MENY

Nytt i hyllene i februar

Hold deg oppdatert! Her er all ny fag- og skjønnlitteratur, musikk, noter og filmer som ble kjøpt inn i løpet av februar. Nye bøker står utstilt i biblioteket.

NYTT PÅ ULLANDHAUG          NYTT I BJERGSTED        
NYTT PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM
   

E-BØKER

 

Nytt i hyllene Ullandhaug

000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING

BARNEBØKER.BARNELITTERATUR

070 JOURNALISTIKK

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

200 RELIGION

300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV

340 JUS. FORVALTNING

360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

370 PEDAGOGIKK.SPESIALPEDGOGIKK

380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE

400 SPRÅK

500 NATURVITENSKAP.MATEMATIKK

610 MEDISIN.SYKEPLEIE

620 TEKNOLOGI. TEKNIKK

640 HOTELLFAG

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE

660 KJEMISK INDUSTRI. HUSBYGGING

700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT

800 LITTERATUR

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER

SERIER 

DVD

MASTEROPPGAVER

DOKTORAVHANDLINGER

E-BØKER

 

 000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING.

1     Abbate, Janet: Recoding gender
               004.082
2     Cheshire, Stuart: Zero configuration networking
               004.6
3     Agarwal, B.B.: Software engineering & testing
               005.1
4     Stallman, Richard: Free software, free society
               005.3
5     Middleware for communications
               005.713
6     On the move to meaningful internet systems: OTM 2013 confe
               005.758
7     Stallings, William: Network security essentials
               005.8
8     Lawson, Bruce: Introducing HTML5
               006.74


BARNEBØKER. BARNELITTERATUR

9     Blatt, Thomas Marco: Hvis du lyver
               028.5
10    Bli med og lek med Dennis Dinosaur
               028.5
11    Carroll, Lewis: Alice i Eventyrland
               028.5
12    Christensen, Lars Saabye: Buster
               028.5
13    Cowell, Cressida: Dødelige drager
               028.5
14    Durand, Hallie: Kjøre nattabil
               028.5
15    Elevall, Jennie: Stjernegutten
               028.5
16    Estes, Max: Nattmat
               028.5
17    Gotthardt, Peter: Max & Mia og de kule refleksene
               028.5
18    Ingvaldsen, Bjørn: Tryllemannen
               028.5
19    Jansson, Tove: Den store mummiboka
               028.5
20    Jeffers, Oliver: Denne elgen er min
               028.5
21    Klepp, Anneli: Verdens beste Tor
               028.5
22    Moroni, Lisa: Se opp for krokodillen!
               028.5
23    Prøysen, Alf: Sirkus Mikkelikski
               028.5
24    Salmela, Marjatta: Trill og Truls og styrkedrikken
               028.5
25    Scarry, Richard: Travelby
               028.5
26    Svingen, Arne: Revolvergutten
               028.5
27    Teckentrup, Britta: En i flokken
               028.5
28    Torvund, Helge: The sudden cats
               028.5070 JOURNALISTIKK

Ingen nye titler denne måneden


100 FILOSOFI. PSYKOLOGI


29    Spivak, Gayatri Chakravorty: An aesthetic education in the era of globalization
               111.85
30    Nilsson, Alf: Homo psychicus som enfald kontra tvåfald mot mångfald
               150.1
31    Skinner, B.F.: Frihet og menneskeverd
               150.1943
32    Panksepp, Jaak: The archaeology of mind
               152.4
33    Kahneman, Daniel: Tenke, fort og langsomt
               153.42
34    Gladwell, Malcolm: David og Goliat
               155.24
35    Cain, Catherine S.: Attachment disorders
               155.418
36    Vedeler, Liv: Sosial mestring i barnegrupper
               155.418
37    Social anxiety in adolescents and young adults
               155.5
38    Roesgaard Mogensen, Jesper: At forstå sorg
               155.937
39    Ihlen, Bente-Marie: Ubehag
               158.2
40    Snævarr, Stefán: Metaphors, narratives, emotions
               169
41    The Globalization of ethics
               170
42    Nordby, Halvor: Etikk og kommunikasjon i ambulansearbeid
               174.2
43    Lingås, Lars Gunnar: Etikk for pedagoger
               174.937
44    Sæle, Ove Ronny Olsen: Fair play
               175


200 RELIGION 

45    Religionspsykologi
               200.19
46    Aschim, Anders: Bibelen 3.0
               220.53982
47    Barnebibel fra nord
               220.9505
48    Kort, Kees de: Bibelen forteller
               220.9505
49    The Cambridge companion to Reformation theology
               230.09031
50    Langslet, Lars Roar: Tanker om tro
               239
51    Kim, Sebastian C.H.: Christianity as a world religion
               270
52    Barth, Hans-Martin: The theology of Martin Luther
               284.1
53    Buswell, Robert E.: The Princeton dictionary of buddhism
               294.303300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP


54    Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv
               300.72
55    Yin, Robert K.: Kvalitativ forskning från start till mål
               300.72
56    Aase, Tor Halfdan: Skapte virkeligheter
               300.72
57    Silverman, David: A very short, fairly interesting and reasonably cheap book
               300.722
58    Witzel, Andreas: The problem-centred interview
               300.723
59    Mayr, Erasmus: Understanding human agency
               302
60    Socialpsykologi
               302
61    Holme, Randal: Literacy
               302.2244
62    Jenkins, Henry: Spreadable media
               302.23
63    Medieøkonomi
               302.23
64    Media innovations
               302.23068
65    The power of metaphor
               303.37
66    Touraine, Alain: Thinking differently
               303.4
67    Relph, Edward: Place and placelessness
               304.2
68    Migration and membership regimes in global and historical
               304.8
69    Children's geographies
               305.23
70    Stenberg, Sten-Åke: Född 1953
               305.23072
71    Chatterton, Paul: Urban nightscapes
               305.235
72    Aging and generational relations over the life course
               305.26
73    Moi, Toril: Sex, gender and the body
               305.4
74    Veblen, Thorstein: Den uproduktive klasse
               305.52 korig,1
75    The Politics of reconciliation in multicultural societies
               305.8
76    A companion to cultural memory studies
               306.01
77    Jenkins, Richard: Being Danish
               306.09489
78    Economic crisis, quality of work, and social integration
               306.3
79    After postmodernism
               306.4
80    Cultural theory and popular culture
               306.4
81    Guins, Raiford: Popular culture
               306.4
82    Gergen, Kenneth J.: En invitation til social konstruktion
               306.42
83    Ingstad, Kari: Sosiologi i sykepleie og helsearbeid
               306.461
84    Nettleton, Sarah: The sociology of health and illness
               306.461
85    Thornton, Sarah: Club cultures
               306.484
86    Jeffers, Alison: Refugees, theatre and crisis
               306.4848
87    Blom, Ida: Medicine, morality, and political culture
               306.74094
88    Når kjærlighet ikke er nok
               306.76
89    Mammarådet
               306.874
90    Naveen, Mala: Den globale baby
               306.874
91    Chomsky, Noam: How the world works
               320
92    Eksamenshefte i statsvitenskap
               320
93    Nussbaum, Martha C.: Political emotions
               320.019
94    Konservatisme
               320.52
95    Olstad, Finn: Det farlige demokratiet
               320.9481
96    Agamben, Giorgio: State of exception
               321
97    Politisk kompetanse
               321.8
98    Chomsky, Noam: Power systems
               325.32
99    Foggy social structures
               325.4
100   Hønneland, Geir: Hvordan skal Putin ta Barentshavet tilbake?
               327.47


330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV

101   Bjørnland, Hilde Christiane: Applied time series for macroeconomics
               330.015195
102   Fasting, Mathilde: Torkel Aschehoug and Norwegian historical economic thought
               330.09481
103   Strøby Jensen, Carsten: Industrial relations in Denmark
               331.09489
104   Konflikter og vold
               331.25
105   Banken i samfunnet
               332.12
106   Petroleum Economist Ltd. : Energy map of Egypt
               338.2728
107   Petroleum Economist Ltd. : Energy map of Egypt
               338.2728
108   Social media in travel, tourism and hospitality
               338.4791
109   Hansen, Robert G.: Mikroøkonomi
               338.5
110   Handbook of regional innovation and growth
               338.9
111   Innovasjon
               338.9481
112   Eklund, Klas: Vår ekonomi
               339


340 JUS. FORVALTNING 

113   Michalsen, Dag: Norsk rettstenkning etter 1800
               340.1
114   The Cambridge companion to international law
               341
115   Koskenniemi, Martti: The politics of international law
               341
116   Moen, Tove-Gunn: Bokføringsloven
               343.06
117   Næringslivets lovsamling 1687-2013 (Vol. [2] av: Langfeldt, Sverre Faafeng: Lov og rett for næring
               343.07
118   [uten bindtittel] (Vol. [1] av: Langfeldt, Sverre Faafeng: Lov og rett for næringslivet
               343.07
119   Langfeldt, Sverre Faafeng: Lov og rett for næringslivet
               343.07
120   Fanebust, Arne: Innføring i arbeidsrett
               344.01
121   Sigurdsen, Randi Helene: Tvangsplassering og tilbakehold av barn med utfordrende at
               344.032
122   Molven, Olav: Helse og jus
               344.04
123   Giertsen, Johan: Avtaler
               346.02
124   Torvund, Olav: Opphavsrett for begynnere
               346.048
125   Holm, Astri: Røyk ut New public mangement!
               350.007
126   Gender i Forsvaret
               355.0082


360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

127   Nygren, Pär: Vitenskap i teori og praksis
               361.001
128   Socialfaglig ledelse
               361.0068
129   Dominelli, Lena: Green social work
               361.3
130   Ubehaget i sosialt arbeid
               361.3
131   Practice research in Nordic social work
               361.3072
132   Counselling
               361.323
133   Funktionshinder - vad är det?
               362.1
134   Kjellevold, Alice: Retten til individuell plan og koordinator
               362.1
135   Steenfeldt, Vibeke Østergaard: Hospice - et levende hus
               362.175
136   Stuart, Heather L.: Paradigms lost
               362.2
137   Theory & practice in clinical social work
               362.20425
138   Schjødt, Britt Randi Hjartnes: Psykisk helse som kommunal utfordring
               362.22
139   Kust, Tine: Hvor går det hvite hen, når snøen smelter- ?
               362.292
140   Eide, Ann Kristin: Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldighete
               362.3
141   Leik og skapende aktiviteter i barnehagen
               362.6
142   Barnefattigdom og utenforskap (Vol. 2013 av: Barn i Norge (trykt utg.)
               362.7
143   Barnevernledelse
               362.7068
144   Sinclair, Ian: Children's homes
               362.74
145   Søftestad, Siri: Suspicion of child sexual abuse: Challenges in protection
               362.76
146   Bjelland, Håvard: Gi meg heller livet
               362.86
147   Berners-Lee, Mike: The burning question
               363.73874


370 PEDAGOGIKK. SPESIALPEDAGOGIKK

148   Mead, George Herbert: The philosophy of education
               370.1
149   Fisker, Helle: Positiv psykologi og styrketræning
               370.15
150   Skaalvik, Einar M.: Skolen som læringsarena
               370.15
151   Greek, Marit: Overlev praksis
               370.71
152   Moe, Ruth Kristine: Håndbok for ferske lærere
               371.1
153   Khan, Salman: The one world schoolhouse
               371.334
154   Skolen i virkeligheden (Vol. 112 av: Unge Pædagogers serie B
               371.38
155   Idsøe, Ella Cosmovici: Emosjonelle vansker
               371.93
156   Kunnskapsløftet
               372.19
157   Broberg, Malin: Tilknytning i barnehagen
               372.21
158   Horrigmo, Kirsten Johansen: Barnehagebarn i nærmiljø og lokalsamfunn
               372.21
159   Lysklett, Olav B.: Ute hele uka
               372.21
160   Varied perspectives on play and learning
               372.21
161   Å være leder i barnehagen
               372.21
162   Greve, Anne: Kritisk og begeistret
               372.2109
163   Mason, Mary Ann: Do babies matter?
               378.082
164   Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere ut (Vol. 2013:1 av: Norgesuniversitetets s
               378.17


380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE 

165   Routledge international handbook of food studies
               394.12


400 SPRÅK 

166   Metaphor analysis
               401.41
167   Wolf, Maryanne: Proust and the squid
               418.4
168   NORNA Symposium : Nøvn í strandamentanini
               439.5042
169   NORNA Symposium : Namn i stadsmiljö
               439.5042
170   Vandringer i ordenes landskap
               439.82
171   Indrebø, Gustav: Norsk målsoga
               439.8209
172   Hårstad, Stian: Språk i byen
               439.827
173   Elevhefte med lytteøvinger (del av: Strand, Olaug: Med tusen ord
               439.82824
174   Mac Donald, Kirsti: Praktisk norsk 2
               439.82824


500 NATURVITENSKAP. MATEMATIKK 

175   Eikeseth, Unni: Eksperimentboka
               500
176   Finstad, Hanne S.: Forskerfabrikken
               500
177   Bhaskar, Roy: A realist theory of science
               501
178   Tabeller og formelsamling for ingeniørhøgskolen
               503
179   Inquiry-based learning in maths and science classes
               507
180   Mason, John: Thinking mathematically
               510.1
181   Sinus R1
               510.2
182   Proceedings of Norma 11
               510.7
183   Gunderson, David S.: Handbook of mathematical induction
               511.36
184   Durrer, Ruth: The cosmic microwave background
               523.1
185   Allen, David W.: GIS tutorial 2
               526.0285
186   Allen, David W.: GIS tutorial 3
               526.0285
187   Heywood, D. Ian: An introduction to geographical information systems
               526.0285
188   Lisle, Richard J.: Stereographic projection techniques for geologists and civ
               551.8
189   Landet blir til
               554.81
190   Hurum, Jørn H.: Utrolige dinosaurer
               567.9
191   Morgan, Sally: Evolusjon
               576.8
192   Holm, Dagny: Fugler
               598


610 MEDISIN. SYKEPLEIE

193   Zahid, Wasim: På liv og død
               610.695
194   Medical statistics
               610.72
195   Helseveiledning
               610.730699
196   Understanding and using health experiences
               610.730699
197   Henriksson, Olle: Verdt å vite om væskebalansen
               612.015
198   Långvarigt stillasittande
               614.4
199   Mæland, John Gunnar: Forebyggende helsearbeid
               614.4
200   Klinisk blodtransfusjon
               615.3
201   Koenig, Harold G.: Spirituality in patient care
               615.852
202   Tjade, Trygve: Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer
               616.01
203   Sykdomslære
               616.07
204   Wilhelmsen, Ingvard: Hypokondri og kognetiv [i.e. kognitiv] terapi
               616.852
205   Skårderud, Finn: Sterk, svak
               616.8526
206   Higashida, Naoki: Hvorfor hopper jeg
               616.8588
207   Taylor, Michael Alan: Hippocrates cried
               616.89
208   Usher, Sarah Fels: Introduction to psychodynamic psychotherapy technique
               616.891
209   Langdridge, Darren: Existential counselling and psychoteraphy
               616.8914
210   Den Rosa boken
               616.994
211   Stenberg, Una: Living close to a patient with cancer
               616.994
212   Et historisk blikk på anestesisykepleie i Norge
               617.9609


620 TEKNOLOGI. TEKNIKK 

213   Gjerp, Pål: Grunnleggende betongteknologi
               620.136
214   Stern, Harold P.: Communication systems
               621.382
215   Guo, Boyun: Applied drilling circulation systems
               622.2437
216   Vann- og avløpsteknikk
               628.1
217   Industrial robots 2013 (del av: World robotics 2013
               629.892
218   Spong, Mark W.: Robot modeling and control
               629.892
219   World robotics 2013
               629.892


640 HOTELLFAG

220   Viestad, Andreas: Noe godt hver dag
               641.5
221   Christie, Helge: Pinnekjøtt
               641.568
222   Hellstrøm, Eyvind: Bare mat
               641.59481
223   Ulltveit-Moe, Marte Rostvåg: Spis Sørlandet
               641.59483
224   Skjønning Andersen, Lasse: Graut
               641.631
225   Nordjore, Bodil: Brødboka
               641.815
226   Sears, William: The fussy baby
               649.122
 

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 

227   Solheim, Bjørn: Driftsregnskap og budsjettering
               657.42
228   Grunnleggende bedriftsøkonomi
               658
229   Dahle, Dag Yngve: Orden og oppførsel
               658.3125
230   Jordansen, Birgit: Selvstyrende team
               658.4022
231   Dahle, Yngve: Vekstbedriften
               658.4063
232   Fleming, Peter J.: The end of corporate social responsibility
               658.408
233   Grønkjær, Preben: Kend din ledelsesstil
               658.409
234   Strøm, Ole: TXT
               659.132


660 KJEMISK INDUSTRI/TEKNOLOGI. HUSBYGGING

235   Process dynamics and control 
              660.28
236 Lipkowitz, Daniel: Lego idébok
               688.72
237   Espedal, Knut Jonas: Bygningsfysikk
               690.2


700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT 

238   Approaching urban design
               711.4
239   Kjærsdam, Finn: Byplanlægningens historie
               711.409
240   Kverneland, Steffen: Munch
               741.59481
241   Moksnes, Jonas Forsang: Rom 13
               779.2
242   Contemporary perspectives in leisure
               790.1
243   Hirsch, Barton J.: After-school centers and youth development
               790.192
244   Film til folket
               791.4309481
245   Film and literature
               791.436
246   Gatland, Jan Olav: Olav Dalgard
               792
247   Drange, Mads: Den store dopingbløffen
               796.01
248   Weinberg, Robert S.: Foundations of sport and exercise psychology
               796.01
249   Skogheim, Tor Harald: Ridderrennet på Beitostølen
               796.93


800 LITTERATUR

250   Postkolonialisme
               801.95
251   Busch, Tor: Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter
               808.066
252   Greetham, Bryan: How to write your undergraduate dissertation
               808.066
253   Sims, Norman: True stories
               808.06607
254   Greek, Marit: Ta ordet
               808.5
255   Sigrell, Anders: Retorik för lärare
               808.5
256   Gupta, Suman: Globalization and literature
               809
257   Blackford, Holly Virginia: The myth of Persephone in girl's fantasy literature
               809.89282
258   Moretti, Franco: The bourgeois
               809.93355
259   Malouf, David: Remembering Babylon
               820
260   Woolf, Virginia: To the lighthouse
               823
261   Jessen, Ida: Barna
               839.8138
262   Hagen, Alf van der: Dag Solstad
               839.82
263   Simonsen, Frøydis Sollid: Hver morgen kryper jeg opp fra havet
               839.82
264   Haagensen, Nils-Øivind: 23 dikt om kvinner og menn og en desperat forklaring
               839.821
265   Vold, Jan Erik: Poesi ad lib
               839.821009
266   Hånes, Øivind: Desibel spirit
               839.8218
267   Lyster, Janne-Camilla: Vi forlot den stille skogen
               839.8218
268   Opstad, Steinar: Å, høye dag
               839.8218
269   Rimbereid, Øyvind: Orgelsjøen
               839.8218
270   Thorsen, Terje: Jeg var bikkja til Frank
               839.8218
271   Aarø, Selma Lønning: Jeg kommer snart
               839.8238
272   Dahl, Tor Edvin: Slutten på historien
               839.8238
273   Klyve, Odveig: Vintereple
               839.8238
274   Larsen, Britt Karin: Det synger i lauvet
               839.8238
275   Leikvoll, Jan Roar: Songfuglen
               839.8238
276   Lindstrøm, Merethe: Arkitekt
               839.8238
277   Slapgard, Sigrun: Englestien
               839.8238
278   Solstad, Dag: Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591
               839.82382
279   Barbery, Muriel: Gourmeten
               843.92
280   Castiglione, Baldassarre: Boken om hoffmannen
               850


900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER 

281   Sigurður Gylfi Magnússon: What is microhistory?
               900
282   Writing the history of the global
               907.2
283   Krig og fred i det lange 20. århundre
               909
284   Larson, Erik: I dyrets buk
               943.086
285   Ewo, Jon: 1814
               948.103
286   Næss, Atle: I Grunnlovens hus
               948.103
287   Røsholdt, Ole: Yngstemann på Eidsvoll
               948.103
288   Glenthøj, Rasmus: Experiences of war and nationality in Denmark and Norway,
               948.1033
289   Enstad, Nils-Petter: Sommeren som endret Norge
               948.1053
290   Frå 1000-talet til 1870 (Vol. 2 av: Hå kulturhistorie
               948.342
291   Frå eldste tider til 1000-talet (Vol. 1 av: Hå kulturhistorie
               948.342
292   Hå kulturhistorie
               948.342
293   Heiselberg, Morten: Fotografi frå Ryfylke 1880-1940
               948.343
294   Halvorsen, Arne: Brasil
               981
295   Science, geopolitics and culture in the polar region
               998


SERIER

296   Alsos, Kristin: Norske kommunepolitikeres holdninger til konkurranseutsett
298   Aspøy, Tove Mogstad: Vilkår for læring i kommunene
299   Bamber, Shaw: Biota guard seismic project
300   Barlindhaug, Rolf: Boligpolitisk analyse Jæren
301   Bayer, Stian Brosvik: Godsundersøkelse Vestlandet
302   Bergheim, Asbjørn: Revidert havbruksplan for Kvitsøy
303   Billington, Mary G.: Innovasjonseffekter og bedriftsprosjekter fra VRI 2 samhan
304   Billington, Mary G.: Dialogkonferanser som verktøy for innovasjon
305   Blomgren, Atle: Utvikling av Harstad og omegns rolle i petroleumsvirksomhe
306   Christophersen, Mona: Ambivalent hospitality
308   Elgvin, Olav: Åpne rom, lukkede rom
309   Gautun, Heidi: Konsekvenser av konkurranseutsetting
310   Gressgård, Leif Jarle: Interorganisatorisk kompleksitet og tidlig innsats overfor
311   Harstad, Anne Marthe: Barnehagelærere, sykepleiere og helsefagarbeidere
312   Hillestad, Torgeir M.: Moralske imperativ
313   Holmen, Ann Karin Tennås: Perspektiver og erfaringer
314   Holmen, Ann Karin Tennås: Styring og ledelse i kommunale nettverk/partnerskap
315   Holte, Kari Anne: Bedriftenes behov og bruk av bedriftshelsetjenesten
316   Holte, Kari Anne: Fra ung og naiv til gammel og klok
317   Haaland, Venke Furre: Four essays in labor economics
318   Industribyggerne: norsk olje- og gassnæring ut med havet (Vol. 2013:31 av: Rapport IRIS (trykt ut
320   Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi (Vol. 2013:13 av: Norges offentlige utredninger (
322   Norge Banklovkommisjonen : Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger
323   Riemsdijk, Micheline van: International talent recruitment to Norway
324   Seip, Åsmund Arup: Jakten på kompetanse
325   Sønsterudbråten, Silje: Bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel
326   Thesen, Gunnar: Offentlig-privat samarbeid (OPS) på vei?
327   Utdanning 2013 (Vol. 138 av: Statistiske analyser (1993 : trykt utg.)
328   Vassenden, Anders: Sammen eller hver for seg?
329   Weiss, Nerina: Normalitet i limboDVD

1     Back to the future 1-3
2     Barnevernsproffene
3     Fredag ettermiddag
4     Få meg på, for faen
5     Kortfilm for bokorm
6     Krigens unge hjerter
7     Objectified
8     Urbanized


MASTEROPPGAVER

1     Brodahl, Stig: Når det uvirkelige blir virkelig!
2     Jiimaa, Girmaa: Cutting transport models and parametric studies in vertica
3     Johannessen, May: International Academy of Art Palestine - en palestinsk kul
4     Kamfjord, Torny: Hvordan erfarer sykepleiere som jobber på sykehjem nedbema
5     Larsen, Gudrun Wiik: Pårørendes erfaringer med legemiddelassistert rehabiliteri
6     Randmæl, Ole Divino: Challenges of a floating production unit in in the arctic
7     Schjenken, Erik Albin: Hvem utgjør de reelle samvirkeressursene for nødetatene i
8     Subramanian, Sankaranarayanan: Analysis and optimization of rigid pipeline with inline st
9     Særsten, Kjerstina: Fagerheim - for fremtiden
10    Thomas, Christian Fredrik: Koblingen mellom omdømmerisiko og corporate governance
11    Vik, Astrid: Oppfølgingsarbeid av arbeidssøkere i Nav-mottak


DOKTORAVHANDLINGER

297 Amiri, Hossein Ali Akhlaghi: Evaluation of alkaline sodium silicate gel for reservoir i
307 Dernaika, Moustafa: Exploring petrophysical and flow properties in complex car
319 Luo, Zhenpeng: The process of leadership
321 Mohamed, Emad Abd-El-Hamied El-Maghraby: Predicting production rates of pouring ready mixed


E-BØKER

Barrow, S: The employer brand : bringing the best of brand management to people at work
Bauman, Z: Towards a critical sociology : an essay on commonsense and emancipation
Bowlby, J: A secure base : clinical applications of attachment theory 
Byrne, C: Religion in secular education : what, in heaven's name, are we teaching our children?
Carr, B: Psychological aspects of cancer
Christ, R: The ROV manual : a user guide for remotely operated vehicles
Corgel, J: The Cornell School of Hotel Administration on Hospitality : cutting edge thinking and practice
Fromm, J: Marketing to millennials : reach the largest and most influential generation of consumers ever
Garcia-Moreno, C: Violence against Women and Mental Health
10  Gerstein, L: Essentials of cross-cultural counseling
11 Gorski, P: Bourdieu and historical analysis
12 Hakeem, K: Plant signaling : understanding the molecular crosstalk
13  Hervik, S: Einstein's general theory of relativity : with modern applications in cosmology
14  Heywood, I: An introduction to geographical information systems
15  Knoke, D: Economic networks
16  Lajoux, A: The art of M & A : due diligence : navigating critical steps and uncovering crucial data
17 Loy, M: Losing a parent to suicide : using lived experiences to inform bereavement counseling
18  McGettigan, A: The great university gamble : money, markets and the future of higher education
19  Oers, B: Developmental education for young children : concept, practice and implementation
20  Purse, L: Digital imaging in popular cinema
21  Roggi, O: Managing and measuring risk : emerging global standards and regulation after the financial crisis
22  Smallwood, C: Marketing your library : tips and tools that work
23  Stewart, G: Br(e)aking the news : journalism, politics and new media
24  Walker, R: Winning with risk management 
25  Ward, D: Positioned : strategic workforce planning that gets the right person in the right job  
 

NYTT I HYLLENE BJERGSTED

 
BØKER

NOTER

LYDOPPTAK

DVDBØKER

1     Clifton, Thomas: Music as heard
               B 20
2     Overå, Monika: Hekta på musikk
               B 50
3     Stokke-Bakken, Mari: Nesten for alvorlig
               B 60/S
9     Schenker, Heinrich: Free composition
               G 90
10    Supplement: Musical examples (del av: Schenker, Heinrich: Free composition
               G 90
11    Katz, Bob: iTunes music
               H 110
12    Bengtson-Opitz: Anti aging för rösten
               H 80
13    Løft blikket - gjør en forskjell (Vol. 2013:9 av: NMH-publikasjoner (trykt utg.)
               K 10
14    Vinge, John: Vurdering i musikkfag
               K 10
15    Aural perspectives (Vol. 2013:10 av: NMH-publikasjoner (trykt utg.)
               K 20
18    Yamaguchi, Masaya: The complete thesaurus of musical scales
               R 50
19    Yamaguchi, Masaya: Symmetrical scales for jazz improvisation
               R 50
20    Yamaguchi, Masaya: Chromaticism in jazz
               R 50
21    Yamaguchi, Masaya: Improvisation method
               R 50
22    Yamaguchi, Masaya: Color harmony
               R 50
23    Yamaguchi, Masaya: Synthetic scales for jazz improvisation
               R 50
24    Yamaguchi, Masaya: Contemporary guitar harmony
               R 55
25    Yamaguchi, Masaya: Guitar method
               R 55
34    Dybwikdans : Retrospect / an artistic practice
35    Taraldsen, Tore: Anatomi og fysiologiNOTER

1     Rautavaara, Einojuhani: Etydit
               C 11
2     Medtner, Nikolaj: Vergessene Weisen
               C 13
3     Ravel, Maurice: Le tombeau de Couperin
               C 13
4     Facoli, Marco: Balli d'arpicordo
               C 8
5     Poulenc, Francis: Trio
               G 110
6     Supplement: Musical examples (del av: Schenker, Heinrich: Free composition
               G 90
7     Crusell, Bernhard Henrik: Quatuor op. 2 nr. 1 mi bémol majeur
               N 30
8     Prokof'ev, Sergej: Quintet, op.39
               N 40
17    Strauss, Johann: Draussen in Sievering blüht schon der Flieder
               S 203
18    Bridge, Frank: Three songs
               S 401
19    Rossini, Gioacchino: The barber of Seville
               U 1
20    Johansen, David Monrad: Pan
               V 12
21    Stravinsky, Igor: Avatar of modernity
               Y 1
22    Stravinsky, Igor: The rite of spring
               Y 1
23    Stravinsky, Igor: Le sacre du printemps
               Y 1
24    Stravinsky, Igor: Le sacre du printemps
               Y 1

LYDOPPTAK

1     Britten, Benjamin: The little sweep ; Cantata academica
2     Disc one ; Disc two ; Disc three (Vol. 1-3 av: Weather Report : Forecast: tomorrow
3     Febus avant! (Vol. 2 av: A Secret labyrinth
4     A Secret labyrinth
5     Codex las huelgas (Vol. 1 av: A Secret labyrinth
6     Sundlisæter, Ole Karsten: Gömda land
7     The walk
8     Wiesler, Manuela: Manuela plays French flute concertos


 DVD

1     Artifact
2     Café Müller
3     The greatest ears in town
4     Live in Offenbach, Germany, September 28, 1978 (Vol. DVD av: Weather Report : Forecast: tomorrow
5     Sidi Larbi Cherkaoui


NYTT I HYLLENE PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM

1     Bauer, Egil Marstein: Kongsgårdprosjektet Avaldsnes
2     Bertilsson, Ulf: The rock carvings of Northern Bohuslän
3     Bjørdal, Even: Arkeologisk overvaking i samband med graving ved St. Petri
4     Cappers, R.T.J.: A manual for the identification of plant seeds and fruits
5     Frue Meieri gjennom 100 år
6     Gijn, Annelou van: Flint in focus
7     Gristhorpe man
8     Hekseprosesser og trolldom (Vol. 234 av: Ottar (Tromsø : trykt utg.)
9     Vedlegg (Vol. 2014/1 del 2 av: Oppdragsrapport
10    Hjardar, Kim: Vikinger i krig
11    Hodne, Ørnulf: Vetter og skrømt
12    Hodne, Ørnulf: Gamle folkelige værvarsler
13    Hogstad, Olav: Fattening strategies and social status in Willow Tits Poec
14    Böglunga sögur Norrønt (Vol. 1 av: Hákonar saga Hákonarsonar
15    Image, memory and monumentality (Vol. 5 av: Prehistoric Society research paper
16    Invasive plant ecology
17    Janson, Tore: Germanerne
18    Magnúss saga lagabætis (Vol. 2 av: Hákonar saga Hákonarsonar
19    Museo matkalla huomiseen (Vol. 73/74(2009-2010) av: ABOA
20    Museums and higher education working together
21    Næss, Atle: Nidarosdomen
22    Olsen, Ragnar Jarle: Dreiing, fresing, honing og sliping
23    Oma, Kristin: Hesten
24    The poetic Edda
25    Resilient universities
26    Ryvarden, Leif: Er det liv, er det sopp!
27    Schuppert, Christof J.: GIS-gestützte historisch-geographische Untersuchungen im U
28    Screen, Elina: Anglo-Saxon coins to 1016
29    Shaping European university heritage (Vol. 2013:3 av: Skrifter (Det Kongelige norske videnskabers
30    Slipher, Beate: Plukk ville matvekster
31    Solberg, Annette: Arkeologiske undersøkelser av boplasser fra yngre steinald
32    Sonne, Lasse Christian Arboe: Thor-kult i vikingetiden
33    Steinsland, Gro: Norrøn religion
34    Synnestvedt, Anita: Fornlämningsplatsen
35    Titlestad, Torgrim: Harald Hårfagre
36    To tender gender (Vol. 58 av: Stockholm studies in archaeology
37    Valentová, Jarmila: Oppidum Stradonice
38    Vedlegg (del av: Bauer, Egil Marstein: Kongsgårdprosjektet Avaldsnes
39    Wiersema, John H.: World economic plants