MENY

Nytt i hyllene i mai

Hold deg oppdatert! Her er all ny fag- og skjønnlitteratur, musikk, noter og filmer som ble kjøpt inn i løpet av mai. Nye bøker står utstilt i biblioteket.

NYTT PÅ ULLANDHAUG           NYTT I BJERGSTED         NYTT PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM   

E-BØKER

 

Nytt i hyllene Ullandhaug

000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING

BARNEBØKER.BARNELITTERATUR

070 JOURNALISTIKK

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

200 RELIGION

300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV

340 JUS. FORVALTNING

350 OFFENTLIG FORVALTNING

360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

370 PEDAGOGIKK.SPESIALPEDGOGIKK

380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE

400 SPRÅK

500 NATURVITENSKAP.MATEMATIKK

600 ANVENDT VITENSKAP. MEDISIN.TEKNOLOGI

610 MEDISIN.SYKEPLEIE

620 TEKNOLOGI. TEKNIKK

640 HOTELLFAG

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE

660 KJEMISK INDUSTRI. HUSBYGGING

700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT

800 LITTERATUR

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER

SERIER 

DVD

MASTEROPPGAVER

DOKTORAVHANDLINGER

LYDBØKER

CD-ROM

 

 
000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING.

 1     Dale, Nell: Computer science illuminated
               004
2     Ince, Darrel: The computer
               004.16
3     Donaldson, Toby: Python
               005.133
4     Istad, Roy M.: Forstå programmering
               005.133
5     Herlihy, Maurice: The art of multiprocessor programming
               005.275
6     Smith, Roderick W.: Linux essentials
               005.43
7     Designing the search experience
               005.437
8     Pors, Niels Ole: Værktøjer og indikatorer
               025.1974
9     Pors, Niels Ole: Teorier og metoder
               025.1974
10    Pors, Niels Ole: Strategi, værdi og kvalitet
               025.1974BARNEBØKER. BARNELITTERATUR

11    Agerholm, Susanne: Bikkjefaen
               028.5
12    Amundsen, Torbjørn Øverland: Bian Shen
               028.5
13    Baugstø, Line: Kaja og Stine og gutten som forsvant
               028.5
14    Berggren, Arne: Rubinen
               028.5
15    Bratlund, Bente: Berre venner ; Listig plan
               028.5
16    Bratlund, Bente: Surare enn sitron ; Hemmeleg gjest
               028.5
17    Bråten, Charlotte: Frøet
               028.5
18    Christensen, Nina: Videbegær
               028.5
19    Fiske, Anna: Passe på en puddel
               028.5
20    Gaux, Martina: 3,5 x 4
               028.5
21    Gjersøe, Vera: Fola Blakken
               028.5
22    Güettler, Kalle: Monsterpest
               028.5
23    Hansen, Thore: Heksa i porten
               028.5
24    Hvad gør vi med børnelitteraturen? (Vol. 107 av: University of Southern Denmark studies in Scandin
               028.5
25    Kjelsen, Reidar: Bertil bestemmer selv!
               028.5
26    Kuhn, Camilla: Gorm er en snill orm
               028.5
27    Kuijer, Guus: Sammen for alltid
               028.5
28    Lajord, Marit Heier: Olava og bestefar
               028.5
29    Lier, Stein Morten: Rookie
               028.5
30    Lindell, Unni: Forelska forever
               028.5
31    Lystrup, Geirr: 10 apekatter
               028.5
32    Mickwitz, Camilla: Jason
               028.5
33    Mæhle, Lars: Knoterud FK
               028.5
34    Nikolajeva, Maria: How picturebooks work
               028.5
35    Noreng, Jan Tore: Drømmejegeren
               028.5
36    Oliver, Lauren: Pandemonium
               028.5
37    Parvela, Timo: Ella på sykehuset
               028.5
38    Pettersen, John Roald: Finn spor fra fortida
               028.5
39    Renberg, Tore: Vaffelmøkk
               028.5
40    Roskifte, Kristin: Dyrenes skjønnhet
               028.5
41    Rübel, Doris: Snart blir jeg frisk
               028.5
42    Røsth, Gro: Låst
               028.5
43    Sager, Mari: Skremme-Frida
               028.5
44    Seim, Cecilie: En liten katt
               028.5
45    Tjønn, Brynjulf Jung: Fotballskoene
               028.5
46    Valeur, Tiril: Polly-Esther og ønskemonsteret
               028.5
47    West, Jacqueline: Skyggene
               028.5
48    Aasmundtveit, Anne Kristin: Trøstehunden
               028.5


070 JOURNALISTIKK

49    Journalistikkens samfunnsoppdrag
               070.401
50    Telling true stories
               070.43
51    Crawford, Walt: Open access
               070.5797
52    Klavestad, Lars Ole: Alle fugler små de er
               080

 
100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

53    Mind, reason, and being-in-the-world
               121.34
54    Reading McDowell
               121.4
55    Rödl, Sebastian: Self-consciousness
               126
56    Launer, John: Sex versus survival
               150.195
57    Beins, Bernard: Successful research projects
               150.72
58    Sørensen, Lars J.: Skam
               152.44
59    Bergen, Benjamin K.: Louder than words
               153
60    Lindseth, Live Bressendorf: Kroppsspråkets makt
               153.69
61    Developmental psychology
               155.4
62    Parke, Ross D.: Social development
               155.4
63    Raknes, Solfrid: Psykologisk førstehjelp
               155.4
64    Cohen, David: How the child's mind develops
               155.413
65    Gjems, Liv: Å samtale seg til kunnskap
               155.413
66    Kohnstamm, Geldolph A.: Jean Piaget
               155.413
67    Landsem, Inger Pauline: En bedre start
               155.422
68    Meltzer, Donald: The educational role of the family
               155.422
69    Sand, Lisa: När döden utmanar livet
               155.937
70    Lund, Ole Christer F.: Selvfølelses- og mindfulnessfokusert terapi (SMFT)
               158.12
71    Miller, William R.: Motivational interviewing
               158.3
72    Leda känslomässigt krävande arbete
               158.7
73    Sick on the job?
               158.7
74    Kvalnes, Øyvind: Se gorillaen!
               174
75    Sandel, Michael J.: What money can't buy
               174
76    Care ethics
               174.2
77    Makt og avmakt
               174.2
78    Retorikk, etikk og næringsliv
               174.4
79    Nordby, Halvor: Etikk i barnevern
               174.9362
80    Hvem er villest i landet her?
               179.3
81    McDowell, John: Having the world in view
               190
82    The Oxford handbook of American philosophy
               191
83    Adorno, Theodor W.: Dialectic of enlightenment
               193
84    Kant's anatomy of evil
               193
85    Lyotard, Jean-François: The differend
               194
86    Dyrerud, Thor Arvid: Kierkegaard og Norge
               198.9
87    Eriksen, Trond Berg: Søren Kierkegaard
               198.9
88    Forfatterne møter Kierkegaard
               198.9200 RELIGION 

89    Afdal, Geir: Religion som bevegelse
               200.7
90    Gearon, Liam: MasterClass in religious education
               200.71
91    Smith, Jonathan Z.: On teaching religion
               200.71
92    Kendrick, Gregory M.: The heroic ideal
               230.01
93    Sørbø, Jan Inge: -frels Christendommen fra Staten
               261.7
94    Hagen, Rune Blix: Dei europeiske trolldomsprosessane
               272300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

95    Björkqvist, Kaj: Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik fö
               300.72
96    Dalland, Olav: Metode og oppgaveskriving for studenter
               300.72
97    Glaser, Barney G.: Getting out of the data
               300.72
98    McKee, Heidi A.: The ethics of internet research
               300.72
99    Mobile methods
               300.72
100   Aase, Tor Halfdan: Skapte virkeligheter
               300.72
101   Livshistorisk fortælling og fortolkende socialvidenskab
               300.722
102   Giddens, Anthony: Sociology
               301
103   Boltanski, Luc: On critique
               301.01
104   Debating authenticity
               301.01
105   Social mechanisms
               301.01
106   Aronson, Elliot: The social animal
               302
107   Solomon, Denise: Interpersonal communication
               302.2
108   Berger, Arthur Asa: Media analysis techniques
               302.2301
109   Ytreberg, Espen: Medie- og kommunikasjonsteori
               302.2301
110   Berger, Arthur Asa: Media and communication research methods
               302.23072
111   Producing the internet
               302.231
112   Schwebs, Ture: Media i samfunnet
               302.234
113   Grey, Chris: A very short, fairly interesting and reasonably cheap book
               302.35
114   Jones, Gareth R.: Organizational theory, design, and change
               302.35
115   Challenges of globalization
               303.482
116   Intercultural communication
               303.482
117   Salole, Lill: Krysskulturelle barn og unge
               303.482
118   Harvey, David: Rebel cities
               303.484
119   Smith, Jackie: Social movements in the world-system
               303.484
120   Akademiske perspektiver på 22. juli
               303.625
121   Hessel, Merete: Undgå konflikter med borgerne
               303.69
122   Anderson, Jon: Understanding cultural geography
               304.2
123   Hughes, J. Donald: What is environmental history?
               304.2
124   O'Reilly, Karen: International migration and social theory
               304.8
125   Yu, Bin: Chain migration explained
               304.873
126   Lumholdt, Helene: Limbo
               305.235
127   Wesely, Jennifer K.: Being female
               305.3
128   Folkvord, Magnhild: Fredrikke Marie Qvam
               305.42
129   Sveland, Maria: Hatet
               305.42
130   Wolf, Naomi: Vagina
               305.42
131   Gilroy, Paul: Against race
               305.8
132   Pollock, David C.: Hvor er hjemme?
               305.8
133   Goldfarb, Jeffrey C.: Reinventing political culture
               306.2
134   Negrey, Cynthia: Work time
               306.35
135   Bernstein, Basil: Pedagogy, symbolic control and identity
               306.43
136   Gud er tilbake!
               306.6
137   Taming time, timing death
               306.9
138   Urban planning in a multicultural society
               307.1216
139   Sennett, Richard: The uses of disorder
               307.76
140   Fasting, Mathilde: Valgfrihet
               320.51
141   Arnstad, Henrik: Älskade fascism
               320.533
142   Vanhanen, Tatu: Ethnic conflicts
               323.154
143   Defending human rights
               323.4
144   Sølhusvik, Lilla: Kristin Halvorsen
               324.2481
145   Bjørklund, Tor: Minoritetsbefolkningens møte med det politiske Norge
               324.9481
146   Djuve, Anne Britt: Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
               325.481
147   Etzioni, Amitai: Hot spots
               327.73330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV 

148   Lutz, Helma: The new maids
               331.127
149   Jacobsen, Kurt: Velfærdens pris
               331.25
150   Friberg, Jon Horgen: The Polish worker in Norway
               331.62
151   Franzway, Suzanne: Making feminist politics
               331.88
152   Lundis, Bjarne Henrik: Den danske model
               331.88
153   Merchant, Carolyn: American environmental history
               333.720973
154   Energy Institute : Guidelines for the allocation of fluid streams in oil and
               338.2728
155   The Cornell School of hotel administration handbook of app
               338.4791
156   Pindyck, Robert S.: Microeconomics
               338.5
157   Sæther, Arild: Mikroøkonomi
               338.5
158   Davidsen, Bjørn-Ivar: Makroøkonomi
               339
159   Blank, Rebecca M.: Changing inequality
               339.20973

  

340 JUS. FORVALTNING 

 160   Nye trender i rettsvitenskapen
               340
161   Global perspectives on the rule of law
               340.11
 


350 OFFENTLIG FORVALTNING 

162   Innovative kommuner
               352
163   Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor
               352.3360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

 164   Tjersland, Odd Arne: Allianser
               361.2
165   Genusperspektiv i socialt arbete
               361.3
166   Kritisk refleksjon i sosialt arbeid
               361.3
167   Brukarstyrd brukarrevision
               361.32
168   Djuve, Anne Britt: Kvalifiseringsprogrammet og sosialhjelpsutgiftene
               361.6
169   Høybye-Mortensen, Matilde: I velfærdsstatens frontlinje
               361.6
170   Fredskorpset
               361.77
171   Saastad, Are: Feil medisin
               362.11094821
172   Synnes, Oddgeir: Forteljing som identitetskonstruksjon ved alvorleg sjukdom
               362.175
173   Sulik, Gayle A.: Pink ribbon blues
               362.196994
174   Samfunn og psykisk helse
               362.2
175   Bøhle, Solveig: Noen blir tilbake
               362.28
176   Fetting, Margaret: Perspectives on addiction
               362.29
177   Mountian, Ilana: Cultural ecstasies
               362.29
178   Nutt, David: Drugs - without the hot air
               362.29
179   Preventing youth substance abuse
               362.29
180   Rassool, G. Hussein: Understanding addiction behaviours
               362.29
181   Woodford, Mark S.: Men, addiction, and intimacy
               362.29186
182   Wåhlin, Sven: Alkohol
               362.292
183   Holte, Ole Martin: Uteligger
               362.5
184   Lied, Camilla: Gatejurister
               362.58
185   Montgomery, Edith: Børn og unge med flyktningebaggrund
               362.7089
186   Rasmusson, Bodil: Ett utvalt hem till ett utvalt barn
               362.74
187   Sammen for barnas beste!
               362.79
188   Sewell, Hári: Working with ethnicity, race and culture in mental health
               362.84
189   Møller, Preben Z.: Kampen om voldtekt
               362.883
190   Finstad, Liv: Politiblikket
               363.2
191   Martin, Gus: Essentials of terrorism
               363.32
192   Unique environmentalism
               363.7009481
193   Stryken, Arne Chr.: Klimahistorie & klimapolitikk
               363.7387
194   Gottschalk, Petter: Mafia i Norge
               364.106
195   Rua, Marte: Hva gjør fengselsleger?
               365.667
196   Plahte, Alexandra: Alt du trenger å vite om pensjon
               368.43
 


370 PEDAGOGIKK. SPESIALPEDAGOGIKK

197   DeVries, Rheta: Moral classrooms, moral children
               370.114
198   Dagsland, Torunn Paulsen: Eleven som aktør i dialog med kunst
               370.115
199   Medborgerskab, identitet og demokratisk dannelse
               370.115
200   Skaalvik, Einar M.: Skolens læringsmiljø
               370.15
201   Å lære å bli lærer
               370.71
202   Kunnskapsverkstedet
               370.72
203   Ertesvåg, Sigrun Karin: Leiing av endringsarbeid i skulen
               371
204   Rom for læring
               371
205   Arneberg, Per: Lærerrollen
               371.1
206   Sylte, Ann Lisa: Profesjonspedagogikk
               371.102
207   Trøhaugen, Leif-André: God undervisning
               371.102
208   Klasseledelse
               371.1024
209   Overland, Terje: Rett og plikt til opplæring
               371.29
210   Schjelderup, Anne: Kritisk tenkning i klasserommet
               371.3
211   Squire, Kurt: Video games and learning
               371.334
212   Dovland, Kjersti: Veiledning i grupper
               371.4
213   Pedagogisk veiledning
               371.4
214   Skagen, Kaare: I veiledningens landskap
               371.4
215   Tveiten, Sidsel: Veiledning
               371.4
216   Day, Barbara: Den reflekterende mentor
               371.404
217   Johannessen, Eva: Rådgivning
               371.46
218   Trolley, Barbara C.: Cyber kids, cyber bullying, cyber balance
               371.58
219   Egeberg, Espen: Flere språk - flere muligheter
               371.9
220   Temte, Arlene: Mine tegn i barnehagen
               371.914
221   Lane, Kathleen L.: Interventions for children with or at risk for emotional a
               371.94
222   Reformtakter
               372.19
223   Barnehagens grunnsteiner
               372.21
224   Flaten, Kirsten: Barnehagebarn og angst
               372.21
225   Lysklett, Olav B.: Ute hele uka
               372.21
226   Spernes, Kari: Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse
               372.21
227   Krafttak for lesing i fag
               372.4
228   Gutter og lesing (Vol. 194 av: Skriftserie (Landslaget for norskundervisning : trykt utg.)
               372.42
229   Skarpenes, Ove: Kunnskapens legitimering
               373.19
230   Jonsmoen, Kari Mari: Studer med mål og mening
               378.17
231   Raaheim, Arild: Råd og tips til deg som underviser
               378.17
232   Education at a glance 2011
               379


380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE 

233   Toussaint-Samat, Maguelonne: A history of food
               394.109
234   Palmer, Arnold: Movable feasts
               394.120941
235   Getz, Donald: Event studies
               394.2
236   Grimm, Jacob: Eventyr
               398.2400 SPRÅK 

 237   Kjøll, Georg: Språkfilosofi
               401
238   Krippendorff, Klaus: Content analysis
               401.4
239   Chomsky, Noam: The essential Chomsky
               410
240   The Cambridge guide to pedagogy and practice in second lan
               418.007
241   Horobin, Simon: Does spelling matter?
               428.1
 


500 NATURVITENSKAP. MATEMATIKK 

242   Bjørkum, Per Arne: Annerledestenkerne
               501
243   Grimaldi, Ralph P.: Discrete and combinatorial mathematics
               510
244   Lorentzen, Lisa: Hva er matematikk
               510
245   Løsningsforslag til 8. utgave (del av: Matematikk for økonomi og samfunnsfag
               510.243
246   Beliefs
               510.7
247   Making sense
               510.7
248   Godsil, C.D.: Algebraic graph theory
               511.5
249   Solutions manual (del av: Edwards, C.H.: Elementary linear algebra
               512.5
250   Becketti, Sean: Introduction to time series using Stata
               519.5
251   Løvås, Gunnar G.: Statistikk for universiteter og høgskoler
               519.5
252   Mukhanov, Viatcheslav: Physical foundations of cosmology
               523.1
253   Fleisch, Daniel A.: A student's guide to vectors and tensors
               530
254   Henley, Ernest M.: Physics around us
               530
255   Okun, Lev: ABC of physics
               530
256   Parker, Steve: Fart
               530
257   Varlamov, Andrej A.: The wonders of physics
               530
258   Mukhanov, Viatcheslav: Introduction to quantum effects in gravity
               530.143
259   Taylor, John R.: An introduction to error analysis
               530.8
260   Advances in numerical simulation of nonlinear water waves
               532
261   Goodwin, Jim W.: Colloids and interfaces with surfactants and polymers
               541.345
262   Harvey, Adrian: Introducing geomorphology
               551.41
263   Atlantic rifts and continental margins
               551.46
264   Ingebritsen, Steven E.: Groundwater in geologic processes
               551.49
265   Folds and fractures (Vol. 2 av: Ramsay, John G.: The techniques of modern structural geology
               551.8
266   Fossen, Haakon: Structural geology
               551.8
267   Marshak, Stephen: Basic methods of structural geology Part 1 : elementary techniques
               551.8
268   Price, N. J.: Analysis of geological structures
               551.8
269   Strain analysis (Vol. 1 av: Ramsay, John G.: The techniques of modern structural geology
               551.8
270   Slope tectonics (Vol. 351 av: Geological Society special publication (trykt utg.)
               551.82
271   Plant peroxisomes
               571.655
272   Lesk, Arthur M.: Introduction to bioinformatics
               572.802
273   Climate change biology
               577.2
274   Brock biology of microorganisms
               579
275   Ersland, Bjørn Arild H.: Bakterier
               579.3
276   De la Bédoyère, Camilla: Plantenes liv
               581


600 ANVENDT VITENSKAP

Ingen nye titler denne måneden


610 MEDISIN. SYKEPLEIE

277   Holm, Ulla: Det räcker inte att vara snäll
               610.69
278   Fioretos, Ingrid: Vårdmöten
               610.696
279   Espedal, Gry: Et livskall
               610.73
280   Caring in nursing classics
               610.7301
281   Travelbee, Joyce: Mellommenneskelige forhold i sykepleie
               610.7301
282   Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom
               610.730699
283   Vifladt, Egon H.: Pasientopplæring
               610.730699
284   Hunt, Deborah Dolan: The new nurse educator
               610.73071
285   Evidensens många ansikten
               610.73072
286   Metodebok
               612.6
287   Spilsbury, Louise: Jeg, meg og mitt
               612.661
288   Lohne-Seiler, Hilde: Fysisk aktivitet og trening for eldre
               613.71
289   Bielecki, Thomas: Legemiddelhåndtering
               615.1
290   Bøhle, Solveig: Når kroppen husker det du vil glemme
               615.82
291   Sygdomslære
               616.07
292   Mills, Lesley: Hva kan jeg fortelle deg om astma?
               616.238
293   Larsson, Kjell: Kol
               616.24
294   Diabetes
               616.462
295   Jutterström, Lena: Illness integration, self-management and patient-centred s
               616.462
296   Eggen, Inger: Fra traumer til vonde minner
               616.85236
297   Stout, Martha: The sociopath next door
               616.8582
298   Orford, Jim: An unsafe bet?
               616.8584
299   Laugeson, Elizabeth A.: Social skills for teenagers with developmental and autism
               616.85882
300   Orford, Jim: Addiction dilemmas
               616.86
301   Stanghellini, Giovanni: Emotions and personhood
               616.89
302   Leith, Larry M.: Foundations of exercise and mental health
               616.8913
303   Dreier, Ole: Psychotherapy in everyday life
               616.8914
304   Holden, Børge: Miljøbehandling
               616.89142
305   Hinshelwood, R. D.: Research on the couch
               616.8917
306   Askvik, Lise: Kreft ga meg kraft
               616.994
307   Mukherjee, Siddhartha: Keiseren over alle sykdommer
               616.994
308   Nagelhout, John J.: Nurse anesthesia
               617.96
309   Diabetes in pregnancy
               618.3646
310   Familjecentrerad neonatalvård
               618.92
311   Löfwander, Mariam: Barnets helsebok
               618.92
312   Rindstedt, Camilla: Barn möter vården
               618.92
313   Omvårdnad av det nyfödda barnet
               618.92011
314   Kutscher, Martin L.: Syndrombarn
               618.928
315   Johnson, Maggie: Hva kan jeg fortelle deg om selektiv mutisme?
               618.92855
316   Krüger, Ragnhild Eidem: Langsomme jordskjelv
               618.9768983
 

 
620 TEKNOLOGI. TEKNIKK 

317   Hibbeler, R.C.: Engineering mechanics
               620.103
318   Finnemore, E. John: Fluid mechanics with engineering applications
               620.106
319   Hibbeler, R.C.: Mechanics of materials
               620.11
320   Hovland, Erlend: Evaluation of vessel concepts for subsea operations in nor
               620.41
321   González de Vallejo, Luis I.: Geological engineering
               624.151
322   Concepts and applications of finite element analysis
               624.17
323   Larsen, Per Kr.: Konstruksjonsteknikk
               624.17
324   Holmes, John D.: Wind loading of structures
               624.175
325   Rigid finite element method in analysis of dynamics of off
               627.28


640 HOTELLFAG

326   Mæleng, Per: En vingurus guide til himmelen
               641.22
327   Krampner, Jon: Creamy & crunchy
               641.3565
328   Bølgen, Toralf: Ost og vin
               641.373
329   Berens, Christer: Mat + vin = sant
               641.5
330   Hovtun, Maria: Maria kokkelerer, inviterer & organiserer
               641.5
331   Lawson, Nigella: Nigellas kjøkken
               641.5
332   Jensen, Camilla: Frokost
               641.52
333   Oliver, Jamie: Jamie på 30 minutter
               641.55
334   Oliver, Jamie: Jamie på 15 minutter
               641.555
335   Jaquesson, Kari: Ketsjup er ålreit
               641.563
336   Kløkstad, Inger: Sunt, raskt og rimelig med Inger
               641.563
337   Salvesen, Geir: Vinskolen
               641.5635
338   Sandberg, Terje: Friskere fremtid
               641.56383
339   Stiansen, Bent: Stiansen inviterer til fest
               641.568
340   Sølvskjeen
               641.5945
341   Sushi på norsk
               641.692
342   365 brød og kaker
               641.815
343   Johansson, Martin: Enklare brød
               641.815
344   Bjerknes, Ingrid Hancock: Cupcakes
               641.8653
345   Wilson, Bee: Consider the fork
               643.3


650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 

346   Havstein, Bjørgunn: Finansregnskap
               657.3
347   Oppgaver og løsninger (del av: Havstein, Bjørgunn: Finansregnskap
               657.3
348   Mellemvik, Frode: Regnskap og budsjett i kommunesektoren
               657.83
349   Hoff, Kjell Gunnar: Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse
               658
350   Arbeidsbok til Bedriftens økonomi (del av: Hoff, Kjell Gunnar: Bedriftens økonomi
               658.1
351   Nordhaug, Odd: LMR : ledelse av menneskelige ressurser
               658.3
352   Klemsdal, Lars: Hva trenger vi ledere til?
               658.4
353   Ørjasæter, Elin: Bedre ledelse
               658.4
354   Theories of corporate governance
               658.4001
355   Gripsrud, Geir: Metode og dataanalyse
               658.403
356   Nilsen, Dag Øyvind Engen: Luck management
               658.409
357   Bungay, Stephen: Handlingens kunst
               658.4092
358   Raastrup Kristensen, Anders: Strategisk selvledelse
               658.4092
359   Evans, James R.: Operations management
               658.5
360   Hill, Alex: Operations management
               658.5
361   Dibb, Sally: Marketing essentials
               658.8
362   Folgerø, Ingebjørg Storeide: Samhandling på arbeidsplassen - fornøyde kunder, klienter
               658.81
363   Burns, Alvin C.: Marketing research
               658.83
364   Malhotra, Naresh K.: Essentials of marketing research
               658.83
365   Sunderland, Patricia L.: Doing anthropology in consumer research
               658.834


660 KJEMISK INDUSTRI/TEKNOLOGI. HUSBYGGING

366   Gas-separation problems combined with membrane reactors (Vol. 2 av: Membrane engineering for the
               660.284
367   Gas-separation problems with membranes (Vol. 1 av: Membrane engineering for the treatment of gase
               660.284
368   Membrane engineering for the treatment of gases
               660.284
369   Metallurgy for the non-metallurgist
               669700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT 

370   The Routledge companion to research in the arts
               700.72
371   Winje, Geir: Guddommelig skjønnhet
               704.948
372   Finborud, Lars Mørch: Mot det totale museum
               708.81
373   Gehl, Jan: Life between buildings
               711.4
374   Energy and architecture
               720.4
375   Unwin, Simon: Twenty buildings every architect should understand
               724.6
376   Festival architecture
               725.9
377   Ask, Lene: Neste gang blir alt riktig
               741.5
378   Lund, Børge: Angry Kjell
               741.59481
379   Lund, Børge: Lunch
               741.59481
380   Kress, Gunther: Reading images
               741.6
381   Vetland, Barbara: Tidløs omsorg
               759.81
382   Hirsch, Marianne: Family frames
               770.1
383   Passman, Donald S.: All you need to know about the music business
               780.23
384   Godø, Mikael: Filmhistorier
               791.43
385   The Routledge companion to philosophy and film
               791.43
386   Storm, Carsten: Den gode idrætslærer
               796.07


800 LITTERATUR

387   Eagleton, Terry: How to read literature
               801
388   The Norton anthology of theory and criticism
               801.95
389   Kulturmøte i tekstar
               807
390   Bjørn, Mette: Lynspeciale
               808.066
391   Busch, Tor: Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter
               808.066
392   The Cambridge companion to fantasy literature
               809.38766
393   Close reading
               820.9
394   Hunt, Peter: An introduction to children's literature
               820.99282
395   Gerhard Falkner
               830.05
396   Gimnes, Steinar: -angen frå vår stutte tid
               839.82
397   Grønstøl, Sigrid Bø: Hulda Garborg
               839.82
398   Hamm, Christine: Foreldre i det moderne
               839.82
399   Harstad, Johan: Motorpsycho: Blissard
               839.82
400   Karlsvik, Mette: Prinsland
               839.82
401   Bjørnstad, Ketil: Elven
               839.8238
402   Silverman, Maxim: Palimpsestic memory
               843.91409


  
900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER 

403   Å gripe fortida
               907.2
404   Polar tourism
               910.911
405   Kolderup, Trygve Sunde: Norske perler
               914.8104
406   A-F (Vol. 1 av: Encyclopedia of the Arctic
               919.8
407   Encyclopedia of the Arctic
               919.8
408   G-N (Vol. 2 av: Encyclopedia of the Arctic
               919.8
409   O-Z ; Index (Vol. 3 av: Encyclopedia of the Arctic
               919.8
410   Wisting, Alexander: Hjalmar Johansen
               920.0481
411   Ambjörnsson, Ronny: Ellen Key
               920.0485
412   Evans, Richard J.: Telling lies about Hitler
               943.086
413   Haavardsholm, Jørgen: Vikingtiden som 1800-tallskonstruksjon
               948.02
414   Framtid for den lokale fortida? (Vol. nr 37 av: Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt (trykt
               948.1
415   Fortalt fortid
               948.10072
416   Kristensen, Monica: Kings Bay-saken
               948.1054
417   Fosse, Erik: Med livet i hendene
               956
418   Norwegian American women
               973.043982
 


SERIER

419   Approaching phenomenology (Vol. 24 av: Nordic theatre studies (trykt utg.)
420   Evaluering av risikovurderinger i Statens vegvesen (Vol. 2013:43 av: Rapport IRIS (trykt utg
421   Farsund, Arild Aurvåg: Innenrikspolitikkens betydning for internasjonale handelsf
422   God handelsskikk i dagligvarekjeden (Vol. 2013:6 av: Norges offentlige utredninger (tidsskrift : t
423   Pop art design
424   Det Tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene : Grunnlaget for inntektsoppgjø


DVD

1     Amour
2     El bulli
3     Folk ved fjorden
4     Hobbiten
5     Imagining Emanuel
6     Man on wire
7     The Pianist
8     Å seile sin egen sjøMASTEROPPGAVER

1     Fjermestad, Anders: Sikringsbokføring fra IAS 39 til IFRS 9


DOKTORAVHANDLINGER

Ingen nye denne måneden


LYDBØKER

Ingen nye denne måneden


CD-ROM

Ingen nye denne måneden


E-BØKER

Damani, N.: Manual of infection prevention and control
Jacoby, D.: Optimal supply chain management in oil, gas, and power generation
Olsen, B.: Archaeology: The discipline of things
Popp, R.: The holiday makers : magazines, advertising, and mass tourism in postwar America
Pritchard, D.: Epistemological disjunctivism
Rainer, A.: The universalism of human rights
Reconsidering archaeological fieldwork : exploring on-site relationships between theory and practice
Robson, K.: Quantifying theory : Pierre Bourdieu
Spiegel, M.: Schaum's outline of theory and problems of statistics
 

NYTT I HYLLENE BJERGSTED


BØKER

NOTER

LYDOPPTAK

DVDBØKER

 1     Aakre, Jonas: Prosjekthåndboka
               A 60
2     Cummings, Alex Sayf: Democracy of sound
               B 100
3     Twentieth-century music and politics
               B 100
7     Powell, John: How music works
               G 10
8     Harris, Tony: The legacy of Cornelius Cardew
               G 180
10    Hampton, Dave: The business of audio engineering
               H 110
11    Brown, Jake: Behind the boards
               H 115
12    Buskin, Richard: Classic tracks
               H 115
15    Smith, Gareth Dylan: I drum, therefore I am
               H 40
16    Smith, Sophy: Hip-hop turntablism, creativity and collaboration
               I 60
17    Grønvold, Ulf: Rom for musikk
               J 110
18    Borgdorff, Henk: The conflict of the faculties
               K 10
50    Bodies of sound

 

NOTER

 1     Boulez, Pierre: Douze notations
               C 13
2     Vanhal, Johann Baptist: Konzert D-Dur für Kontrabass und Orchester
               E 411
3     Halvorsen, Johan: Passacaglia für Violine und Bratsche
               F 110
4     Sostakovic, Dmitrij: Quintett, op 57
               G 300
5     Ewazen, Eric: Prayer and praise
               H 2111
6     Ewazen, Eric: Sonata for trumpet and piano
               H 2111
7     Sibelius, Jean: Preludio for wind ensemble
               Magasin
8     Wagner, Richard: Die Walküre
               V 22
9     Wagner, Richard: Götterdämmerung
               V 22
10    [Oeuvres pour piano] (Vol. 1 av: Debussy, Claude: OEuvres complètes
               Y 1
11    Danse bohémienne ; Danse (Tarentelle styrienne) ; Ballade (Vol. 1 av: [Oeuvres pour piano] (Vol.
               Y 1
12    Die Geschöpfe des Prometheus, op. 43 ; Musik zu einem Ritt (Vol. 2 av: Ballettmusik (Vol. 1 av:
               Y 1
13    Estampes ... [et al.] (Vol. 3 av: [Oeuvres pour piano] (Vol. 1 av: Debussy, Claude: OEuvres comp
               Y 1
14    Etudes (Vol. 6 av: [Oeuvres pour piano] (Vol. 1 av: Debussy, Claude: OEuvres complètes
               Y 1
15    Images (1894 - dédiées à Y. Lerolle) ; Pour le piano (Vol. 2 av: [Oeuvres pour piano] (Vol.
               Y 1
16    [uten bindtittel] (Vol. 3 av: Beethoven, Ludwig van: Werke
               Y 1
17    Morceau de concours ... [et al.] (Vol. 4 av: [Oeuvres pour piano] (Vol. 1 av: Debussy, Claude:
               Y 1
18    Oeuvres pour deux piano (Vol. 8 av: [Oeuvres pour piano] (Vol. 1 av: Debussy, Claude: OEuvres co
               Y 1
19    Oeuvres pour piano à quatre mains (Vol. 7 av: [Oeuvres pour piano] (Vol. 1 av: Debussy, Claude:
               Y 1
20    [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Streichquartette
               Y 1
21    [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Streichquartette
               Y 1
22    Streichquintette (Vol. 2 av: [Kammermusik ohne Klavier] (Vol. 6 av: Beethoven, Ludwig van: Werke
               Y 1
23    Streichtrios und Streichduo (Vol. 6 av: [Kammermusik ohne Klavier] (Vol. 6 av: Beethoven,
               Y 1
24    [Kammermusik ohne Klavier] (Vol. 6 av: Beethoven, Ludwig van: Werke
25    [Werke für Klavier] (Vol. 7 av: Beethoven, Ludwig van: Werke
26    Ballettmusik (Vol. 1 av: Beethoven, Ludwig van: Werke
27    Beethoven, Ludwig van: Werke
28    Berwald, Franz: Sämtliche Werke
29    Debussy, Claude: OEuvres complètes
30    Streichquartette (Vol. 4 av: [Kammermusik ohne Klavier] (Vol. 6 av: Beethoven, Ludwig van: Werke
31    Streichquartette (Vol. 3 av: [Kammermusik ohne Klavier] (Vol. 6 av: Beethoven, Ludwig van: Werke
43    [Kammermusik mit Klavier] (Vol. 2 av: Beethoven, Ludwig van: Werke
44    [Kammermusik ohne Klavier] (Vol. 6 av: Beethoven, Ludwig van: Werke

 

LYDOPPTAK

1     Basie & beyond
2     Cirrus : Méli Mélo
3     Davison, 'Wild' Bill: Pretty wild ; With strings attached
4     Menotti, Gian Carlo: The Medium
5     Moulin Rouge : Féerie
6     Organ Jam : Organics
7     Sibelius, Jean: Preludio for wind ensemble
8     Valen, Fartein: Fartein Valen string quartets

 

DVD
 
 Ingen nye denne måneden

NYTT I HYLLENE PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM

1     Children in action (Vol. 15 av: Archeological papers of the American Anthropological Assoc ion (
2     A Companion to gender prehistory
3     Conservation and management of archaeological sites (trykt utg.)
4     Daasvand, Tone: Formuende, middelmådige og fattige
5     Ethnoarchaeology
6     Ewing, Thor: Viking clothing
7     Henderson, Julian: Ancient glass
8     Hobberstad, Lin Cecilie: Lasting og lossing i Oslos middelalderhavn
9     Hodder, Ian: The present past
10    Howcroft, Rachel: Weaned upon a time
11    Khrapunov, Igor': The crimea in the early iron age
12    Kulturwandel im Spannungsfeld von Tradition und Innovation
13    Sluis, Laura van der: Unravelling the taphonomic history of the Mare aux Songes
14    Sluis, Laura van der: A view into the lives of early Christians
15    Socialising complexity
16    The Eastern and Northeastern elements (Vol. 4 av: Maps of distribution of Norwegian plants
17    Things from the town (Vol. 3 av: Kaupang Excavation Project publication series
18    Tracking the neolithic house in europe
19    Tylecote, R. F.: A history of metallurgy
20    Utfordringer for norsk middelalderarkeologi
21    Wegener, Rebecca: Sauromatisches und sarmatisches Fundgut nordßtlich und ß
22    Østmo, Einar: Krigergraver