MENY

Nytt i hyllene i juni

Hold deg oppdatert! Her er all ny fag- og skjønnlitteratur, musikk, noter og filmer som ble kjøpt inn i løpet av juni. Nye bøker står utstilt i biblioteket.

NYTT PÅ ULLANDHAUG           NYTT I BJERGSTED         NYTT PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM   

E-BØKER

 

Nytt i hyllene Ullandhaug

000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING

BARNEBØKER.BARNELITTERATUR

070 JOURNALISTIKK

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

200 RELIGION

300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV

340 JUS. FORVALTNING

350 OFFENTLIG FORVALTNING

360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

370 PEDAGOGIKK.SPESIALPEDGOGIKK

380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE

400 SPRÅK

500 NATURVITENSKAP.MATEMATIKK

600 ANVENDT VITENSKAP. MEDISIN.TEKNOLOGI

610 MEDISIN.SYKEPLEIE

620 TEKNOLOGI. TEKNIKK

640 HOTELLFAG

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE

660 KJEMISK INDUSTRI. HUSBYGGING

700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT

800 LITTERATUR

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER

SERIER 

DVD

MASTEROPPGAVER

DOKTORAVHANDLINGER

LYDBØKER

CD-ROM

 

 
000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING.

1     Ekström, Anders: Alltings mått
               001.3
2     Kurose, James F.: Computer networking
               004.6
3     EMSOFT 2002 : Embedded software
               005.1
4     Midtbø, Tor: Stata
               005.369
5     Meier, Reto: Professional Android 4 application development
               005.4
6     Jensen, Peter: Bli kjent med Pages til Mac
               005.52


BARNEBØKER. BARNELITTERATUR

10    Aune, Marthe: May Lenda
               028.5
11    Treimo, Cecilie: Sommerhuset
               028.5


070 JOURNALISTIKK

 12    Documentary film
               070.18
13    Film (Vol. 3 av: Documentary film
               070.18
14    Film makers (Vol. 4 av: Documentary film
               070.18
15    Film theory/history/documentary in general Part 2 (Vol. 2 av: Documentary film
               070.18
16    Film theory/history/documentary in general Part 1 (Vol. 1 av: Documentary film
               070.18


100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

17    Liedman, Sven-Eric: Den moderne verdens idéhistorie
               109
18    Time and history
               115
19    McDowell, John Henry: Mind and world
               121.4
20    Aas, Per Anders: Humanisme
               144
21    Oxford handbook of positive psychology
               150.198
22    Eagle, Morris N.: Attachment and psychoanalysis
               152.41
23    Read, Veronica: Developing attachment in early years settings
               155.42
24    Gerhardt, Sue: Det själviska samhället
               155.422
25    Webster-Stratton, Carolyn: Utrolige småbarn
               155.423
26    Felson, Jacob: What can we learn from the study of twins?
               155.444
27    Shiraev, Eric: Cross-cultural psychology
               155.8
28    Burns, Donna M: When kids are grieving
               155.93
29    Exploring positive relationships at work
               158.26
30    Hauser, Marc D.: Moral minds
               170
31    Magelssen, Morten: Menneskeverd i klinikk og politikk
               174.2
32    Kvalnes, Øyvind: Etikk og samfunnsansvar
               174.4
33    Brown, Donald A.: Climate change ethics
               179.1
34    Berdinesen, Hein: Cassirer og Heidegger i Davos
               193
35    Habermas, Jürgen: The crisis of the European Union
               193
36    Schaanning, Espen: Lykkens politikk
               194
37    Kommentarbind (Vol. K15 av: Et Øieblik, Hr. Andersen! ; Johannes Climacus eller De omn (Vol. 1
               198.9
38    Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed ; Den bevæbnede N (Vol. 16 av: Kierkegaard, Søren: Søren
               198.9
39    Kommentarer til Breve ; Dedikationer (Vol. K28 av: Breve ; Dedikationer (Vol. 28 av: Kierkegaard
               198.9
40    Breve ; Dedikationer (Vol. 28 av: Kierkegaard, Søren: Søren Kierkegaards skrifter
               198.9
41    Kommentarbind (Vol. K16 av: Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed ; Den bevæbnede N (Vol. 16 K
               198.9
42    Et Øieblik, Hr. Andersen! ; Johannes Climacus eller De omn (Vol. 15 av: Kierkegaard, Søren: Søre
               198.9


200 RELIGION 

43    Religion in education
               200.7
44    Religion i skrift
               208.2
45    Feasts and festivals
               220.8
46    Bringsværd, Tor Åge: Jesus
               232.9


300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

47    Tillid - samfundets fundament (Vol. 423 av: University of Southern Denmark studies in history
               300
48    Krumsvik, Rune Johan: Innføring i forskingsdesign og kvalitativ metode
               300.722 KRU
49    Boltanski, Luc: Pragmatisk sociologi
               301.01
50    Contemporary sociological theory
               301.01
51    Reich, John W.: Radical distortion
               302
52    Smith, Peter B.: Understanding social psychology across cultures
               302
53    Hermansen, Mads: Kommunikation og samarbejde
               302.2
54    Galfvensjö, Annica: Svåra samtal
               302.22
55    Murthy, Dhiraj: Twitter
               302.30285
56    Inglehart, Ronald: Culture shift in advanced industrial society
               303.372
57    Noelle-Neumann, Elisabeth: The spiral of silence
               303.38
58    Forståelsens gylne øyeblikk
               303.482
59    Pascoe, Robin: Raising global nomads
               303.482
60    Ward, Colleen A.: The psychology of culture shock
               303.482
61    Sharp, Gene: Fra diktatur til demokrati
               303.61
62    Kvalshaug, Vidar: Det var en gang en sommer
               303.625
63    Nielsen, Farwha: Tværkulturel konfliktmægling
               303.69
64    Lidskog, Rolf: Miljøsosiologi
               304.2
65    Å finne sted
               304.23
66    Routledge international handbook of migration studies
               304.8
67    Migration, family and the welfare state
               304.80948
68    Ung voksen og utenfor
               305.235
69    The Social construction of gender
               305.3
70    Danielsen, Hilde: Norsk likestillingshistorie 1814-2013
               305.4209
71    Bielenberg, Tore-Jarl: Romá/sigøynere i går, i dag, i morgen
               305.981
72    Benhabib, Jess: Handbook of social economics
               306.3
73    Volume 1A (del av: Benhabib, Jess: Handbook of social economics
               306.3
74    Volume 1B (del av: Benhabib, Jess: Handbook of social economics
               306.3
75    Shilling, Chris: The body and social theory
               306.4
76    Mayer-Schönberger, Viktor: Big Data
               306.46
77    Nilssen, Olaug: Kjøkenbenkrealisme
               306.87
78    Gamkinn, Karianne: Beklager, jeg må være mamma
               306.8743
79    Happy, happy
               306.89
80    Lønning, Dag Jørund: Liv i fjøsan
               307.1409484
81    Eagleton, Terry: Ideology
               320.5
82    Et robust lokaldemokrati - lokalvalget i skyggen av 22. ju
               321.8
83    Critchley, Simon: The faith of the faithless
               322.1
84    Krimmigrasjon?
               325.481
85    Skjønsberg, Harald: Veien mot nord
               325.481


330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV 

 86    The state of economic and social human rights
               330
87    Baumohl, Bernard: The secrets of economic indicators
               330.0112
88    Borjas, George J.: Labor economics
               331
89    Nergaard, Kristine: Kvinner i fagbevegelsen 2013
               331.88
90    Encyclopedia of quantitative finance
               332.03
91    Volume 1 (Vol. 1 av: Encyclopedia of quantitative finance
               332.03
92    Volume 2 (Vol. 2 av: Encyclopedia of quantitative finance
               332.03
93    Volume 3 (Vol. 3 av: Encyclopedia of quantitative finance
               332.03
94    Volume 4 (Vol. 4 av: Encyclopedia of quantitative finance
               332.03
95    Zelko, Frank: Make it a green peace!
               333.72
96    Hoffmann, Peter: Tomorrow's energy
               333.79
97    Handbook of research on environmental taxation
               336.278
98    Fyson, Nance Lui: World food
               338.19
99    Aramberri, Julio: Modern mass tourism
               338.4791072
100   The handbook of organizational economics
               338.5
101   McConnell, Campbell R.: Microeconomics
               338.5
102   Synnestvedt, Terje: Mikroøkonomi
               338.5
103   In the wake of the crisis
               339.5

  

340 JUS. FORVALTNING 

 104   Juss, språk og retorikk
               340.14
105   Fusjon og fisjon
               343.06
106   Tobin, John: The right to health in international law
               344.04
107   Weller, Penelope: New law and ethics in mental health advance directives
               344.044
108   Dragvoll, Johan: Justismordets retorikk
               345.02
109   Østli, Kjetil Stensvik: Rettferdighet er bare et ord
               345.0231
110   Fredriksen, Steinar: Innføring i straffeprosess
               345.05
111   Lilleholt, Kåre: Allmenn formuerett
               346.04
 


350 OFFENTLIG FORVALTNING 

112   Buzan, Barry: The evolution of international security studies
               355.033
113   The Routledge handbook of European security
               355.033360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

 114   Kritisk sosialt arbeid
               361.301
115   Shaw, Ian: Evaluating in practice
               361.32
116   Halvorsen, Knut: Innføring i helse- og sosialpolitikk
               361.6
117   Messel, Jan: I velferdsstatens frontlinje
               361.65
118   Health and human rights in Europe
               362.1
119   South, Jane: People-centred public health
               362.1
120   Eriksen-Deindoff, Morten: Sykt bra
               362.11
121   Saastad, Are: Feil medisin
               362.11094821
122   Håndbok for helsestasjoner
               362.12
123   Marquis, Bessie L.: Leadership roles and management functions in nursing
               362.173068
124   Berge, Torkil: Se mulighetene
               362.2
125   Dømt på forhånd
               362.2
126   Generation Utryg
               362.21
127   Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri (Vol. 30 av: Monografiserien (Oslo universitetssyk
               362.2106
128   Suicide and culture
               362.28
129   Den Suicidnära patienten
               362.28
130   Hva vet vi om cannabis?
               362.295
131   Lindhøy, Kristine: Sidespor
               362.4
132   Brandt, Anne Elisabeth: Med barnet i sentrum
               362.7
133   Stølsvik, Inger Lise: Ær è min sak à?
               362.76
134   Risk and interdependencies in critical infrastructures
               363.1
135   Terrorism, economic development, and political openness
               363.325
136   Hovden, Sølve Tanke: Kriseberedskap
               363.35
137   Gottschalk, Petter: Strategier mot hvitsnippkriminalitet
               364.168 


370 PEDAGOGIKK. SPESIALPEDAGOGIKK

138   Lillejord, Sølvi: Livet i skolen 2 Lærerprofesjonalitet
               370.1
139   Livet i skolen 1 Undervisning og læring
               370.1
140   Straume, Ingerid: Danningens filosofihistorie
               370.1
141   Children's social and emotional wellbeing in schools
               370.158
142   Svenska bildningstraditioner
               370.9485
143   Hernes, Magdalena: Den gode starten
               371.102
144   Læringens perspektiv
               371.102
145   Thorsen, Arlene: Teachers' priorities and beliefs
               371.11
146   Wølner, Tor Arne: Kriteriebasert vurdering
               371.27
147   Narrativ teori i pædagogers praksis
               371.3
148   Pedagogisk veiledning
               371.4
149   Mobning gentænkt
               371.58
150   Spesialundervisning og IOP
               371.9
151   Malkenes, Simon: Ta grep!
               372.1024
152   Ertesvåg, Sigrun Karin: Ledelse av endringsarbeid i barnehagen
               372.21
153   Fjeld, Terje Krogsrud: Klart jeg kan!
               372.21
154   Lundheim, Rolv: Helse
               372.21
155   Handbook of research on the education of young children
               372.21072
156   Wilhjelm, Hanne: Barnehagen - hus og hage
               372.2109
157   [uten bindtittel] (Vol. 3 av: Handbook of early literacy research
               372.47
158   Læsning og skrivning i alle fag
               372.6
159   Religionsdidaktisk arbeid pågår!
               372.84
160   Uddannelseskvalitet i en globaliseret verden
               373
161   Johnston, Bill: The first year at university
               378.17
162   Weller, Martin: The digital scholar
               378.73380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE 

163   Krohn-Fagervoll, Ola: Et flyselskap for folket
               387.7


400 SPRÅK 

164   Linell, Per: Samtalskulturer
               401.4
165   [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Linell, Per: Samtalskulturer
               401.4
166   [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Linell, Per: Samtalskulturer
               401.4
167   Jackson, Howard: Words, meaning, and vocabulary
               423.028
168   Lund, Ragnhild: Bli bedre i engelsk
               428.24
169   Språkutvikling, dialekt og grammatikk (Vol. 290 av: Ottar (Tromsø : trykt utg.)
               439.82
170   [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Lesebok
               439.8282

 
500 NATURVITENSKAP. MATEMATIKK 

171   Mathematics learning in early childhood
               510.71
172   Young, Hugh D.: Sears and Zemansky's University physics
               530
173   Blatt, Harvey: Principles of stratigraphic analysis
               551.7600 ANVENDT VITENSKAP

Ingen nye titler denne måneden


610 MEDISIN. SYKEPLEIE

174   Aspegren, Knut: Medicinsk pedagogik
               610.711
175   Ejlertsson, Göran: Övningsbok i statistik för hälsovetenskaperna
               610.72
176   Sygeplejens fundament
               610.73
177   Sykepleieboken 3 Utøvelse av klinisk sykepleie
               610.73
178   Baughan, Jacqui: Compassion, caring and communication
               610.730699
179   Improving patient care
               610.730699
180   Langford, Rae W.: Making a difference with nursing research
               610.73072
181   Polit, Denise F.: Essentials of nursing research
               610.73072
182   Å forske i sykdoms- og pleieerfaringer
               610.73072
183   Sexologi
               612.6
184   Cozolino, Louis J.: The healthy aging brain
               612.82
185   Fastvold, Morten: Hva gjør oss friske?
               613
186   Folkehelsearbeid
               613
187   Mason, Pip: Health behavior change
               613
188   Campbell, T. Colin: Kinastudien
               613.2
189   Damani, N.N.: Manual of infection prevention and control
               614.4
190   Holm, Solrun G.: Klinisk legemiddelhåndtering
               615.1
191   Sessa, Ben: The psychedelic renaissance
               615.78
192   Kryger Pedersen, Inge: Kampen med kroppen
               615.856
193   Espnes, Geir Arild: Helsepsykologi
               616.0019
194   Hjärtat
               616.12
195   Persson, Jerker: Perssons kardiologi
               616.12
196   Stokland, Olav: Kardiovaskulær intensivmedisin
               616.12
197   101 tips for coping with diabetes
               616.462
198   Oxford textbook of spirituality in healthcare
               616.852
199   Horwitz, Allan V.: All we have to fear
               616.8522
200   Lambert, Kate: Hva kan jeg fortelle deg om epilepsi?
               616.853
201   Davis, Mary: Language and connection in psychotherapy
               616.8914
202   Sandler, P.C.: Verbal and visual approaches to reality
               616.8917
203   Drøm i våken tilstand
               616.898
204   Ringnér, Anders: Information till föräldrar som har barn med cancer
               616.994
205   Kirurgi
               617
206   Treating traumatized children
               618.92852
207   Thormann, Inger: Spædbarnsterapi
               618.92891
 

 
620 TEKNOLOGI. TEKNIKK 

 208   MacDonald, Bryan J.: Practical stress analysis with finite elements
               620.0015
209   Srividya, A.: Optimal maintenance of large engineering systems
               620.0046
210   Callister, William D.: Materials science and engineering
               620.11
211   Coastal and ocean engineering practice
               620.416
212   Lyons, William: Formulas and calculations for drilling, production and wor
               622.243
213   O'Brien, Eugene: Reinforced and prestressed concrete design to EC2
               624.18
214   Bakker, Willem T.: Coastal dynamics
               627.58


640 HOTELLFAG

215   Eksell, Jörgen: Värdeskapande gästfrihet
               647.94068650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 

216   Solheim, Bjørn: Driftsregnskap og budsjettering
               657.42
217   The Fordism of Ford and modern management
               658
218   [uten bindtittel] (Vol. 2 av: The Fordism of Ford and modern management
               658
219   [uten bindtittel] (Vol. 1 av: The Fordism of Ford and modern management
               658
220   [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Henry Mintzberg
               658.001
221   [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Henry Mintzberg
               658.001
222   Henry Mintzberg
               658.001
223   Hersey, Paul: Management of organizational behavior
               658.3
224   Strategy-driven talent management
               658.3
225   Beggerud, Roger: HMS
               658.38
226   Ellingsen, Pål: Brukerorientert ledelse i offentlig sektor
               658.4
227   Wig, Bjarne Berg: Lean
               658.4
228   Johansen, Winni: Krisekommunikation
               658.4056
229   Carlsen, Arne: Idea work
               658.406
230   Falkheimer, Jesper: Kriskommunikation
               658.406
231   Lolla, Shridhar: The path
               658.406
232   Innovation as strategic reflexivity
               658.4063
233   Johnsen, Hans Chr. Garmann: Organisasjon og medvirkning - en norsk modell?
               658.4063
234   Risiko og tilsyn
               658.408
235   Bru, June Kristin Lima: Den norske ledelsesmodellen
               658.409
236   Retorikk, organisasjon og samfunn
               658.45
237   Thøger Christensen, Lars: Corporate communications
               658.45
238   Skjelbred, Trond Albert: Hvordan lykkes som konsulent?
               658.46
239   Business-to-business marketing
               658.8
240   Channels, chains and inter-organizational relationships (Vol. 2 av: Business-to-business mar
               658.8
241   Christensen, Anton: Fra servicemanagement til oplevelsesøkonomi
               658.8
242   Industrial networks and B2B marketing strategy (Vol. 3 av: Business-to-business marketing
               658.8
243   Introducing B2B marketing (Vol. 1 av: Business-to-business marketing
               658.8
244   B2B marketing programmes (Vol. 4 av: Business-to-business marketing
               658.8 BUS
245   Advertising and integrated communication (Vol. 4 av: Wiley international encyclopedia of marketing
               658.8003
246   Consumer behavior (Vol. 3 av: Wiley international encyclopedia of marketing
               658.8003
247   Cumulative index (Vol. 7 av: Wiley international encyclopedia of marketing
               658.8003
248   International marketing (Vol. 6 av: Wiley international encyclopedia of marketing
               658.8003
249   Marketing research (Vol. 2 av: Wiley international encyclopedia of marketing
               658.8003
250   Marketing strategy (Vol. 1 av: Wiley international encyclopedia of marketing
               658.8003
251   Product innovation and management (Vol. 5 av: Wiley international encyclopedia of marketing
               658.8003
252   Wiley international encyclopedia of marketing
               658.8003
253   Jansson-Boyd, Cathrine V.: Consumer psychology
               658.8342
254   Thjømøe, Hans Math.: Forbrukeratferd
               658.8342660 KJEMISK INDUSTRI/TEKNOLOGI. HUSBYGGING

Ingem nye titler denne måneden


700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT 

255   Lepperød, Janne: Kunst, håndverk, teknologi og design
               707
256   Økland, Einar: Norske malebøker
               741.642
257   Tøjner, Poul Erik: Skrik
               759.81
258   Marien, Mary Warner: Photography
               770.9
259   Between page and screen
               791.436


800 LITTERATUR

260   Metawritings
               808.02
261   Morson, Gary Saul: The words of others
               808.882
262   Johansson, Jens M.: Døde fedre
               809
263   Mollerin, Kaja Schjerven: Sammen, hver dag
               809
264   Flis, Leonora: Factual fictions
               813.540912
265   Proulx, Annie: Brokeback-fjellet
               813.6
266   Hermann, Judith: Alice
               830
267   Larsson, Stig: När det känns att det håller på ta slut
               839.738
268   Zennström, Maria: Hur ser ett liv ut om man inte har tillräckligt med kärlek
               839.738
269   Johnsen, Sara: Uskyld
               839.82
270   Skjeldal, Gudmund: Diktaren i bombeflyet
               839.82
271   Fosse, Jon: Stein til stein
               839.8218
272   Tørrisplass, Terje: Glenne
               839.8218
273   Christensen, Lars Saabye: Chet spiller ikke her
               839.8228
274   Loe, Erlend: Vareopptelling
               839.8238
275   Torgersen, Bård: Maskinens uerstattelige deler
               839.8238
276   Tønseth, Jan Jakob: Prosten
               839.8238
277   Juvenalis, Decimus Junius: Satirar
               870
278   Sin, Kyong-suk: Ta vare på mamma
               895.7


  
900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER 

279   Meaning and representation in history
               901
280   Kvande, Lise: Hva skal vi med historie?
               907
281   Friedell, Egon: Vår tids kulturhistorie I
               909
282   Friedell, Egon: Vår tids kulturhistorie II
               909
283   Schalansky, Judith: Atlas over fjerne øyer
               912
284   Lofta vedet (Vol. 2013 av: Årbok (Stavanger turistforening : trykt utg.)
               914.834
285   Simms, Brendan: Europe
               940.2
286   Foss, Øyvind: Forskning og folkemord
               940.5318
287   Weiss, Helga: Helgas dagbok
               940.5318
288   Gammelien, Stefan: Wilhelm II. und Schweden-Norwegen 1888-1905
               943.084
289   Frihetens forskole
               948.1
290   Røislien, Hanne Eggen: Israelerne
               956.94


SERIER

292   Dølvik, Jon Erik: Grunnpilarene i de nordiske modellene
293   Grasso, Patrick G.: Use of evaluations in the Norwegian development cooperatio
297   Med los på sjøsikkerhet (Vol. 2013:8 av: Norges offentlige utredninger (tidsskrift : trykt utg.)
298   Norge Kunnskapsdepartementet : På rett vei
299   Norge Samferdselsdepartementet : Nasjonal transportplan 2014-2023
300   Norge Miljøverndepartementet : Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Nordsjøen og S
301   Norge Samferdselsdepartementet : Nasjonal transportplan 2014-2023
302   Norge Kunnskapsdepartementet : På rett vei
303   Norge Kunnskapsdepartementet : Framtidens barnehage
305   The grammar 1 handbook (Vol. 1 av: Wernham, Sara: The grammar handbook
306   Wernham, Sara: The grammar handbookDVD

1     Addressing the nation (Vol. 1 av: The GPO Film Unit collection
2     Alices restaurant
3     An ecology of mind
4     If war should come (Vol. 3 av: The GPO Film Unit collection
5     Et nytt liv
6     Sagolandet
7     Sherlock Boks 2
8     The Sopranos Complete series 3 (Vol. 3 av: The Sopranos
9     The Sopranos Complete series 1 (Vol. 1 av: The Sopranos
10    The Sopranos Complete series 4 (Vol. 4 av: The Sopranos
11    The Sopranos Complete series 5 (Vol. 5 av: The Sopranos
12    The Sopranos Series 6, part 1 (Vol. 6:1 av: The Sopranos
13    The Sopranos Complete series 2 (Vol. 2 av: The Sopranos
14    The Sopranos Series 6, part 2 (Vol. 6:2 av: The Sopranos
15    The Sopranos
16    The GPO Film Unit collection
17    Vitenskapens historie
18    We live in two worlds (Vol. 2 av: The GPO Film Unit collection


MASTEROPPGAVER

1     Afriana, Rika: Coupled dynamic analysis of cylindrical FPSO , moorings an
2     Alveskjær, Christina Hemnes: I hvilken grad kan læringsmiljøet på skolen forebygge elle
3     Amundsen, Camilla: Sosiale og emosjonelle vansker blant evnerike barn
4     Boge, Marianne Espedal: Læreres oppfatninger om undervisningskunnskap i matematikk
5     Bø, Randi Klingsheim: Målestokk på grensa mellom matematikkfaget og programfaga
6     Caric, Mario: Frost og telehiv i tunneler
7     Duvsete, Sivert: Development of screening software tool for evaluation of p
8     Fejza, Shefqet: Jordskjelv
9     Fosli, Wenche: Problemløsning i geometri
10    Grude, Beate Aileen: Syv lærere om reaktiv aggresjon og relasjonsbygging
11    Helland, Kjetil Johannes: Mobbefilmens effekt på tilskuerne
12    Idsøe, Cecilie: Barn som har vært vitne til eller opplevd familievold
13    Jakobsen, Trine Thomsen: Læreres oppfatninger om sammenhengen mellom skolematematik
14    Jalali Motahari, Mina Sadat: Risk based inspection
15    Karstensen, Maritha Meling: Hvordan praktiserer en dyktig lærer autoritativ klasselede
16    Knutsen, Silje Anita Ekornsæter: Sorg i skolen
17    Lie, Janne: Dialogiske tilbakemeldingers betydning på underveisvurderi
18    Lopez, Laura Milena: Endringsledelse i barnehagen
19    Mitchell, Monica G.: Om en strandet hval, noen kyr og litt om alt vi ikke vet
20    Myhre, André Nes: Suggested design for transport and installation of offshor
21    Refvik, Eilen: Lærarar si oppfatning om deira undervisningskunnskap knyta
22    Sørskår, Anette: Lærerstudenters fokus på kunnskap og -elever i praksisperi
23    Tjelta-Fosse, Annette: Læringsutbytte ved bruk av hjemmearbeid i matematikk
24    Waage, Ole Petter: Måling av arbeidsprosesser for ferdigstillelsesgruppen i RDOKTORAVHANDLINGER

291   Bagi, Andrea: Effect of low temperature on hydrocarbon biodegradation in
294   Griffith, Lucas Adam: Structuring neighborhood space
295   Husebø, Dag: Fagdidaktisk utprøving av en fortolkende kulturbevisst til
296   Høyland, Sindre: Safe work practices in interdisciplinary surgical teamwork
304   Sarkar, Arunjyoti: Offshore wind turbines supported by monopilesLYDBØKER

Ingen nye denne måneden


CD-ROM

Ingen nye denne måneden


E-BØKER

1. Aven, T: Misconceptions of risk
2. Eriksen, C: The European constitution, welfare states and democracy: the four freedoms vs. national administrative discretion
3. Gudmestad, O.T: Petroleum resources with emphasis on offshore fields


 

NYTT I HYLLENE BJERGSTED


BØKER

NOTER

LYDOPPTAK

DVDBØKER

1     Bunkholdt, Vigdis: Psykologi
               B 40
2     Psykiatri for ikke-psykiatere
               B 40
9     Grade 1 (Vol. 1 av: Taylor, Eric: Music theory in practice
               G 10
10    Grade 2 (Vol. 2 av: Taylor, Eric: Music theory in practice
               G 10
11    Grade 3 (Vol. 3 av: Taylor, Eric: Music theory in practice
               G 10
12    Grade 4 (Vol. 4 av: Taylor, Eric: Music theory in practice
               G 10
13    Grade 5 (Vol. 5 av: Taylor, Eric: Music theory in practice
               G 10
14    Taylor, Eric: Music theory in practice
               G 10
15    ABRSM grades 1-3 (Vol. 1 av: Holmes, John: Aural training in practice
               G 60
16    ABRSM grades 4 & 5 (Vol. 2 av: Holmes, John: Aural training in practice
               G 60
17    ABRSM grades 6-8 (Vol. 3 av: Holmes, John: Aural training in practice
               G 60
18    Sandell, Sten: På insidan av tystnaden
               G 70
19    Kovács, Béla: After you, Mr. Gershwin!
               H 1311
20    Quantz, Johann Joachim: On playing the flute
               H 33
21    Bygdéus, Pia: Uttryck genom handling
               H 80
22    Vokalmetodikk (Vol. 1 av: Hansen, Poul Erik: Sangstemmen
               H 80
23    Högberg, Per: Orgelsång och psalmspel
               I 90
24    Penderecki, Krzysztof: Quartett
               N 30
25    Bellman, Carl Michael: Morgonsång vid sjön
               T 121
26    Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Sinfoniesatz
               X 11
28    Holmes, John: Aural training in practice

 

NOTER

3     Prokof'ev, Sergej: Suite aus Cinderella
               C 51
4     Enesco, Georges: Impressions d'enfance
               E 111
5     Première sonate pour violon et piano (en 3 mouvements) (Vol. 1 av: Bartók, Béla: Deux sonates
               E 111
6     Chopin, Frédéric: Sonate, opus 65 ; polonaise, opus 3
               E 311
7     Janácek, Leos: Smyccový kvartet c. 1
               F 3110
8     Sostakovic, Dmitrij: Streichquartett Nr. 4
               F 3110
27    Bartók, Béla: Deux sonates pour violon et piano 

 

LYDOPPTAK

1     Cajkovskij, P.: Souvenir de Florence
2     Chapter 8 : Sult
3     Germeten, Guro v.: Come stand before me
4     Gjermund Sivertsen trio : Existence
5     Kvitretten : Voices
6     Kvitretten : Everything turns
7     Maarud, Amund: Electric
8     Reiersrud, Knut: Soul of a man
9     Sandell, Sten: Music inside the language
10    Silver, Horace: The best of Horace Silver Volume two
11    Staud, Johannes Maria: Apeiron
12    Steely Dan : Two against nature
13    Wesseltoft, Bugge: Duo
 

DVD
 
 Ingen nye denne måneden

 

NYTT I HYLLENE PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM

1     Aktuelle archäologische Forschungen im Küstenraum der südl (Vol. 36 av: Siedlungs- und Küstenforsc
2     Andersson, Gunnar: Vikings!
3     Archaeological investigations in independent Lithuania
4     Archaeology of indigenous peoples in the North (Vol. 27 av: Archaeology and environment
5     Background to Beakers
6     Bertnes, Pål A.: Praktisk rettskildelære
7     Binford, Lewis R.: Nunamiut ethnoarchaeology
8     Buer, Hilde: Villsauboka
9     Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord (Vol. 1 av: E18-prosjektet Gulli-Langåk
10    E18-prosjektet Gulli-Langåker
11    Eldre Edda
12    From funeral monuments to household pottery
13    Jansen, Steven: Beauty in wood
14    Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke (Vol. 2 av: E18-prosjektet Gulli-Langåker
15    Junghans, Marie-Christine: Dictionary of archaeological terms
16    Konsten och det nationella (Vol. 76 av: Konferenser (Kungl. vitterhets historie och antikv
17    Laddat (Vol. 2013 av: Kulturen (Lund)
18    Land and people (Vol. 2 av: Prehistoric Society research paper
19    Meyer, Johan: Fortids kunst i Norges bygder
20    Paardekooper, Roeland: The value of an archaeological open-air museum is in its u
21    Pedersen, Ann-Jorid: Opplevelsesøkonomi
22    Ressourcer og kulturkontakter (Vol. 1 av: Kulturhistoriske skrifter fra Nordsjælland
23    Das Salzburg Museum 2000 bis 2010 (Vol. 54 av: Jahresschrift (Salzburg Museum)
24    Santon, Kate: Arkeologi
25    Stryken, Arne Chr.: Klimahistorie & klimapolitikk
26    Sørheim, Helge: Innberetning fra arkeologisk undersøkelse av gravminne ID
27    Vaa, Johan: Reinen på Hardangervidda
28    Watkinson, David: First aid for finds
29    Worlds of gender
30    Å gripe fortida