MENY

Nytt i hyllene i juli og august

Hold deg oppdatert! Her er alle nye bøker, noter, musikk og filmer som ble kjøpt inn juli og august.

Bokomslag: Marine Technology and Operations

NYTT PÅ ULLANDHAUG          NYTT I BJERGSTED        
NYTT PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM
   

E-BØKER

 

Nytt i hyllene Ullandhaug

000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING

BARNEBØKER.BARNELITTERATUR

070 JOURNALISTIKK

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

200 RELIGION

300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV

340 JUS. FORVALTNING

360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

370 PEDAGOGIKK.SPESIALPEDGOGIKK

380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE

400 SPRÅK

500 NATURVITENSKAP.MATEMATIKK

610 MEDISIN.SYKEPLEIE

620 TEKNOLOGI. TEKNIKK

640 HOTELLFAG

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE

660 KJEMISK INDUSTRI. HUSBYGGING

700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT

800 LITTERATUR

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER

SERIER 

DOKTORAVHANDLINGER

DVD

E-BØKER

 

 000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING.

1     Grue, Jan: Teori i praksis
               001.01
2     Hva skal vi med humaniora?
               001.3
3     Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg: Forskeren i forskningsprosessen
               001.42
4     Wisker, Gina: The undergraduate research handbook
               001.42
5     Shneiderman, Ben: Designing the user interface
               004.019
6     Schildt, Herbert: Java
               005.2762
7     Croft, W. Bruce: Search engines
               025.04
8     Customer-based collection development
               025.21
 


BARNEBØKER. BARNELITTERATUR


Ingen nye denne måneden.
 


070 JOURNALISTIKK

9     Hvor går dokumentaren? 
         070.18

 

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI


10    Thielst, Peter: Kroppens idéhistorie
               128.6
11    Spirit possession around the world
               133.426
12    Phenomenology and the transcendental
               141.3
13    Käufer, Stephan: Phenomenology
               142.7
14    Woolgar, C. M.: The senses in late medieval England
               152.10942
15    Usatynski, Theodore J.: Instinctual intelligence
               153
16    Sundet, Jon Martin: Hva er intelligens
               153.9
17    Personlighetspsykologi
               155.2
18    Zachrisen, Berit: Like muligheter i lek?
               155.318
19    Inklusion, leg og empati
               155.412
20    Nordbotten, Gerd Lise M.N.: Barns fysiske utvikling
               155.412
21    Høigård, Anne: Barns språkutvikling
               155.413
22    Johansen, Stine Liv: Barns liv og lek med medier
               155.418
23    På spor etter lek
               155.418
24    Semrud-Clikeman, Margaret: Social competence in children
               155.4192
25    Siegel, Daniel J.: Brainstorm
               155.5
26    Nordhelle, Grethe: Hagepsykologi
               155.91
27    Bøe, Jan Bjarne: Liv skal leves!
               155.93
28    Brinkmann, Svend: Stå fast
               158.1
29    Kaufmann, Geir: Psykologi i organisasjon og ledelse
               158.7
30    Leenderts, Torborg Aalen: Person og profesjon
               174.2
31    Birkler, Jacob: Døden i et professionelt perspektiv
               179.7
32    Hughes, Carl S.: Kierkegaard and the staging of desire
               198.9200 RELIGION 
 

33    Sødal, Helje Kringlebotn: Kristen tro og tradisjon i barnehagen
               200.7
34    Religion and change in modern Britain
               200.941
35    Vik, Ingrid: Guds lobby
               261.7
36    A passion for China
               266.023481
37    Gritsch, Eric W.: A history of Lutheranism
               284.109
38    Hamilton, Sue: Early buddhism
               294.3


300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP
 

39    Concepts and method in social science
               300.1
40    Joas, Hans: Social theory
               300.1
41    Spadestikk i samfunnsfagdidaktikken
               300.7
42    Etiske utfordringer i praksisnær forskning
               300.72
43    Jacobsen, Dag Ingvar: Hvordan gjennomføre undersøkelser?
               300.72
44    Kvale, Steinar: Interview
               300.72
45    Kvale, Steinar: Det kvalitative forskningsintervju
               300.72
46    Kaube, Jürgen: Max Weber
               301
47    An introduction to social psychology
               302
48    Goffman, Erving: Hverdagslivets rollespil
               302.1
49    Mosco, Vincent: The political economy of communication
               302.2
50    Leikvoll, Thomas: Small talk
               302.22
51    Mediepedagogiske perspektiver
               302.23
52    Ytreberg, Espen: Medie- og kommunikasjonsteori
               302.2301
53    Haugseth, Jan Frode: Sosiale medier i samfunnet
               302.231
54    Hoem, Jon: Tekst 2 null
               302.231
55    Grimmert, Espen: Slik bruker du sosiale medier på jobben
               302.234
56    Kvalsund, Ragnvald: Gruppeveiledning, læring og ressursutvikling
               302.3
57    The Psychology of organizational change
               302.34
58    Andersen, Jon Aarum: Organisasjonsteori
               302.35
59    Kulturforståelse og forandring
               302.35072
60    Goffman, Erving: Stigma
               302.5
61    Börjesson, Mats: Makt
               303.3
62    Duus, Olaus Fredrik: The first Norwegian pastor in Waupeca county, Wisconsin
               304.8730481
63    Hatlestad, O.J.: Historiske meddelelser om den norske Augustana-synode
               304.8730481
64    Larsen, Ann Kristin: En bok om oppvekst
               305.23
65    Kriznik, Heidi Marie: Den delte byen
               305.5
66    The emerging middle class in Africa
               305.5096
67    Putnam, Robert D.: Our kids
               305.513
68    Strømmen, Øyvind: I hatets fotspor
               305.6
69    Terra Nullius
               305.8
70    Taylor, Becky: Another darkness, another dawn
               305.891
71    Introduction to political sociology
               306.2
72    Mathiesen, Roger: Sosialpedagogisk perspektiv på individ og fellesskap
               306.43
73    Edwards, John R.: Multilingualism
               306.446
74    Linguistic landscape
               306.446
75    Frank, Arthur W.: The wounded storyteller
               306.461
76    Singleton, Andrew: Religion, culture and society
               306.6
77    Vestvik, Heine Vihovde: Den lille foreldrekjæresteboka
               306.8
78    Greed, Clara: Introducing planning
               307.1216
79    Hohenberg, Paul M.: The making of urban Europe 1000-1994
               307.76094
80    Seeking talent for creative cities
               307.760971
81    Kjær, Anne Mette: Governance
               320.011
82    Mouffe, Chantal: Om det politiske
               320.5
83    Hoel, Dag: Armageddon halleluja!
               320.540956
84    Dahl, Robert A.: Democracy and its critics
               321.8
85    Likeverd
               321.8
86    Sainsbury, Diane: Welfare states and immigrant rights
               323.329
87    Elstad, Lotta: Den spanske sensasjonen Podemos
               324.246
88    Buzan, Barry: People, states and fear
               327.11
89    Buzan, Barry: Regions and powers
               327.11
90    Norge og Russland
               327.481047


330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV


91    Den norske modellen
               331
92    Kjønn og næringsliv i Norge
               331.133
93    Hull, John: Options, futures, and other derivatives
               332.63
94    Claes, Dag Harald: EU
               337.142
95    MacCannell, Dean: The tourist
               338.4791
96    Tourism in the green economy
               338.4791
97    McConnell, Campbell R.: Microeconomics
               338.5
98    Security and development in global politics
               338.9
99    Atkinson, A.B.: Inequality
               339.2

 

340 JUS. FORVALTNING


100   Rett og politikk
               340.1
101   Ruud, Morten: Innføring i folkerett
               341
102   Smith, Eivind: Konstitusjonelt demokrati
               342
103   Fallan, Lars: Studiebok
               343.04
104   Konkurranserett i et nøtteskall
               343.0721
105   Norge : Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbe
               344.0125
106   Lødrup, Peter: Oversikt over familieretten
               346.015
107   Lødrup, Peter: Oversikt over arveretten
               346.05
108   Egenkapitaltransaksjoner
               346.07
109   Sunde, Jørn Øyrehagen: Høgsteretts historie 1965-2015
               347.035
110   Hermansen, Tormod: En bedre styrt stat?
               351
111   Andreassen, Tone Alm: Den store reformen
               353.5

 


360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP


112   Sosialt arbeid
               361.3
113   Lawler, John: Social work management and leadership
               361.3068
114   Askeland, Gurid Aga: Dokument i klientarbeid
               361.32
115   Börjesson, Mats: Strultjejer, arbetssökande och samarbetsvilliga
               361.32
116   Ivarsson, Barbro Holm: MI - motiverende samtaler
               361.32
117   Shulman, Lawrence: Kunsten å hjelpe mennesker i samhandling med systemer
               361.32
118   Tverrprofesjonelt samarbeid
               361.32
119   Aktivering
               361.61
120   Herning, Linn Kira Kolsrud: Velferdsprofitørene
               361.65
121   I hjertet av velferdsstaten
               361.65
122   Johansson, Håkan: Socialpolitiska klassiker
               361.65
123   Edberg, Mark Cameron: Essentials of health behavior
               362.1
124   Bøckmann, Kari: Pårørende i helse- og omsorgstjenesten
               362.104
125   Hole, Reidar: Forebygging og behandling av rusproblemer
               362.29
126   Midtsundstad, Anders: Fritid med bistand
               362.4
127   Utviklingshemming
               362.4
128   Grue, Lars: To skritt foran
               362.40835
129   Engebrigtsen, Ada: Gateliv
               362.59
130   Barnevernets brennpunkt
               362.7
131   Sundfær, Aase: God dag, jeg er et barn
               362.7
132   Norge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet : Tilsyn med barn i fosterhjem
               362.733
133   Helgerud, Marie H.: Løvetannbarn
               362.76
134   Seksuelle overgrep mot barn
               362.76
135   Cultural competence in caring for Muslim patients
               362.84
136   Skytte, Marianne: Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid
               362.84
137   IAMSAR manual
               363.1238
138   IAMSAR manual 2 (Vol. 2 av: IAMSAR manual
               363.1238
139   IAMSAR manual 3 (Vol. 3 av: IAMSAR manual
               363.1238
140   IAMSAR manual 1 (Vol. 1 av: IAMSAR manual
               363.1238
141   Politiledelse
               363.2068
142   Overton, Iain: En blodig reise gjennom en væpnet verden
               363.33
143   Capitalizing on catastrophe
               363.348
144   Broen til framtiden
               363.7
145   Martiniussen, Erik: Drivhuseffekten
               363.739
146   Langelid, Torfinn: Bot og betring?
               365
 


370 PEDAGOGIKK. SPESIALPEDAGOGIKK
 

147   Biesta, Gert J.J.: Good education in an age of measurement
               370.1
148   Eksistens og pedagogikk
               370.1
149   Læring, dannelse og udvikling
               370.1
150   Värdepedagogik
               370.11
151   Tiller, Tom: Læringskoden
               370.1523
152   Freire, Paulo: Pedagogy of hope
               370.19
153   Grunnskolelærerutdanning gjennom pedagogisk entreprenørska
               370.71
154   Munthe, Elaine: Lesson study
               370.71
155   Praksisboka for lærerutdanningen
               370.71
156   Wittek, Line: Læringsbaner
               370.71
157   Ødegård, Inger Karin Røe: Pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanning
               370.71
158   Christoffersen, Line: Forskningsmetode for lærerutdanningene
               370.72
159   Alexander, Robin J.: Essays on pedagogy
               371.102
160   Helle, Lars: 5.-10. trinn
               371.102
161   Lærerarbeid for elevenes læring 5-10
               371.102
162   Skolens kvalitet skapes lokalt
               371.2
163   Didaktikk for grunnskolen
               371.3
164   Innføring i grunnleggende ferdigheter
               371.3
165   Samtalens didaktiske muligheter
               371.3
166   Digital praksis i skolen
               371.334
167   Rådgivningsvitenskap
               371.42
168   Farstad, Camilla: Konfliktarbeid i skolen
               371.5
169   Domestic violence and children
               371.78
170   Øverlien, Carolina: Ungdom, vold og overgrep
               371.782
171   Bjorbækmo, Wenche Schrøder: Barnehabilitering
               371.9
172   Hvad nu Oliver?
               371.93
173   Kulset, Nora Bilalovic: Musikk og andrespråk
               371.97
174   Engelsen, Britt Ulstrup: Kan læring planlegges?
               372.19
175   Aasgaard, Anne: Se meg!
               372.21
176   Barnehagedidaktikk
               372.21
177   Entusiasme for endring i barnehagen
               372.21
178   Glaser, Vibeke: Foreldresamarbeid
               372.21
179   Lundheim, Rolv: Helse
               372.21
180   Olsholt, Øyvind: Filosofi og etikk i barnehagen
               372.21
181   Pedersen, Kristin: Ut fra egne forutsetninger
               372.21
182   The Sage handbook of play and learning in early childhood
               372.21
183   Utforsking av flerkulturelle praksiser i barnehagen
               372.21
184   En verden av muligheter
               372.21
185   Ødegård, Elin: Å dra lasset sammen
               372.21
186   Greve, Anne: Vennskap mellom små barn i barnehagen
               372.21 082
187   Greve, Anne: Kritisk og begeistret
               372.2109
188   Lese, skrive, regne
               372.241
189   Leseboka
               372.4
190   Solstad, Trine: Les mer!
               372.4
191   Literacy i læringskontekster
               372.6
192   Norskboka 2
               372.6
193   Språk i skolen
               372.6
194   Lektor - adjunkt - lærer
               373.112
195   McAlpine, Lynn: Becoming an academic
               378
196   Hva skjer i universiteter og høgskoler?
               378.481
197   Transnational policy flows in European education (Vol. 24:1 av: Oxford studies in comparative educ
               379.4
198   Hovdenak, Sylvi Stenersen: Hva skjer med skolen?
               379.481


380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE 
 

Ingen nye titler denne måneden.


400 SPRÅK


199   Berggreen, Harald: Andrespråkslæring
               404.2
200   Blackledge, Adrian: Multilingualism
               404.2
201   Transfer effects in multilingual language development
               404.2
202   Language learning in intercultural perspective
               418.007
203   Fremmedspråksdidaktikk
               418.0071
204   Stanley, Graham: Language learning with technology
               418.0078
205   Munden, Juliet: Twinkle twinkle
               420.7
206   Munden, Juliet: Engelsk på mellomtrinnet
               420.7
207   Nilsen, Thor Sigurd: English pronunciation and intonation
               421.5
208   Murphy, Raymond: English grammar in use
               425
209   Parrott, Martin: Grammar for English language teachers
               425
210   Yule, George: Explaining English grammar
               425
211   Swan, Michael: Practical English usage
               428
212   Det Nye norskfaget (Vol. 161 av: Skriftserie (Landslaget for norskundervisning : trykt utg.)
               439.8207
213   Sjo, Toril Kristin: Din tur!
               439.8207
214   Torp, Arne: Hovuddrag i norsk språkhistorie
               439.8209
215   Berulfsen, Bjarne: Norwegian grammar
               439.825
216   Lind, Marianne: Når språket svikter
               439.825
217   Tønnessen, Elise Seip: Begynneropplæring i en sammensatt tekstkultur
               439.8282
218   Tekst- og arbeidsbok (del av: Strand, Olaug: Med tusen ord
               439.82824
219   Roggen, Vibeke: Latinsk ordbok
               473.3982
 


500 NATURVITENSKAP. MATEMATIKK 


220   Bakke, Hjørdis H. Krossbøl: Natur 2
               507
221   Bakke, Hjørdis H. Krossbøl: Natur 1
               507
222   Black, Paul: Science inside the black box
               507
223   Harding, Sandra: Objectivity and diversity
               507.2
224   Bueie, Henning: GeoGebra for lærere
               510.7
225   Carlsen, Martin: Matematikk for barnehagelærere
               510.71
226   Fra Abels tid (Vol. 3 av: Holme, Audun: Matematikkens historie
               510.9
227   Soltan, Valeriu: Lectures on convex sets
               516.08
228   Hartshorne, Robin: Algebraic geometry
               516.35
229   Rizzo, Maria L.: Statistical computing with R
               519.502
230   Chaisson, Eric: Astronomy today
               520
231   Graham, Donald T.: Principles of radiological physics
               539.2
232   Osman, Mohamad: Chemistry
               540
233   Thematic issue: Results from the Norwegian Petroleum Direc (Vol. 11 av: NPD-bulletin (trykt u
               551.76
234   Bjerkely, Hans Jan: Norske naturtyper
               577
 


610 MEDISIN. SYKEPLEIE

235   Helse, sykdom og atferd
               610
236   Pasientsikkerhet
               610.696
237   Doing a systematic review
               610.72
238   Decision-making in nursing
               610.73
239   Sykepleieboken 1 Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie
               610.73
240   Evidensbaseret praksis
               610.73072
241   Adriansen, Kristin Kavli: Et kvinneyrke tar form
               610.7309
242   Enders, Giulia: Sjarmen med tarmen
               612.3
243   Lognvik, Eldbjørg: Publikum på alle kantar
               612.78
244   Dietrichs, Espen: Hva er hjernen
               612.82
245   Lindström, Bengt: Haikerens guide til salutogenese
               613
246   Pollan, Michael: Matregler
               613.2
247   Gundersen, Tonje: Kroppen min
               613.95
248   Legemidler og bruken av dem
               615.1
249   Sykdom og behandling
               616
250   Mikrober, helse og sykdom
               616.01
251   Akuttmedisinsk triage
               616.025
252   Intensivsykepleie
               616.028
253   Bjorvatn, Bjarne: Vaksiner
               616.079
254   Kardiologi
               616.12
255   McDonnell, Andrew A.: Håndtering av aggressiv atferd med lavaffektive tilnærming
               616.8582
256   Borg, Marit: Virksomme relasjoner
               616.89
257   Aarre, Trond F.: Psykiatri for helsefag
               616.89
258   Mindfulness i psykologisk behandling
               616.8914
259   Skårderud, Finn: Miljøterapiboken
               616.8914
260   Andersen, Tom: Reflekterende processer
               616.89156
261   Facing cancer and the fear of death
               616.994
262   Det Nye livet
               618.2
263   Niklasson, Grit: Graviditet og risiko : kvinders oplevelse af tilbud, valg
               618.24
264   Lærebok i barnepsykiatri
               618.9289
265   Hopkins, Juliet: An independent mind
               618.928914
 


620 TEKNOLOGI. TEKNIKK

266   Moore, Holly: MATLAB for engineers
               620.0042
267   Çengel, Yunus A.: Fluid mechanics
               620.106
268   Neville, A.M.: Properties of concrete
               620.136
269   Fundamentals of sound and vibration
               620.2
270   Gudmestad, Ove Tobias: Marine technology and operations
               620.4162
271   Lienhard, John H.: A heat transfer textbook
               621.4022
272   Çengel, Yunus A.: Fundamentals of thermal-fluid sciences
               621.404
273   Jørgensen, Tor: Vegutforming for ingeniørutdanningen
               625.7
 


640 HOTELLFAG

274   Johannessen, Ørjan: Min mat!
               641.514
275   Skjelde, Kjartan: Verdens beste familiekokebok
               641.563

 

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE             

276   Regnskapsorganisering - oppgavesamling (del av: Moen, Tove-Gunn: Regnskapsorganisering
               657
277   Kristoffersen, Trond: Årsregnskapet Del 2 periodisering, vurdering og analyse : oppgaver og
               657.3
278   Scarborough, Norman M.: Essentials of entrepreneurship and small business manageme
               658.022
279   Hjelper til Investering og finansiering (del av: Bredesen, Ivar: Investering og finansiering
               658.15
280   Titman, Sheridan: Valuation
               658.1522
281   Grimsø, Rigmor E.: Personaladministrasjon
               658.3
282   Yukl, Gary A.: Leadership in organizations
               658.4
283   A Guide to the project management body of knowledge
               658.404
284   Aarseth, Wenche: Project management - a new mindset for success
               658.404
285   Innovation studies
               658.4063
286   Business in a changing society
               658.408
287   Heizer, Jay: Operations management
               658.5
288   Oliver, Richard L.: Satisfaction
               658.812
 660 KJEMISK INDUSTRI/TEKNOLOGI. HUSBYGGING
 

289   Handbook for fire calculations and fire risk assessment in
               660.028
290   Ingvaldsen, Thorbjørn: Effektivitetsanalyse av byggeprosjekter
               692


700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT
 

291   Estetikk og samfunn
               701
292   Yang, Xue Ting: Et annet sted
               741.5
293   Greenberg, Isabel: The encyclopedia of early earth
               741.5942
294   Forresten 28
               741.59481
295   Hartmann, Christian: Rom for forbedring
               741.59481
296   Hellenes, Mette K.: Kebbelife
               741.59481
297   Lauvdahl, Øyvind: Kina Town
               741.59481
298   Neverdahl, Ida Eva: Moskva
               741.59481
299   Nielsen, Christopher: Da pønken kom til Lefsevika
               741.59481
300   Berger, John: Understanding a photograph
               770.1
301   Sæther, Morten: Barnet og musikken
               780.7
302   Engelstad, Audun: Film og fortelling
               791.43014
303   Elliott, Andrew B.R.: Remaking the Middle Ages
               791.43658
304   Karlsen, Øystein: Dag
               791.4572
305   Drama og skapende prosesser i barnehagen
               792.07
306   Giske, Rune: Treningsledelse
               796.07
307   Idrettspedagogikk
               796.07
308   Inkluderende kroppsøving
               796.07
309   Fasting, Merete Lund: Vi leker ute!
               796.1


800 LITTERATUR

310   Reception study
               801.95
311   Abrams, M. H.: A glossary of literary terms
               803
312   Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen
               808.066
313   Barnehagelærerstudentens bacheloroppgave
               808.066
314   Pinker, Steven: The sense of style
               808.066
315   Rognsaa, Aage: Bacheloroppgaven
               808.066
316   Frank, Arthur W.: Letting stories breathe
               808.3
317   Lothe, Jakob: Fiksjon og film
               809.923
318   Gray, Richard: After the fall
               810.9
319   Marx, Leo: The machine in the garden
               810.9
320   A companion to the literature and culture of the American
               810.9975
321   Stoker, Bram: Dracula
               823
322   Lindgren, Astrid: Krigsdagbøker 1939-1945
               839.7
323   Hagen, Erik Bjerck: Hvordan lese Ibsen?
               839.82
324   Knausgård, Karl Ove: Hjemme-borte
               839.82
325   Bech-Karlsen, Jo: Den nye litterære bølgen
               839.8209
326   Nordsjøen i norsk litteratur
               839.8209
327   Drangsholt, Janne Stigen: Ingrid Winters makeløse mismot
               839.8238
328   Houellebecq, Michel: Underkastelse
               843
329   Ferrante, Elena: Mi briljante venninne Bok 1 Barndom, tidleg ungdom
               850
330   Ritsos, Giannes: Vitneutsegner
               889

 

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER

331   Melve, Leidulf: Historie
               907.2
332   Law, Michael: Getting to know ArcGIS for desktop
               910.2855
333   Meyer, Jørgen Christian: Antikkens historie
               930
334   Bagge, Sverre: Europa tar form
               940.1
335   Gillingham, John: Medieval Britain
               941.03
336   Figes, Orlando: Revolutionary Russia, 1891-1991
               947
337   Pryser, Tore: Norsk historie 1814-1860
               948.1
338   Titlestad, Torgrim: Norge i vikingtid
               948.1021
339   1750-1900 (Vol. 2 av: Hardanger
               948.362
340   Angell, Svein Ivar: Etter 1900
               948.362
341   Hardanger
               948.362
342   Myking, John Ragnar: Til 1750
               948.362
343   al-Salami, Khadija: The tears of Sheba
               953.305
 


SERIER

344   Njå, Ove: Erfaringer fra redningsarbeidet og selvredningen ved brann
345   Reddy, D. V.: Essentials of offshore structures
346   Specification for casing and tubing
347   Specification for coiled tubing
348   Teknisk produktdokumentasjon
349   Teknisk produktdokumentasjon
 


DOKTORAVHANDLINGER
 

Ingen nye denne måneden.


DVD

1     3 films by Roberto Rosselini
2     Bjørnøya
3     Boardwalk Empire The complete fifth season
4     Boardwalk Empire The complete second season
5     Boardwalk Empire The complete third season
6     Boardwalk Empire The complete fourth season
7     House of cards The complete first season
8     The imitation game
9     The Newsroom
10    On the town
11    Orange is the new black [Sesong 2]
12    Story of a love affair
13    Zoolander
 

 

E-BØKER

1. Aven, T: Risk, Surprises and Black Swans
2. Chen, C: Principles and Techniques in Combinatorics
3. Commitment to Work and Job Satisfaction
4. Groff, R: Powers and Capacities in Philosophy: The New Aristotelianism
5. Harding, S: Objectivity and Diversity: another logic of scientific research
6. Horn, M: Blended: Using Disruptive Innovation to Improve Schools
7. Jensen, O: The Ashgate Research Companion to Paranormal Cultures
8. Kattago, S: The Ashgate Research Companion to Memory Studies
9. Kripal, J: Authors of the Impossible: the Paranormal and the Sacred
10. Martin, T: The Cruciform Brooch and Anglo-Saxon England
11. Moreman, C: The Spiritualist Movement: Speaking with the Dead in America and Around the World
12. Paidoussis, M: Fluid-structure interactions: Slender Structures and Axial Flow
13. Pedersen, K: Phase Behavior of Petroleum Reservoir Fluids
14. Ramaekers, S: The Claims of Parenting: Reasons, Resonsibility and Society
15. Speight, J: Oil and Gas Corrosion Prevention: From Surface Facilites to Refineries
16. White, T: Hadoop: The Definitive Guide

 

NYTT I HYLLENE BJERGSTED

 
BØKER

NOTER

LYDOPPTAK

DVD


BØKER


1     Kunst, by, befolkning
               B 100
2     Bergem, Trygve: Læreren i etikkens motlys
               B 41
3     Engelsen, Britt Ulstrup: Kan læring planlegges?
               B 42
4     Klasseledelse, fag og danning
               B 42
5     Repstad, Kari: Variert undervisning - mer læring
               B 42
6     Spernes, Kari: Den flerkulturelle skolen i bevegelse
               B 42
7     Bjørnstad, Ketil: Verden som var min Bind 1 Sekstitallet
               B 60/S
21    The Cultural politics of jazz collectives
               I 70
22    Laver, Mark: Jazz sells
               I 70 

NOTER


1     Bearbeitungen eigener Werke (Vol. 3 av: Grieg, Edvard: Klavierwerke
               C 13
2     Grieg, Edvard: Klavierwerke
               C 13
3     Original-Werke (Vol. 2 av: Grieg, Edvard: Klavierwerke
               C 13
4     Supplement (Vol. 4 av: Grieg, Edvard: Klavierwerke
               C 13
5     Hoffmeister, Franz Anton: Etüden für Viola
               E 201
6     Kurtág, György: Signs, games and messages
               E 203
7     Paganini, Niccolo: Moto perpetuo
               E 211
8     Vaughan Williams, Ralph: Romance for viola and piano
               E 211
9     Brahms, Johannes: Sonate D-dur, op. 78, Violoncello und Klavier
               E 311
10    Bartók, Béla: Duos
               F 101
11    Bartók, Béla: Duos
               F 101
12    Nielsen, Carl: Four dances from Aladdin
               G 110
13    Ravel, Maurice: Pantomime
               H 1111
14    Ravel, Maurice: Le tombeau de Couperin
               K 3001
15    Wagner, Richard: Pilgerchor
               K 61
16    Gabrieli, Giovanni: Canzon quarta à 4 (1608)
               K 62
17    Rorem, Ned: War scenes : for medium-low voice and piano
               S 203
18    Grainger, Percy: Shepherd's Hey
               X 10
19    Grainger, Percy: Irish tune from county Derry
               X 10
20    Ticheli, Frank: Shenandoah
               X 10
21    Guhr, Carl: Ueber Paganini's Kunst die Violine zu Spielen


LYDOPPTAK 

1     Zanussi Five : Live in Coimbra
 


DVD

Ingen nye denne måneden
 

NYTT I HYLLENE PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM1     The archaeology of cremation
2     Baug, Irene: Quarrying in Western Norway
3     Children, spaces and identity
4     Corpus archäologischer Quellen des 7. - 12. Jahrhunderts i
5     Cultural heritage information
6     Death embodied
7     Dubin, Lois Sherr: The worldwide history of beads
8     Dübner, Daniel: Untersuchungen zur Entwicklung und Struktur der frühgeschi
9     Fitzpatrick, A.P.: The Amesbury Archer and the Boscombe Bowmen
10    Glutgeboren
11    Haaland, Kjetil: Fra Rogalands middelalder
12    An integration of the use-wear and residue analysis for th
13    Jæren - et høyst eiendommelig kystland : Eilif Peterssen
14    Kennewick Man
15    Lateglacial and postglacial pioneers in Northern Europe
16    Lavold, Elsebeth: Viking knits and ancient ornaments
17    Let the material talk
18    Ling, Johan: Rock art and seascapes in Uppland
19    Macdonald, Helen: H for hauk
20    Marzinzik, Sonja: The Sutton Hoo Helmet
21    Matassa, Freda: Organizing exhibitions
22    Mellgren, Nusse: Nålbindning - steg för steg
23    Mills, Steve: Auditory archaeology
24    Murphy, Charlene Alexandria: Romans, rubbish and refuse
25    Nieuwhof, Annet: Eight human skulls in a dung heap and more
26    Pallant, Julie: SPSS survival manual
27    Past mobilities
28    Persson, Kjell: Integrated geophysical-geochemical methods for archaeologi
29    Sagberg, Anne: Vaid
30    Site-internal spatial organization of hunter-gatherer soci (Vol. 12 av: RGZM-Tagungen
31    Smyth, Jessica: Settlement in the Irish Neolithic
32    Steinforth, Dirk H.: Die Wikingergräber auf der Isle of Man
33    Sykes, Naomi Jane: Beastly questions
34    Vinje, Finn-Erik: Riktig norsk
35    A visual catalogue of Richard Hattatt's ancient brooches
36    Wagner, Annette: Das Gräberfeld auf dem Donderberg bei Rhenen
37    Wild things
38    Ødegård, Knut: Antikken