MENY

Nytt i hyllene i januar

Hold deg oppdatert! Her er all ny fag- og skjønnlitteratur, musikk, noter og filmer som ble kjøpt inn i løpet av januar. Nye bøker står utstilt i biblioteket.

NYTT PÅ ULLANDHAUG          NYTT I BJERGSTED        
NYTT PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM
   

E-BØKER

 

Nytt i hyllene Ullandhaug

000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING

BARNEBØKER.BARNELITTERATUR

070 JOURNALISTIKK

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

200 RELIGION

300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV

340 JUS. FORVALTNING

360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

370 PEDAGOGIKK.SPESIALPEDGOGIKK

380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE

400 SPRÅK

500 NATURVITENSKAP.MATEMATIKK

610 MEDISIN.SYKEPLEIE

620 TEKNOLOGI. TEKNIKK

640 HOTELLFAG

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE

660 KJEMISK INDUSTRI. HUSBYGGING

700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT

800 LITTERATUR

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER

SERIER 

DVD

MASTEROPPGAVER

DOKTORAVHANDLINGER

E-BØKER

 

 000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING.

1     Bjørndal, Arild: Statistikk for helse- og sosialfagene
               001.42
2     Vega, Gina: The case writing workbook
               001.433
3     Eide, Elisabeth S.: Bøker i Norge
               002.09481
4     Vandome, Nick: iPad for oss voksne
               004.16
5     Cisco Networking Academy : Network basics lab manual
               004.6
6     Cisco Networking Academy : Routing protocols lab manual
               004.6
7     Cisco Networking Academy : Network basics lab manual
               004.6
8     Cisco Networking Academy : Routing protocols lab manual
               004.6
9     Ness, Bjørn: Tilkoplet
               004.678
10    Chandy, K. Mani: Event processing
               004.682
11    Introduction to algorithms
               005.1
12    Stephens, Rod: Essential algorithms
               005.1
13    Fuglseth, Anna Mette: PC-bruk 1
               005.36
14    Elmasri, Ramez: Fundamentals of database systems
               005.74
15    Halpin, T.A.: Information modeling and relational databases
               005.756
16    Axelrod, C. Warren: Engineering safe and secure software systems
               005.8
17    Akerkar, Rajendra: Knowledge-based systems
               006.33BARNEBØKER. BARNELITTERATUR

18    Blexbolex: Ballade
               028.5
19    Chipman, Sissel: Professor Barlows varulveksperiment
               028.5
20    Egeland, Tom: Katakombens hemmelighet
               028.5
21    Havukainen, Aino: Odd og Todd i barnehagen
               028.5
22    Ingvaldsen, Bjørn: Tåkekampen
               028.5
23    Ingvaldsen, Bjørn: Limbos plan
               028.5
24    Jansson, Tove: Den farlige reisen
               028.5
25    Johnsen, Åshild Kanstad: Kubbes album om alt
               028.5
26    Lahlum, Hans Olav: Huset ved havet
               028.5
27    Lauveng, Arnhild: Fargofanten
               028.5
28    Lauveng, Arnhild: Lille Bever
               028.5
29    Lauveng, Arnhild: Drømmeløven
               028.5
30    Lauveng, Arnhild: Tankefisken
               028.5
31    Lauveng, Arnhild: Glemmefroskene
               028.5
32    Lauveng, Arnhild: Kommoden kommer
               028.5
33    Lauveng, Arnhild: De blå elgers skog
               028.5
34    Lie, Haakon: Hva ville dyrene hatt som jobb?
               028.5
35    Lindahl, Lena: Musefangeren i Downing Street
               028.5
36    Lindboe, Karin Kinge: Sam og Noa og papegøyen Papaya
               028.5
37    Lindgren, Astrid: Aller kjæreste søster
               028.5
38    Lindtner, An-Magritt: Smokkefeen Tutta
               028.5
39    Mæhle, Lars: Knoterud FK
               028.5
40    Nyquist, Arild: Onkel Monokkel og trommeslageriet
               028.5
41    Oskarsson, Bárður: En hund, en katt og ei mus
               028.5
42    Picturebooks
               028.5
43    Røssland, Tor Arve: Svarte-Mathilda 3
               028.5
44    Solheim, Toril Karin: Tina - ei indisk prinsesse
               028.5
45    Stousland, Siv Merete Vervik: Mamma jobber på plattform
               028.5
46    Sørum, Steffen: Dødsengler
               028.5
47    Teckentrup, Britta: Døgn-vrimleboka
               028.5
48    Valeur, Christian: Sprengt monster
               028.5
49    Vestly, Anne-Cath.: Mormor og de åtte ungene får hund
               028.5
50    Vestly, Anne-Cath.: Lastebilen som forsvant
               028.5070 JOURNALISTIKK

51    Eidsvoll 1814 (Vol. 2013 av: Årbok (Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring)
               069.05
52    Falk, John H.: Thriving in the knowledge age
               069.068
53    Understanding heritage and memory
               069.5
54    Obijiofor, Levi: Journalism across cultures
               070.4
55    Rodgers, James: Reporting conflict
               070.4333
56    Aamidor, Abraham: Media smackdown
               070.9
57    Applegate, Edd: Literary journalism
               070.92


100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

58    Birkemose, Dorthe: Når gode mennesker handler ondt
               111.84
59    Reed, Isaac Ariail: Interpretation and social knowledge
               121
60    Lysaker, Odin: Menneskeverdets politikk
               128
61    Recognition theory and contemporary French moral and polit
               128
62    Interdisciplinary perspectives on consciousness and the se
               128.2
63    The Milan seminar
               150.195
64    Spelman, Margaret Boyle: The evolution of Winnicott's thinking
               150.195
65    Wrangsjö, Björn: Resa i känslornas landskap
               152.4
66    Bråten, Stein: Roots and collapse of empathy
               152.41
67    The probabilistic mind
               153
68    Crandall, Beth: Working minds
               153.4
69    Mental well-being
               153.4
70    Changing the subject
               155.2
71    Mruk, Christopher J: Self-esteem and positive psychology
               155.2
72    Den positive psykologiens metoder
               155.2
73    Children of the 21st century
               155.4
74    Juul, Jesper: Aggression
               155.4124
75    Karlsson, Kay: Anknytning
               155.418
76    Nye perspektiver på stress
               155.9
77    Pálsdóttir, Herdís: Relasjoner
               158
78    Barth, Tom: Motiverende intervju
               158.3
79    The Oxford handbook of human motivation
               158.3
80    Lennéer-Axelson, Barbro: Arbejdsgruppens psykologi
               158.7
81    Nyborg, Karine: To stemmer
               170
82    Smart, J.J.C.: Utilitarianism
               171.5
83    Bergem, Trygve: Læreren i etikkens motlys
               174.937
84    Donaldson, Sue: Zoopolis
               179.3
85    Hammerlin, Yngve: Voldens ansikter
               179.7
86    The Cambridge companion to Aristotle's politics
               185
87    Schelling, F.W.J.: Filosofiske undersøkelser om den menneskelige frihets vese
               193


200 RELIGION 

88    Kristiansen, Tomm: Jesus
               232.9
89    Gunnes, Gyrid: Å forkynne Guds ord klart og urent
               251
90    Sanselig religion
               261
91    Olsen, Harald: Havets pilegrimer
               263.042481
92    Hovland, Ingie: Mission station Christianity
               266.023481
93    Astås, Reidar: Kirke i vekst og virke
               270
94    Røyk
               294.14
95    New Age spirituality
               299.93
96    Bader, Hans-Jürgen: Raseidealer er menneskehetens forfall
               299.935
97    Sparby, Terje S.: Ånd og vitenskap
               299.935300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

98    Brinkmann, Svend: Qualitative inquiry in everyday life
               300.72
99    Halvorsen, Knut: Å forske på samfunnet
               300.72
100   Varieties of narrative analysis
               300.72
101   Brinkmann, Svend: Qualitative interviewing
               300.722
102   Luhmann, Niklas: Sosiologisk teori
               301.01
103   Cohn, Neil: The visual language of comics
               302.2019
104   Mårtenson-Blom, Katarina: Intersubjektivitet
               302.22
105   Bonvik, Øystein: Suksess med egne medier
               302.35
106   Moxnes, Paul: Organisasjonsmytologi
               302.35
107   Dahl, Øyvind: Møter mellom mennesker
               303.482
108   Ethnocentrism
               303.482
109   Nørmark, Dennis: Kulturforståelse for stenalderhjerner
               303.482
110   Rhiney, Eric: Consumer ethnocentrism
               303.482
111   Sejersted, Francis: Er det mulig å styre utviklingen?
               303.483
112   Towards a better internet for children?
               303.4833083
113   Recent developments in foresight methodologies
               303.49
114   Connecting seas and connected ocean rims
               304.809
115   Rediscovering social identity
               305
116   Children, childhood and cultural heritage
               305.2309
117   Deltagelse i frivillige organisasjoner (Vol. 2012:4 av: Rapport (Senter for forskning på sivils
               305.235
118   Halle, Mariken: Min middag med Harald Eia
               305.3
119   Å være sammen
               305.3072
120   Folkvord, Magnhild: Fredrikke Marie Qvam
               305.42
121   Skjelsbæk, Inger: Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor
               305.42
122   Solberg, Kristin: Livets skole
               305.42
123   Thorstvedt, Charlotte: #Selfie
               305.42
124   Brekken, Astrid: Kvinnebønder
               305.4363
125   Mangfoldige stemmer
               305.48
126   Juliussen, Ivan Storm: En taters bekjennelse
               305.891
127   Leve kulturarven!
               306.09481
128   Hendry, Joy: Understanding Japanese society
               306.0952
129   Goffman, Ken: Counterculture through the ages
               306.1
130   Hinsides symbolverdi
               306.3
131   The cultural studies reader
               306.4
132   Sociological insights of great thinkers
               306.42
133   Ingstad, Kari: Sosiologi i sykepleie og helsearbeid
               306.461
134   Routledge handbook of leisure studies
               306.4812
135   Törnqvist, Maria: Tourism and the globalization of emotions
               306.4819
136   Ammerman, Nancy Tatom: Sacred stories, spiritual tribes
               306.60973
137   Holdninger, levekår og livsløp
               306.76
138   Velferdsstatens familier
               306.85
139   Deconstructing death (Vol. 457 av: University of Southern Denmark studies in history and soci
               306.9
140   Müller, Olav Brostrup: Kjedet enebolig
               307.2
141   Dean, Mitchell: Governmentality
               320
142   Østerud, Øyvind: Statsvitenskap
               320
143   Hegel og Marx (Vol. 2 av: Popper, Karl R.: Det åbne samfund og dets fjender
               320.01
144   Etzler, Aron: Trondheimsmodellen
               320.531
145   Etzler, Aron: Reinfeldteffekten
               320.9485
146   Agamben, Giorgio: State of exception
               321
147   Veggeland, Noralv: Essays on regulatory governance
               322.3
148   Whelan, Daniel J.: Indivisible human rights
               323.09
149   Det norske paradoks
               327.481
150   Thune, Henrik: Hva Norge kan være i verden
               327.481
151   Det glemte partnerskapet
               327.481041


330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV

152   Jörnmark, Jan: Krisen
               330.94
153   Bjergegaard, Martin: Succes uden afsavn
               331
154   Wik, Toril: Varsling
               331.259
155   Livslön
               331.29
156   Are bad jobs inevitable?
               331.4
157   Arbeid og psykisk helse (Vol. 2013:2 av: Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbe
               331.59
158   Holt, Helle: Et arbejdsliv i acceleration
               331.59
159   Personlig økonomi 2013/2014
               332.024
160   Hausken, Kjell: Quantitative easing and its impact in the US, Japan, the U
               332.46
161   The making of Europe's critical infrastructure
               333.79
162   Olsson, Gustaf: Water and energy
               333.91
163   Brandal, Nikolai: The Nordic model of social democracy
               335.5
164   Claes, Dag Harald: Global økonomi, krise og politisk styring
               337
165   Aleklett, Kjell: Peeking at peak oil
               338.2728
166   Kristensen, Erlend: (H)el sykkel
               338.347
167   Røed, Henning: Fiskehistorier
               338.3727
168   Sorensen, Helle: International travel and tourism
               338.4791
169   Barstad, Katherine F.: Turisme, endring og autentisitet
               338.4791562
170   Riis, Christian: Moderne mikroøkonomi
               338.5
171   Fuglehaug, Randi: Moods of Norway
               338.7687


340 JUS. FORVALTNING 

172   Om rettens tilgængelighed
               340.1
173   Blandhol, Sverre: De beste grunner
               340.11
174   Lautenbach, Geranne: The concept of the rule of law and the European Court of H
               340.11
175   Global and regional treaties
               341.026
176   Andenæs, Mads: Menneskerettene og oss
               341.481
177   Høstmælingen, Njål: Internasjonale menneskerettigheter
               341.481
178   Tolkingar av Grunnlova
               342.02
179   Norge : Lov og forskrift om offentlige anskaffelser
               343.02
180   Fallan, Lars: Økonomistyring, skatter og verdsettelse
               343.04
181   Fallan, Lars: Studiebok
               343.04
182   Gjems-Onstad, Ole: Lærebok i merverdiavgift
               343.055
183   Folkvord, Benn: Utbytte
               343.068
184   Engelsrud, Gerd: Oppgaver i arbeidsrett
               344.01
185   Johansen, Atle S.: Sentrale dommer til arbeidsmiljøloven
               344.01
186   Norge : Opplæringslova og forskrifter
               344.07
187   Dragvoll, Johan: Justismordets retorikk
               345.02
188   Tennøe, Jan: Torgersensaken
               345.02
189   Nygaard, Nils: Skade og ansvar
               346.03
190   Modernisering av offentlig sektor
               350
191   Stranden, Knut: Partssamarbeid
               352
192   Forvaltning og politikk
               353
193   Friend, J.K.: Local government and strategic choice
               354.35


360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

194   Mik-Meyer, Nanna: Power and welfare
               361
195   Turning troubles into problems
               361
196   Nygren, Pär: Vitenskap i teori og praksis
               361.001
197   Abildtrup, Ulla: De udsatte
               361.09489
198   Social work
               361.3
199   Killén, Kari: Profesjonell utvikling og faglig veiledning
               361.3073
200   Den Norske velferdsstaten
               361.6
201   Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra no
               361.94843
202   Alvsvåg, Herdis: På sporet av et dannet helsevesen
               362.1
203   Kjellevold, Alice: Retten til individuell plan og koordinator
               362.1
204   Karlsson, Bengt: Psykisk helsearbeid
               362.2
205   Brukerkunnskap (Vol. 2013:1 av: Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbei
               362.2072
206   Ringskog Vagnhammar, Susanne: Första hjälpen vid självmordsrisk
               362.28
207   Håndbok i rusbehandling
               362.29
208   Alkohol + arbeidsliv = sant?
               362.292
209   Thorsen, Kirsten: Et langt liv med dysmeli
               362.4
210   Grue, Jan: Kroppsspråk
               362.401
211   Barnefattigdom
               362.7
212   Barnevernsproffene : Det gode barnevernet
               362.7
213   Henriksen, Astrid E.: Mer jentesnakk!
               362.7083
214   Cocozza, Madeleine: Barn far illa!
               362.76
215   Mikkelsen, Jens: De förlorade barnen
               362.87
216   Møller, Preben Z.: Kampen om voldtekt
               362.883
217   Rausand, Marvin: Risk assessment
               363.1
218   Trapping safety into rules
               363.11
219   Asdal, Kristin: Politikkens natur - naturens politikk
               363.7
220   Solids injection (Vol. 24 av: Monograph (Society of Petroleum Engineers)
               363.737
221   Mot en farligere fremtid?
               363.738
222   Banik, Dan: Starvation and India's democracy
               363.856
223   Rafat, Mehraz: Ingen må få vite
               364.168
224   Figes, Orlando: Hilsen ved midnatt
               365.450947
225   Eikeland, Ole-Johan: Nordmenn i fengsel
               365.666
226   Innsatte i norske fengsel (Vol. 2013:2 av: Rapport (Norge. Fylkesmannen i Hordaland. Utdannin
               365.666
227   Nordmenn i fengsel (Vol. 2013:4 av: Rapport (Norge. Fylkesmannen i Hordaland. Utdanningsavdeli
               365.666


370 PEDAGOGIKK. SPESIALPEDAGOGIKK

228   Håkansson, Jan: Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritids
               370.1
229   Moll, Luis C: L.S. Vygotsky and education
               370.1
230   Bjerkan, Kirsten Meyer: Ordforråd hos flerspråklige barn
               370.117
231   Dialog, samspel og læring
               370.1523
232   Nottingham, James: Læringsnøkkelen
               370.154
233   Unges motivation og læring
               370.154
234   Teacher learning that matters
               370.711
235   Å lykkes som lærer
               371.1
236   Glenna, Anne Høva: En helstøpt lærerutdanning
               371.102
237   Skrøvset, Siw: Skolevandring
               371.2
238   Walker, Leila: The essential guide to lesson planning
               371.3028
239   Darre, Cathrine Fragell: Kreativ bruk av digitale verktøy
               371.334
240   Darre, Cathrine Fragell: Blogg som pedagogisk verktøy
               371.334
241   Mossige, Margunn: Fleire vegar mot mål
               371.9144
242   Gundersen, Knut: ART
               371.93
243   Barnehagelærer - fag og politikk
               372.21
244   Brandtzæg, Ida: Se barnet innenfra
               372.21
245   Giardiello, Patricia: Pioneers in early childhood education
               372.21
246   Glimt fra små barns hverdagsliv i barnehagen (Vol. 2008:18 av: HiO-rapport (trykt utg.)
               372.21
247   Gotvassli, Kjell-Åge: Boka om ledelse i barnehagen
               372.21
248   Lundestad, Magritt: Barnehagen som arbeidsplass
               372.21
249   Nyhus, Mette Røe: Ventebølger
               372.21
250   Østrem, Solveig: Barnet som subjekt
               372.21
251   Emtoft, Laura: Læsning der lykkes
               372.4
252   Pressley, Michael: Reading instruction that works
               372.41
253   Best practices in literacy instruction
               372.47
254   Skaathun, Astrid: Den normale staveutviklinga
               372.63
255   Resilient universities
               378.001
256   Kvalitet i fleksibel høyere utdanning
               378.17
257   Freeman, Philip: Lecture notes
               378.170281380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE 

258   Pedersen, Bjørn Tore: Hurtigruten minutt for minutt
               387.52
259   Curtis, Carey: Institutional barriers to sustainable transport
               388.4
260   Albala, Ken: Three world cuisines
               3934.1209
261   Kaufmann, Jean-Claude: The meaning of cooking
               394.12


400 SPRÅK 

262   Metaphor in focus
               401.4
263   Evensen, Lars Sigfred: Applied linguistics
               418
264   Ellis, Rod: Exploring language pedagogy through second language acquis
               418.0071
265   Literature for the English classroom
               420.7
266   Nilsen, Thor Sigurd: English pronunciation and intonation
               421.5
267   Dypedahl, Magne: Introducing English grammar
               425
268   Swan, Michael: Practical English usage
               428
269   Abdi, Guleed: Den nye norsken
               439.827
270   Arbeidsbok 3A (del av: [3. trinn] (del av: Ordriket 1-7
               439.8282
271   Arbeidsbok 3A (del av: [3. trinn] (del av: Ordriket 1-7
               439.8282
272   Arbeidsbok 3B (del av: [3. trinn] (del av: Ordriket 1-7
               439.8282
273   Arbeidsbok 3B (del av: [3. trinn] (del av: Ordriket 1-7
               439.8282
274   Bokstavbok 1 (del av: [1. trinn] (del av: Ordriket 1-7
               439.8282
275   Bokstavbok 1 (del av: [1. trinn] (del av: Ordriket 1-7
               439.8282
276   Lese- og skrivebok 1A (del av: [1. klasse] (del av: Andersen, Torill: Kaleido
               439.8282
277   Lese- og skrivebok 1A (del av: [1. klasse] (del av: Andersen, Torill: Kaleido
               439.8282
278   Lese- og skrivebok 1B (del av: [1. klasse] (del av: Andersen, Torill: Kaleido
               439.8282
279   Lesebok 1A (del av: [1. trinn] (del av: Ordriket 1-7
               439.8282
280   Lesebok 1A (del av: [1. trinn] (del av: Ordriket 1-7
               439.8282
281   Lesebok 1B (del av: [1. trinn] (del av: Ordriket 1-7
               439.8282
282   Lesebok 1B (del av: [1. trinn] (del av: Ordriket 1-7
               439.8282
283   Lesebok 3A (del av: [3. trinn] (del av: Ordriket 1-7
               439.8282
284   Lesebok 3A (del av: [3. trinn] (del av: Ordriket 1-7
               439.8282
285   Lesebok 3B (del av: [3. trinn] (del av: Ordriket 1-7
               439.8282
286   Lesebok 3B (del av: [3. trinn] (del av: Ordriket 1-7
               439.8282
287   Lærerveiledning (del av: [3. trinn] (del av: Ordriket 1-7
               439.8282
288   Lærerveiledning 1 (del av: [1. trinn] (del av: Ordriket 1-7
               439.8282
289   Lærerveiledning 8 (del av: Jensen, Marit: Saga
               439.8282
290   Ordriket 1-7
               439.8282
291   Mac Donald, Kirsti: Exploring Norwegian grammar
               439.82824


500 NATURVITENSKAP. MATEMATIKK 

292   Daempfle, Peter A.: Good science, bad science, pseudoscience, and just plain b
               500
293   Chinn, Stephen J.: Når matte blir vanskelig
               510.7
294   Attaway, Stormy: MATLAB
               518.028 ATT
295   Løvås, Gunnar G.: Statistikk for universiteter og høgskoler
               519.5
296   Pasachoff, Jay M.: The cosmos
               523.1
297   Kraak, Menno-Jan: Cartography
               526.0285
298   Serway, Raymond A.: Physics for scientists and engineers volume 2
               530
299   Samset, Bjørn H.: De hemmelige partiklene
               539.72
300   Kjemien stemmer
               540
301   Skoog, Douglas A.: Fundamentals of analytical chemistry
               543
302   Everett, Mark E.: Near-surface applied geophysics
               550.724
303   Fossen, Haakon: Geologi
               551
304   Coupe, Robert: Vulkaner
               551.21
305   Roald, Lars Andreas: Flom i Norge
               551.489
306   Slettan, Olav Viksmo: Full storm
               551.6
307   Thick-skin-dominated orogens (Vol. 377 av: Geological Society special publication (trykt utg.
               551.82
308   Quantitative mineralogy and microanalysis of sediments and
               552.5
309   Freese, Barbara: Kull
               553.24
310   Aadnøy, Bernt Sigve: Petroleum rock mechanics
               553.28
311   Geological development of Anatolia and the easternmost Med (Vol. 372 av: Geological Society s
               555.6
312   Blinkenberg, Ellen Økland: Min DNAgbok
               572.8
313   Smith, Thomas M.: Elements of ecology
               577
314   Hovland, Martin: Deep-water coral reefs
               577.789
315   Handbook of microalgal culture
               579.8
316   Ryan, Denise: Livet i jungelen
               591.734
317   Bollingmo, Tor: Norges humler med Humleskolen
               595.799610 MEDISIN. SYKEPLEIE

319   Att skapa pedagogiska möten i medicin och vård
               610.73
320   Omvårdnad på avancerad nivå
               610.73
321   Austgard, Kitt I.B.: Omsorgsfilosofi i praksis
               610.7301
322   Nursing theorists and their work
               610.7301
323   Sykepleiepedagogisk praksis
               610.730699
324   Sociological reflections on the neurosciences
               612.8
325   Ungdom og helse (Vol. 20:1 av: Norsk epidemiologi (trykt utg.)
               613.0433
326   Larsen, Anders Ingemann: Arbejdsmedicin i praksis
               613.62
327   Breivik, Gunnar: Jakten på et bedre liv
               613.7
328   Faskunger, Johan: Fysisk aktivitet och folkhälsa
               613.7
329   Bråthen, Gunnar: Styrketrening og kosthold for voksne kvinner
               613.71
330   The global dynamics of regenerative medicine
               616.027
331   Smerter
               616.047
332   Diabetes
               616.462
333   Klinisk dermatologi og venerologi
               616.5
334   Rachman, Stanley: Anxiety
               616.8522
335   Glant, Helene: Sluta hetsäta
               616.8526
336   Ätstörningar
               616.8526
337   Andersson, Gerhard: Psykologisk behandling vid depression
               616.8527
338   Late-life mood disorders
               616.8527
339   Ottosson, Jan-Otto: Psykiatri
               616.89
340   Hostrup, Hanne: Gestaltterapi
               616.891
341   Schore, Allan N.: The science of the art of psychotherapy
               616.8914
342   Solbjør, Marit: Kognitiv miljøterapi
               616.8914
343   Payne, Martin: Narrativ terapi
               616.89165
344   Frankl, Viktor E.: Man's search for meaning
               616.9014
345   Jones, Hendrée E.: Treating women with substance use disorders during pregnan
               618.3686620 TEKNOLOGI. TEKNIKK 

346   Fluid mechanics
               620.106
347   Dowling, Norman E.: Mechanical behavior of materials
               620.11
348   Dynamic methods for damage detection in structures (Vol. 499 av: Courses and lectures
               620.112
349   Hovem, Jens M.: Marine acoustics
               620.25
350   Vollath, Dieter: Nanomaterials
               620.5
351   Fisher, Thomas: Designing to avoid disaster
               620.86
352   Leveson, Nancy: Engineering a safer world
               620.86
353   Andrews, John: Energy science
               621.042
354   Hambley, Allan R.: Electrical engineering
               621.3
355   Offshore wind power
               621.312
356   van Zyl, Jakob: Synthetic aperture radar polarimetry
               621.384
357   Tavner, Peter J.: Offshore wind turbines
               621.45
358   Mari, Jean-Luc: Signal processing for geologists & geophysicists
               622.159
359   Rider, M.H.: The geological interpretation of well logs
               622.18
360   Aadnøy, Bernt Sigve: Modern well design
               622.24
361   Transient well testing (Vol. 23 av: Monograph (Society of Petroleum Engineers)
               622.25
362   Green, Don W.: Enhanced oil recovery
               622.338
363   Lee, John: Gas reservoir engineering
               622.3385
364   Sandaker, Bjørn Normann: The structural basis of architecture
               624
365   Sivakugan, Nagaratnam: Rock mechanics
               624.151
366   Whittle, Robin: Failures in concrete structures
               624.18
367   Moore, Steven W.: Underwater robotics
               627.7
368   Fingas, Merv: The basics of oil spill cleanup
               628.5
369   Haug, Karl Eirik: Norske bilfavoritter
               629.222
370   Gudheim, Helge: Kinning, bresting og ysting i Valdres
               637
371   Hov, Jon Østeng: En sommer på setra
               637
372   Pedersen, Bjørn Tore: Lofotfisket
               639.22

640 HOTELLFAG

373   Reinertsen, Maria Berg: Henriette Schønberg Erken
               641.5
374   Viestad, Andreas: Hvordan koke vann
               641.51
375   Thorsnes, Kristin: Heilt spesiell og jubel
               646.406
376   Jørgensen, Helge: Planlegging og drift av hoteller og restauranter
               647.94068 

 

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 

377   Gulden, Bror Petter: Den eksterne revisor
               657.45
378   Albright, S. Christian: Management science modeling
               658
379   International management
               658.049
380   Bøhren, Øyvind: Finansiell økonomi
               658.15
381   Hjelper til Investering og finansiering (del av: Bredesen, Ivar: Investering og finansiering
               658.15
382   Grimsø, Rigmor E.: Personaladministrasjon
               658.3
383   Bolman, Lee G.: Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse
               658.4
384   Daft, Richard L.: Management
               658.4
385   Stavne, Arild: Hjelp, jeg er blitt prosjektleder!
               658.404
386   Gangdal, Jon: Krise
               658.4056
387   Handbook of risk and crisis communication
               658.4056
388   Hennestad, Bjørn W.: Endringsledelse og ledelsesendring
               658.406
389   Dyer, Jeff: Innovation
               658.4063
390   Dyer, Jeff: The innovator's DNA
               658.4063
391   Collins, Jim: Great by choice
               658.409
392   Covey, Stephen R.: The 8th habit
               658.409
393   Hanson, Anders: Salutogent lederskap
               658.409
394   Bjørnstad, Tormod: Hjelp! Jeg er valgt
               658.422
395   Erlien, Bente: Intern kommunikasjon
               658.45
396   Forman, Janis: Storytelling in business
               658.45
397   Guber, Peter: Tell to win
               658.45
398   Kommunikasjon for ledere og organisasjoner
               658.45660 KJEMISK INDUSTRI/TEKNOLOGI. HUSBYGGING

399   Haugen, Helge: Der korn sildrar
               664.7
400   Tekniske tjenester
               670
401   Hughes, Steven E.: A quick guide to welding and weld inspection
               671.52
402   Espedal, Knut Jonas: Bygningsfysikk
               690.2
403   Hemgren, Per: Alt om huset
               690.2700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT 

404   Juell, Elisabeth: Å løpe mot stjernene
               707
405   Waterhouse, Ann-Hege Lorvik: I materialenes verden
               707
406   Det nye byliv
               711.4
407   InkaLill: Felina
               741.5
408   Mak, Jöel: Histoire et bande dessinée
               741.5
409   Miodrag, Hannah: Comics and language
               741.5
410   DiPaolo, Marc: War, politics and superheroes
               741.5352
411   Postema, Barbara: Narrative structure in comics
               741.59
412   What is a superhero?
               741.59
413   Comic books and American cultural history
               741.5973
414   Thorpe, Ann: The designer's atlas of sustainability
               745.2
415   Lundberg, Helene S.: Kreativ med knapper
               745.58
416   Ersland, Bjørn Arild H.: Kunst
               759.81
417   Ratkje, Maja Solveig Kjelstrup: Eksperimentell kvinneglam
               780.92
418   Engholm, Bengt-Erik: Fakirer
               791.3
419   Bjørkly, Arnstein: Midler til fortryllelse
               791.43
420   Wollen, Peter: Signs and meaning in the cinema
               791.43013
421   Iversen, Gunnar: Visjon og virkelighet
               791.43092
422   Monster culture in the 21st century
               791.4367
423   Evans, Peter William: Written on the wind
               791.4372
424   Danielsen, Arne: Mesteren
               794.1
425   Opedal, Hallgeir: Magnus Carlsen
               794.1
426   Pensgård, Anne Marte: Norske vinnerskaller
               796.01
427   Doing real world research in sports studies
               796.07
428   Hammer, Anders Sømme: Heia Kabul!
               796.334
429   Bagøien, Tor Egil: Lag en naturlekeplass
               796.5
430   Halle, Siri: Lær skøyting
               796.932800 LITTERATUR

431   Litteratursosiologiske perspektiv
               801.3
432   Armstrong, Paul B.: How literature plays with the brain
               801.92
433   Rienecker, Lotte: Skriv en artikel
               808.066
434   Essayet
               808.4
435   Kollaps
               808.8
436   Jay, Paul: Global matters
               809
437   LaCapra, Dominick: History, literature, critical theory
               809
438   Walsh, Richard: The rhetoric of fictionality
               809.3
439   The Cambridge companion to fantasy literature
               809.38766
440   American literary journalists, 1945-1995 First series (Vol. 185 av: Dictionary of literary biogra
               810.9
441   Munro, Alice: Alice Munros beste
               813
442   Zusak, Markus: The book thief
               820
443   Hassan, Yahya: Yahya Hassan
               839.81
444   Ravatn, Agnes: Ikkje
               839.82
445   Selboe, Tone: Camilla Collett
               839.82
446   Thelle, Dag: Møter mellom mennesker
               839.82
447   Bramness, Hanne: Vekta av lyset
               839.8218
448   Lygre, Arne: Ingenting av meg
               839.8228
449   Borg, Arne: Om en dag eller to
               839.8238
450   Faldbakken, Knut: Turisten
               839.8238
451   Fjell, Jan-Erik: Hevneren
               839.8238
452   Helle, Lars: Der sirkelen slutter
               839.8238
453   Lykke, Nina: Oppløsningstendenser
               839.8238
454   Orten, Øystein: Rasmus rebellen
               839.8238
455   Andersen, Per Thomas: Til stede
               839.824
456   Saint-Exupéry, Antoine de: The little prince
               840900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER 

457   Løvenskiold, Victoria Berge: Bugle oppdager Europa
               910
458   Lonely Planet's best in travel 2014
               910.202
459   Svendsen, Åsmund: Halvdan Koht
               940.105
460   Arendt, Hannah: Eichmann in Jerusalem
               940.53
461   Brenden, Geir: Hitlers norske skijegere
               940.5413481
462   Lindqvist, Herman: Historien om Spania
               946
463   Kasekamp, Andres: A history of the Baltic states
               947.9
464   Furuseth, Anne Kristin: Norske nazister på flukt
               948.1053
465   Solhjell, Dag: Men viktigst er æren
               948.1054
466   Pahr-Iversen, Engwall: 50-tallet
               948.3422
467   Bagge, Bjørn-Arvid: Storpolitikk og intriger!
               948.3631
468   Lindqvist, Herman: Karl Johan
               948.504
469   Eggen, Torgrim: Manhattan
               974.7
470   Højesteret - 350 år
               978

SERIER

471   [1. klasse] (del av: Andersen, Torill: Kaleido
472   [1. klasse] (del av: Andersen, Torill: Kaleido
473   [1. trinn] (del av: Ordriket 1-7
474   [1. trinn] (del av: Ordriket 1-7
475   [3. trinn] (del av: Ordriket 1-7
476   [3. trinn] (del av: Ordriket 1-7
477   Andersen, Torill: Kaleido
478   Andersen, Torill: Kaleido
479   Arnold, Janine: Light-regulated changes in the assembly state of photosynt
480   The baby as subject
481   Ordriket 1-7


DVD

1     The act of killing
2     Barnevernsproffene
3     Boys don't cry
4     Broen Sesong 2
5     The Broken circle breakdown
6     Django unchained
7     Før snøen faller
8     Le joli mai
9     Kyss meg, for faen i helvete
10    Lore
11    New girl Sesong 1
12    Pionér
13    Reisen til Julestjernen
14    Silver linings playbook
15    Spise sove dø
16    The Way way back
17    Zero Dark Thirty


MASTEROPPGAVER

1     Alfsvåg, Trude: Historie i tekst, bilde og sekvens
2     Bringedal, Nina: Fra bekymring til handling
3     Cacharani, John Richard: From refugees's rights to states' interests
4     Dahl, Kristian Rommetveit: Aeroelastic behavior of very long span suspension bridges
5     Dahle, Hilde Alvseike: Eldres muligheter til å bruke iPad som styringsverktøy for
6     Epland, Bjarte Straume: IA-avtalen og konsekvensen for verksemdene sin produktivit
7     Fattnes, Bjørnar: Universell utforming... for hvem?
8     Fiveland, Anne Gro: Årsaker til at utvalgte energiselskap ikke fyller kravene
9     Gabrielsen, Hein: En studie om beredskapsplanlegging i store offentlige samf
10    Hartvigsen, Tore: Er det behov for nytenkning og utvikling av nye risikoanal
11    Haughom, Inger Sofie: Forebygging av sult i Niger; styrker internasjonal humanit
12    Johannessen, Helene Dybdahl: Federal Reserve og Taylor-regelen
13    Kristiansen, Ketil: Bidrar Baker Hughes sitt BBS program til en forbedring av
14    Kverkild, Marit Dypdal: Legene i kommunehelsetjenesten i Nord-Trøndelag informerer
15    Kyllenstjerna, Rune: Branntilsyn som forsvar mot dødsbranner
16    Larsson, Anna Maja: Brukarmedverkan och recovery vid mani; personalens perspek
18    Moberg, Jan Ketil: Hvordan sikrer selskapene i norsk petroleumsvirksomhet nød
19    Nagell, Merete: Mindfulness og teknisk barrieresystem - risikohåndtering i
20    Orley, Andrea Nicole: Adverse events related to coordination between primary and
21    Rise, Elisabeth: Er Justis- og beredskapsdepartementet en lærende organisas
22    Skrivervik, Eva: Personalet sine opplevingar av å kunne fremje personsentre
23    Stageberg, Ole: Kriseledelse; bare når noe skjer eller som en del av hverd
24    Staurheim, Anne Marit: Hvordan oppleves IKT sikkerhet og beredskapsarbeid i tre a
25    Svendsen, Hanne: Barn med autisme i skolen
26    Sørlie, Kyrre Espeland: Archers evne til selvrefleksjon & erfaringsoverføring
27    Wathne, Hege: Å leve med tilbakevendende atrieflimmer


DOKTORAVHANDLINGER

389   Håland, Anne: Bruk av modelltakstar i sakprega skriving på mellomtrinnet


E-BØKER

1 Arnove, R: Comparative education : the dialectic of the global and the local
2 Castle, P: How to be a successful teacher : strategies for personal and professional development
3 Christenson, S: Handbook of research on student engagement
4 Clearfield, A: Metal phosphonate chemistry : from synthesis to applications
Darling-Hammond, L: Preparing teachers for a changing world : what teachers should learn and be able to do
De, S: Micellar enhanced ultrafiltration : fundamentals & applications
Ferreira, J: Cooperation, clusters, and knowledge transfer : universities and firms towards regional competitiveness
Hacker, J: Shared responsibility, shared risk : government, markets and social policy in the twenty-first century
Horcher, K: Essentials of managing treasury
10 Kimmel, A: Psychological foundations of marketing
11 Kusstatcher, V: Managing emotions in mergers and acquisitions
12 Larice, M: The urban design reader
13 Managing 'human resources' by exploiting and exploring peo (Vol. 37 av: Research in the sociolo
14 Matanovic, D: Sand control in well construction and operation
15 Nash, R: Shake-up call : the need to transform K-12 classroom methodology
16 Nelson-Royes, A: Transforming early learners into superb readers : promoting literacy at school, at home, and within the community
17 Richelle, I: Allocating taxing powers within the European Union
18 Ross, C: Making sense of business reference : a guide for librarians and research professionals
19 Savage, G: Biennial review of health care management
20 Tomlinson, B: Applied linguistics and materials development
21 Tourish, D: The dark side of transformational leadership : a critical perspective
22 Vaughn, R: The successes and failures of whistleblower laws
23 Wallwork, A: English for academic research : writing exercises 
 

NYTT I HYLLENE BJERGSTED

 
BØKER

NOTER

LYDOPPTAK

DVDBØKER

1     Torvund, Olav: Opphavsrett for begynnere
               A 25
2     Vassnes, Bjørn: Det store kunstranet
               B 100
3     Nordisk samtidspoesi
               B 60
4     Rimbereid, Øyvind: Orgelsjøen
               B 60/L
5     Tranströmer, Tomas: Dikt og prosa i samling
               B 60/L
6     Bjørnstad, Ketil: Damen i dalen
               B 60/S
7     Hansen, Atle: Syng meg heim!
               B 60/S
8     Quigley, Sarah: Dirigenten
               B 60/S
11    Ruud, Even: Musikk og identitet
               E 50
12    Hansen, Ivar Roger: Mot fedrenes fjell
               F 20
14    Benestad, Finn: Musikklære
               G 10
15    ABRSM grades 4 & 5 (Vol. 2 av: Holmes, John: Aural training in practice
               G 60
16    Hovinbøle, Tom: Lyttekunst
               G 70
17    Miller, Steve: Detroit rock city
               H 115
18    Blakeman, Edward: Taffanel
               H 33
19    Toff, Nancy: Monarch of the flute
               H 33
20    Larsen, Peter: Filmmusikk
               I 180
22    Fra forsakelse til feelgood
               J 110
23    Holdhus, Kari: Kulturer på spill
               Q
35    The Body eclectic
36    Dybwikdans : Poetic landscapes / untold stories
37    Poulenc, Francis: Sonata for piano, four hands or two pianos
38    Touching and being touchedNOTER

1     Händel, Georg Friedrich: Suite
               C 13
2     Román, Alejandro: Gaiena
               C 13
3     Schubert, Franz: Streichquartett in a (Rosamunde)
               F 3110
4     Jeg elsker dig
               R 22
5     Ore, Cecilie: Come to the edge!
               T 121
6     Hovland, Egil: Festival overture, op. 39
               V 22
7     Olsen, Sparre: Variationer over en norsk folketone
               V 22
8     Alford, Kenneth J.: Colonel Bogey march
               X 10
9     Bræin, Edvard Fliflet: Ut mot havet
               X 10
10    Englund, Einar: Valkoinen peura
               X 10
11    Forsström, Timo: Life in the capital city
               X 10
12    Gershwin, George: A tribute to George Gershwin
               X 10
13    Madsen, Trygve: Per Spelmann
               X 10
14    Poulenc, Francis: Sonata for piano, four hands or two pianos LYDOPPTAK

1     Bach, Johann Sebastian: The English suites BWV 806-811
2     Heart's content
3     Moreno, Mike: First in mind
4     Moreno, Mike: Third wish
5     Det Norske kammerorkester : Nordic spring
6     Rogers, Adam: Time and the infinite
7     Sigurd Bjørhovde Quintet : Live no evil
8     Sostakovic, Dmitrij: Symphony no. 7
9     Ulvedalen, Bjørn Vidar: Lindeman
10    Verdi, Giuseppe: Sacred Verdi
11    Vigulf, Roger Arve: Clarinet ultimatum DVD

1     Jimi Hendrix
2     Wim Vandekeybus dance & short fiction films

 

NYTT I HYLLENE PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM

1     Abram, Christopher: Myths of the pagan North
2     Andersen, Søren H.: Tybrind Vig
3     Archaeology and anthropology (Vol. 48 av: A. S. A. monographs
4     Archaeology, the public and the recent past (Vol. 7 av: Monograph (Society for Post-Medieval Archa
5     The Atlas of climate change impact on European cultural he
6     The Bronze Age barrow tradition and the excavation of Skel (Vol. 1 av: Skelhøj and the Bro
7     Computational approaches to archaeological spaces
8     Conservation science for the cultural heritage
9     Crewe, Vicky: Living with the past
10    Everyday life in Viking-age towns
11    From site to sight (Vol. 26 av: Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia
12    Gamble, Clive: Timewalkers
13    Gregory, Mary: Bibliography of systematic wood anatomy of dicotyledons
14    Gulli, Ole Chr.: Styrehåndboken
15    Hees, Martin: Vorgeschichtliche Grabenanlagen bei Heilbronn-Neckargartac
16    Hästen och Bohuslän (Vol. 35 av: Bohuslän
17    Høibo, Roy: Innblikk
18    IAWA list of microscopic features for hardwood identificat
19    IAWA list of microscopic features for softwood identificat
20    Johansson, Glenn: Stenålder i Norra Bohuslän
21    Kraft, Anders: Symbolik i gravar
22    Krongaard Kristensen, Hans: Klostre i det middelalderlige Danmark
23    McNeill, John: Old Sarum
24    Müller-Wille, Michael: Zwischen Starigard/Oldenburg und Novgorod
25    Slagene på Re
26    Stone knapping
27    Time and change
28    Torvund, Olav: Opphavsrett for begynnere
29    Transformation through destruction
30    Ullenius, Agneta: Urtehagen
31    Understanding heritage
32    Vikinger i vest (Vol. 70 av: Jysk Arkæologisk Selskabs skrifter
33    Å lage kulturminner
34    Åsland, Ragnar: Kirkene i Rogaland