MENY

Nytt i hyllene i februar

Hold deg oppdatert! Her er all ny fag- og skjønnlitteratur, musikk, noter og filmer som ble kjøpt inn i løpet av februar. Nye bøker står utstilt i biblioteket.

NYTT PÅ ULLANDHAUG          NYTT I BJERGSTED        
NYTT PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM
   

E-BØKER

Nytt i hyllene Ullandhaug

000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING

BARNEBØKER.BARNELITTERATUR

070 JOURNALISTIKK

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

200 RELIGION

300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV

340 JUS. FORVALTNING

360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

370 PEDAGOGIKK.SPESIALPEDGOGIKK

380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE

400 SPRÅK

500 NATURVITENSKAP.MATEMATIKK

610 MEDISIN.SYKEPLEIE

620 TEKNOLOGI. TEKNIKK

640 HOTELLFAG

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE

660 KJEMISK INDUSTRI. HUSBYGGING

700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT

800 LITTERATUR

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER

SERIER 

DOKTORAVHANDLINGER

DVD

E-BØKER

 

 000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING.
 

1     The Humanities and public life
               001.3
2     Hayes, Andrew F.: Introduction to mediation, moderation, and conditional pro
               001.422
3     ELMCIP
               004
4     Deitel, P.J.: Java
               005.133
5     Sebesta, Robert W.: Programming the World Wide Web
               006.76


BARNEBØKER. BARNELITTERATUR
 

6     Andersen, Jens: Denne dag, et liv
               028.5
7     Askø, Lisette: Skygge
               028.5
8     Aurtande, Lars: Larrys botaniske studier
               028.5
9     Cashore, Kristin: Katsa
               028.5
10    Child, Lauren: Se meg inn i øynene
               028.5
11    Collins, Suzanne: Dødslekene
               028.5
12    Di Fiore, Mariangela: Safaripappa
               028.5
13    Egeland, Tom: Skatten fra Miklagard
               028.5
14    Ekman, Fam: Papirfuglen
               028.5
15    Eriksen, Endre Lund: Raggmonsteret
               028.5
16    Estes, Max: Skynd deg, lille bille!
               028.5
17    Ewo, Jon: Otto Monsters strandkaos
               028.5
18    Folkestad, Anna R.: Tanntrøbbel
               028.5
19    Fry, Michael: Bøllebråk
               028.5
20    Gregor og baneprofetien (Vol. 2 av: Collins, Suzanne: Underland-krøniken
               028.5
21    Hovdenak, Eli: Øya
               028.5
22    Höglund, Anna: Dette snakker man bare med kaniner om
               028.5
23    K. Mustermann
               028.5
24    Klepp, Anneli: Mia blir spion
               028.5
25    Linnestå, Aasne: Mamma er et annet sted
               028.5
26    Mackinnon, Mairi: Sola og vinden
               028.5
27    Min første store rim- og reglebok
               028.5
28    Molaug, Marius: Verdens verste rektor
               028.5
29    Ringtved, Glenn: Du og jeg ved daggry
               028.5
30    Rowell, Rainbow: Fangirl
               028.5
31    Røssland, Tor Arve: Snatch
               028.5
32    Teckentrup, Britta: To kule katter
               028.5
33    Wirsén, Carin: Ismaskinen
               028.5
34    Yohannes, Josef Tzegai: The Urban Legend
               028.5
35    Aamand, Kristina: Omar, Filip og Moa gjør alle glade (untatt mannen i dyrebu
               028.5


070 JOURNALISTIKK
 

36    Brynildsen, Aasmund: Til forsvar for mennesket
               088.82

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI
 

37    Krogh, Thomas: Hermeneutikk
               121.686
38    Sajama, Seppo: A historical introduction to phenomenology
               142.7
39    Karlsen, Pål Johan: Psykologi i et nøtteskall
               150
40    Dethiville, Laura: Donald W. Winnicott
               150.195
41    French, Robert: Attention, cooperation, purpose
               150.195
42    The Winnicott tradition
               150.195
43    Nilsen, Anne Birgitta: Hatprat
               153.6
44    Rozental, Alexander: Dansa på deadline
               153.8
45    Being present for your nursery age child
               155.4
46    Webster-Stratton, Carolyn: Utrolige spedbarn
               155.412
47    From, Käte: Skal vi være venner?
               155.418
48    Wennerberg, Tor: Selv og sammen
               155.418
49    Gerhardsen, Elisabeth: Søsken
               155.443
50    Krigens ulike ansikt
               155.93
51    Engaging violence
               155.935
52    Fra sjokk til mestring
               155.935
53    Sandsmark, Jostein: Pass på liten og på stor
               155.937
54    Antony, Martin M.: När perfekt inte duger
               158.1
55    Covey, Stephen R.: Gode vaner
               158.1
56    Exner, Benedikte: Hvorfor hjælpe andre?
               158.1
57    Seip, Caspar: Kampen mot uroen
               158.1
58    Arbeidsbok (del av: Tharaldsen, Kjersti B.: Leve mer, gruble mindre!
               158.12
59    Kroese, Andries: Mindfulness på 1-2-3
               158.12
60    Tharaldsen, Kjersti B.: Leve mer, gruble mindre!
               158.12
61    Voksenveileder (del av: Tharaldsen, Kjersti B.: Leve mer, gruble mindre!
               158.12
62    Ensom men ikke alene
               158.2
63    Bjone, Mons: Den lille boka om samliv
               158.24
64    Wilson, John: Supporting people through loss and grief
               158.3
65    Hultman, Sara: Fokus på jobbet
               158.7
66    Hauge, Lars Steinar: Handling valg og ansvar
               170.9
67    Blennberger, Erik: Bemötandets etik
               174
68    Hovland, Beate Indrebø: Narrativ etikk og profesjonelt hjelpearbeid
               174.2
69    Nortvedt, Per: Omtanke
               174.2
70    Lingås, Lars Gunnar: Etikk for pedagoger
               174.937
71    Tholin, Kristin Rydjord: Etisk omsorg i barnehagen og skolen
               174.937
72    Aristoteles: Sofistiske gjendrivelser
               185
73    The Cambridge history of Renaissance philosophy
               190.9031
74    Langvatn, Silje Aambø: The idea and ideal of public reason
               191
75    Habermas and Rawls
               193
76    Foucault, Michel: The government of self and others
               194



200 RELIGION 
 

77    Religious education at schools in Europe Part 3 Northern Europe
               200.7
78    Religion in the classroom
               200.71
79    Brueggemann, Walter: From whom no secrets are hid
               223.2061
80    Pagels, Elaine: Reading Judas
               229.807
81    Ringheim, Gunnar: Det som ikke skulle skje
               261.832
82    Jacobsen, Knut A.: Hinduismen
               294.5


300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP
 

83    Cooper, Harris M.: Research synthesis and meta-analysis
               300.72
84    Konflikt i kvalitative studier
               300.72
85    The Oxford handbook of qualitative research
               300.72
86    Smelser, Neil J.: Getting sociology right
               301
87    Systemteoretiske analyser
               301.01
88    Schein, Edgar H.: Spørg
               302.2
89    Gabrielsen, Egil: Basisferdigheter i voksenbefolkningen
               302.22
90    Johnsen, Janne Aasebø: Nettvett
               302.23083
91    Bangstad, Sindre: The politics of mediated presence
               302.23089
92    Haslebo, Maja Loua: Organisatorisk medlemskab
               302.35
93    Thornton, Patricia H: The institutional logics perspective
               302.35
94    Goode, Erich: Deviant behavior
               302.5
95    Hoëm, Anton: Sosialisering - kunnskap - identitet
               303.32
96    Rosa, Hartmut: Fremmedgørelse og acceleration
               304.237
97    Søbye, Espen: Folkemengdens bevegelse 1735-2014
               304.609481
98    Barnevern i Norge 1990-2010 (Vol. 2014:9 av: NOVA-rapport (trykt utg.)
               305
99    Barndommens organisering
               305.23
100   Unges livsvilkår
               305.235
101   Rosenbeck, Bente: Har videnskaben køn?
               305.4
102   Profesjonshistorier
               305.553
103   Bangstad, Sindre: Hva er rasisme?
               305.8
104   Karoli, Solomia: Norske sigøynerbarn
               305.891
105   Møller, Lis: Professionelle relationer
               305.9
106   Vandvik, Vegard: Kulturkraft
               306.09481
107   Beck, Christian W.: Kunnskap og virkelighet
               306.432
108   Norsk bruksteologi i endring (Vol. 21 av: KIFO perspektiv (trykt utg.)
               306.609481
109   Andersen, Unn Conradi: Når margin blir mainstream
               306.8
110   Family and kinship in Europe
               306.85094
111   Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten
               306.8742
112   Aarebrot, Frank H.: Land, makt og følelser
               320.101
113   Ruud, Arild Engelsen: Indiske utfordringer
               320.954
114   Muriaas, Ragnhild L.: Afrikanske utfordringer
               320.96
115   Allarp, Anne Sofie: Den nordiske modellen
               324.248
116   Young, Robert: Postcolonialism
               325.3
117   Kissinger, Henry: World order
               327


330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV


118   Beskæftigelsesrettet rehabilitering
               331.59
119   Thue, Lars: Forandring og forankring
               332.21
120   Business and politics in a new global order
               337
121   Jacobs, Jane M.: Tourism and the protection of aboriginal cultural sites
               338.479194
122   McConnell, Campbell R.: Macroeconomics
               339

340 JUS. FORVALTNING

123   Lærehefte i statsrett, folkerett & EU/EØS-rett
               341
124   Engelsrud, Gerd: Kommunalrett
               342.09
125   Næringslivets lovsamling 1687-2014 (Vol. [2] av: Langfeldt, Sverre Faafeng: Lov og rett for næring
               343.07
126   Skjønberg, Alexander Næss: Individuell arbeidsrett
               344.01
127   Syse, Aslak: Pasient- og brukerrettighetsloven
               344.041
128   Norge : Opplæringslova og forskrifter
               344.07
129   Andenæs, Mads: European comparative company law
               349.6406
130   Sørensen, Rune J.: En effektiv offentlig sektor
               351
131   Det Kommunale laboratorium
               352.14
132   Tesaker, Eivind: Departementet
               352.2
133   Innovasjoner i offentlig tjenesteyting
               352.367
134   Forvaltning og politikk
               353
135   Fra enevelde til folkestyre 1814-1940 (Vol. 1 av: Kristiansen, Tom: Forsvarsdepartementets histori
               355.609481


360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP
 

136   Brøndum, Peter: Ulighedens mange ansigter
               361.1
137   Dominelli, Lena: Social work in a globalizing world
               361.3
138   Social care, service users and user involvement
               361.941
139   Antonovsky, Aaron: Helsens mysterium
               362.1
140   Helsesviket
               362.1
141   Askheim, Ole Petter: Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid
               362.10425
142   Gerwig, Kathy: Greening health care
               362.11
143   Rådet for psykisk helse : Med livet som kompetanse
               362.2
144   Nicolaisen, Siw B.: Hvorfor pappa har så søvnige øyne
               362.293
145   Kosberg, Per Ingmar: Omsorg i endring
               362.3
146   Another disability studies reader ?
               362.4
147   Eikrem, Tove: Jungelhåndboka 2014
               362.4
148   Et liv i andres hænder
               362.4
149   Grue, Jan: Kroppsspråk
               362.401
150   Kahrs, Torleif: Gjeldsrådgivning
               362.582
151   En Verdig alderdom
               362.6
152   Berg, Insoo Kim: Building solutions in child protective services
               362.7
153   Forandringsfabrikken : PsykiskhelseProffene
               362.7
154   Det Kommunale barnevernet i utvikling
               362.7
155   Cogen, Patty: Parenting your internationally adopted child
               362.734
156   Seksuelle overgrep mot barn
               362.76
157   Barn som voldsofre
               362.767
158   Child welfare systems and migrant children
               362.778
159   Førde, Siv: Tapt barndom, eller -?
               362.87
160   Sønstebø, Anne: Partnervold
               362.8982
161   Fladmark, J.M.: The wealth of a nation
               363.69
162   Samfunnsperspektiver på miljø og utvikling
               363.7
163   Klein, Naomi: This changes everything
               363.73874
164   Å bekjempe et samfunnsonde
               364.1323
165   Reiss, Ellen: Norsk slaveri
               364.153
166   Slahi, Mohamedou Ould: Dagbok fra Guantánamo
               365.48
167   Mæland, John Gunnar: Trygd eller arbeid?
               368.42


370 PEDAGOGIKK. SPESIALPEDAGOGIKK
 

168   Hansen, Finn Thorbjørn: At stå i det åbne
               370.1
169   Morgendagens pædagoger
               370.1
170   Ozmon, Howard A.: Philosophical foundations of education
               370.1
171   Pædagogik som viden og handling
               370.1
172   Gustavsson, Bernt: Utbildningens förändrade villkor
               370.115
173   Bjarnø, Vibeke: Språklig mangfold og læring
               370.117
174   Kulturelt og etnisk elevmangfold i skolen
               370.117
175   Bø, Ingerid: Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst?
               370.151
176   Brogaard Clausen, Sigrid: Pædagogik og livskvalitet
               370.1534
177   Skaalvik, Einar M.: Motivasjon for læring
               370.154
178   Fischer, Henrik: En lærer bliver til
               370.71
179   Nilssen, Vivi Lisbeth: Lærerstudenten i møtet mellom teori og praksis
               370.71
180   Praktisk-pedagogisk utdanning
               370.711
181   Theory and methodology in international comparative classr
               370.72
182   Handbook of classroom management
               371.1024
183   Klasseledelse
               371.1024
184   Moltubak, Jørgen Dalmo: Gnistrende undervisning
               371.1024
185   Profesjonsutvikling i skolen
               371.12
186   Læreboka
               371.32
187   Uteskoledidaktikk
               371.38
188   Wibe-Lund, Tanja: Hopp da, så blir vi kvitt deg!
               371.5
189   Språkmangfold i utdanning
               371.829
190   Olsen, Maila Inkeri: Resiliens i skolen
               371.93
191   Engelsen, Britt Ulstrup: Kan læring planlegges?
               372.19
192   Birkeland, Åsta: Veiledning for barnehagelærere
               372.21
193   Doverborg, Elisabet: Å undervise barn i barnehagen
               372.21
194   Ertesvåg, Sigrun Karin: Ledelse av endringsarbeid i barnehagen
               372.21
195   Hals, Janne: Trampoline
               372.21
196   Trampoline veiledning (del av: Hals, Janne: Trampoline
               372.21
197   Barndom, lärande och ämnesdidaktik
               372.2107
198   Højholt, Charlotte: Fritidspædagogik, faglighed og fællesskaber
               372.241
199   Finding the right texts
               372.414
200   Alfheim, Ingvild: Skal vi leke en bok?
               372.6
201   Skriv! Les! : Skriv! Les! 2
               372.6
202   Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen: Meningsfulle sammenhenger
               378.17
203   Herberg, Eva Berthling: Kunnskap og læring i praksis
               378.17
204   Schewe, Olav: Superstudent
               378.17
205   Malkenes, Simon: Bak fasaden i Osloskolen
               379.481


380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE 
 

206   Johansen, Øystein Kock: Fra Roma til Rema
               381.09
207   Promoting walking and cycling
               388.41
208   Arntzen, Mari Grinde: Kleskoden
               391
209   Fet, Jostein: Stemmer frå ei fjern tid
               398.09481
210   The Trials & tribulations of Little Red Riding Hood
               398.2


400 SPRÅK 
 

211   Hoey, Michael: Textual interaction
               401.41
212   Mills, Sara: Discourse
               401.41
213   Russell, James: What is language development?
               401.93
214   Grosjean, François: The psycholinguistics of bilingualism
               404.2019
215   Hyland, Ken: Second language writing
               418.007
216   Michalsen, Bård: Komma
               439.828
217   Ryen, Else: Grunnbok i helsenorsk
               439.82824


500 NATURVITENSKAP. MATEMATIKK 


218   Abdelrahman, Hanan M.: Mattehjelperen
               510.7
219   Nakken, Anne Hj.: Matematikkens kjerne
               510.7
220   Edwards, C.H.: Elementary linear algebra
               512.5
221   Boyce, William E.: Elementary differential equations and boundary value probl
               515.35
222   Aiken, Leona S.: Multiple regression
               519.536
223   Bayesian data analysis
               519.542
224   Serway, Raymond A.: Physics for scientists and engineers volume 1
               530
225   Olszewski, Jennifer: The impact of physics teachers´ pedagogical content knowle
               530.7
226   Hurum, Jørn H.: Sjøskorpionen på Ringerike
               560
227   Mendels arv
               599.93
 


610 MEDISIN. SYKEPLEIE
 

228   Streiner, David L.: Health measurement scales
               610.28
229   Schei, Edvin: Lytt
               610.696
230   Håndbog i litteratursøgning og kritisk læsning
               610.72
231   Benner, Patricia: Omsorgens betydning i sygepleje
               610.7301
232   Chinn, Peggy L.: Knowledge development in nursing
               610.7301
233   Martinsen, Kari: Løgstrup og sykepleien
               610.7301
234   Martinsen, Kari: Omsorg, sykepleie og medisin
               610.7301
235   Nødvendige omveier
               610.7301
236   Pasientsimulering i helsefag
               610.73071
237   Forsberg, Christina: Att göra systematiska litteraturstudier
               610.73072
238   Melnyk, Bernadette Mazurek: Evidence-based practice in nursing & healthcare
               610.73072
239   Baziljevich, Michael: Sansenes vidunderlige verden
               612.8
240   Health literacy
               613
241   Kemm, John: Health promotion
               613
242   Aktivitetshåndboken
               613.7
243   Remen, Rachel Naomi: Visdom fra hverdagen
               615.5
244   Robbins basic pathology
               616.07
245   Klinisk biokjemi og fysiologi
               616.0756
246   Blodsykdommer
               616.15
247   Nyremedisin
               616.61
248   Norsk fysikalsk medisin
               616.7
249   Psykiatrisk opplysning, Stiftelsen : Psyk opp 25 år
               616.8
250   Lauvås, Nille: Etter sjokket
               616.8521
251   Social defences against anxiety
               616.8522
252   Fairburn, Christopher G.: Få bukt med overspising
               616.8526
253   Viby, Charlotte: Mit tynde liv
               616.8526
254   Lask, Bryan: Hva kan jeg fortelle deg om spiseforstyrrelser?
               616.85262
255   Eilertsen, Gro Merete Grønvold: Lotte-Loppe
               616.8589
256   Tegn og symptomer på misbruk av narkotika eller andre rusm
               616.86
257   Bäärnhielm, Sofie: Transkulturell psykiatri
               616.89
258   Sand, Ilse: Værktøj til hjælpsomme sjæle
               616.89
259   Seikkula, Jaakko: Åben dialog i relationel praksis
               616.8914
260   Welford, Mary: Å bygge selvtillit gjennom selvmedfølelse
               616.89142
261   Frøland, Stig S.: Aids-epidemien
               616.9792
262   Kristvik, Ellen: I kreft og kjærleik
               616.994
263   Hammer, Ola-Lars: Brudd- og skadebehandling
               617.1
264   Obstetrikk og gynekologi
               618.2
265   Neumer, Simon-Peter: Smarte foreldre
               618.92852
266   Neumer, Simon-Peter: Smart
               618.9289


620 TEKNOLOGI. TEKNIKK

267   Rausand, Marvin: System reliability theory
               620.004
268   Rausand, Marvin: Reliability of safety-critical systems
               620.004
269   Aven, Terje: Pålitelighets- og risikoanalyse
               620.0045
270   Hibbeler, R.C.: Mechanics of materials
               620.11
271   Dukkipati, Rao V.: Mechanical vibrations
               620.3
272   Pavlou, Dimitrios G.: Composite materials in piping applications
               621.8672
273   Bratvold, Reidar B.: Making good decisions
               622
274   Thorbjørnsen, Kjell: Brønnvæsketeknologi
               622.24
275   Ship dynamics and design (Vol. 2 av: Rawson, K.J.: Basic ship theory
               623.81
276   Woods, Andrew W.: Flow in porous rocks
               624.151
277   Vann- og avløpsteknikk
               628.1
278   Dukkipati, Rao V.: Matlab for control system engineers
               629.895


640 HOTELLFAG
 

279   Sammen på kjøkkenet
               641.5123
280   Strømøy, Tone: Oppdragelse mellom frihet og grenser
               649.1

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE
 

281   Moe, Niels Christian: Finansregnskapet i teori og praksis
               657.3
282   Årsregnskapet
               657.3076
283   Mor-Barak, Michàlle E.: Managing diversity
               658.3
284   Molstad, Marianne Hauan: Medarbeiderundersøkelsen gjennomført - hva nå?
               658.312
285   Ekeland, Jennybeth: Mentoring
               658.3124
286   Mathisen, Petter: Mentor
               658.3124
287   Rafn, Christian H.: HMS = økonomi
               658.38
288   Dale, Frode: Lederskifter
               658.4
289   Lean blir norsk
               658.4012
290   Karp, Tom: Endring i organisasjoner
               658.406
291   Evjen, Mona: Ny som leder
               658.409
292   Handbook on the experience economy
               658.812
293   Solomon, Michael R.: Consumer behavior
               658.8342
294   Schiffman, Leon G.: Consumer behavior
               658.8342 SCH



660 KJEMISK INDUSTRI/TEKNOLOGI. HUSBYGGING
 

295   Khan, F.I.: Risk assessment in chemical process industries
               660.2804
296   Bhadeshia, H.K.D.H.: Steels
               669.961
297   Anda, Steinar: Fra passivhus til plusshus
               697


700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT
 

298   Introducing urban design
               711.4
299   Woolley, Helen: Urban open spaces
               711.5
300   Røyrane, Eva: Norges låver
               728.922
301   Baetens, Jan: The graphic novel
               741.5
302   Brozo, William G.: Wham!
               741.5
303   Ask, Lene: Kjære Rikard
               741.59481
304   Næss, Atle: Leonardo da Vinci og hans tid
               759.5
305   Gogh, Vincent van: Å skrive livet
               759.9492
306   Larsen, Rasmus Sylvest: Skarpt skåret
               791.456
307   Guss, Faith Gabrielle: Barnekulturens iscenesettelser 1 Lekens dynamiske verdener
               792
308   Realisme og teatralitet
               792.023


800 LITTERATUR


309   Skovholt, Karianne: Tekstanalyse
               801.95
310   Den skrivende barnehagelærer
               808.066
311   Jakten på fortellinger
               809.89282
312   Nilson, Maria: Teen noir
               809.89283
313   Ungdomslitteratur
               809.89283
314   Bly, Robert: Den natta Abraham ropte til stjernene
               811
315   Thomas, Dylan: Dikt på min gebursdag
               820
316   Adams, Douglas: The hitch hiker's guide to the galaxy
               823.914
317   Karjalainen, Tuula: Tove Jansson
               839.78
318   Andersen, Johanne Emilie: Stig
               839.82
319   Den besværlige historien (del av: Steen, Thorvald: Den besværlige historien
               839.82
320   Haugan, Jørgen: Dommedag og djevlepakt
               839.82
321   Kristensen, Mirjam: Jeg har ventet på deg
               839.82
322   Sørensen, Henning: Utveier
               839.82
323   Tre skrifter om Steen & ni bilder (del av: Steen, Thorvald: Den besværlige historien
               839.82
324   Werner, Mette: Jennys mamma
               839.82
325   Bech-Karlsen, Jo: Den nye litterære bølgen
               839.8209
326   Gulliksen, Geir: Ung trost klokken fem om morgenen i en brusende alm
               839.8218
327   Fjæren, Eline Lund: Ung jente, voksen mann
               839.8238
328   Hoem, Edvard: Slåttekar i himmelen
               839.8238
329   Jakhelln, Cornelius: Germania
               839.8238
330   Klippenvåg, Odd: Ada
               839.8238
331   Larsen, Britt Karin: Slik treet faller
               839.8238
332   Lotherington, Tom: Et dikt om Elise
               839.8238
333   Mehlum, Jan: Ren samvittighet
               839.8238
334   Næss, Kristine: Bare et menneske
               839.8238
335   Vågnes, Øyvind: Sone Z
               839.8238
336   Ystaas, Torunn: Det er ein krig der ute
               839.8238
337   He, Dong: Stjernelysregn
               895.1

 

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER
 

338   Guldi, Jo: The history manifesto
               901
339   Geografididaktikk for klasserommet
               910.7
340   Norske klassikere (Vol. 2014 av: Den Norske turistforenings årbok (trykt utg.)
               914.81
341   Michelet, Marte Brekke: Den største forbrytelsen
               940.5318
342   Hustad, Jon: Ung gigant
               941.082
343   Zeisler-Vralsted, Dorothy: Rivers, memory, and nation-building
               947.4
344   Pollen, Geir: Armfeldts armé
               948.03
345   Ulvund, Frode: Fridomens grenser 1814-1851
               948.100492
346   Axelsson, Erik: Historien i politiken
               948.1055
347   Langs veiene i Riska
               948.3421
348   Rom for alle?
               948.3422
349   Håland (Vol. 2014 av: Folk i Ryfylke
               948.343
350   Butenschøn, Nils A.: Midtøsten
               956
351   Restad, Hilde Eliassen: American exceptionalism
               973


SERIER

352   Abelsen, Birgit: Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie
353   Bayer, Stian Brosvik: Godstransport i Rogaland
354   Blomgren, Atle: Helse- og omsorgspersonell - får vi nok i framtida?
355   Dalmo, Kurt Henrik: Forsvarsstillinger i Lyngen-området
358   Hillestad, Torgeir M.: Begrepet ondskap
359   Kristiansen, Tom: Forsvarsdepartementets historie
360   Molversmyr, Åge: Metoder for innsjøhistoriske undersøkelser for kartlegging
361   Molversmyr, Åge: Undersøkelser i Bråsteinvatnet 2014
362   Nemie-Feyissa, Dugassa: From primary to secondary metabolism - influence of nitrat
363   Njå, Ove: Trafikksikkerhetspotensialet i Norsk Standard NS-ISO 39001
364   Steen, Thorvald: Den besværlige historien
 


DOKTORAVHANDLINGER


356 Eliassen, Lene: Aerodynamic loads on a wind turbine rotor in axial motion
357 Hellstrand, Ingvil: Passing as human


DVD

1 [DVD] (del av: Klienten - den glemte terapeutRoGoPaGScorsese, Martin: A personal journey with Martin Scorsese through American m
 

E-BØKER

1. Abbruscato, J: The Gothic Fairy Tale in Young Adult Literature: Essays on Stories from Grimm to Gaiman
2. Applied Geostatistics with SGeMS: A User's Guide
3. Arnold, J: Sacred Music in Secular Society
4. Bai, Y: Subsea pipeline integrity and risk management
5. Card, C: The Atrocity Paradigm: A Theory of Evil
6. Diamond, G: Attachment-Based Family Therapy for Depressed Adolescents
7. Displacing whiteness: Essays in social and cultural criticism
8. Duncan, J: Research partnerships in early childhood education: teachers and researchers in collaboration
9. Edward, A: Handook of research methods on trust
10. Galletta, A: Mastering the Semi-Structured Interview and Beyond: From Research Design to Analysis and Publication
11. Gaubinger, K: Innovation and Product Management: A Holistic and Practical Approach to Uncertainty Reduction
12. Hiebert, E: Revisiting Silent Reading: New Directions for Teachers and Researchers
13. Holloway, E: Clinical supervision: a systems approach
14. Kearey, P: An introduction to geophysical exploration
15. The Politics of the new welfare state
16. Regev, Eyal: The Hasmoneans: ideology, archaeology, identity
17. Satchidananda, S: Living Gita : The Complete Bhagavad Gita : A Commentary for Modern Readers
18. Sharpe, C: Telenursing: nursing practice in cyberspace
19. Stokes, H: Isotropy subgroups of the 230 crystallographic space group
20. Sutton, I: Offshore safety management: implementing a SEMS program
21. Vaughn, M: Social Work Practice in the Addictions
22. Vetlesen, A: Evil and Human Agency: Understanding Collective Evildoing
23. Wang, C: Large Floating Structures: Technological Advances

 

NYTT I HYLLENE BJERGSTED

 
BØKER

NOTER

LYDOPPTAK

DVD


BØKER


1     Teksthefte (del av: Grieg, Edvard: Grieg edition
               4663
2     Cram, Jeffrey R.: Introduction to surface electromyography
               590
3     Miller, Richard: The structure of singing
               591
4     Coughing and clapping
               B 100
5     Beckmann, Hege Bjørnestøl: Den livsviktige musikken
               B 50
6     Music, health, technology and design (Vol. 2014:7 av: NMH-publikasjoner (trykt utg.)
               B 50
16    The Cambridge companion to Schoenberg
               G 180
17    Richard Wagner - Werk und Wirkungen : his work and their i : Richard Wagner
               G 180
18    Schroeder, David P.: Experiencing Mozart
               G 180
20    Bjørkøy, Kåre: Stemmefysiologi
               H 80
21    Colton, Raymond H.: Understanding voice problems
               H 80
22    Miller, Richard: Securing baritone, bass-baritone, and bass voices
               H 80
23    Wittry, Diane: Baton basics
               H 90
24    Ellefsen, Live Weider: Negotiating musicianship
               K 10
25    Sætre, Jon Helge: Preparing generalist student teachers to teach music
               K 10
26    Kunstner eller lærer?
               K 10
63     Fellezs, Kevin: Birds of fire
64    Johns, Glyn: Sound man
65    Ngô, Fiona I.B.: Imperial blues
66    People get ready
67    The visual blues


NOTER
 

 
1     Bartók, Béla: Sonatine über Themen der Bauern von Transsylvanien
               C 13
2     Beethoven, Ludwig van: Sämtliche Bagatellen
               C 13
3     Beethoven, Ludwig van: Klaviersonate Op. 13
               C 13
4     Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Lieder ohne Worte
               C 13
5     Grieg, Edvard: Fire norske danser
               C 33
6     Brahms, Johannes: Sonate f-moll
               C 51
7     Valen, Fartein: Prelude and fugue, opus 33, no. 1
               D 103
8     Ravel, Maurice: Tzigane
               E 111
9     Bruch, Max: Romanze für Viola und Orchester, F-dur, opus 85
               E 211
10    Dutilleux, Henri: Sonatine
               H 1111
11    Cavalli, Francesco: Drei canzonen
               K 61
12    Gabrieli, Andrea: Aria della battaglia
               K 61
13    Gabrieli, Andrea: Two renaissance madrigals
               K 61
14    Grillo, Giovanni Battista: Canzon pian e forte
               K 61
15    Hassler, Hans Leo: Canzon duodecimi toni
               K 61
16    Hassler, Hans Leo: Angelus ad pastores ait : edited for nine part brass choir
               K 61
17    Hassler, Hans Leo: Canzoni noni toni
               K 61
18    Praetorius, Michael: Dances from Terpsichore
               K 61
19    Praetorius, Michael: Terpsichorean suite
               K 61
20    Priuli, Giovanni: Canzone prima à 6
               K 61
21    Psalm 84
               K 61
22    Schütz, Heinrich: Zwei Motetten
               K 61
23    Schütz, Heinrich: Der Engel sprach zu den Hirten
               K 61
24    Schütz, Heinrich: Ein Kind ist uns geboren
               K 61
25    Schütz, Heinrich: The angel spoke to the shepherd
               K 61
26    Schütz, Heinrich: Lord, I have only thee
               K 61
27    Schütz, Heinrich: Jauchzet dem Herren
               K 61
28    Schütz, Heinrich: Vasto Mar, nel cui seno
               K 61
29    Priuli, Giovanni: Canzone in echo a 12
               N 7
30    Schütz, Heinrich: Psalm 8
               N 7
31    Schütz, Heinrich: Was mein Gott will, das g'scheh allzeit
               N 7
32    Pérotin, Gérard: 6 études pour vibrphone
               O 11
33    Desportes, Yvonne: 20 petites piéces en forme d'études
               O 13
34    Thingnæs, Frode: Liten konsert for marimba og klaver
               O 31
35    Debussy, Claude: Ariettes oubliées
               S 203
36    High voice (Vol. 1 av: Debussy, Claude: Songs of Claude Debussy
               S 203
37    Ives, Charles: 114 songs
               S 203
38    Medium voice (Vol. 2 av: Debussy, Claude: Songs of Claude Debussy
               S 203
39    Grillo, Giovanni Battista: Canzone II
               V 12
40    Grillo, Giovanni Battista: Canzone I
               V 12
41    Schütz, Heinrich: Der 100. psalm
               V 12
42    Schütz, Heinrich: Symphonien
               V 12
43    Holst, Gustav: The planets
               V 22
44    Cole, Nat King: Unforgettable Nat King Cole
               X 10
45    Fote, Richard: Bunch o' bones
               X 10
46    Westby, Øivind: På besøk hos Prøysen
               X 10


LYDOPPTAK 

 

1     Chick Corea Trio : Trilogy
2     Jonathan Kreisberg Trio : Nine stories wide
3     Jonathan Kreisberg Trio : New for now
4     Peter Bernstein Quartet : Somethin's burnin'
5     Peter Bernstein Quintet : Brain dance
6     Peter Bernstein Trio : Earth tones
7     Schnittke, Alfred: In memoriam ; Viola concerto
8     Wes10brass : Old friends


DVD


I1     Lund, Lage: Jazz guitar chordal vocabulary

NYTT I HYLLENE PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM


1     'Prehistoric technology' 40 years later : 'Prehistoric technology' 40 years later
2     Austad, Ingvild: Trær og tradisjon
3     Celtic art in Europe
4     Deer and people
5     Diaconu, Vasile: Depresiunea neamt
6     Dreyer, Lisbeth: Vestlandshagen
7     Dødens kulturminner (Vol. 168 av: Årbok (Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevari
8     Frantzen, Allen J.: Food, eating and identity in early medieval England
9     Garvan, Daniel: Contributii la cunoasterea culturii precucucteni
10    Global rock art
11    Helleren i Jøssingfjord
12    Henriksen, Merete Moe: Stille vann har dyp bunn
13    Text (Vol. 1 av: Die Holzbauwerke (Vol. 1 av: Huther, Siegbert: Der römische Weihebezirk von Ost
14    Abbildungen (Vol. 2 av: Die Holzbauwerke (Vol. 1 av: Huther, Siegbert: Der römische Weihebezirk
15    Die Holzbauwerke (Vol. 1 av: Huther, Siegbert: Der römische Weihebezirk von Osterburken III
16    Huther, Siegbert: Der römische Weihebezirk von Osterburken III
17    Kompendium zum römischen Holzbau (Vol. 2 av: Huther, Siegbert: Der römische Weihebezirk von Ost
18    Krogh, Thomas: Hermeneutikk
19    Maher, Ruth Ann: Landscapes of gender, age and cosmology
20    Medieval childhood
21    Mehl, Ingvild Kristine: Cultural landscape development in western Norway, potentia
22    The Oxford illustrated history of medieval Europe
23    Paths to complexity
24    Sandmo, Erling: Tid for historie
25    Stene, Kathrine: Gråfjellprosjektet Bind 4 I randen av taigaen - bosetning og ressursutnyttelse
26    Varberg, Jeanette: Fortidens slagmarker
27    Viking worlds
28    With, Ruben: Jordkjemiske undersøkelser av røysfeltet på Orestad, Klepp
29    With, Ruben: Konserveringsrapport for kobberlegeringsspenne (S13259) fr