game theory in wireless and communication networks
               621.382
407   Steer, Michael: Microwave and RF design
               621.384
408   Collins, J.A.: Mechanical design of machine elements and machines
               621.815
409   Johnsen, Jan-Henrik: Oil and gas
               622
410   Oil and gas exploration and production
               622.1
411   Asquith, George B.: Basic well log analysis
               622.18
412   Drilling and completion in petroleum engineering
               622.24
413   Theory and application of drilling fluid hydraulics
               622.243
414   Matanovic, Davorin: Sand control in well construction and operation
               622.33
415   Craig, Forrest F.: The reservoir engineering aspects of waterflooding
               622.338
416   Speight, James G.: Shale oil production processes
               622.338
417   Sydansk, Robert D.: Reservoir conformance improvement
               622.338
418   Shale gas
               622.3385
419   Condition assessment of aged structures
               624.17
420   Mosley, W.H.: Reinforced concrete design to Eurocode 2
               624.183
421   Sørensen, Svein I.: Betongkonstruksjoner
               624.183
422   Lindahl, Lena: Verdens første ballongferd
               629.1332
423   Engebretsen, Bjørn: Automatiseringsanlegg
               629.8
424   Wisløff, Ellen-Marie: Barnas gartnerbok
               635


640 HOTELLFAG

425   Blumenthal, Heston: Heston Blumenthal at home
               641.5
426   Fagerbakk, Inge: Hamsunkokeboka
               641.5
427   Fleire matgleder frå Varhaug
               641.5948342650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 

428   Personalledelse (Vol. 13 av: Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av Fagforbundet (trykt utg
               658
429   Hill, Charles W.L.: International business
               658.049
430   Fundamentals of corporate finance
               658.15
431   Wireman, Terry: Benchmarking best practices in maintenance management
               658.202
432   Kirkhaug, Rudi: Verdibasert ledelse
               658.4
433   Jørstad, Finn R.: AFF - resultatorientert ledelse gjennom 60 år
               658.40072
434   Strategic alignment, governance, people and culture (Vol. 2 av: Handbook on business process m
               658.4038
435   Klev, Roger: Participative transformation
               658.408
436   Gosling, Jonathan: Key concepts in leadership
               658.4092
437   Pienaar, Wessel J.: Business logistics management
               658.5
438   Hutt, Michael D.: Business marketing management
               658.802
439   Thorborg, Steen: Salg og salgsledelse
               658.81
440   Belk, Russell W.: Qualitative consumer & marketing research
               658.83
441   Tuten, Tracy L.: Social media marketing
               658.872
442   Broom, Glen M.: Cutlip and Center's effective public relations
               659.2660 KJEMISK INDUSTRI/TEKNOLOGI. HUSBYGGING

Ingen nye denne måneden700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT 

443   Kjørup, Søren: Another way of knowing
               701.17
444   Brun, Hans-Jakob: Kunstnerforbundets første 100 år
               708.81
445   Kokkin, Jan: Mathias Skeibrok
               709.2
446   Fiskaa, Helge: Fysisk detaljplanlegging
               711.4
447   Ioannidis, Konstantinos: Designing the edge
               711.6
448   Unwin, Simon: Analysing architecture
               720.1
449   Hornstein, Shelley: Losing site
               720.19
450   Jason: Athos i Amerika
               741.5
451   Kverneland, Steffen: Kanon 5
               741.59481
452   Tonstad, Per Lars: Mari Boine
               781.62
453   Vers og viser
               782.42
454   Gaudreault, André: Film and attraction
               791.430944
455   Teatralitet (Vol. 7 av: Peripeti
               792
456   Turner, Cathy: Dramaturgy and performance
               792.01
457   Elphinston, Joanne: Motorisk trening
               796.07
458   Brunes, Anders O.: Fotballøvelser
               796.334
459   Pensgård, Anne Marte: Mental trening i fotball
               796.334
460   Simensen, Jens O.: Godfot-arven
               796.334
461   Berg, Øivind: Kom ut!
               796.5
462   Berg, Øivind: Ut på tur
               796.5
463   Bergestuen, Svein Tore: Aamodt og Kjus
               796.93800 LITTERATUR

 464   Bennett, Andrew: An introduction to literature, criticism and theory
               801.95
465   The Nineteenth century, c. 1830-1914 (Vol. 6 av: The Cambridge history of literary criticism
               801.9509
466   Thomson, Pat: Writing for peer reviewed journals
               808.02
467   Academic writing
               808.066
468   O'Collins, Gerald: A short guide to writing a thesis
               808.066
469   Swales, John: Academic writing for graduate students
               808.066
470   Swales, John: Commentary for academic writing for graduate students
               808.066
471   Roskies, David G.: Holocaust literature
               809.93358
472   A-K (Vol. 1 av: Encyclopedia of life writing
               809.93592
473   Encyclopedia of life writing
               809.93592
474   L-Z (Vol. 2 av: Encyclopedia of life writing
               809.93592
475   Selvskreven
               809.93592
476   The Cambridge companion to English Renaissance tragedy
               822.309
477   The Cambridge companion to gothic fiction
               823.009
478   Friedrich Christian Delius
               830.05
479   Ekman, Kerstin: Grand final i skojarbranschen
               839.738
480   Bringsværd, Tor Åge: Ikke fordi den har et svar, men fordi den har en sang
               839.82
481   Rein, Arild: Songar frå mitt territorium
               839.82
482   Haagensen, Nils-Øivind: God morgen og god natt
               839.8218
483   Natvig, Eivind H.: Hit
               839.8218
484   Kvalheim, Grete: Pedo
               839.823
485   Blom, Kirsti: Jeg så alt
               839.8238
486   Ekeberg, Jan Ove: Helligdommen
               839.8238
487   Enger, Thomas: Blodtåke
               839.8238
488   Ericsson, Kjersti: Et hjertes beliggenhet
               839.8238
489   Langeland, Henrik H.: Hauk og due
               839.8238
490   Lirhus, Agnar: Historien om oss
               839.8238
491   Rougthvedt, Bernt: Tårn
               839.8238
492   Seim, Cecilie: Souads vesker
               839.8238
493   Sortland, Bjørn: Ho tok av seg blusen og sa ho var bibliotekar
               839.8238
494   Strømsborg, Linn: Furuset
               839.8238
495   Cicero, Marcus Tullius: Om talekunst
               870
496   Oksanen, Sofi: Da duene forsvant
               894.54138

 
900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER 

497   Narration, identity, and historical consciousness
               901
498   The SAGE handbook of historical theory
               907.2
499   Bingham, Caroline: Opplev pyramider
               909
500   Picthall, Chez: Atlas for hele verden
               912
501   Fra hytte til hytte i Ryfylkeheiene
               914.834
502   Mak, Geert: USA
               917.3
503   Åmås, Knut Olav: New York
               917.4704
504   Kjær, Kjell-Gudmund: Tragedien i Svenskhuset
               919.81
505   Narrating the nation
               940.072
506   Njølstad, Olav: Professor Tronstads krig
               940.1053
507   Ferrer, Marlen Strand: Korstogene
               940.18
508   Rougthvedt, Bernt: Dødsspillet
               940.53481
509   Thelle, Anne Helene: Bombene over Hiroshima og Nagasaki
               940.5425
510   Eriksen, Ane Ringheim: Stalins norske fanger
               940.547
511   Stefansen, Arnt: Spania
               946
512   Ewo, Jon: Norske konger og dronninger
               948.1
513   Grunnbok i Norges historie
               948.1
514   Tjønn, Halvor: Olav Tryggvason
               948.1021
515   Førsund, Randi Helene: Magnus Berrføtt
               948.1022
516   Skeie, Tore: Jomfruen fra Norge
               948.1023
517   Bryne, Arvid: Krig og sannhet
               948.1053
518   Harkmark (Vol. 2 av: Hundstad, Dag: Halse og Harkmark
               948.3222
519   Harkmark (Vol. 1 av: Hundstad, Dag: Halse og Harkmark
               948.3222
520   Hundstad, Dag: Halse og Harkmark
               948.3222
521   Waage, Hilde Henriksen: Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten
               956
522   Appiah, K. Anthony: In my father's house
               960
523   Lincoln, Abraham: Political writings and speeches
               973.9E-BØKER

Alexander, C: Market risk analysis, Volume 4, Value-at-risk models
Alford, J: Engaging public sector clients : from service-delivery to co-production
Babanin, A: Breaking and Dissipation of Ocean Surface Wave
Bastia, R: Basin evolution and petroleum prospectivity of the continental margins of India
Bell-Villada, G: Writing out of limbo : international childhoods, global nomads and third culture kids
Bowmaker, S: The art and practice of economics research : lessons from leading minds
Beins, B: APA style simplified : writing in psychology, education, nursing, and sociology
Cooper, C: Organic chemist's desk reference
Gillies, D: Philosophical theories of probability
Holton, G: Helping young refugees and immigrants succeed : public policy, aid, and education
Josselson, R: Navigating multiple identities : race, gender, culture, nationality, and roles
L'Annunziata, M: Handbook of radioactivity analysis
Lengeler, J: Biology of the prokaryotes
Nickson, D: IT procurement handbook for SMEs
Pillay, A: Technology and safety of marine systems
Piskarev, A: Energy potential of the Russian Arctic Seas : choice of development strategy
Randolph, M: Offshore geotechnical engineering
Symcox, L: National history standards : the problem of the canon and the future of teaching history


SERIER

525   Ansiktet utad (Vol. 28 av: Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av Fagforbundet (trykt utg.)
527   Banklovkommisjonen : Pensjonslovene og folketrygdreformen III
528   Bratt, Christopher: Litteratur og data på pillebruk blant unge
530   Gjelsten, Roald: Fremmede ubåter i norske fjorder
531   Heggland, Liv-Helen: Patient participation in decision-making in surgical treat
532   Inkluderende velferd (Vol. 24 av: Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av Fagforbundet (trykt utg
535   Miljøarbeid (Vol. 25 av: Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av Fagforbundet (trykt utg.)
536   Norge Helse- og omsorgsdepartementet : God kvalitet - trygge tjenester
537   Norge Digitutvalget : Hindre for digital verdiskaping
538   Norge Helse- og omsorgsdepartementet : God kvalitet - trygge tjenester
539   Når det virkelig gjelder... (Vol. 2013:5 av: Norges offentlige utredninger (tidsskrift : trykt
540   Overvåking av Jærvassdrag 2012 (Vol. 2013:030 av: Rapport IRIS (trykt utg.)
541   Samuelsen, Arne Marius: Formidling av kunst til barn og unge
542   Velferd og migrasjon (Vol. 2011:7 av: Norges offentlige utredninger (tidsskrift : trykt utg.)
543   Vitenskapsteoretiske essays i tilknytning til forskningspr (Vol. 2013:1 av: Working paper (Hande


DVD

1     Camille Claudel
2     Casino Royale
3     Forbrytelsen III
4     Game of Thrones The complete first season
5     Game of thrones the complete second season
6     Gimme shelter
7     Girls
8     Halvbroren
9     Harry Potter og dødstalismanene Del 2
10    Historien om Pi
11    McCullin
12    Modstrilogin
13    Quantum of solace
14    Sacrificio
15    Skyfall
16    Som du ser meg
17    Spellbound
18    De UrørligeMASTEROPPGAVER

1     Aunan, Siv Tove: Livskvalitet hos kvinner med brystkreft under behandling
2     Bergerød, Inger Johanne: Ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet
3     Bleika, Erik Sellevold: Risk based maintenance of the three portal cranes at Berge
4     Daber, Silje Rimestad: Mergers and acquisition integration processes from a Human
5     Hoydal, Kristina: Hvor leker vi?
6     Kristensen, Pia Kristine: En kvalitativ studie av kompetansebygging og kollektiv lær
7     Lande, Kjersti: LØFT som endringsimpuls
8     Lea, Anne Sofie: Leg, lærd eller?
9     Moy, Jan Sigurd: En studie av hjelpetilbudenes tilgjengelighet basert på en
10    Nordvang, Kamilla Haugaasen: Det er aldri så svart som når det er som mørkest
11    Sandvik, Katrine: Remote hot tapping in ultra-deep water
13    Tvedt, Renee: Dialogteater som læringsverktøy i HMS-arbeid
14    Tyskerud, Elisabeth: Hovedkontoret i DSB
15    Vågen, Bjarte: Gatekunst
16    Wiesner, Solveig: Disharmonized regulation of complementary and alternativeDOKTORAVHANDLINGER

12    Stray, Liv Larsen: Motor problems in children with ADHD and clinical effects
524   Agbakwuru, Jaspar A: Methods for close-visual inspection of pipelines in muddy
526   Bai, Yu: Collaborative work processes in integrated oil & gas produ
529   Evensen, Pål: Event processing applied to streams of TV channel zaps and
533   Lorentzen, Marianne: Synthesis of PAH-metabolites to be used in environmental r
534   Mikkelsen, Ove: Modelling of wind loads and windinduced response of a longLYDBØKER

Ingen nye denne måneden


CD-ROM

Ingen nye denne måneden
 

NYTT I HYLLENE BJERGSTED


BØKER

NOTER

LYDOPPTAK

DVDBØKER

 1     Beeching, Angela Myles: Beyond talent
               B 100
3     Bregitzer, Lorne: Secrets of recording
               H 110
4     Kadis, Jay: The science of sound secording
               H 110
5     Pirkle, Will: Designing audio effect plug-ins in c++
               H 110
6     Redman, Michael: The best jobs in the music industry
               H 110
7     A sound engineer's guide to audio test and measurement
               H 110
9     Byrne, David: How music works
               H 115
11    Graham, Peter: Gramercy lyric album
               H 2111
15    Lock, Graham: Forces in motion
               I 70
16    Tønsberg, Knut: Akademiseringen av jazz, pop og rock
               K 10
22    Gannon, Sharon: Jivamukti yoga
23    Holland, Nola Nolen: Music fundamentals for dance
24    Pensgård, Anne Marte: Idrettens mentale treningslære


 

NOTER

1     Bartók, Béla: Sonate
               C 13
2     Bach, Johann Sebastian: 1re sonate, BWV 1030
               H 1111
3     Code, Percy: Zelda
               H 2111
4     Graham, Peter: Gramercy lyric album
               H 2111
5     Richards, Goff: One day
               H 2111
6     Turrin, Joseph: 3 episodes
               H 2111
7     Turrin, Joseph: 2 portraits
               H 2111
8     Egge, Klaus: Fanfare
               K 3101
9     Rautavaara, Einojuhani: A requiem in our time
               K 61
10    Massenet, Jules: Elégie
               S 401
11    Buene, Eivind: Asymmetrical music
               V 32
12    Graham, Peter: Doyle's lament
               X 2
 

LYDOPPTAK

1     Ewazen, Eric: Bass hits
2     Grong, Øyvind: One
3     Mozart, Wolfgang Amadeus: Piano concertos nos. 21 and 22
4     Take 6 : The standard
5     Tallis, Thomas: The lamentations of Jermiah
6     Vernon, Charles: Charles Vernon, bass trombone, Eric Ewazen, piano

 

DVD
 
1     Fartein Valen
2     Making music
3     Stockhausen
 

NYTT I HYLLENE PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM

1     A (Vol. 1 av: Fyllingen, Hilde: Arkeologisk utgravning på Tjora, gnr 10 bnr 5, 17 og 19, S
2     Adhesives and consolidants in painting conservation
3     Ambrosiani, Björn: Stratigraphy Vol. 1. Part one The site and the shore. Part two, The bronze caste
4     Appropriating the past
5     Axelsen, Irmelin: Kristendom drepte hesten
6     B (Vol. 2 av: Fyllingen, Hilde: Arkeologisk utgravning på Tjora, gnr 10 bnr 5, 17 og 19, S
7     Barber, Jennifer: Facial reconstruction and exhibition of the skeletal find
8     Bendiksen, Sveinung: Ingen grenser for dugnad
9     Bergqvist, Johanna: Läkare och läkande
10    Bernt, Tryggve: Bygdeborgene
11    Bouquet, Mary: Museums
12    Brødholt, Ingrid: Socialization of infants and children in Roman Britain
13    Clark, David: Gender, violence, and the past in Edda and Saga
14    Climate and history
15    Coarelli, Filippo: Rome and environs
16    Cook, Jill: Ice Age art
17    Dress and Identity
18    Dæhlen, Tale Marte: Myten og myten
19    Espedal, Kjell: Forsand i historisk tid
20    European Archaeologist Conference : Archaeological ceramics
21    Ferguson, Robert: Vikingene
22    Fojuth, Marie-Theres: Stien
23    Fragment frå fortida
24    Fyllingen, Hilde: Arkeologisk utgravning på Tjora, gnr 10 bnr 5, 17 og 19, S
25    Goldsmith mysteries (Vol. 8 av: Schriften des Archäologischen Landesmuseums Ergänzungsreihe
26    Grønstad, Marianne Zandjani: Hodeskallenes historie
27    Hagland, Jan Ragnar: Runestudiar
28    Hodder, Ian: The present past
29    Hollund, Hege: Diagenetic screening of bone samples
30    Hovd, Line: Jernvinne i utmark - kunnskap i kontekst
31    Howie, Linda: Ceramic change and the Maya collapse
32    Hoxtvedt, Viar Fryksten: Kontinuitet eller brudd?
33    Hudson, Benjamin: Irish Sea studies
34    Hyllestadseminaret : Steinkrossane på Vestlandet
35    In artists' footsteps
36    Journal of museum education (trykt utg.)
37    Joy, Jody: Iron age mirrors
38    Kilhavn, Håvard: Neolitikum i Agder
39    Kolberg, Are Skarstein: Mellom saga, myte og landskap
40    Kopár, Lilla: Gods and settlers
41    Lewis, Barry: Hunting in Britain from the Ice Age to the present
42    Malmer, Mari Heinsdatter: The emergence of ancient Tegea
43    Med graveske gennem Sønderjylland (Vol. 2012 av: Årbog for Museum Sønderjylland
44    More than just bones
45    More, David: Trær
46    Münch, Ulla: Quellenkritik als eingrenzender Faktor der Archäoprognose
47    Det Nordiske historikermøte : Nordens plass i middelalderens nye Europa
48    Norge Kunnskapsdepartementet : Lange linjer - kunnskap gir muligheter
49    Norrøn verdenshistorie og geografi
50    A Norse farmstead in the outer Hebrides
51    Pearsall, Deborah M.: Paleoethnobotany
52    Pedersen, Grethe Moéll: Boplass fra eldre steinalder og røys på Midtre Eide
53    Peterson, Sarah E.: Thin-section petrography of ceramic materials
54    Rohmer, Alexia: A 248 Mariakirken i Bergen, malerier og epitafier
55    Rohmer, Alexia: A 248 Mariakirken i Bergen, malerier og epitafier
56    Rohmer, Alexia: A 248 Mariakirken i Bergen, malerier og epitafier
57    The Routledge history of childhood in the western world
58    Ryvarden, Leif: Norsk fjellflora
59    Selsvold, Irene Ringheim: Remember the fallen
60    Solemsli, Fredrik: The city council in early Greece
61    Solli, Linn: Vann, jord og helligdommer
62    Sollund, May-Liss Bøe: Fortidens minner i dagens landskap
63    Sollund, May-Liss Bøe: Fortidens minner i dagens landskap
64    Sollund, May-Liss Bøe: Fortidens minner i dagens landskap
65    Soltvedt, Eli-Christine: Makrosubfossil- og pollenanalyser fra forhistoriske åkerla
66    Thuestad, Alma Elizabeth: Fortidens minner i dagens landskap
67    Tværfaglig Vikingesymposium : Beretning fra tredivte tværfaglige vikingesymposium
68    Tværfaglig Vikingesymposium : Beretning fra enogtredivte tværfaglige vikingesymposium
69    Tværfaglig Vikingesymposium : Beretning fra niogtyvende tværfaglige vikingesymposium
70    Tyler, Amelie April: Cycladic nippled ewers of the Middle and early Late Bronze
71    Vermeersch, Pierre M.: An ahrensburgian site at Zonhoven-Malenheide (Belgium)
72    International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sc : Tumuli graves
73    Weibliche eliten in der frühgeschichte (Vol. 10 av: RGZM-Tagungen
74    Wischmann, Finn: Norsk fargeflora
75    Zeugma III (Vol. 62 av: Travaux (Maison de l'Orient méditerranéen)
76    Ødeby, Kristine: Gjennom portalen