MENY

Nytt i hyllene i desember

Hold deg oppdatert! Her er all ny fag- og skjønnlitteratur, musikk, noter og filmer som ble kjøpt inn i løpet av desember. Nye bøker står utstilt i biblioteket.

NYTT PÅ ULLANDHAUG          NYTT I BJERGSTED        
NYTT PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM
   

E-BØKER

 

 

 

 

Nytt i hyllene Ullandhaug

000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING

BARNEBØKER.BARNELITTERATUR

070 JOURNALISTIKK

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

200 RELIGION

300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV

340 JUS. FORVALTNING

360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

370 PEDAGOGIKK.SPESIALPEDGOGIKK

380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE

400 SPRÅK

500 NATURVITENSKAP.MATEMATIKK

610 MEDISIN.SYKEPLEIE

620 TEKNOLOGI. TEKNIKK

640 HOTELLFAG

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE

660 KJEMISK INDUSTRI. HUSBYGGING

700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT

800 LITTERATUR

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER

SERIER 

DOKTORAVHANDLINGER

DVD

E-BØKER

 

 000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING.
 

1   Elmasri, Ramez: Fundamentals of database systems
        005.74
 


BARNEBØKER. BARNELITTERATUR
 

2   Djupvik, Laura: God dag, herr Jul!
        028.5


070 JOURNALISTIKK
 

4   Birkvad, Søren: Den klassiske dokumentarfilm
        070.18
5   Bondebjerg, Ib: Engaging with reality
        070.18
6   Jungstrand, Anna: Det litterära med reportaget
        070.43
7   Aare, Cecilia: Det tidlösa reportaget
        070.43
 

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI
 

8   Dreyfus, Hubert L.: Skillful coping
        142.7
9   The Oxford handbook of contemporary phenomenology
        142.7
10  Holtan, Grethe: Intuisjon
        153.44
11  The Psychology of gender
        155.33
12  Nordbotten, Gerd Lise M.N.: Barns fysiske utvikling
        155.412
13  Hrdy, Sarah Blaffer: Mothers and others
        155.7
14  Austegard, Ada Sofie: Oppdrift
        155.937
15  Martinez, Mario: The mindbody code
        158.1
16  Brudal, Lisbeth F.: Empatisk kommunikasjon
        158.3
17  Eidhamar, Levi Geir: Den andre
        170
18  Praksisformernes etik
        170
19  Johnson, Mark: Moral imagination
        171.2
20  Pettersen, Karen-Sofie: Anerkjennelse og profesjon
        174
21  Gadamer in conversation
        193
22  Habermas, Jürgen: The divided West
        193
23  Kierkegaard, Søren: Øieblikket 1-10
        198.9200 RELIGION 
 

24  Repstad, Kari: Praktisk fagdidaktikk for religionsfagene
        200.7


300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP
 

25  Flick, Uwe: The Sage handbook of qualitative data analysis
        300.72
26  Stewart, David W.: Focus groups
        300.72
27  Frankfort-Nachmias, Chava: Social statistics for a diverse society
        300.723
28  Young people, media and health (Vol. 2014 av: Yearbook... (UNESCO International Clearinghouse on
        302.23083
29  Spitzer, Manfred: Digital demens
        302.231
30  Hernes, Tor: A process theory of organization
        302.35
31  Grann, Odd: Livskvalitet
        305.26
32  Politikk, profesjon og vekkelse
        305.409481
33  Breen, Marta: Født feminist
        305.42
34  The Handbook of language and globalization
        306.44
35  Parenting culture studies
        306.874
36  Fatherhood in the Nordic welfare states
        306.8742
37  Winter, Søren: Implementering af politik
        320.8
38  Fra terror til overvåking
        323.448
39  Autesserre, Séverine: Peaceland
        327.1


330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV
 

40 Eliassen, Ingeborg: Harde tider 
    331.094 
41 Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet 
    331.6 
42 Døskeland, Trond M.: Personlig finans 
    332.024 
43 Piketty, Thomas: Kapitalen i det 21. århundre 
    332.041 
44 Kejela, Girma: Forecasting of electricity consumption using gaussian       
     333.793 
45 Fjørtoft, Tore: Økonomiske medlemsrettar i samvirkeforetak 
     334.6 
46 Business and politics in a new global order 
      337 


340 JUS. FORVALTNING
 

47  Jacobsen, Dag Ingvar: Interkommunalt samarbeid i Norge
        352
48  Rudå, Bjørn Kristian: Kommuneøkonomi
        352.4
49  Velferdens organisering
        353.5
 


360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP
 

50  Fasetter av sosialt arbeid
        361.3
51  Plovsing, Jan: Velfærdsstaten og dens udfordringer
        361.65
52  An introduction to health services research
        362.1072
53  Godøy, Bjørn Are: Ti tusen skygger
        362.196998
54  Narvesen, Signe K.: La oss snakke om det
        362.28
55  Barnevernets brennpunkt
        362.7
56  Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis
        362.7
57  Every child counts (Vol. 2014 av: The State of the world's children
        362.7
58  Kristoffersen, Ragnar: Correctional statistics of Denmark, Finland, Iceland, Norw
        364
59  Doing research on crime and justice
        364.072
60  Widerøe, Rolf J.: Kuppet
        364.106
61  Enes, Bjørn: Offerbarn
        364.15
 


370 PEDAGOGIKK. SPESIALPEDAGOGIKK
 

62  Biesta, Gert J.J.: The beautiful risk of education
        370.1
63  The Routledge international handbook of education, religio
        370.114
64  Ertesvåg, Sigrun Karin: Leiing av endringsarbeid i skulen
        371
65  Lærere i skolen som organisasjon
        371.102
66  Tilpasset opplæring
        371.394
67  Haug, Peder: Inkludering
        371.9046
68  Drugli, May Britt: Liten i barnehagen
        372.21
69  Johansson, Eva: Små barns læring
        372.21
70  Kompetanseløft i barnehagen
        372.21
71  Olsholt, Øyvind: Filosofiske samtaler i barnehagen
        372.21
72  Leseboka
        372.4
73  Melding om universitetsbyen Stavanger
        378.481
 


380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE 
 

74  Bø, Eirill: Moderne transportlogistikk
        388.044


400 SPRÅK 
 

75  Taylor, Talbot J.: Theorizing language
        410.1
76  Harmer, Jeremy: The Practice of English language teaching
        420.7
77  The history of English in a social context
        420.9
78  Lilleholt, Håkon: Stedsnavn i Høvåg
        439.822
 


500 NATURVITENSKAP. MATEMATIKK 
 

79  Oldervoll, Tore: Sinus for ettårig forkurs
        510
80  Matematikktalenter i skolen, hva med dem?
        510.7
81  coSinus for ettårig forkurs (del av: Oldervoll, Tore: Sinus for ettårig forkurs
        510.76
82  Løvås, Gunnar G.: Statistikk for universiteter og høgskoler
        519.5
83  Dobson, Annette J.: An introduction to generalized linear models
        519.535
84  Versteeg, H.K.: An introduction to computational fluid dynamics
        532
85  Grotzinger, John: Understanding earth
        550
86  Leeder, M. R.: Sedimentology and sedimentary basins
        552.5
87  Longyearbyens geologi
        559.81
 


610 MEDISIN. SYKEPLEIE
 

88  Gottlieb, Laurie N.: Strengths-based nursing care
        610.73
89  Houser, Janet: Nursing research
        610.73072
90  Naidoo, Jennie: Developing practice for public health and health promotion
        613
91  Moss, Michael: Salt, sugar, fat
        613.2
92  Mikrobiologi og smittevern (Vol. del 1 av: Andersen, Bjørg Marit: Håndbok i hygiene og smitte
        614.4
93  Henderson, Lynne: Å bekjempe sjenanse med selvmedfølelse
        616.8521
94  Langeland, Eva: Salutogenese og psykiske helseproblemer
        616.89
 


620 TEKNOLOGI. TEKNIKK
 

95  Induction heating and heat treatment (Vol. 4C av: Metals handbook
        620.16
96  Sihvola, Ari: Electromagnetic mixing formulas and applications
        621.3
97  Bellarby, Jonathan: Well completion design
        622.24640 HOTELLFAG
 

98  Jørgensen, Helge: Ansvarlig vertskap
        641.2
99  Helle, Siri: Handle rett
        641.3
100  Holstad, Egon: Den norske kaffesjela
        641.337
101  Jensen, Finn Robert: Huseiernes landsforbund
        643.1
 

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE
 

102  IFRS i Norge
        657.0218
103  Easterby-Smith, Mark: Management research
        658.007
104  Hoff, Thomas: Medarbeiderundersøkelser
        658.312
105  Bolman, Lee G.: Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse
        658.4
106  Elkjær-Larsen, Jens Kristian: Værdibaseret procesledelse
        658.404
107  Lunde, Ivar Konrad: Praktisk krise- og beredskapsledelse
        658.4056
108  Borum, Finn: Strategier for organisationsændring
        658.406
109  Lai, Linda: Makt og påvirkningskraft
        658.45
110  Advances in production management systems
        658.5
111  Heizer, Jay: Operations management
        658.5660 KJEMISK INDUSTRI/TEKNOLOGI. HUSBYGGING
 

112  Treteknisk håndbok (Vol. 4 av: Teknisk håndbok (trykt utg.)
        674


700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT
 

113  Ærlig, Tor: Femti ord for regn
        741.59481
114  Block, Bruce A.: The visual story
        791.4
115  Bondebjerg, Ib: Virkelighedsbilleder
        791.4309489
116  The Danish directors 3
        791.4309489
117  Engelstad, Arne: Fra bok til film
        791.436
118  Realism and the audiovisual media
        791.43612
119  Brook, Peter: The empty space
        792.01
120  Gros, Frédéric: A philosophy of walking
        796.51
121  Nygård, Asbjørn: Min tour
        796.6079
 


800 LITTERATUR
 

122  Litteratursociologi
        801.3
123  Barish, Evelyn: The double life of Paul de Man
        801.95
124  Jauß, Hans Robert: Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik
        801.95
125  Hegge, Per Egil: Lamme lår og sukker biter
        808.066
126  Retorikkens aktualitet
        808.5
127  Pynchon, Thomas: Inherent vice
        813
128  Austen, Jane: Jane Austen's letters
        820
129  Doyle, Arthur Conan: A study in scarlet
        820
130  Brontë, Emily: Wuthering Heights
        823
131  Børretzen, Odd: Da sier vi alt dette!
        839.82
132  Norheim, Pål: Oppdateringer
        839.82
133  Jager, Benedikt: Norsk litteratur bak muren
        839.8209
134  Bjørlykke, Oskar Stein: For deg
        839.8218
135  Falkeid, Kolbein: Øyet og virkeligheten
        839.8218
136  Lillegraven, Ruth: Manilahallen
        839.8218
137  Skjelbred, Margaret: Det lir mot kveld ; Kristinas reise
        839.8218
138  Stølan, Arne Hugo: Epikrisepoesi
        839.8218
139  Figueiredo, Ivo de: Ord/kjøtt
        839.822009
140  Kittelsen, Erling: Soveren
        839.8228
141  Basso, Aina: Finne ly
        839.8238
142  Breiteig, Bjarte: Mine fem år som far
        839.8238
143  Dalbak, Tom H.: Den sjette smak
        839.8238
144  Djupvik, Laura: Kvitt
        839.8238
145  Enger, Thomas: Våpenskjold
        839.8238
146  Evjemo, Eivind Hofstad: Velkommen til oss
        839.8238
147  Flink, Jon Øystein: Mord i oppgangen
        839.8238
148  Gunnerud, Jørgen: Sju dager i september
        839.8238
149  Hagemann, Bror: Jakman
        839.8238
150  Hedemann, Berit: All min forakt
        839.8238
151  Heivoll, Gaute: De fem årstidene
        839.8238
152  Henriksen, Levi: Harpesang
        839.8238
153  Hjorth, Vigdis: Et norsk hus
        839.8238
154  Haavardsholm, Espen: Til Nuuk
        839.8238
155  Kristensen, Monica: Ekspedisjonen
        839.8238
156  Kristensen, Tom: Dødspakten
        839.8238
157  Larsen, Terje Holtet: Kjærlighet mellom intelligente menn
        839.8238
158  Mytting, Lars: Svøm med dem som drukner
        839.8238
159  Nore, Aslak: Oslo noir
        839.8238
160  Næss, Jan Chr.: I søvnen lignet han et barn
        839.8238
161  Rokseth, Olav W.: Broren
        839.8238
162  Skomsvold, Kjersti Annesdatter: 33
        839.8238
163  Smith, Nils Henrik: Se ilden lyse over jord
        839.8238
164  Storholmen, Ingrid: Her lå Tirpitz
        839.8238
165  Stranger, Simon: En fremmed i verden
        839.8238
166  Tusvik, Marit: Fleur
        839.8238
167  Tvedt, Chris: Djevelens barn
        839.8238
168  Øyehaug, Gunnhild: Undis Brekke
        839.8238
169  Hesiodus: Theogonien ; Arbeid og dager ; Skjoldet
        880

 

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER
 

170  Kringlen, Einar: Sykdom og politisk lederskap
        909
171  Norske klassikere (Vol. 2014 av: Den Norske turistforenings årbok (trykt utg.)
        914.81
172  Clark, Christopher: The sleepwalkers
        940.3
173  Alexander, Jeffrey C.: Remembering the Holocaust
        940.5318
174  Fantlova, Zdenka: The tin ring
        940.5318
175  Johansen, Jahn Otto: Drømmen om Europa
        947
176  P.A. Munch
        948.1
177  Tyske vinger over Sola og Forus (Vol. 1 av: Glimt fra okkupasjonen
        948.34
178  Båtbruk og båtbygging i Sunnhordland gjennom 200 år
        948.361
179  Gilbert, Mads: Natt i Gaza
        956.94
180  Bull, Benedicte: Latinamerikanske utfordringer
        980


SERIER

181  Andersen, Bjørg Marit: Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus
182  Et Akropolis på Jæren? (Vol. 55 av: AmS-varia (trykt utg.)
183  Glimt fra okkupasjonen
184  Hillestad, Torgeir M.: The metapsychology of evil
185  Holmen, Ann Karin Tennås: Smarte samarbeid: skole - arbeidsliv
186  Inklusion - eksklusion (Vol. 100 av: KvaN
187  Kristoffersen, Siv: Touched by a viking
189  Lauvsnes, Svein Oskar: Økonomisk teori, finansmarkedet og realøkonomisk utvikling
190  Lauvsnes, Svein Oskar: The relevance of Keynes and Haavelmo
192  Nevøy, Anne: Spesialundervisning - bilder fra skole-Norge
194  Ørvig, Kjersti: Velferdsteknologi


DOKTORAVHANDLINGER

Langeland, Fredrik: Fra metro til retro?
Moreno, Miguel Angel Luzuriaga: Trust, risk-taking, and other-regarding preferences
Udegbunam, John Emeka: Improved well design with risk and uncertainty analysis


DVD

Ingen nye denne måneden.
 

E-BØKER

Kemp, C: A Comparative Study of Crowd Behaviour at Two Major Music Events
Ciaccio, A: Advanced Statistical Methods for the Analysis of Large Data-sets

 

NYTT I HYLLENE BJERGSTED

 
BØKER

NOTER

LYDOPPTAK

DVD


BØKER
 

3   Burgess, Richard James: The history of music production
        H 115
4   Raja, Deepak: Hindustani music
        I 30

NOTER

1   Brahms, Johannes: Sonate für Klavier und Violine d-moll Op 108
        E 111
2   Cello solos
        E 310
3   Piazzolla, Astor: Tango suite
        M 111
4   Indrehus, Per: Kom ikkje med heile sanningi
        T 221
5   Bach, Johann Sebastian: Ich habe genug
        X 5
 


LYDOPPTAK 

1   Smith, Bettina: Voices of women


DVD


Ingen nye denne måneden.
 

NYTT I HYLLENE PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM
 

1   Bilcze zlote
2   Dennis, R. W. G.: British Ascomycetes
3   Epoke
4   Flint, Richard Foster: Glacial and Pleistocene geology
5   Karsporeplanter og bartrær ; Enfrøbladete planter ; Av tof (Vol. 1-3(1970) av: Illustrasjonsbind N
6   Lau, Nina: Die Pferdegeschirre
7   Linné, Carl von: Svensk flora
8   MOSJ status report for environmental pollutants in 2011 (Vol. 147 av: Rapportserie (Norsk polarins
9   Tekstbind (del av: Nordhagen, Rolf: Norsk flora
10  Fund- und Forschungsgeschichte, naturwissenschaftliche und (Vol. 4 av: Das Thorsbe
11  Das Thorsberger Moor
12  A Thousand years of history (Vol. 33 av: Skriftserie (Riksarkivet (Norge) : trykt utg.)
13  Trädgård i Bohuslän (Vol. 36 av: Bohuslän
14  Årbok for Fosen
15  Årbok for Sogn ...