MENY

Nytt i hyllene i juni

Hold deg oppdatert! Her er all ny fag- og skjønnlitteratur, musikk, noter og filmer som ble kjøpt inn i løpet av juni. Nye bøker står utstilt i biblioteket.

NYTT PÅ ULLANDHAUG          NYTT I BJERGSTED        
NYTT PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM
   

E-BØKER

 

Nytt i hyllene Ullandhaug

000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING

BARNEBØKER.BARNELITTERATUR

070 JOURNALISTIKK

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

200 RELIGION

300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV

340 JUS. FORVALTNING

360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

370 PEDAGOGIKK.SPESIALPEDGOGIKK

380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE

400 SPRÅK

500 NATURVITENSKAP.MATEMATIKK

610 MEDISIN.SYKEPLEIE

620 TEKNOLOGI. TEKNIKK

640 HOTELLFAG

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE

660 KJEMISK INDUSTRI. HUSBYGGING

700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT

800 LITTERATUR

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER

SERIER 

DVD

MASTEROPPGAVER

DOKTORAVHANDLINGER

E-BØKER

 

 000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING.

1     Norsk informatikkonferanse : Norsk informatikkonferanse
               004
2     Morelli, Ralph: Java, Java, Java!
               005.133
3     Niemeyer, Patrick: Learning Java
               005.133
4     Phillips, Bill: Android programming
               005.268
5     Wood, David: Interface design
               005.437
6     Norsk informasjonssikkerhetskonferanse : Norwegian Information Security Conference
               005.8
7     Singer, P.W.: Cybersecurity and cyberwar
               005.8
8     Barker, Don: Internet research illustrated
               025.0425BARNEBØKER. BARNELITTERATUR

9     Aspeli, Widar: Rottereir
               028.5
10    Grimm, Sandra: Spis pent, lille pirat
               028.5
11    Grimm, Sandra: God natt, lille venn
               028.5
12    Grøntvedt, Nina Elisabeth: Supersommer
               028.5
13    Hansson, Gunilla: Majas store, lille verden
               028.5
14    Jansson, Tove: Farlig midtsommer
               028.5
15    Jansson, Tove: Trollmannens hatt
               028.5
16    Kuijer, Guus: Livet er herlig
               028.5
17    Kaaberbøl, Lene: Fiendeblod
               028.5
18    Nahrgang, Frauke: Min første dag i barnehagen
               028.5
19    Rørvik, Bjørn F.: Bukkene Bruse vender tilbake
               028.5
20    Sønsthagen, Kari: Værker i børnelitteraturen
               028.5
21    Torseter, Øyvind: Koblinger
               028.5
22    Weinreich, Torben: Forfattere i nyere dansk børnelitteratur
               028.5
23    Widmark, Martin: Sykkelmysteriet
               028.5
24    Ørbeck-Nilssen, Constance: Tankene lager ingen lyder
               028.5070 JOURNALISTIKK

25    Journalistikk og demokrati
               070.4
26    Kroeger, Brooke: Undercover reporting
               070.43
27    Innovasjon og verdiskaping i lokale medier
               070.433
28    Fanden går i kloster
               088.82100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

29    Philosophy
               100
30    Ricoeur, Paul: Hermeneutics Volume 2
               121.68
31    Simonsen, Terje G.: Våre skjulte evner
               133
32    Newman, Fred: Lev Vygotsky
               150.92
33    Campen, Crétien van: The hidden sense
               152.189
34    Kinge, Emilie: Empati - nærvær eller metode?
               152.4
35    Raknes, Solfrid: Sint og glad i barnehagen
               152.4
36    Sommer, Dion: Barndomspsykologi
               155.4
37    Att intervjua barn med intellektuella och neuropsykiatrisk
               155.413
38    Bylander, Helle Iben: Sprogets milepæle
               155.413
39    Applied positive psychology
               158
40    Seligman, Martin E.P.: Authentic happiness
               158
41    Brudal, Lisbeth F.: Positiv psykologi
               158.2
42    Rollnick, Stephen: Motivationssamtalen i sundhedssektoren
               158.3
43    Ansvar
               170
44    Habermas, Jürgen: Im Sog der Technokratie
               193
45    Hviid Pedersen, Søren: Carl Schmitt
               193


200 RELIGION 

46    Church and school in early modern protestantism
               230.044


300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

47    Charmaz, Kathy: Constructing grounded theory
               300.72
48    Moses, Jonathon W.: Ways of knowing
               300.72
49    Neuman, W. Lawrence: Social research methods
               300.72
50    Kvalitative metoder
               300.722
51    Silverman, David: Doing qualitative research
               300.722
52    McCracken, Grant David: The long interview
               300.723
53    Abercrombie, Nicholas: Introduktion till sociologi
               301
54    Bauman, Zygmunt: What use is sociology?
               301
55    Simmel, Georg: Simmel on culture
               301
56    Tinggaard Svendsen, Gert: Mancur Olson
               302.13
57    Lester, Paul Martin: Visual communication
               302.23
58    Barnes, Susan B.: Social networks
               302.231
59    Røed, Kjetil: Dislike
               302.231
60    Samarbeidets filosofi
               302.3
61    Jönsson, Lars-Eric: Institution
               302.35
62    Rye, Henning: Tidlig hjelp til bedre samspill
               303.32
63    Skoglund, Audhild: Sinte hvite menn
               303.62
64    Seierstad, Åsne: En av oss
               303.625
65    Sagatun, Solveig: Kjønn i sosialt arbeid med ungdommer og foreldre
               305.235
66    Att leva med tiden
               305.26
67    Eriksen, Thomas Hylland: Fredrik Barth
               306
68    Finnegan, Ruth: Oral traditions and the verbal arts
               306
69    The sociolinguistics of grammar
               306.44
70    Trudgill, Peter: Investigations in sociohistorical linguistics
               306.44
71    Trudgill, Peter: Sociolinguistic typology
               306.44
72    Matras, Yaron: Language contact
               306.446
73    Bowen, John R.: A new anthropology of Islam
               306.697
74    Goldberg, Abbie E.: Lesbian and gay parents and their children
               306.874
75    Rich, Adrienne: Of woman born
               306.8743
76    Rostbøll, Christian F.: Hannah Arendt
               320.01
77    Steigan, Pål: Blod, olje og våpen
               320.9481
78    Lakoff, George: The little blue book
               324.2736
79    Hansen, Birthe: Kenneth Waltz
               327


330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV

80    Aas, Randi Wågø: Raskt tilbake etter sykefravær
               331.257
81    Piketty, Thomas: Capital in the twenty-first century
               332.041
82    Armaroli, Nicola: Energy for a sustainable world
               333.79
83    Renewable energy
               333.794
84    Kjelsberg, Ronny: Sosialisme på norsk
               335
85    Oil and gas, technology and humans
               338.2728
86    Sakmar, Susan L.: Energy for the 21st century
               338.27285
87    Volunteer tourism
               338.4791
88    Trends in European tourism planning and organisation
               338.47914
89    Douma, Sytse: Economic approaches to organizations
               338.5
90    Pioneers of industrial organization
               338.6048
91    Neumayer, Eric: Weak versus strong sustainability
               338.927340 JUS. FORVALTNING 

92    The practice of international and national courts and the
               341
93    Regime interaction in international law
               341
94    Nollkaemper, André: National courts and the international rule of law
               341.04
95    Gragl, Paul: The accession of the European Union to the European Conven
               341.04894
96    Martinico, Giuseppe: The interaction between Europe's legal systems
               341.2422
97    Koch, Ida: Human rights as indivisible rights
               341.481
98    Merverdiavgiftshåndboken
               343.055
99    Busvold, Børge: Skattefri omdanning
               343.06
100   Molven, Olav: Sykepleie og jus
               344.041
101   Spurkland, Kai: Juss for vektere
               344.0528
102   Stordrange, Bjørn: Forbrytelser mot vårt økonomiske system
               345.0268
103   Bergsåker, Trygve: Pengekravsrett
               346.02
104   Arealadministrasjon
               346.04
105   Taxation of companies on capital gains on shares under dom
               349.304
106   European security in a global context
               355.033


360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP


107   Innovasjon og utvikling i sosialt arbeid
               361.3
108   International social work practice
               361.32
109   Psykososialt arbeid
               361.32
110   Personhåndtering
               362.1
111   Arntzen, Elisabeth: Ledelse og kvalitet i helsetjenesten
               362.1068
112   Høst, Tor: Ledelse i helse- og sosialsektoren
               362.1068
113   Rosengren, Kristina: Vårdledarskap
               362.1068
114   Knutzen, Maria: Tvangsmidler i psykiatriske akuttavdelinger
               362.2
115   Westerlund, Heidi: Ressurshefte
               362.2
116   Andersen, Lise: Nanna - et andet liv
               362.3
117   Claussen, Bjørgulf: Fattigdom i Norge
               362.5
118   The making of ageing policy
               362.6
119   Eide, Gunnar: Sammen så det hjelper
               362.7
120   Featherstone, Brid: Re-imagining child protection
               362.7
121   Omre, Cecilie: Barn i barnevernet
               362.7
122   Hannemann, Nina: Fra udfordring til udvikling
               362.732
123   Kirkengen, Anna Luise: Hvordan krenkede barn blir syke voksne
               362.76
124   Røe, Melina: Gode grep for varig endring?
               362.87
125   Geelmuyden, Niels Chr.: Sannheten på bordet
               363.192
126   Harmon, Christopher C.: A citizen's guide to terrorism and counterterrorism
               363.325
127   Molotch, Harvey L.: Against security
               363.3251
128   Saviano, Roberto: Zero zero zero
               363.45
129   Managing the risks of extreme events and disasters to adva
               363.7


370 PEDAGOGIKK. SPESIALPEDAGOGIKK

130   Hattie, John: Visible learning for teachers
               370.1523
131   Hattie, John: Synlig læring
               370.1523
132   Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? (Vol. 3 av: Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepa
               370.711
133   Frå allmennlærar til grunnskulelærar (Vol. 1 av: Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartement
               370.711
134   Med god gli i kupert terreng (Vol. 2 av: Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet
               370.711
135   Rogne, Magne: Lærerutdanninger i endring
               370.711
136   Howlett, John: Progressive education
               371.3
137   Kjällander, Susanne: En dator per elev
               371.334
138   Samarbeidets kunst i ledelse, veiledning og læring
               371.4
139   Bedre læring for alle elever
               371.9
140   Inkluderende praksis
               371.9046
141   Språkutveckling och språkstörning hos barn Del 2 Pragmatik - teorier, utveckling och svårigheter
               371.914
142   Greene, Ross W.: Fortabt i skolen
               371.93
143   Greene, Ross W.: Utenfor
               371.93
144   Børhaug, Kjetil: Politisk-administrative rammer for barnehageledelse
               372.21
145   Dahlberg, Gunilla: Beyond quality in early childhood education and care
               372.21
146   På kryss og tvers
               372.21
147   Å lykkes med lesing
               372.4
148   Skaathun, Astrid: Lesesenterets staveprøve
               372.43
149   Skaathun, Astrid: Lesesenterets staveprøve
               372.43
150   Mossige, Margunn: Skrivetrappa
               372.6
151   Mossige, Margunn: Skrivetrappa
               372.6
152   Ildjarnstad, Berit: [Kokebok]
               372.82
153   Iversen, Ingvild: Kokeboka mi
               372.82
154   Lyseggen, Ronny: Kokeboka mi
               372.82
155   Lærerveiledning 5.-7. trinn (del av: Lyseggen, Ronny: Kokeboka mi
               372.82
156   Lærerveiledning 8.-10. trinn (del av: Iversen, Ingvild: Kokeboka mi
               372.82
157   Fysisk aktiv læring
               372.86
158   Asbjørnsen, Dag: Bachelorboka
               378.1
159   Raaheim, Arild: Råd og tips til deg som skal studere
               378.17
160   Ahmed, Sara: On being included
               378.1982
161   Marsdal, Magnus E.: Lærerkoden
               379


380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE 

162 Newman, Peter: Sustainability and cities
              388.4400 SPRÅK 

163   Joaquin, Anna Dina L.: Enculturation processes in primary language acquisition
               401.93
164   Kennison, Shelia M.: Introduction to language development
               401.93
165   Rowland, Caroline: Understanding child language acquisition
               401.93
166   Tomasello, Michael: Constructing a language
               401.93
167   Katamba, Francis: Morphology
               415
168   Ordbok med bilder
               423
169   Jones, Daniel: Cambridge english pronouncing dictionary
               423.1
170   English language teaching materials
               428.24500 NATURVITENSKAP. MATEMATIKK 

171   Alseth, Bjørnar: 1-4 grublishefte
               510.2
172   Grunnbok 4a (del av: [4. klasse] (del av: Multi
               510.2
173   Grunnbok 4b (del av: [4. klasse] (del av: Multi
               510.2
174   Sipser, Michael: Introduction to the theory of computation
               511.3
175   Steffens, Karl-Georg: The history of approximation theory
               511.409
176   Tapp, Kristopher: Matrix groups for undergraduates
               512.2
177   Edwards, C.H.: Elementary linear algebra
               512.5
178   Holme, Audun: Innføring i lineær algebra
               512.5
179   Olver, Peter J.: Introduction to partial differential equations
               515.353
180   Burk, Frank: Lebesgue measure and integration
               515.42
181   Fulton, William: Intersection theory
               516.35
182   Katz, Sheldon: Enumerative geometry and string theory
               516.35
183   Johnson, Richard Arnold: Applied multivariate statistical analysis
               519.53
184   Eshel, Gidon: Spatiotemporal data analysis
               519.536
185   Menard, Scott: Logistic regression
               519.539
186   Rao, Singiresu S.: Engineering optimization
               519.7
187   Newth, Eirik: Den store boken om astronomi
               520
188   Spilde, Ingrid: Hvordan verden ble til
               523.1
189   Gilmore, Robert: Lie groups, physics, and geometry
               530.15
190   Aber, James S.: Wetland environments
               551.41
191   Alfsen, Knut H.: Klimaendringer i Norge
               551.69481
192   Tucker, Maurice E.: Sedimentary rocks in the field
               552.5
193   Arctic petroleum geology (Vol. 35 av: Memoir (Geological Society of London : trykt utg.)
               553.28
194   Trace fossils as indicators of sedimentary environments
               560.43
195   Advances in algal cell biology
               571.629
196   Nelson, David L.: Lehninger principles of biochemistry
               572
197   Dale, Jeremy W.: Understanding microbes
               579
198   Osland, Erna: Under ein stein
               595.7


610 MEDISIN. SYKEPLEIE

199   Chest pain with normal coronary arteries
               610
200   Vårdvetenskapens didaktik (Vol. 2004:9 av: Rapporter från Institutionen för vårdvetenskap, Åb
               610.72073
201   Grunnleggende behov (Vol. 2 av: Grunnleggende sykepleie
               610.73
202   Sykepleiens grunnlag, rolle og ansvar (Vol. 1 av: Grunnleggende sykepleie
               610.73
203   Martinsen, Kari: Å se og å innse
               610.7301
204   Martinsen, Kari: Samtalen, skjønnet og evidensen
               610.7301
205   Martinsen, Kari: Fenomenologi og omsorg
               610.7301
206   Martinsen, Kari: Øyet og kallet
               610.7301
207   Martinsen, Kari: Løgstrup og sykepleien
               610.7301
208   Björkman, Eva: Medicinsk teknik för sjuksköterskor
               610.73028
209   Grønseth, Randi: Pediatri og pediatrisk sykepleie
               610.7362
210   Hummelvoll, Jan Kåre: Helt - ikke stykkevis og delt
               610.7368
211   Sortland, Kjersti: Ernæring - mer enn mat og drikke
               613.2
212   More, Judy: Infant, child and adolescent nutrition
               613.2083
213   Aukland, Anders: I de lange løp
               613.71
214   Gran, Bernt: Hundreår med hodebry
               614.1
215   [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Handbook of metabolic pathways of xenobiotics
               615.329
216   Handbook of metabolic pathways of xenobiotics
               615.329
217   [uten bindtittel] (Vol. 3 av: Handbook of metabolic pathways of xenobiotics
               615.329
218   [uten bindtittel] (Vol. 5 av: Handbook of metabolic pathways of xenobiotics
               615.329
219   [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Handbook of metabolic pathways of xenobiotics
               615.329
220   [uten bindtittel] (Vol. 4 av: Handbook of metabolic pathways of xenobiotics
               615.329
221   Rayner, Jacqueline: Hva kan jeg fortelle deg om ME?
               616.047
222   Ahlsen, Birgitte: Making sense of chronic muscle pain
               616.0472
223   Bertelsen, Bjørn Inge: Patologi
               616.07
224   Stahre, Lisbeth: Kognitiv behandling vid övervikt och fetma
               616.398
225   Orford, Jim: Power, powerlessness and addiction
               616.8485
226   Nordhelle, Grethe: Angstens røtter
               616.8522
227   Lam, Raymond W.: Depression
               616.8527
228   Schouten, Ronald: Almost a psychopath
               616.8582
229   Lorem, Geir Fagerjord: Psykisk helse
               616.89
230   Fiske, Anna: Gruppa
               616.8915
231   Lorentzen, Steinar: Group analytic psychotherapy
               616.89152
232   Mysterud, Iver: Flåttoverførte sykdommer
               616.92
233   Ortopædisk kirurgi
               617.3
234   Henningstad, Siv: Demens
               618.9768983


620 TEKNOLOGI. TEKNIKK 

235   Nygaard, Pål: Ingeniørenes gullalder
               620
236   Benesty, Jacob: Microphone array signal processing
               621.382
237   Onajite, Enwenode: Seismic data analysis techniques in hydrocarbon exploratio
               622.15
238   Serra, Oberto: Well logging handbook
               622.18
239   Spivey, John P.: Applied well test interpretation
               622.25
240   [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Vinnem, Jan Erik: Offshore risk assessment
               622.33
241   Abou-Kassem, J.H.: Petroleum reservoir simulation
               622.338011
242   [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Wastewater engineering
               628.3
243   Heavy metals in soils
               631.4


640 HOTELLFAG

Ingen nye titler denne måneden

 

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 

244   Scott, William R.: Financial accounting theory
               657
245   Punnett, Betty Jane: International perspectives on organizational behavior and
               658.049
246   Accounting, management control and institutional developme
               658.151
247   Hayes, John: The theory and practice of change management
               658.406
248   Bessant, John: Innovation and entrepreneurship
               658.421
249   Tidd, Joseph: Managing innovation
               658.514


660 KJEMISK INDUSTRI/TEKNOLOGI. HUSBYGGING

250   Hosford, William F.: Iron and steel
               669.1
251   Dunn, William C.: Introduction to instrumentation, sensors, and process cont
               681.2
 


700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT 

252   Small squares
               711.4
253   Hartberg, Flu: Fagprat
               741.5
254   Vågnes, Øyvind: Den dokumetariske teikneserien
               741.5
255   Meedom, Hanne: Vendestrik
               746.432
256   Lavik, Erlend: TV-serier: The wire og den tredje gullalderen
               791.4572
257   Research methods in sports coaching
               796.077800 LITTERATUR

258   Läsa bör man ...?
               807
259   Belcher, Wendy: Writing your journal article in 12 weeks
               808.066
260   Everett, E.L.: Masteroppgaven
               808.066
261   Greek, Marit: Skriv smart
               808.066
262   Bachtin, Michail: Spørsmålet om talegenrane
               808.5
263   Kjeldsen, Jens: Retorikk i vår tid
               808.5
264   Ringdal, Kjell Terje: Vel talt!
               808.5
265   Narrative ethics
               809.923
266   Løvaas, Kari: Og de skjønte at de var nakne
               809.93353
267   Cambridge companion to the African American novel
               810.9
268   Joseph Conrad
               820
269   Reading Harry Potter
               820
270   Mansfield, Katherine: The collected stories of Katherine Mansfield
               823
271   Kraus, Karl: The Kraus project
               830
272   Ahrnstedt, Simona: Frihet og fangenskap
               839.7
273   Lindgren, Torgny: Klingsor
               839.738
274   Kaldhol, Marit: Det skulle vere sol, vi skulle reise til Lódz
               839.8238
275   Rein, Arild: St. Olav-komplekset
               839.8238
276   Orford, Margie: Pappas jente
               896


900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER 


277   Mannen og mytene (Vol. 3 av: Kvam, Ragnar: Thor Heyerdahl
               910
278   The Napoleonic empire and the new European political cultu
               940.27
279   Lowe, Keith: Råskapens Europa
               940.554
280   Worden, Blair: The English Civil Wars
               942.062
281   Eggen, Torgrim: Berlin
               943.15
282   Leira, Torkjell: Brasil
               981


SERIER

283   Felberg, Tatjana Radanovic: Kommunikasjon via tolk for offentlig ansatteDVD

1     Brent jord
2     The Corner
3     JFK
4     Mad menMASTEROPPGAVER

Ingen nye titler denne måneden.


DOKTORAVHANDLINGER

284 Hoel, Trude: 6- og 7-åringers muntlige fortellinger basert på ei ordløs
285 Veland, Henning: Contributions to the further development of the new risk p

 

E-BØKER

1. Bierman, H: Capital Budgeting Decision, Ninth Edition : Economic Analysis of Investment Projects
2. Breyer, D: Design of wood structures, ASD/LRFD
3. Frueh, C: Assessment and treatment planning for PTSD
4. Gardner, H: App Generation : How Today's Youth Navigate Identity, Intimacy, and Imagination in a Digital World
5. Handbook of chaos control
6. Leirvik, O: Interreligious Studies : A Relational Approach to Religious Activism and the Study of Religion
7. Moser, S: Successful Adaptation to Climate Change : Linking Science and Policy in a Rapidly Changing World
8. Nichols, T: Work, Health and Environment : Safety or Profit?
9. Ran, Q: Volcanic gas reservoir characterization
10. Schuster, H: Deterministic chaos ; An introduction
11. Silke, A: Prisons, Terrorism and Extremism : Critical Issues in Management, Radicalisation and Reform
12. Smith, L: Representing Enslavement and Abolition in Museums
13. Straten, G: Optimal control of greenhouse cultivation

 

NYTT I HYLLENE BJERGSTED

 
BØKER

NOTER

LYDOPPTAK

DVD


BØKER


1     Norås, Rolf: What would you do differently if you knew what you now kno
               B 100
2     Hamilton, Andy: Aesthetics and music
               B 20
3     Matlin, Margaret W.: Cognition
               B 40
4     De utenfor
               B 41
5     Torvund, Helge: Skal me leggja ein vedstabel saman
               B 60/L
17    Burgess, Richard James: The art of music production
               H 110
18    Izhaki, Roey: Mixing audio
               H 110
19    Swedien, Bruce: The Bruce Swedien recording method
               H 110
21    Lanois, Daniel: Soul mining
               H 115
23    Smidchens, Guntis: The power of song
               J 115


NOTER

1     Sibelius, Jean: Romance für Klavier
               C 13
2     Kurtág, György: Signs, games and messages
               E 103
3     Sibelius, Jean: Impromptu
               E 111
4     Hindemith, Paul: Sonate
               E 211
5     Hoffmeister, Franz Anton: Violakonzert, D-dur
               E 211
6     Hellstenius, Henrik: Book of songs III
               E 303
7     Beethoven, Ludwig van: Seven variations
               E 311
8     Bridge, Frank: Sonata for violoncello and piano
               E 311
9     Glazunov, A.: Chant du ménestrel
               E 311
10    Beethoven, Ludwig van: Streichtrios und Streichduo
               F 211
11    Beethoven, Ludwig van: Klavierquartette
               G 200
12    Godard, Benjamin: Suite de trois morceaux
               H 1111
13    Albinoni, Tomaso: Concerto in D minor, op. 9, no. 2 : for oboe and piano
               H 1211
14    Brahms, Johannes: Akademische Fest-ouverture
               K 61
15    Ei Visa eg vil kveda : ryfylkeviser
               K 70
16    Blanc, Serge: The djembe
               O 10
17    Cangelosi, Casey: Theatric no. 10
               O 21
18    Respighi, Ottorino: Il tramonto
               S 401
19    Acis and Galatea (del av: Händel, Georg Friedrich: Hallische Händel-Ausgabe
               U 1
20    Händel, Georg Friedrich: Messiah
               U 1
21    Rodelinda, regina de'Longobardi (del av: Händel, Georg Friedrich: Hallische Händel-Ausgabe
               U 1
22    Hovland, Egil: Cantus VIII
               V 22
23    Saint-Saëns, Camille: Introduction et rondo capriccioso
               V 22
24    Tveitt, Geirr: To juletoner fra Hardanger
               V 22
25    Beethoven, Ludwig van: Symphonie Nr. 5 in c minor
               X 11
26    Mozart, Wolfgang Amadeus: Quintett in gLYDOPPTAK

1     Marttinen, Tauno: Piano works DVD

Ingen nye denne måneden


NYTT I HYLLENE PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM

1     Aggersborg i vikingetiden (Vol. 81 av: Jysk Arkæologisk Selskabs skrifter
2     Archaeology, Soil- and Life-Sciences Applied to Enclosures
3     An Assessment of MOSJ (Vol. 145 av: Rapportserie (Norsk polarinstitutt : trykt utg.)
4     An Assessment of MOSJ (Vol. 144 av: Rapportserie (Norsk polarinstitutt : trykt utg.)
5     Bortheim, Kjetil: Arkeologisk undersøkelse av røysfelt fra E.BRA og bosettin
6     Dal, Hans: Arkæologi på havbunden
7     Eisler, Riane: The chalice and the blade
8     Foard, Glenn: Bosworth 1485
9     Frey, Karl: Das mittelalterliche Dorf Kausche und der ostsiedlungszeit
10    Grewcock, Duncan: Doing museology differently
11    Harding, Anthony F.: Salt in prehistoric Europe
12    Helskog, Knut: Communicating with the world of beings
13    Hilton, Anna: The stone vessels
14    Hoffman, Michael A.: Egypt before the Pharaohs
15    Hollund, Hege: Konserveringsrapport for metallgjenstandar frå sikringsgra
16    Holmes, Jane Elizabeth: A tephra-dated study of vegetation and climate change in t
17    Högberg, Anders: Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården
18    Indrelid, Svein: Oppdagelser på Hardangervidda
19    Informasjonskompetanse og kildebruk i fagbibliotek (Vol. 2014:2 av: Bibliotheca Nova
20    Inter Ambo Maria (Vol. 15 av: Kulturhistoriske rapporter (Kristiansand : trykt utg.)
21    Kipfer, Barbara Ann: Dictionary of artifacts
22    Kulturminner og havnivåstigning (Vol. 2013:1 av: CIENS-rapport (trykt utg.)
23    Lane Fox, Robin: Pagans and Christians
24    Lüdtke, Hartwig: Die einheimische Keramik aus dem Hafen von Haithabu
25    Marzinzik, Sonja: Masterpieces
26    Osborne, Robin: Greece in the making, 1200-479 BC
27    Paint and piety
28    Past and future heritage in the pipelines corridor
29    Pedersen, Grethe Moéll: Arkeologisk undersøkelse av hus fra eldre bronsealder og f
30    Rawcliffe, Carole: Urban bodies
31    Reich, John: Italy before Rome
32    Rostovtzeff, Michael: Greece
33    SvalGeoBase : SvalGeoBase
34    Van Wyk, Ben-Erik: Culinary herbs and spices of the world
35    Vandvik, Eirik: Blant gudar på Olymp
36    Vedeler, Marianne: Silk for the Vikings
37    Världen på Kulturen (Vol. 2014 av: Kulturen (Lund)
38    Ziegler, Philip: The Black Death