MENY

Nytt i hyllene i januar

Hold deg oppdatert! Her er all ny fag- og skjønnlitteratur, musikk, noter og filmer som ble kjøpt inn i løpet av januar. Nye bøker står utstilt i biblioteket.

NYTT PÅ ULLANDHAUG           NYTT I BJERGSTED         NYTT PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM   

 

Nytt i hyllene Ullandhaug

000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING

BARNEBØKER.BARNELITTERATUR

070 JOURNALISTIKK

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

200 RELIGION

300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV

340 JUS. FORVALTNING

350 OFFENTLIG FORVALTNING

360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

370 PEDAGOGIKK.SPESIALPEDGOGIKK

380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE

400 SPRÅK

500 NATURVITENSKAP.MATEMATIKK

600 ANVENDT VITENSKAP. MEDISIN.TEKNOLOGI

610 MEDISIN.SYKEPLEIE

620 TEKNOLOGI. TEKNIKK

640 HOTELLFAG

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE

660 KJEMISK INDUSTRI. HUSBYGGING

700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT

800 LITTERATUR

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER

E-BØKER

SERIER 

DVD

MASTEROPPGAVER

DOKTORAVHANDLINGER

LYDBØKER

CD-ROM

 

 
000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING.

1     Jesson, Jill K.: Doing your literature review
               001.42
2     Schwartz-Shea, Peregrine: Interpretive research design
               001.434
3     Cover, Thomas M.: Elements of information theory
               003.54
4     Kelly, S. Graham: System dynamics and response
               003.85
5     Krarup Andersen, Kim: iPad-boken
               004.16
6     Kurose, James F.: Computer networking
               004.6
7     Joseph, Vinod: Deploying next generation multicast-enabled applications
               004.66
8     Chisnall, David: The Go Programming language phrasebook
               005.133
9     Powell, Thomas A.: JavaScript
               005.133
10    Summerfield, Mark: Programming in Go
               005.133
11    Dubois, Michel: Parallel computer organization and design
               005.275
12    Jensen, Peter: Mac OS X Lion
               005.365
13    Negus, Christopher: Linux bible
               005.43
14    Paulsen, Ivar Bjarne: Bibliografi over gards- og ættesogene i Norge
               016.9481
15    Northumbria International Conference on Performance Measur : Proceedings of the 9th Northu
               027.7
 BARNEBØKER. BARNELITTERATUR

16    Alvestad, Iselin B.: Kampen om Aryak
               028.5
17    Attard, Enebor: Cali Baaba iyo afartankii tuug
               028.5
18    Barkow, Henriette: Beowulf
               028.5
19    Bøge, Kari: Slutt!
               028.5
20    Cornwell, Nicki: Arret
               028.5
21    Croser, Nigel: De tre bukkene Bruse
               028.5
22    Evans, Lissa: Stuarts mirakuløse mysterium
               028.5
23    Frohde, Liv: Mariahagen
               028.5
24    Graham, Amanda: De tre små grisene
               028.5
25    Güettler, Kalle: Monster i mørket
               028.5
26    Gunnarsson, Annika: Synligt/osynligt
               028.5
27    Hen, L.R.: Nany lal morqy our gyhvn ky dany
               028.5
28    Jungman, Ann: Den praktfulle moskeen
               028.5
29    Lestrade, Agnès de: Ordfabrikken
               028.5
30    Løland, Rasmus: Kvitebjørnen
               028.5
31    McCall Smith, Alexander: Det store kakemysteriet
               028.5
32    Nyborg-Jensen, Gunnar: Se min kjole
               028.5
33    Riddell, Chris: Ottoline drar til Norge
               028.5
34    Robert, Na'ima bint: Socodaalkii taariikhda fanka islaamka
               028.5
35    Sareen, Manu: Iqbal Farooq og den svarte Pierrot
               028.5
36    Sareen, Manu: Iqbal Farooq og kronjuvelene
               028.5
37    Sempé: Nikolai og gjengen
               028.5
38    Svingen, Arne: Fluesommer
               028.5
39    Walliams, David: Den rikeste gutten i verden
               028.5
40    Zografos, René: Stinke og stanken
               028.5
41    Robert, Na'ima bint: al-Hijab al-malfuf
               028.5 ROB
42    Piper, Andrew: Book was there
               028.9
43    All verdens kunnskap
               030.9070 JOURNALISTIKK

44    Lamark, Hege: Portrettintervju som metode og sjanger
               070.44992
45    Amateur images and global news
               070.49

 
100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

46    Amadou, Christine: Antikken og middelalderen
               109
47    Krefting, Ellen: Modernitetens fødsel
               109
48    Canestri, Jorge: Putting theory to work
               150.195
49    Winnicott's children
               150.195
50    Holzman, Lois: Vygotsky at work and play
               150.92
51    Memories we live by (Vol. 7 av: Trace
               153.12
52    Weihe, Hans-Jørgen Wallin: Sorg
               153.12
53    Kristoffersen, Kristian Emil: Tidlig språkutvikling hos norske barn
               155.413
54    Issroff, Judith: Donald Winnicott and John Bowlby
               155.5
55    Moving beyond self-interest
               155.92
56    Berglund, John: Vekst og endring
               158.1
57    Tungesvik, Hans Olav: Håp for samlivet
               158.4
58    Etik och socialtjänst
               174.2
59    Singer, Peter: Practical ethics
               179.7
60    Das Bild des Dialektikers in Platons späten Dialogen (Vol. 2 av: Szlezák, Thomas Alexander: Pl
               184
61    Marcus Aurelius Antoninus: Til meg selv
               188
62    Peirce, Charles S.: Peirce on signs
               191
63    Honneth, Axel: The I in we
               193
64    Moran, Dermot: The Husserl dictionary
               193
65    Reading Merleau-Ponty
               194


200 RELIGION 

66    Andreassen, Bengt-Ove: Religionsdidaktikk
               200.7
67    Handbook of new religions and cultural production
               200.904
68    Drees, Willem B.: Religion and science in context
               201.65
69    Brekke, Torkel: Hva er fundamentalisme
               201.7
70    Armstrong, Karen: The case for God
               211
71    Leenderts, Torborg Aalen: Gud og det vonde
               214
72    Austad, Torleiv: Dømmekraft i krise?
               261.7300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

73    Daniels, Harry: Vygotsky and sociology
               300
74    Gran, Thorvald: Vitenskap i praksis
               300.72
75    Human empiri
               300.72
76    Nilssen, Vivi Lisbeth: Analyse i kvalitative studier
               300.72
77    Ringdal, Kristen: Enhet og mangfold
               300.72
78    Zuber-Skerritt, Ortrun: Action learning and action research
               300.72
79    Fossland, Trine Medby: Livshistorier i teori og praksis
               300.722
80    Fiske, John: Introduction to communication studies
               302.2
81    Roscoe, John: Iconography
               302.2223
82    Children and books in the modern world
               302.2244
83    Hill, Niklas: Medlemsmodellen
               302.35
84    Hirschman, Albert O.: Exit, voice, and loyalty
               302.35
85    Identity in question
               302.5
86    Tillit i Norge
               303.372
87    Psychology of stereotypes
               303.385
88    Kumar, Krishan: From post-industrial to post-modern society
               303.401
89    Kultur og etnicitet på arbejde
               303.482
90    The Sage handbook of intercultural competence
               303.482
91    Dijk, Jan A.G.M. van: The network society
               303.4833
92    Covey, Stephen R.: Den 3. vej
               303.6
93    Kleven, Eystein: 22. juli-terroren
               303.625
94    Spaaij, Ramón: Understanding lone wolf terrorism
               303.625
95    Smith, David J.: Om verden var en landsby
               304.6
96    Gender, generations and the family in international migrat
               304.8
97    Barndommens historie
               305.2309
98    Formødrenes stemmer
               305.4209
99    Hijabhistorier
               305.486
100   Hooks, Bell: Writing beyond race
               305.8
101   Sammen om det?
               306
102   Goodall, H. L.: Writing the new ethnography
               306.0723
103   Bergundhaugen, Kristin: Ta det litt tranquilo
               306.09481
104   Governance of life in Chinese moral experience
               306.0951
105   Doogan, Kevin: New capitalism?
               306.36
106   Lockford, Lesa: Performing femininity
               306.4
107   Van Herk, Gerard: What is sociolinguistics?
               306.44
108   Composing ethnography
               306.72
109   Velferdsstatens familier
               306.85
110   Freire-Medeiros, Bianca: Touring poverty
               307.3364
111   Derrida, Jacques: Rogues
               320.1
112   Latour, Bruno: Politics of nature
               320.58
113   Høstmælingen, Njål: Hva er menneskerettigheter
               323.4
114   Wichstrøm, Bjørn: Innvandring
               325.481


330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV 

115   RØST (Vol. 2012:1 av: RØST (trykt utg.)
               330.9481
116   Nybø, Geir: Careers and mobility in an emerging economic sector
               331.12565
117   Foss, Ørn Terje: Jobbhelsa
               331.257
118   Tøssebro, Jan: Personer med funksjonsnedsettelser på arbeidsmarkedet
               331.59
119   Microbial biotechnology
               333.72
120   Claes, Dag Harald: Global økonomi, krise og politisk styring
               337
121   Hofstad, Morten: Ka;
               338.2728
122   Inkpen, Andrew C.: The global oil & gas industry
               338.2728
123   Botterill, David: Key concepts in tourism research
               338.4791072
124   Handbook of research methods in tourism
               338.4791072
125   Isachsen, Arne Jon: Finanskriser og globale ubalanser
               338.542
  

340 JUS. FORVALTNING 

126   Monsen, Erik: Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk
               340.076
127   Smith, Eivind: Konstitusjonelt demokrati
               342
128   [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Langfeldt, Sverre Faafeng: Lov og rett for næringslivet
               343.07
129   Næringslivets lovsamling 1687-2012 (Vol. [2] av: Langfeldt, Sverre Faafeng: Lov og rett for næring
               343.07
130   Benson, Thomas: Arbeidsrettsboka
               344.01
131   Idrett og juss
               344.099
132   Lindboe, Knut: Barnevernrett
               346.017
133   Lyngdal, Anne Bang: Innføring i forbrukerkjøpsloven
               346.02
134   Nazarian, Henriette: Konkursrett
               346.078


350 OFFENTLIG FORVALTNING 

135   Ginsberg, Roy H.: The European Union in global security
               355.033


360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

136   Meisingset, Kristian: Kultur for kulturens skyld
               360
137   Brukermedvirkning
               361.3
138   Practice research in Nordic social work
               361.3072
139   Arbeidslinja
               361.65
140   Björklund, Lars: Hur ska jag orka?
               362.1042
141   Bate, Paul: Bringing user experience to healthcare improvement
               362.1068
142   Skogheim, Dag: Blod på hvit rose
               362.196995
143   Aarre, Trond F.: Manifest for psykisk helsevern
               362.2
144   Guerch, Hege: Psykoseutsatt
               362.21
145   Tranøy, Joar: En kamp for andres beste
               362.21
146   Kilburn, John C.: Salvation city
               362.223
147   Innvandring og funksjonshemming
               362.4
148   Grue, Lars: To skritt foran
               362.40835
149   Holte, Ole Martin: Uteligger
               362.5
150   Rye, Henning: Meningsfylt og verdig alderdom
               362.6
151   Jareg, Kirsti: Ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn - muligheter og utfor
               362.84
152   Fladstad, Torunn: Gi meg en sjanse!
               362.84083
153   Hjelde, Karin Harsløf: Jeg er alltid bekymret
               362.87
154   Førsvoll, Øystein: HSE Introduction to health, safety and environment
               363.11
155   Hammerlin, Joakim Wigdahl: Terror & demokrati
               363.32
156   Festskrift til Inger Marie Fridhov
               364


370 PEDAGOGIKK. SPESIALPEDAGOGIKK

157   Bakhtinian pedagogy
               370.1
158   Psychoanalysis and education
              370.15
159 Atkins, Liz: Qualitative research in education
               370.72
160   Postholm, May Britt: Læreren med forskerblikk
               370.72
161   The SAGE handbook for research in education
               370.72
162   Sahlberg, Pasi: Finnish lessons
               370.94897
163   Keller, Godi: Med hjertet i skolen
               371.04
164   Grimsæth, Gerd: Undervisningspraksis
               371.102
165   I klasserommet
               371.1024
166   Ogden, Terje: Klasseledelse
               371.1024
167   Implementing evidence-based academic interventions in scho
               371.15
168   Nordahl, Thomas: Hjem og skole
               371.192
169   Fowelin, Peter: Från motstånd till möjlighet
               371.2
170   Jensen, Roald: -om å sette læring i system
               371.2
171   Høisæter, Sissel: Eksempelet og kunnskapens orden
               371.3
172   Gällhagen, Lena: Lär och lek med surfplatta i förskolan
               371.334
173   Harboe, Leif: Grunnleggende digitale ferdigheter for lærere
               371.334
174   Krokan, Arne: Smart læring
               371.334
175   Rosenbaum, Paul-Erik Lillholm: E-learning
               371.334
176   Frøyland, Merethe: Mange erfaringer i mange rom
               371.38 082
177   Truths and myths of cyber-bullying
               371.58
178   Samhandling mellom PP-rådgivere og lærere
               371.9
179   Persson, Bengt: Inkludering och måluppfyllelse
               371.9046
180   Davis, Ronald D.: The gift of learning
               371.92
181   Ekborg, Margareta: Naturvetenskapelig utbildning för hållbar utveckling?
               372.0711
182   Contemporary debates in childhood education and developmen
               372.21
183   Drange, Nina: Kindergarten for all
               372.21
184   Entusiasme for endring i barnehagen
               372.21
185   Fennefoss, Anne Tove: Småbarnspedagogikk og praksisfortellinger
               372.21
186   Thorbergsen, Eli: Barnehagens uterom
               372.21
187   Til barnas beste
               372.21
188   Greve, Anne: Vennskap mellom små barn i barnehagen
               372.21 082
189   Barnehagelærerutdanningens kompleksitet
               372.21071 BAR
190   Clay, Marie M.: An observation survey of early literacy achievement
               372.4049
191   Danbolt, Anne Marit Vesteraas: Klasseromskulturer for språklæring
               372.6
192   Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksis
               372.6
193   Learning to write effectively
               372.62
194   Andrew, Patricia: The social construction of age
               374


380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE 

195   Ortúzar, Juan de Dios: Modelling transport
               388.0151
196   Holm, Dagny: Høytider og merkedager
               394.26
197   Strømstad, Pia: Julenissen
               394.2663


400 SPRÅK 

198   Cowles, H. Wind: Psycholinguistics 101
               401.9
199   Language contact and development around the North Sea
               404.2
200   The Routledge handbook of translation studies
               418.02071
201   Nordisk morsmålsdidaktikk
               439.8207
202   Otnes, Hildegunn: Tekst i tid og rom
               439.8209
203   Nyord i norsk
               439.823
204   Grip teksten
               439.8282
205   Språkbok (del av: Holm, Dagny: [6. trinn]
               439.8282


500 NATURVITENSKAP. MATEMATIKK 

206   Bjørkum, Per Arne: Annerledestenkerne
               501
207   [uten bindtittel] (Vol. 4 av: Kaufmann, Odd Tore: Matte overalt
               510.2
208   [uten bindtittel] (Vol. 4 av: Kaufmann, Odd Tore: Matte overalt
               510.2
209   Olofsson, Britta: Hur många plommon ryms i Majas mage?
               510.7
210   Even, Shimon: Graph algorithms
               511.5
211   Haines, Charles W.: Student Solutions Manual
               515.35
212   Devaney, Robert L.: A first course in chaotic dynamical systems
               515.352
213   Grunnleggende landmåling
               526.9
214   Brady, James E.: Generell kjemi
               540
215   Chemistry
               540
216   Barnes, Geoffrey: Interfacial science
               541.33
217   Kirkaldy, J.F.: General principles of geology
               550
218   Herwanger, J.: Seismic geomechanics
               551.0285
219   Extensional tectonics and stratigraphy of the North Atlant (Vol. 46 av: AAPG memoir
               551.468
220   Permian and triassic rifting in Northwest Europe (Vol. 91 av: Geological Society special publicati
               551.75
221   Powell, Derek: Interpretation of geological structures through maps
               551.8
222   Energy potential of the Russian Arctic Seas
               553.28
223   Zakrevsky, K.E.: Geological 3D modelling
               553.28
224   Henderson's dictionary of biology
               570.3
225   Kirchman, David L.: Processes in microbial ecology
               579.17
226   Lauritzen, Eva Mæhre: Seks planter som forandret verden
               581.63


600 ANVENDT VITENSKAP

Ingen nye titler denne måneden


610 MEDISIN. SYKEPLEIE

227   eHealth applications
               610.285
228   Foss, Berit: Ledelse
               610.73068
229   Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
               610.73072
230   McKissock, Charmaine: Great ways to learn anatomy and physiology
               612
231   Blinowska, K.J.: Practical biomedical signal analysis using MATLAB
               612.014
232   Hälsofrämjande möten
               613
233   Tamm, Maare: Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom
               613
234   Researching health
               613.072
235   Bere, Elling: Om mat og ernæring
               613.2
236   Att förstå kroppens budskap
               615.82
237   Lindgren, Lenita: Emotional and physiological responses to touch massage
               615.82
238   Omvårdnad vid diabetes
               616.462
239   Stien, Ragnar: Hjernens leger
               616.809481
240   Vea, Hildur: Fra avmakt til makt i eget liv
               616.8583
241   Harris, Russ: ACT
               616.891
242   Seikkula, Jaakko: Åpne samtaler
               616.8915
243   Williams, Katharine Cecilia: Tinnitus
               617.8
244   Trollvik, Anne: Barn med astma og deres foreldre
               618.92238
245   Egeland, Steinunn E.: Til deg som skal ha strålebehandling og til dine foreldre
               618.929
246   Farley, Alistair: The physiological effects of ageing
               618.97
247   Äldres hälsa
               618.97
248   Forsman, Anna K.: The importance of social capital in later life
               618.97689

 
620 TEKNOLOGI. TEKNIKK 

249   Adrian, Ronald J.: Particle image velocimetry
               620.1064
250   Wang, John X.: Green electronics manufacturing
               621.381
251   Roblin, Patrick: Nonlinear RF circuits and nonlinear vector network analyze
               621.384
252   Molisch, Andreas F.: Wireless communications
               621.3845
253   Anstey, Nigel A.: Seismic exploration for sandstone reservoirs
               622.15
254   Guidelines for the suspension and abandonment of wells , I
               622.24
255   Bárdossy, György: Evaluation of uncertainties and risks in geology
               624.151
256   Bell, Kolbein: Matrisestatikk
               624.17
257   Stålkonstruksjoner
               624.18
258   Wong, M. Bill: Plastic analysis and design of steel structures
               624.182


640 HOTELLFAG

259   Hjeltnes, Arne: Helt på kjøkkenet
               641.5
260   Nygårdshaug, Gert: Vår ære og vår mat
               641.5
261   Begner, Sara: Lag mat sammen
               641.5622
262   Hellstrøm, Eyvind: Hellstrøm jr.
               641.5622
263   Mathjelpen for foreldre
               641.5622
264   Guiliano, Mireille: Franske kvinner blir ikke fete
               641.5635
265   Nordjore, Bodil: Norsk tradisjonsmat på ein ny måte
               641.59481
266   Gausdal, Tom Victor: Fiskekokeboka
               641.692
267   Salvesen, Geir: Sushi og vin
               641.692
268   Dupuy, Pascal: Pascal
               641.865
269   Jørgensen, Helge: Planlegging og drift av hoteller og restauranter
               647.94068 JØR


650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 

270   Bright, Jim: Brilliant CV
               650.142
271   LaFasto, Frank M.J.: The humanitarian leader in each of us
               658.092
272   Employee-driven innovation
               658.314
273   Latham, Gary P.: Work motivation
               658.314
274   Hill, Charles W.L.: Principles of management
               658.4
275   Jones, Gareth R.: Theory of strategic management
               658.4012
276   Jones, Gareth R.: Strategic management essentials
               658.4012
277   Stacey, Ralph D.: Hvordan kunnskap vokser frem
               658.4038
278   Ledelse i diakonale virksomheter
               658.408
279   Nordhaug, Odd: Etikk, ledelse og samfunnsansvar
               658.408
280   Risiko og tilsyn
               658.408
281   Advances in production management systems
               658.5
282   Lean på norsk
               658.5 012
283   Aaker, David A.: Strategic market management
               658.802


660 KJEMISK INDUSTRI/TEKNOLOGI. HUSBYGGING

284   Wittcoff, Harold A.: Industrial organic chemicals
               661.8
285   Porter, David A.: Phase transformations in metals and alloys
               669.9
286   Lefteri, Chris: Making it
               670
287   Godal, Jon Bojer: Tekking og kleding med emne frå skog og mark
               691.1700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT 

288   Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken
               707
289   Ugelstad, Caroline: Per Inge Bjørlo
               709.2
290   Språkkunst om kunst
               709.481
291   Butenschøn, Peter: Norske gater og plasser
               711.409481
292   Ibsen, Alexander Z.: En sort bok om arkitektur
               724.6
293   Marius strikkebok
               746.432
294   Albrektsen, Lau: Terry Nilssen Love
               759.81
295   Harsem, Anne-Britt: Edvard Munch for unge lesere
               759.81
296   Krogsrud, Åse: Munchs første strek
               759.81
297   Bakke, Laila: Kunsten å kose seg på sykehus
               790.1
298   Järleby, Anders: Spela roll
               792.07
299   Barneidrettstreneren
               796.083
300   Kyséla, Ninni: Träna med roliga lekar utomhus
               796.1
301   Kampen om tribunen
               796.334
302   Grundträning i friidrott
               796.42
303   Odiin, Rolf Arne: Gull og smerte
               797.123 Odi


800 LITTERATUR

304   Gimenez, Julio: Writing for nursing and midwifery students
               808.066
305   Griffith, Kelley: Writing essays about literature
               808.066
306   How to write a paper
               808.066
307   How to write your nursing dissertation
               808.066
308   Writing for publication in nursing and healthcare
               808.066
309   Retorikk, samtid og samfunn
               808.5
310   Goody, Alex: Technology, literature and culture
               809.9356
311   Conrad, Joseph: The secret sharer
               820
312   Ellmann, Maud: The nets of modernism
               823.9109
313   Guillou, Jan: Brobyggerne
               839.738
314   Berg, Øyvind: Chutzpah i måneskinn
               839.82
315   Husebø, Elin: Engel i Paris
               839.82
316   Newth, Philip: Barnesoldatene
               839.82
317   Obrestad, Tor: Jærbuar og andre rogalendingar
               839.82
318   Valeur, Christian: Pusling!!!
               839.82
319   Respons 22/7
               839.8208 082
320   Fossum, Karin: Natten er et annet land
               839.8218
321   Hatløy, Kjartan: Fjord
               839.8218
322   Løveid, Cecilie: Flytterester
               839.8218
323   Sande, Hans: I dag såg eg to spadar
               839.8218
324   Villanger, Aina: Langsang
               839.8218
325   Bjørnstad, Ketil: Verdens ende
               839.8238
326   Brekke, Jørgen: Drømmeløs
               839.8238
327   Buene, Eivind: Allsang
               839.8238
328   Enger, Thomas: Skinndød
               839.8238
329   Enger, Thomas: Fantomsmerte
               839.8238
330   Fossum, Marita: Et siste kyss
               839.8238
331   Grimsrud, Beate: God jul
               839.8238
332   Halberg, Jonny: 1983
               839.8238
333   Horvei, Nils: Følg meg
               839.8238
334   Marstein, Trude: Hjem til meg
               839.8238
335   Michelet, Jon: En sjøens helt [1] Skogsmatrosen
               839.8238
336   Sunde, Ole Robert: Krigen var min families historie
               839.8238
337   Wiik, Øystein: Hvit panter
               839.8238
338   Opstad, Steinar: Himmelretninger
               839.8248
339   Renberg, Tore: På fest hos litteraturen
               839.8248
340   Holberg og essayet (Vol. 34 av: Nordica Bergensia (trykt utg.)
               839.829
341   Paasilinna, Arto: Adam og Eva
               894.541

 
900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER 

342   A companion to world history
               907.2
343   Melve, Leidulf: Historie
               907.2
344   The Palgrave dictionary of transnational history
               909.8
345   Norberg, Hanna: Kon-Tiki
               910.92
346   Garfield, Simon: On the map
               912
347   Aareskjold, Solveig: Valkyrjesong
               948.022
348   Britain and Norway
               948.1
349   Myhre, Jan Eivind: Norsk historie 1814-1905
               948.1
350   Heidem, Knut: Slaget i Lyngør 1812
               948.32
351   Industristaden (Vol. 2012 av: Folk i Ryfylke
               948.343
352   Hvor går Nord-Norge?
               948.43
353   Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel (Vol. 2 av: Hvor går Nord-Norge?
               948.43
354   Tidsbilder fra en landsdel i forandring (Vol. 1 av: Hvor går Nord-Norge?
               948.43
355   Tvedt, Terje: Nilen
               960


E-BØKER

Attaway, S: Matlab : A Practical Introduction to Programming and Problem Solving
Breidert, C: Estimation of Willingness-to-Pay : Theory, Measurement, Application
Castello, M: University Writing  : Selves and texts in academic societies
Cockburn, C: Antimilitarism : Political and Gender Dynamics of Peace Movements
Cockburn, C: From Where We Stand: War, Women's Activism and Feminist Analysis
The Costs of Children: Parenting and Democracy in Contemporary Europe
Cruz-Cuncha, M. M: Handbook of Research on Business Social Networking
David, T. G: Threat of Race : Reflections on Racial Neoliberalism
Huitema, B. E: Analysis of covariance and Alternatives : Statistical Methods for Experiments...
Jones, R. B: 20% Chance of Rain : Exploring the Concept of Risk
McChesney, R. W: Death and Life of American Journalism : The Media Revolution That Will Begin the World Again
Melewar, T. C: Facets of Corporate Identity, Communication and Reputation
Miller, C. H: Digital Storytelling
Mobilities: New perspectives on Transport and Society
Olsson, S: Crisis Management in the European Union
Polyanin, A. D: Concise Handbook of Mathematics, Physics and Engineering Sciences
Polyanin, A. D: Handbook of Nonlinear Partial Differential Equations
Spellman, F. R: Drinking Water Handbook
Suggate, S: Contemporary Debates in Childhood Education and Development
Tiab, D: Petrophysics : Theory and Practice of Measuring Reservoir Rock and Fluid Transport Properties
Unwin, Simon: Analysing Architecture


SERIER

356   Billington, Mary Genevieve: Innovasjonsnettverk hos små og mellomstore bedrifter i Rog
359   Daasvand, Tone: Formuende, middelmådige og fattige
362   Kristoffersen, Siv: Mytologi i gull
363   Langfeldt, Sverre Faafeng: Lov og rett for næringslivet
364   Det livssynsåpne samfunn (Vol. 2013:1 av: Norges offentlige utredninger (tidsskrift : trykt utg.)
365   Molversmyr, Åge: Undersøkelser i Stemmevatnet i Hå kommune
366   Norsk elektroteknisk komite : Analysis techniques for system reliability
369   Vassenden, Anders: Ryktet forteller hvor du bor
370   Vestens idéhistorie


DVD

1     Frost/Nixon
3     Kon-Tiki
4     Når boblene brister
5     The Tudors


MASTEROPPGAVER

1     Christiansen, Ellen Halonen: Å definere virkeligheten
2     Husveg, Irene: Er skolenes mobbedefinisjoner gode nok for å fange opp all
3     Skogland, Karianne: Etablering av metode for anrikning og deteksjon av sirkule


DOKTORAVHANDLINGER

357   Carlsen, Liv Almås: Automating well control procedures
358   Chua, Pei Cheng: Studies on new classes of low dosage hydrate inhibitors
360   Junge, June: Læreres kollegasamtaler - et rom for læring?
361   Kristoffersen, Margareth: Strekke seg mot tinder, stå i kneiker
367   Omekeh, Aruoture V.: A study of low salinity effects
368   Soni, Pradeep: Determination of porin channel activity and evolution of t
371   Øverland, Klara: Children of divorce in daycare


LYDBØKER

Ingen nye denne måneden


CD-ROM

Ingen nye denne måneden
 

NYTT I HYLLENE BJERGSTED


BØKER

NOTER

LYDOPPTAK

DVDBØKER

 1     Musikkopplæring i 100!
               A 40
2     Hansson, Atle: Frilans!
             B 100
3     Spurkeland, Jan: Prestasjonshjelp
               B 35
4     Dannelse
               B 42
5     Buene, Eivind: Allsang
               B 60/S
6     White, John: Lionel Tertis
               F 20
7     Miller, Timothy: Benjamin Britten's liturgical music and its place in the A
               G 180
8     Gervais, Rod: Home recording studio
               H 110
9     Sterne, Jonathan: MP3
               H 110
11    H-M (Vol. 2 av: Nytt norsk salmeleksikon
               I 135
12    Bjørkvold, Jon-Roar: -som forandret verden
               I 180
13    Hugill, Andrew: The digital musician
               I 20
14    Dickenson, James: From Grieg to Garbarek
               I 70
15    Musical creativity
               K 10
25    Bauer-Nilsen, Birgitte: Koreografens blik
26    Dahl, Hans A.: Menneskets funksjonelle anatomi
27    Osborne, Richard: Vinyl
 

NOTER

 1     Schumann, Robert: Adagio and allegro
               H 1211
2     Bach, Johann Sebastian: Bach inventions
               K 1111
3     Hundsnes, Svein: Sinfonietta romantica
               V 22
4     Hundsnes, Svein: Sinfonietta Borgese
               V 22
5     Hundsnes, Svein: String quartet no.1, 1988
               V 22
6     Hundsnes, Svein: Kvintett for klarinett og strykekvartett
               V 22
7     Hundsnes, Svein: Haugtussa 1995
               V 32
8     Hundsnes, Svein: Jeux jeunesse, 1988
               V 32
9     Mower, Mike: Concerto for flute & wind orchestra
               X 2
10    Rossini, Gioacchino: Introduction, theme and variations
               X 2
 

LYDOPPTAK

1     Alessi, Joseph: Return to Sorrento
2     Barron, Ronald: Le trombone français
3     Barron, Ronald: Le trombone français II
4     Bousfield, Ian: Pryor engagement
5     Camarata, Salvadore: Tutti's trumpets and trombones
6     Chicago Symphony Orchestra Trombone section : The Chicago Symphony Orchestra Trombones Volume 2
7     Davis, Michael: Absolute trombone
8     I Fagiolini : 1612 Italian vespers
9     Hallenberg, Ann: Arias for Marietta Marcolini
10    Houlding, Chris: Houlding his own
11    Mozart, Wolfgang Amadeus: Mozart, Concerto Köln
12    Norwegian Brass Expo : Exhibition
13    Otter, Anne Sofie von: Terezín
14    Peter og ulven ; Tubaen Tubby
15    Pieranunzi, Enrico: Ballads
16    Pohjola, Seppo: Symhonies 1 & 2
17    Pärt, Arvo: Adam's lament
18    Rud, Espen: Dobbeldans
19    Vaughan, Sarah: Sarah Vaughan sings the Mancini songbook
20    Vengerov, Maxim: Concerto cantabile
21    Vengerov, Maxim: Vengerov plays Bach, Shchedrin, Ysaÿe
22    Vining, David: Arrows of time
 

DVD

1     Inventing David Geffen
2     Jimi Hendrix
3     Med hodet først
4     Practical studio construction
 

NYTT I HYLLENE PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM


1     Almar-Næss, Almar: Metalliske materialer
2     Archaeological displays and the public
3     Barnes, Michael P.: Runes
4     Bevanger, Kjetil: Reindeer
5     Bjørnstad, Åsmund: Vårt daglege brød
6     The border of farming and the cultural markers
7     Bread for the people (Vol. 3 av: University of Southampton series in archaeology
8     Bryn, Hanne: Våpengraven fra Hol
9     Buckland Anglo-Saxon cemetery, Dover
10    Bunting, Mette: MiLL
11    Children, childhood and cultural heritage
12    Cognitive archaeology and human evolution
13    The Color of life
14    Daasvand, Tone: Formuende, middelmådige og fattige
15    Development-led archaeology in northwest Europe
16    Embodied knowledge
17    Europe's cultural landscape (Vol. 2 av: EAC occasional papers
18    Farming on the edge
19    Giorgi, Rosa: Saints in art
20    Goffer, Zvi: Archaeological chemistry
21    Granhus, Aksel: Skogen i Norge
22    Graver i veien (Vol. 8 av: Vitark (trykt utg.)
23    Guber, Sonja: Die Bildsteine Gotlands der Volkerwanderungs- und Vendelse
24    Hellan, Terje Masterud: Utenlandsk mynt i Norge, ca. 1350-1483
25    Hellevik, Alf: Nynorsk ordliste
26    Hellevik, Alf: Nynorsk ordliste
27    Hobbs, Richard: The Mildenhall treasure
28    Hongset, Hanne: Krigeren fra Veiem
29    Hunter-gatherer behavior
30    Hårstad, Silje: Touching the underworld
31    Iliad and Odyssey in Northern Europe
32    Internationales Kolloquium zur Bronzezeit : Gräberlandschaften der Bronzezeit
33    Internationales Perlensymposium : Perlen
34    Johansen, Øystein Kock: Å bo
35    Kimmerer, Robin Wall: Gathering moss
36    Königinnen der Merowinger
37    Large-scale excavations in Europe (Vol. 6 av: EAC occasional papers
38    [uten bindtittel] (Vol. 6 av: Lindanger, Birger: Time
39    Lipson, Charles: Cite right
40    Listing archaeological sites, protecting the historical la (Vol. 3 av: EAC occasional papers
41    Matisoo-Smith, Lisa: DNA for archaeologists
42    Meilach, Dona Z.: Architectural ironwork
43    Meilach, Dona Z.: The Contemporary blacksmith
44    Merkl, Matthias B.: Bell beaker copper use in Central Europe
45    Migration in bronze and early Iron Age Europe
46    Monitoring of development of traditional indigenous land u (Vol. 138 av: Rapportserie (Nors
47    Monti, Francesca: Museums and silent objects
48    Morgenbladet (trykt utg.)
49    Morris, James: Investigating animal burials
50    Munsell soil-color charts
51    Myter og religion i bronsealderen (Vol. 5 av: Oslo arkeologiske serie (trykt utg.)
52    Neolitikum (Vol. 4 av: Nicolay skrifter (trykt utg.)
53    Nordlige Verdener
54    Norsk fjelleksikon
55    Northern worlds
56    Ache-Hoho (Vol. 1 av: The Oxford companion to archaeology
57    The Oxford companion to archaeology
58    Rebu-Zooa (Vol. 3 av: The Oxford companion to archaeology
59    Holo-Rawl (Vol. 2 av: The Oxford companion to archaeology
60    Parkinson, Peter: Forged architectural metalword
61    Parkinson, Peter: The Artist Blacksmith
62    Pedrini, Augusto: Masterpieces of Italian decorative ironwork
63    Pesch, Alexandra: Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit
64    Ramsl, Peter C.: Inzerdorf-Walpersdorf
65    Resa i Bohuslän (Vol. 2012 av: Bohuslän
66    Rødsrud, Christian Løchsen: I liv og død
67    Schweingruber, Fritz Hans: Atlas of stem anatomy in herbs, shrubs and trees volume 2
68    Schweingruber, Fritz Hans: Wood structure and environment
69    Sticks, stones, and broken bones
70    Thomson, Garry: The museum environment
71    Torrence, Robin: Production and exchange of stone tools
72    Wendling, Holger: Der Münsterberg von Breisach in der Spätlatènezeit
73    Aasen, Lise Chantrier: A 248 Mariakirken i Bergen, malerier og epitafier