MENY

Nytt i hyllene i april

Hold deg oppdatert! Her er all ny fag- og skjønnlitteratur, musikk, noter og filmer som ble kjøpt inn i løpet av april. Nye bøker står utstilt i biblioteket.

NYTT PÅ ULLANDHAUG          NYTT I BJERGSTED        
NYTT PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM
   

E-BØKER

 

Nytt i hyllene Ullandhaug

000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING

BARNEBØKER.BARNELITTERATUR

070 JOURNALISTIKK

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

200 RELIGION

300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV

340 JUS. FORVALTNING

360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

370 PEDAGOGIKK.SPESIALPEDGOGIKK

380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE

400 SPRÅK

500 NATURVITENSKAP.MATEMATIKK

610 MEDISIN.SYKEPLEIE

620 TEKNOLOGI. TEKNIKK

640 HOTELLFAG

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE

660 KJEMISK INDUSTRI. HUSBYGGING

700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT

800 LITTERATUR

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER

SERIER 

DOKTORAVHANDLINGER

DVD

E-BØKER

 

 000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING.
 

1     Humanistisk videnskabsteori
               001.3


BARNEBØKER. BARNELITTERATUR
 

2     Bjerkeland, Ingvild: Monsterbølger
               028.5
3     Hole, Stian: Morkels alfabet
               028.5
4     Horst, Jørn Lier: Rivertongåten
               028.5
5     Punter, Russell: Den pysete katten
               028.5
6     Ragde, Anne B.: Haren og skilpadden
               028.5
7     Ragde, Anne B.: Løven og musa
               028.5
8     Ragde, Anne B.: Mannen og de kranglesyke sønnene
               028.5
9     Sharafeddine, Fatima: Du, jente
               028.5
10    Weberg, Liv Marit: Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til
               028.5


070 JOURNALISTIKK
 

11    Olsen, Trygve Aas: Kritisk kulturjournalistikk
               070.449306

 

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI
 


12    Klein, Melanie: Love, guilt and reparation
               150.195
13    Hayes, Nicky: Doing psychological research
               150.72
14    Teigen, Karl Halvor: En psykologihistorie
               150.9
15    Lerdahl, Erik: Slagkraft
               153.35
16    Karp, Tom: Det beste i deg
               153.8
17    Huseby, Tormod: Alene naken
               155.2
18    Schultz Jørgensen, Per: Styrk dit barns karakter
               155.4
19    Trygghetssirkelen
               155.4192
20    Skytte Jakobsen, Ida: Resiliensprocesser
               155.456
21    Andersson, Elsa: Inte mera ärtsoppa
               158.7
22    Nyborg, Karine: To stemmer
               170
23    Negotiating ethical challenges in youth research
               174
24    Etikk for beslutningstakere
               174.4
25    Sieber, Joan E.: Planning ethically responsible research
               174.93
26    Ohnstad, Frøydis Oma: Profesjonsetikk i skolen
               174.937
27    Nyborg, Karine: The ethics and politics of environmental cost-benefit anal
               178
28    Cahill, Kevin M.: The fate of wonder
               193
29    O'Farrell, Clare: Michel Foucault
               194200 RELIGION 
 

30    Russell, Gerard: Heirs to forgotten kingdoms
               200.956
31    Interreligious hermeneutics
               201.5
32    Sagrusten, Hans Johan: Det store puslespillet
               220.4
33    Johansen, Kristin: Maria Magdalena
               225.92


300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP
 

34    Auspurg, Katrin: Factorial survey experiments
               300.72
35    Kvalitative metoder
               300.72
36    Morgan, Stephen L.: Counterfactuals and causal inference
               300.72
37    Savin-Baden, Maggi: Qualitative research
               300.72
38    Scheff, Thomas J.: Goffman unbound!
               301.01
39    Gee, James Paul: Literacy and education
               302.2244
40    Fuchs, Christian: Culture and economy in the age of social media
               302.231
41    The Johns Hopkins guide to digital media
               302.231
42    Stiglitz, Joseph E.: Creating a learning society
               303.32
43    Ritzer, George: Globalization
               303.482
44    The Cambridge handbook of acculturation psychology
               303.482019
45    Mellem os
               303.6
46    The Changing face of world cities
               304.8
47    The SAGE handbook of child research
               305.23072
48    Butler, Judith: Kønsballade
               305.3
49    Breen, Marta: F-ordet
               305.42
50    Formødrenes stemmer
               305.4209
51    Collins, Patricia Hill: On intellectual activism
               305.486
52    Sayer, R. Andrew: The moral significance of class
               305.5
53    Hansen, Karen V.: Encounter on the Great Plains
               305.8009784
54    Annandale, Ellen: The sociology of health and medicine
               306.461
55    Det Diagnostiserte livet
               306.461
56    Alstadheim, Kjetil Bragli: Republikken Norge
               321.87
57    Religionen og verdigrunnlaget for samfunnet
               322.1
58    Della Porta, Donatella: Can democracy be saved?
               323.042
59    Den samiske medborgeren
               323.11
60    Akenson, Donald Harman: Ireland, Sweden and the great european migration 1815-1914
               325.2409034


330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV


61    Slum tourism
               338.4791
62    Gram, Trond: Fallitt
               338.54
 


 

340 JUS. FORVALTNING

63    Moe, Else Marie: Offentlighetsloven i all enkelhet
               342.06
64    Law and economics
               343.07
65    Regelverk for helse- og omsorgstjenesten 2014
               344.04
66    Doms- og kjennelsessamling i erstatningsrett
               346.03


 


360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP
 

67    Garrett, Paul Michael: Social work and social theory
               361.301
68    Le Grand, Julian: Government paternalism
               361.65
69    Viksveen, Thor: Folk forandrer verden
               361.763
70    Befring, Anne Kjersti: Helsepolitikk og ledelse
               362.1
71    Romsland, Grace Inga: Sykepleie og rehabilitering
               362.1786
72    A Handbook for the study of mental health
               362.196
73    Haugen, Tommy: One size does not fit all
               362.2
74    Psykisk helse
               362.2
75    Røssberg, Jan Ivar: Evaluations of inpatient units with emphasis on the ward a
               362.21
76    Youth suicide and bullying
               362.28
77    Kittilsen, Lars: Hei, jeg heter Lars -
               362.292
78    Bakken, Trine Lise: Utviklingshemning og hverdagsvansker
               362.3
79    Kofod, Jens: Gamles sociale liv
               362.6
80    Vik, Kjersti: Mens vi venter på eldrebølgen
               362.6
81    Marginalisering, metode, videnproduktion
               362.7
82    Gi viljen mulighet! (Vol. 2011:12 av: UiN-rapport (trykt utg.)
               362.74
83    Larsen, Erik: Miljøterapi med barn og unge
               362.74
84    Bjørgo, Tore: Strategies for preventing terrorism
               363.325
85    Harsem, Anne-Britt: I et hus i Alvdal
               364.15
86    Schaefer, Robin: Monika-saken
               364.152
87    Folketrygdens framtid
               368.4

 


370 PEDAGOGIKK. SPESIALPEDAGOGIKK
 

88    Pædagogiske værdier & etik
               370.114
89    Skaalvik, Einar M.: Motivasjon for læring
               370.154
90    Mausethagen, Sølvi: Læreren i endring?
               371.1
91    Profesjonsrettet pedagogikk 8-13
               371.1
92    Rask Andersen, Søs: Hjernepauser
               371.102
93    Myklebust, Kari: Skjult mobbing i skolen
               371.58
94    Juhler, Lykke: Herre i eget hus
               371.9
95    Abrahamsen, Gerd: Tilknytningsbaserte barnehager
               372.21
96    Bli berørt
               372.21
97    Melvold, Line: Profesjon & kjærlighet
               372.21
98    Vurdering av skriving
               372.62
99    Bye, Arild: Folkevennen Ole Vig
               374.9481
100   Fossland, Trine Medby: Digitale læringsformer i høyere utdanning
               378.1734
101   Pedagogikk, politikk og etikk
               379.481

 


380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE 
 

102   Smetanina, Katerina: Når Ivar møter Ivan
               395.52


400 SPRÅK 


103   Johnsen, Egil Børre: God dag og adieu
               400
104   Bhatia, Vijay K.: Worlds of written discourse
               401.41
105   Language activities for teenagers
               428.00712
106   [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Edwards, Ellen M. Tudor: Explore
               428.2
107   [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Edwards, Ellen M. Tudor: Explore
               428.2
108   [uten bindtittel] (Vol. 3 av: Edwards, Ellen M. Tudor: Explore
               428.2
109   [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Edwards, Ellen M. Tudor: Explore
               428.2
110   Mac Donald, Kirsti: Norsk grammatikk for læreren
               439.82824
111   Norsk-russisk ordliste (del av: Ellingsen, Elisabeth: Stein på stein
               439.82824

 


500 NATURVITENSKAP. MATEMATIKK 


112   Rosenthal, Daniel: A readable introduction to real mathematics
               510
113   Egeland, Tom: Lærerveiledning
               510.2
114   Kroknes, Tom-Erik: Lærerveiledning
               510.2
115   Lærerveiledning (del av: Grunnbok 1A (del av: Matemagisk
               510.2
116   Lærerveiledning (del av: Grunnbok 1B (del av: Matemagisk
               510.2
117   Oppgavebok (del av: Kroknes, Tom-Erik: Grunnbok 2B
               510.2
118   Oppgavebok (del av: Grunnbok 2A (del av: Matemagisk
               510.2 2 DDC-23
119   Petersen, Peter: Linear algebra
               512.5
120   Probability & statistics for engineers and scientists
               519.5
121   Hartwell, Leland: Genetics
               576.5
 


610 MEDISIN. SYKEPLEIE
 

122   Utenfor tellekantene
               610.7301
123   Orvik, Arne: Organisatorisk kompetanse
               610.73068
124   Forskningsmetode for sykepleierutdanningene
               610.73072
125   Kaku, Michio: The future of the mind
               612.8
126   Fjeldsæter, Ane Bjøru: De uberørbare
               614.5
127   Gøtzsche, Peter C.: Dødelig medisin og organisert kriminalitet
               615.1
128   Foreman, Judy: A nation in pain
               616.0472
129   Giæver, Petter: Lungesykdommer
               616.24
130   Boon, Suzette: Traumerelatert dissosiasjon
               616.8521
131   Braathen, Karianne: Alle er mer enn det du ser
               616.89
132   Hayes, Steven C.: Slutt å gruble, begynn å leve
               616.8914
133   Beck, Judith S.: Kognitiv adfærdsterapi
               616.89142
134   Bolletino, Ruth Cohn: How to talk with family caregivers about cancer
               616.994
135   Rokseth, Anniken Golf: Kampen for livet
               616.994


620 TEKNOLOGI. TEKNIKK


136   Dvorkin, Jack: Seismic reflections of rock properties
               622.15
137   Gjersøe, Vera: Livet på gården
               636
 


640 HOTELLFAG
 

138   Mil, José van: Sunn mat når du får cellegift
               641.563


650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE
 

139   Myrbakken, Elisabeth: IFRS på norsk
               657.0218
140   Baksaas, Kjell Magne: Finansregnskap med analyse
               657.3
141   Solheim, Bjørn: Driftsregnskap og budsjettering
               657.42
142   Bjartveit, Steinar: Power and dignity
               658.001
143   Kolbjørnsrud, Vegard: On governance in collaborative communities
               658.044
144   Engelund, Henrik: Employer branding som disciplin
               658.3
145   Kjølaas, Christian: Krisehåndteringsboken
               658.4056
146   Anderson, Donald L.: Organization development
               658.406
147   Cawsey, Tupper F.: Organizational change
               658.406
148   Haslebo, Maja Loua: Anerkendende følgeskab
               658.406
149   HBR's 10 must reads on change management
               658.406
150   HBR's 10 must reads
               658.4092660 KJEMISK INDUSTRI/TEKNOLOGI. HUSBYGGING
 

Ingen nye titler denne måneden.


700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT
 

151   Urbant landskap
               711.4
152   Filosofi & arkitektur i det 20. århundrede
               720.1
153   Lirhus, Agnar: Hva var det hun sa?
               741.5
154   Åmot, Brita Rusten: Z spor : mønsterdekor
               745.5
155   Stene, Øystein: Skuespillerkunsten
               792.028
156   Skjeldal, Gudmund: Nestbest
               796.01
157   Skog, Cecilie: Et friluftsliv
               796.52


800 LITTERATUR


158   Haarder, Jon Helt: Performativ biografisme
               801.95
159   Stabell, Tone Gleditsch: Å lykkes med litterære tolkninger
               801.95
160   Pinker, Steven: The sense of style
               808.066
161   Melberg, Arne: Theories of mimesis
               809
162   Moretti, Franco: The way of the world
               809.3
163   The Gothic in children's literature
               809.89282
164   Webb, Caroline: Fantasy and the real world in British children's literatur
               809.89282
165   Ambjørnsen, Ingvar: Farvel til romanen
               839.82
166   Hagen, Alf van der: Kjell Askildsen
               839.82
167   Rem, Tore: Knut Hamsun
               839.82
168   Halberg, Jonny: Nederlaget
               839.8238
169   Henriksdóttir, Silvia: Djevelen kan ikke lese
               839.8238
170   Lerstang, Amalie Kasin: Europa
               839.8238
171   [uten bindtittel] (Vol. 3 av: Tiller, Carl Frode: Innsirkling
               839.8238
172   Graneli, Terenti: Den blå dalen
               899.969

 

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER
 

173   Fatland, Erika: Sovjetistan 
               915.8 
174   Karlsen, Ole G.: Terra nova
               920.2
175   Bjørnskau, Erik: Waterloo 1815
               940.27
176   Hellerud, Synnøve Veinan: Siste nytt fra vestfronten
               940.3
177   Buruma, Ian: År null
               940.554
178   Morten, Øystein: Jakten på Sigurd Jorsalfare
               948.1022
179   Rian, Øystein: Embetsstanden i dansketida
               948.103
180   Jaklin, Asbjørn: Isfront
               948.1054
181   Aasheim, Erik: Jonas
               948.106
182   Steinsland, Gro: Dovrefjell i tusen år
               948.115
183   Napoleoni, Loretta: The Islamist Phoenix
               956.054
184   Græsvik, Fredrik: Den tapte krigen
               958.1047


SERIER


187   [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Edwards, Ellen M. Tudor: Explore
189   Signatur 3
 


DOKTORAVHANDLINGER


185   Buxhuku, Mika: Exploration of thermal parameters in materials by diffract
186   Dolven, Malene Tungland: Contributions to operational risk management
188   Reyes, Fernando T.: Studies on new classes of low dosage hydrate inhibitors


DVD

1     Black Jesus
 

E-BØKER

Angrist,J: Mostly harmless econometrics: an empiricist's companion
Comybeare, C: Geomorphology of oil and gas fieldsin sandstone bodies
Erickson, K: How we die now: Intimacy and the worsk of dying 
Flin, R: Safety at the sharp end: a guide to non-technical skills 
Gudmestad, O: Marine Technology and Operations : Theory and Practice  
Kralchevsky, P: Studies in Interface Science : Particles at Fluid Interfaces and membranes
 Pflug, G: Multistage Stochastic Optimization 

 

NYTT I HYLLENE BJERGSTED

 
BØKER

NOTER

LYDOPPTAK

DVD


BØKER


1     Skuespillerkunst
               B 110
2     Bonds, Mark Evan: Absolute music
               B 20
3     Karlsen, Pål Johan: Psykologi i et nøtteskall
               B 40
15    Leppert, Richard: The sight of sound
               E 50
16    Grinde, Nils: Joseph Haydn, 1732-1809
               F 20
17    Sundberg, Ove Kr.: Johann Sebastian Bach
               F 20
18    The Improvisation studies reader
               G 70
19    Mixerman: Zen and the art of producing
               H 110
 


 

NOTER


1     Kabalevskij, Dmitrij: Easy piano compositions
               C 13
2     Skrjabin, A.N.: The complete preludes and etudes for pianoforte solo
               C 13
3     Buxtehude, Dietrich: Neue Ausgabe sämtlicher Orgelwerke
               D 103
4     Choralbearbeitungen A-Me (BuxWV 177-206) (Vol. 4 av: Buxtehude, Dietrich: Neue Ausgabe sämtlicher
               D 103
5     Choralbearbeitungen Mi-W (BuxWV 76, BuxWV 207-224) (Vol. 5 av: Buxtehude, Dietrich: Neue Aus
               D 103
6     Freie Orgelwerke (Vol. 3 av: Buxtehude, Dietrich: Neue Ausgabe sämtlicher Orgelwerke
               D 103
7     Freie Orgelwerke (Vol. 1 av: Buxtehude, Dietrich: Neue Ausgabe sämtlicher Orgelwerke
               D 103
8     Freie Orgelwerke (Vol. 2 av: Buxtehude, Dietrich: Neue Ausgabe sämtlicher Orgelwerke
               D 103
9     Jordan, Sverre: Quatre morceaux
               E 111
10    Schumann, Robert: Märchenbilder
               E 211
11    Webern, Anton: Two pieces (1899) : for cello and piano
               E 311
12    Groven, Eivind: Moen
               S 203
13    Kurtág, György: Kafka-Fragmente
               S 301
14    Verdi, Giuseppe: Falstaff
               U 1
15    Verdi, Giuseppe: Rigoletto
               U 1
16    Enesco, Georges: Concertpiece


LYDOPPTAK 

1     Jensen, Adolf: Piano music Volume one
2     Wittgenstein, Paul: Der Pianist Paul Wittgenstein
1     Jensen, Adolf: Piano music Volume one
2     Wittgenstein, Paul: Der Pianist Paul Wittgenstein
 


DVD

Ingen nye denne måneden
 

NYTT I HYLLENE PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM


1     Ahlqvist, Jenny: Naturvetenskapeliga undersökningar på Søyland
2     Andersson, Anna-Carin: Bourdieu och arkeologi
3     Appropriate narratives
4     Arkeologisk kulturmiljövård och samhällsplanering
5     Arkeologiske undersøkelser 2005-2006
6     Biörnstad, Margareta: Kulturminnesvård i efterkrigstid - med Riksantikvarieämbet
7     Bloch-Nakkerud, Tom: The vikings
8     Colloquium iuvavum 2012 (Vol. 8 av: Archäologie in Salzburg
9     Denghoog - Grosseibstadt - Rastorf
10    Eigeland, Lotte C.: Maskinmennesket i steinalderen
11    Everyday products in the middle ages
12    Faglig program for middelalderarkeologi
13    Fredh, Daniel: Naturvitenskapelige analyser på Tjemslandsmarka
14    Gaffrey, Jürgen: Westfalen der Eisenzeit
15    Geoscience atlas of Svalbard (Vol. 148 av: Rapportserie (Norsk polarinstitutt : trykt utg.)
16    Gården i landskapet (Vol. 20 av: Malmöfynd
17    Husvegg, Jon R.: Sikring og dokumentasjon av skadet hustuft og gravrøys fra
18    Kystlyngheiene i Norge (Vol. 23 av: Rapport (Miljødirektoratet : trykt utg.)
19    Landet blir til
20    Nouvel, Odile: Französische Papiertapeten 1800-1850
21    Nouvelles fouilles archéologiques en Tchécoslovaquie
22    Okoliste 2 (Vol. 243 av: Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie
23    Praveka a rane stredoveka archeologie v dejinach Narodniho (Vol. 40 av: Fontes archaeologici Prage
24    Rane stredoveký kníecí hrob z Kolína (Vol. 41 av: Fontes archaeologici Pragenses
25    Rattke, Kristin: A 248 Mariakirken i Bergen, malerier og epitafier
26    Screen, Elina: Norwegian collections
27    Sherlock, Stephen J.: A royal Anglo-Saxon cemetery at Street House, Loftus, Nort
28    Skelhøj and the Bronze Age barrows of southern Scandinavia
29    Skånskt järn (Vol. 100 av: Report series (Lunds universitet. Arkeologiska institutionen : trykt ut
30    Stein, Frauke: Franken und Romanen
31    Taphonomy and Interpretation
32    Viking kokebok
33    Vikingernes bue og pil