MENY

Nytt i hyllene i desember

Hold deg oppdatert! Her er all ny fag- og skjønnlitteratur, musikk, noter og filmer som ble kjøpt inn i løpet av desember. Nye bøker står utstilt i biblioteket.

NYTT PÅ ULLANDHAUG           NYTT I BJERGSTED         NYTT PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM   

 

 

Nytt i hyllene Ullandhaug

000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING

BARNEBØKER.BARNELITTERATUR

070 JOURNALISTIKK

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

200 RELIGION

300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV

340 JUS. FORVALTNING

350 OFFENTLIG FORVALTNING

360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

370 PEDAGOGIKK.SPESIALPEDGOGIKK

380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE

400 SPRÅK

500 NATURVITENSKAP.MATEMATIKK

600 ANVENDT VITENSKAP. MEDISIN.TEKNOLOGI

610 MEDISIN.SYKEPLEIE

620 TEKNOLOGI. TEKNIKK

640 HOTELLFAG

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE

660 KJEMISK INDUSTRI. HUSBYGGING

700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT

800 LITTERATUR

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER

E-BØKER

SERIER 

DVD

MASTEROPPGAVER

DOKTORAVHANDLINGER

LYDBØKER

CD-ROM

 

 
000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING.

1     Humaniora
               001.3
2     Leedy, Paul D.: Practical research
               001.4
3     Sheldrake, Rupert: Vitenskapens vrangforestillinger
               001.9
4     Looking for information
               025.524BARNEBØKER. BARNELITTERATUR

5     Brekstad, Kolbjørn: Neandertalermysteriet
               028.5
6     [uten bindtittel] (Vol. 6 av: Eliassen, Ruben: Jolsah
               028.5
7     Fossdal, Mona: Bokstavene fra A til Å
               028.5
8     Jackson, Ida Sofie Søland: Lena lager parfyme
               028.5
9     Jansson, Tove: Trollvinter
               028.5
10    Landström, Olof: Bø og Bæ i skogen
               028.5
11    Rydland, Asbjørn: Mørkemanaren
               028.5
12    Røssland, Ingelin: En ekte helt
               028.5
13    Salinas, Veronica: Reisen
               028.5
14    Sibeko, Guro Jabulisile Johnsen: Ildulven
               028.5
15    Steiner, Lars: Pekebibel
               028.5
16    Sverdrup, Kari: Kråkeslottet
               028.5
17    Wirsén, Stina: Hvem blør?
               028.5
18    Aamodt, Ingunn: Beistet
               028.5


070 JOURNALISTIKK

20    Jolliffe, Genevieve: The documentary filmmakers handbook
               070.18


 
100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

21    Vardanyan, Vilen: Panorama of psychology
               150.9
22    Baron, Jonathan: Thinking and deciding
               153.42
23    The Self in social psychology
               155.2
24    Waiting to be found
               155.4
25    Håtun, Anbjørg Sætre: Stressmestrer
               155.9
26    Holm, Hege: Sorg uten blomster
               155.93
27    Kleinman, Arthur: What really matters
               158
28    Håtun, Anbjørg Sætre: God bedring!
               158.1
29    Kallevik, Svein Arthur: Transportpsykologi
               158.7
30    Eide, Tom: Etikkhåndboka
               174.2
31    Etikk i sykepleien
               174.2
32    Responsibility, deep ecology & the self
               174.4
33    Velasquez, Manuel G.: Business ethics
               174.4
34    Rosen, Michael: Dignity
               179.7
35    The Oxford handbook of Aristotle
               185
36    Russell, Bertrand: Theory of knowledge
               192
37    A companion to Friedrich Nietzsche
               193200 RELIGION 

38    Meland, Eivind: Det hellige som kilde til helse
               201.7621
39    Spirit of the environment
               201.77
40    Ritual and metaphor (Vol. 68 av: Resources for biblical study
               220.67
41    Wirzba, Norman: Food and faith
               261
42    Crossings
               284.1300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

43    Kirkpatrick, Lee A.: A simple guide to IBM SPSS statistics
               300.285
44    Malterud, Kirsti: Fokusgrupper som forskningsmetode for medisin og helsefag
               300.72
45    Strategies of qualitative inquiry
               300.721
46    Alexander, Jeffrey C.: A contemporary introduction to sociology
               301
47    Schiefloe, Per Morten: Mennesker og samfunn
               301
48    Levin, Irene: Hverdagsliv og samhandling
               302
49    Persson, Anders: Ritualisering och sårbarhet
               302
50    Bjone, Mons: Den lille boka om samtaler
               302.2
51    The SAGE handbook of interpersonal communication
               302.2
52    Literacy, lives and learning
               302.2244
53    Giles, David: Psychology of the media
               302.2301
54    Aalen, Ida: En kort bok om sosiale medier
               302.231
55    Makt på nye måter
               303.3
56    Lunde, Linn-Heidi: Alder ingen hindring
               305.26
57    Lykke, Nina: Feminist studies
               305.4201
58    Rosvoll, Maria: Antisiganisme, stereotypier og diskriminering av rom
               305.891
59    Praying for a better future
               305.8910481
60    Cultural theory
               306.01
61    Ellis, Carolyn: The ethnographic I
               306.01
62    Rabinow, Paul: Designs for an anthropology of the contemporary
               306.01
63    Bourdieu, Pierre: Political interventions
               306.2
64    Schools and society
               306.432
65    Heath, Shirley Brice: Words at work and play
               306.44
66    Tagliamonte, Sali: Variationist sociolinguistics
               306.44
67    Sørheim, Ingjald Ørbeck: Du må ikke tåle
               320.9481
68    Høstmælingen, Njål: Hva er menneskerettigheter
               323.4
69    Is critique secular?
               323.443
70    Like gode nordmenn? (Vol. 2 av: Borgersrud, Lars: Den norske militærfascismens historie 1930-1945
               324.248102
71    Folkepartiet?
               324.248103


330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV 

 72    Halperin, Sandra: War and social change in modern Europe
               330.94
73    Gross, Daniel: Better, stronger, faster
               330.973
74    Seierstad, Dag: Den nye kampen om arbeidslivet
               331.094
75    Svenning, Lene: Fast jobb ABC
               331.11
76    Salimi, Fakhra: Likestilling for minoritetskvinner i det flerkulturelle No
               331.6
77    Svenning, Lene: Rett & rimelig
               331.891
78    Tvede, Lars: Supertrends
               332.6
79    Penman, Stephen H.: Financial statement analysis and security valuation
               332.632
80    Lokal og regional mat
               338.47664
81    Opplevelser
               338.4779
82    The Discovery of tourism economics
               338.4791
83    Field guide to case study research in tourism, hospitality
               338.4791
84    Current research in hospitality and tourism
               338.4791072
85    Culture and society in tourism contexts
               338.4791091822
86    Krugman, Paul R.: Microeconomics
               338.5
87    Warner, Michael: Local content in procurement
               338.76223
 

340 JUS. FORVALTNING 

88    Clemetsen, André: I law you
               340.092
89    Bedriftsbeskatning i praksis
               343.068
90    Innføring i byggereglene (Vol. 1(2011) av: SINTEF byggforsk håndbok
               344.066
91    Storberget, Knut: Det er dine øyne jeg ser
               345
92    Hagland, Birgitte: Erstatningsbetingende medvirkning
               346.03
93    Hjort, J.B.: Prosedyreteknikk
               347.07


350 OFFENTLIG FORVALTNING 

94    Governance of public sector organizations
               351


360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

95    Røysum, Anita: Sosialt arbeid i nye kontekster
               361.3
96    Thune, Gro Hillestad: Menneskerettighetene i helse- og omsorgssektoren og NAV
               361.61
97    A Welfare policy patchwork
               361.65
98    Loga, Jill Merethe: Trossamfunn, innvandring, integrasjon
               361.76
99    Alvsvåg, Herdis: På sporet av et dannet helsevesen
               362.1
100   Dew, Kevin: The cult and science of public health
               362.1
101   Galvin, Kathleen: Caring and well-being
               362.1
102   Utviklingsfremmende samtaler med ungdom
               362.1083
103   Rygg, Eli: Pappa må ha nytt hjerte ; Storebror er min helt
               362.178
104   Aune, Ruben Bolme: Jeg har en mamma med kreft
               362.196994
105   Teig, Inger Lise: Managing patient movement
               362.2
106   Variasjon og dialog
               362.2
107   Ådnanes, Marian: Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid
               362.204
108   Lindqvist, Per: Människan i den slutna psykiatriska vården
               362.21
109   Rydén, Eleonore: Komplexa fall inom psykiatrin
               362.22
110   Edman, Johan: Vård & ideologi
               362.29
111   Skatvedt, Astrid: Øyeblikksomsorg - et verktøy for bedring
               362.29
112   Livsløp med funksjonshemming
               362.4
113   Helsedirektoratet : Velferdsteknologi
               362.6
114   Johannessen, Knut: Ventetid
               362.6
115   Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med
               362.7
116   Andersen, Torbjørn Herlof: Sårbar og sterk
               362.76
117   Debesay, Jonas: Omsorgens grenser
               362.84
118   Holm, Dagny: Søppel
               363.728
119   Rui, Jon Petter: Hvitvasking
               364.168


370 PEDAGOGIKK. SPESIALPEDAGOGIKK

120   Reconceptualizing the literacies in adolescents' lives
               370.115
121   Ary, Donald: Introduction to research in education
               370.72
122   Newby, Peter T.: Research methods for education
               370.72
123   Pedagogisk utvikling
               371
124   Ogden, Terje: Klasseledelse
               371.1024
125   Lassen, Liv Margarete: Foreldresamarbeid i praksis
               371.192
126   Learning in the network society and the digitized school
               371.334
127   Dunseth, Ellen Merethe: Et skoleoffer
               371.5
128   Bratterud, Åse: Barns trivsel og medvirkning i barnehagen
               372.21
129   Drugli, May Britt: Liten i barnehagen
               372.21
130   Beginning literacy with language
               372.6
131   Skriv! Les! : Skriv! Les! 1
               372.6
132   Thon, Sverre: Norsk hotellhøgskole 100 år
               378.155
133   Universities since 1945 (Vol. 4 av: A History of the university in Europe
               378.4380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE 

134   Campisi, Gabriel: The independent filmmaker's guide to writing a business pl
               384.83
135   Lyngmoe, Helge: Siste reis med Nordstjernen
               387.52
136   Schedule-based modeling of transportation networks
               388
137   Food and culture
               394.12
138   Bauman, Richard: A world of others' words
               398.01400 SPRÅK 

139   Grebenyova, Lydia: Syntax, semantics and acquisition of multiple interrogativ
               415
140   NORNA Symposium : Binamn
               439.5042
141   Systematisk, variert, men ikke tilfeldig
               439.82824


500 NATURVITENSKAP. MATEMATIKK 

142   Lorentzen, Lisa: Hva er matematikk
               510
143   Boyce, William E.: Elementary differential equations and boundary value probl
               515.35
144   Extreme value and related models with applications in engi
               519.24
145   Cox, D.R.: Principles of applied statistics
               519.5
146   Bollen, Kenneth A.: Latent curve models
               519.535
147   Box, George E.P.: Response surfaces, mixtures, and ridge analyses
               519.55
148   GIS
               526.0285
149   Wahl, Andreas: Fysikkmagi
               530
150   Principles of heat and mass transfer
               536.2
151   Knoll, Glenn F.: Radiation detection and measurement
               539.77
152   Sukop, Michael C.: Lattice Boltzmann modeling
               550.153
153   Phanerozoic passive margins, cratonic basins and global te (Vol. 1C av: Regional geology and tecto
               551.136
154   Phanerozoic Rift Systems and Sedimentary basins (Vol. 1B av: Regional geology and tectonics
               551.136
155   Geological evolution of the Barents Shelf region
               551.468
156   Deformation mechanisms, rheology and tectonics (Vol. 360 av: Geological Society special publicati
               551.8
157   The North Atlantic igneous province (Vol. 197 av: Geological Society special publication (trykt ut
               551.8
158   Geochemistry (Vol. 8 av: Treatise of petroleum geology
               551.9
159   Basin modelling: advances and applications (Vol. 3 av: Special publication (Norsk petroleumsforeni
               553.28
160   Habitat of hydrocarbons on the Norwegian continental shelf
               553.2809481
161   Hurum, Jørn H.: Monsterøglene på Svalbard
               567.9
162   Biochemical pathways
               572
163   Neurospora
               579.567600 ANVENDT VITENSKAP

Ingen nye titler denne måneden


610 MEDISIN. SYKEPLEIE

164   Nursing diagnoses
               610.73012
165   Berglund, Mia: Lärande vid långvarig sjukdom
               610.730699
166   Lejsgaard Christensen, Susan: Pedagogikk og pasientutdanning
               610.730699
167   Alexander's care of the patient in surgery
               610.73677
168   Naidoo, Jennie: Foundations for health promotion
               613
169   [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Simonsen, Terje: Illustrert farmakologi
               615
170   Kalvig, Anne: Åndeleg helse
               615.53
171   Hermansson, Gunnar: Anabola androgena steroider
               615.71
172   Ungdom
               615.71
173   Ogden, Jenni A.: Trouble in mind
               616.8
174   Inckle, Kay: Flesh wounds? : new ways of understanding self-injury
               616.8582
175   Att leva med psykisk ohälsa
               616.89
176   Winnicott, D.W.: Psycho-analytic explorations
               616.8914
177   Johnson, Sue: Hold meg
               616.891562
178   Nolbris, Margaretha: Att vara syskon till ett barn eller ungdom med cancersjukd
               616.994
179   Cancer in children
               618.92994
180   Wogn-Henriksen, Kjersti: Du må ... skape deg et liv
               618.97683

 
620 TEKNOLOGI. TEKNIKK 

181   Forrester, Alexander I.J.: Engineering design via surrogate modelling
               620.0044
182   Leffler, William L.: Deepwater petroleum exploration & production
               622
183   Dimri, Vijay: Fractal models in exploration geophysics
               622.15
184   McQuillin, R.: An introduction to seismic interpretation
               622.15
185   Theys, Philippe P.: Log data acquisition and quality control
               622.18
186   Devereux, Steve: Drilling technology in nontechnical language
               622.24
187   Matthews, C. S.: Pressure buildup and flow tests in wells
               622.243
188   Zoback, Mark D.: Reservoir geomechanics
               622.338
189   Ryggvik, Helge: Dypt vann i horisonten
               622.8
190   Adhesives in marine engineering
               623.8
191   Hibbeler, R.C.: Structural analysis
               624.171
192   Nielsen, M.P.: Limit analysis and concrete plasticity
               624.183
193   Holm, Magnus: Roboter
               629.892


640 HOTELLFAG

194   Maynard, Lynda: The dressmaker's handbook of couture sewing techniques
               646.2
195   Shaeffer, Claire B: Couture sewing
               646.2
196   Tranter, Kimberly A: An introduction to revenue management for the hospitality
               647.94068650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 

197   Perspektiver på entreprenørskap
               658.11
198   Nyman, Berit: Økonomistyring for redaktører
               658.151
199   Personnel selection in organizations
               658.3112
200   Action learning for developing leaders and organizations
               658.3124
201   Stensbøl, Bjørge: Den gode prestasjonskulturen
               658.4
202   March, James G.: Decisions and organizations
               658.403
203   Vanhoucke, Mario: Project management with dynamic scheduling
               658.404
204   Westhagen, Harald: Prosjektarbeid
               658.404
205   Owens, David A.: Creative people must be stopped
               658.4063
206   Evjen, Mona: Ny som leder
               658.409
207   Zigler, Christian Oxholm: Markedsføringsledelse
               658.8660 KJEMISK INDUSTRI/TEKNOLOGI. HUSBYGGING

208   [uten bindtittel] (Vol. 97 av: Advances in biochemical engineering/biotechnology (trykt utg.)
               660.6
209   Betongrehabilitering
               691.3
210   Geving, Stig: Fuktskader
               693.893700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT 

211   Geczy, Adam: Art
               701
212   Dewey, John: Art as experience
               701.17
213   Brytninger 720.9481 214 Aarønæs, Lars: Norsk funkis
               720.9481
215   Brekke, Kirsti: Det var en gang en hallingstue -
               728.609481
216   Brænne, Jon: Dekorasjonsmaling
               729.4
217   Koch, Fredrik: Hugo
               730
218   Lilleeng, Sigbjørn: Generator
               741.5
219   Sidetracks: Painting in the Paramodern Continuum : Sidetracks
               759.07
220   Bjørkvold, Jon-Roar: -som forandret verden
               781.542
221   Scott, Gini Graham: The complete guide to writing, producing, and directing a
               791.430232
222   Parkinson, David: 100 ideas that changed film
               791.4309
223   The essential science fiction television reader
               791.4561
224   The philosophy of computer games
               794.801
225   Arbeidsbok (del av: Treningslære
               796.07
226   Bergsjø, Carl-Henrik: Spinn
               796.07
227   Edwards, Sally: Den ultimate løpeguiden
               796.42
228   Kreutzer, Martin: Løp langt
               796.42
229   Krogvold, Laila: Kanoboka
               797.122


800 LITTERATUR

230   Critical essays on Mikhail Bakhtin
               801.95
231   Tyson, Lois: Critical theory today
               801.95
232   Elbow, Peter: Vernacular eloquence
               808
233   Dags för uppsats
               808.066
234   Dags för uppsats
               808.066
235   Oliver, Paul: Succeeding with your literature review
               808.066
236   Bachtin, Michail: Ordet i romanen
               808.3
237   Kristiansen, Hans-Ivar: Håndbok i forhandlingsretorikk
               808.5
238   Eselører
               809
239   Harris, Alexandra: Virginia Woolf
               820
240   Garrard, Greg: Ecocriticism
               820.9
241   De Lillos : deLillos komplett
               839.82
242   Ludvig Holbergs naturrett
               839.82
243   Under den samme himmel
               839.82
244   Christensen, Lars Saabye: Min Buick er lastet med
               839.8218
245   Gunnerud, Jørgen: Mistanken
               839.8238
246   Hermansen, Atle Sperre: Vikariatet
               839.8238
247   Hjorth, Vigdis: Leve posthornet!
               839.8238
248   Kaldhol, Marit: Darwins sporvar
               839.8238
249   Larsen, Britt Karin: Før snøen kommer
               839.8238
250   Skomsvold, Kjersti Annesdatter: Monstermenneske
               839.8238
251   Storberg, Marianne: Brevet fra Betsy
               839.8238
252   Sæterbakken, Stig: Der jeg tenker er det alltid mørkt
               839.8248
253   Mo, Yan: Rødt korn
               895.1

 
900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER 

254   Den Vanskelige historien
               907.2
255   Global tourism (Vol. 30 av: Society for Economic Anthropology monographs
               910
256   Dine hytter Del 2 Sør for Jotunheimen (Vol. 2012 av: Den Norske turistforenings årbok (trykt utg.)
               914.81
257   10 på topp i Ryfylkeheiene (Vol. 2011 av: Årbok (Stavanger turistforening : trykt utg.)
               914.834
258   Bendiksen, Sveinung: Ingen grenser for dugnad
               914.834
259   Fojuth, Marie-Theres: Stien
               914.834
260   Tonstad, Per Lars: Preikestolen
               914.834
261   Vakre landskap i Rogaland (Vol. 2009 av: Årbok (Stavanger turistforening : trykt utg.)
               914.834
262   Bruland, Bjarte: Det norske holocaust
               940.5318
263   Stensager, Anders Otte: Doktor Mengele
               943.086
264   Hansen, Alf Ove: 365 dager i en by
               948.3422
265   Osjord, Pål: Fra Vålandspibå og ner
               948.3422
266   Stavanger bys historie
               948.3422
267   Moe, Tore Lande: Bygge- og buskikk i Sunnhordland
               948.361
268   Roalkvam, Gunnar: En utfordring
               948.4322
269   Protection of First Nations cultural heritage
               971.004
270   Boyer, Paul S.: American history
               973


E-BØKER

Adler-Nissen, R: Bourdieu in International relations
Borodzicz, E: Risk, crisis and security management
Brett, P: Illustrated dictionary of building
Caenn, R: Composition and properties of drilling and completion fluids
RSMeans Illustrated Construction Dictionary
Smith, N: The sea of lost opportunity : North Sea oil and gas, British Industry and the Offshore Supplies Office
Zeman, J: Pressure vessel design : The Direct route


SERIER

271   Bergsgard, Nils Asle: Evaluering av tilbudet til rusavhengige i Hamar
272   Björklund, Camilla: Blant baller og klosser
273   Ersland, Geir Atle: Bispeby og borgarby
274   Eskildsen Jepsen, Robert: Hånd om helheden
275   Det hänger på språket
276   Haaland, Anders: Industribyen 1890-1965
277   Kallelid, Ole: Sild og seil 1815-1890
278   Lie, Terje: Verktøy til å mestre eget liv
279   Mejdevi, Mats: Träna med kroppen
280   Regional geology and tectonics
281   Rett om bord (Vol. 2012:18 av: Norges offentlige utredninger (tidsskrift : trykt utg.)
282   Roalkvam, Gunnar: Oljebyen 1965-2010
283   Sollervall, Håkan: Tall og de fire regneartene
284   Sosialhjelp og levekår i Norge (Vol. 130 av: Statistiske analyser (1993 : trykt utg.)
285   Sproget i skolen (Vol. 94 av: KvaN
286   Utdanning mellom styring og danningDVD

1     1-8 (del av: Siffer
2     678 Kairo
3     9-10 (del av: Siffer
4     The complete fourth season (Vol. 4 av: The Big Bang theory
5     The complete fifth season (Vol. 5 av: The Big Bang theory
6     The complete third season (Vol. 3 av: The Big Bang theory
7     Bill Cunningham New York
8     Downton Abbey
9     Fahrenheit 451
10    Grizzly man
11    Homeland
12    Metallica : Metallica
13    Oil!
14    Olje!
15    Siffer
16    Til ungdommenMASTEROPPGAVER

1     Askeland, Tore: Subjektive sannsynligheter
2     Bø, Renate Lødemel: 1) Hvordan arbeider pedagoger med relasjonsbygging til ele
3     Hatlem, Pål Almås: Securing Norwegianness
4     Mashayekh, Kourosh: Prediction of response and damaged length of a subsea pipe
5     Molvær, Jorunn: Håpet om et verdig liv etter løslatelsen
6     Rabehanitriniony, Noro: Integration or assimilation
7     Schwebs, Rune: Hvordan fungerer dialogbaserte tilsynsstrategier i reguler
8     Sofonova, Ksenia: How do inexperienced and experienced teachers perceive the
9     Strømland, Inger Johanne Lund: Hvilken betydning har tidlig traumatisering for læring, ogDOKTORAVHANDLINGER

Ingen nye denne måneden


LYDBØKER

Ingen nye denne måneden


CD-ROM

Ingen nye denne måneden
 

NYTT I HYLLENE BJERGSTED


BØKER

NOTER

LYDOPPTAK

DVDBØKER

5     Pittman, Aspen: The tube amp book
               H 110
9     Helland, Sven Arnth: Stavanger-rocken
               I 60
10    The Cambridge companion to jazz
               I 70
11    Sapen, Daniel: Freud's lost chord
               I 70
12    Smith, R.J.: The one
               I 70
26    Brass players' guide : 2005
27    Dujovne, Beatriz: In strangers' arms
 

NOTER

1     Falla, Manuel de: Danse espagnole
               E 111
2     Webb, John: Trombamania 1
               G 10
3     Webb, John: Trombamania 2
               G 10
4     Schütz, Heinrich: Give ear, oh Lord
               G 111
6     Gane, Peter: Circuit training for 8 trombones
               H 2201
7     Gane, Peter: Slide systems
               H 2201
8     Reichel, Bernard: Choral, canon I & II
               H 2211 
13    Lutoslawski, Witold: Trio
               K 2016
14    Ewald, Victor: Quintett nr. 4, As-Dur
               K 411
15    Bruckner, Anton: Ecce sacerdos magnus
               K 61
16    Gabrieli, Giovanni: Kyrie eleison
               K 61
17    Gane, Peter: Five games
               K 61
18    Haag, Mark: Line up
               K 61
19    Monteverdi, Claudio: Music from Orfeo
               K 61
20    Saint-Saëns, Camille: Finale from the organ symphony
               K 61
21    Vassilev, Artem: 10 simple answers
               K 61
22    Wagner, Richard: Elsa's procession to the Cathedral
               K 61
23    Wills, Simon: Tingueley's fountain
               K 61
24    Gabrieli, Giovanni: Canzona septimi e octavi toni a 12
               K 61 GAB
25    Banter, Harald: Turboleske
               N 19
 

LYDOPPTAK

1     Alessi, Joseph: Bone-a-fide brass
2     Baker, Brett: Boneman walking
3     Bones apart : Enigma
4     British Trombone Society : Fanfare
5     Chicago Trombone Consort : Chicago Trombone Consort
6     Davis, Michael: Absolute trombone II
7     Davis, Michael: New brass
8     London Trombone Quartet : Some of our best friends
9     Moseley, Ian: Overland trombone
10    Reijngoud, Ilja: Music for six trombones and rhythm section
11    Schulz, Stefan: Berlin recital
12    U - play trombone
13    Wildschütz, Friederike: Friederike Wildschütz
 

DVD

Ingen nye denne måneden

 

NYTT I HYLLENE PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM


1     AdR-aktuell
2     The Archaeology of plural and changing identities
3     [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Artists' pigments
4     Bahn, Paul: Archaeology
5     Bergverk og steinindustri
6     Bradley, Richard: Rock art and the prehistory of Atlantic Europe
7     Buer, Margareth: The insular material of Northern Europe and its importance
8     Ersland, Geir Atle: Bispeby og borgarby
9     Foucault, Michel: Tingenes orden
10    Gardner, John Starkie: English ironwork of the seventeenth and eighteenth centuri
11    Grömer, Karina: Prähistorische Textilkunst in Mitteleuropa
12    Guldrummet (Vol. 334 av: Statens historiska museum : Utställningskatalog
13    Hanneberg, Peter: Verdensarven
14    Henderson-Sellers, A.: Contemporary climatology
15    Heritage management of farmed and forested landscapes in E (Vol. 4 av: EAC occasional papers
16    Hodder, Ian: Entangled
17    Haaland, Anders: Industribyen 1890-1965
18    Kallelid, Ole: Sild og seil 1815-1890
19    Lauritzen, Eva Mæhre: Seks planter som forandret verden
20    Le Roy Ladurie, Emmanuel: Histoire du climat depuis l'an mil
21    Mallory, J. P: The archaeology of Ulster from colonization to plantation
22    Menotti, Francesco: Wetland archaeology and beyond
23    Mithen, Steven J.: After the ice
24    Moore, Jerry D.: The prehistory of home
25    Moving collections
26    Die Münzen (Vol. 14 av: Ilkjær, Jørgen: Illerup Ådal
27    Museet Erkebispegården : Museet i Erkebispegården
28    Nilsen, Ragnhild: Talekunstens 12 hemmeligheter
29    Det Norske meteorologiske institutt
30    The Oxford handbook of public archaeology
31    Oxford handbook of the archaeology of ritual and religion
32    Pastoureau, Michel: The bear
33    Remote sensing for archaeological heritage management (Vol. 5 av: EAC occasional papers
34    Roalkvam, Gunnar: Oljebyen 1965-2010
35    Schweingruber, Fritz Hans: Atlas of woody plant stems
36    Schweingruber, Fritz Hans: Atlas of stem anatomy in herbs, shrubs and trees Volume 1
37    Solvent gels for the cleaning of works of art (del av: Research in conservation
38    Stanford, Dennis J.: Across Atlantic Ice
39    Stavanger bys historie
40    Vestkystens byggeskikk og trehusbyen Stavanger
41    Wells, Peter S.: How ancient Europeans saw the world
42    Westling, Sara: Analyse av makrofossilt materiale fra Aase I
43    Westling, Sara: Analyse av makrofossilt materiale fra Re-Svertingstad
44    Winge, Jon: Trebåter
45    Ytterdal, Anne: A 225 Orre gamle kirke