MENY

Nytt i hyllene i mai

Hold deg oppdatert! Her er all ny fag- og skjønnlitteratur, musikk, noter og filmer som ble kjøpt inn i løpet av mai. Nye bøker står utstilt i biblioteket.

NYTT PÅ ULLANDHAUG          NYTT I BJERGSTED        
NYTT PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM
   

E-BØKER

 

Nytt i hyllene Ullandhaug

000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING

BARNEBØKER.BARNELITTERATUR

070 JOURNALISTIKK

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

200 RELIGION

300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV

340 JUS. FORVALTNING

360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

370 PEDAGOGIKK.SPESIALPEDGOGIKK

380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE

400 SPRÅK

500 NATURVITENSKAP.MATEMATIKK

610 MEDISIN.SYKEPLEIE

620 TEKNOLOGI. TEKNIKK

640 HOTELLFAG

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE

660 KJEMISK INDUSTRI. HUSBYGGING

700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT

800 LITTERATUR

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER

SERIER 

DOKTORAVHANDLINGER

DVD

E-BØKER

 

 000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING.
 


1     Nyeng, Frode: Nøkkelbegreper i forskningsmetode og vitenskapsteori
               001.42
2     Fekjær, Silje Bringsrud: Hvordan forstå statistikk?
               001.422
3     Stratulat, Florin: Linear control systems
               003
4     Deitel, P.J.: C# 2012 for programmers
               005.133
5     Bridging between information retrieval and databases
               025.04


BARNEBØKER. BARNELITTERATUR


6     Kaaberbøl, Lene: Atterkomaren
               028.5
 


070 JOURNALISTIKK


Ingen nye denne måneden.

 

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI


8     Badiou, Alain: Philosophy in the present
               110
9     Håkonsen, Kjell Magne: Psykologi og psykiske lidelser
               150
10    Teaching Meltzer
               150.195
11    Askland, Leif: Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst
               155.4
12    Smith, Lars: Tilknytning og barns utvikling
               155.4
13    Valvatne, Helene: Barn, språk og kultur
               155.413
14    Öhman, Margareta: Det viktigste er å få leke
               155.418
15    Trygghetssirkelen
               155.4192
16    Furuholmen, Dag: Mannen
               155.632
17    Kaufmann, Astrid: Hjelper til Psykologi i organisasjon og ledelse
               158.7
18    Bergem, Trygve: Læreren i etikkens motlys
               174.937
19    Auestad, Lene: Respect, plurality and prejudice
               177.5
20    Habermas, Jürgen: The lure of technocracy
               193


200 RELIGION 


21    Andreassen, Bengt-Ove: Religionsdidaktikk
               200.7
22    Gilhus, Ingvild Sælid: Nytt blikk på religion
               200.7
23    Sagberg, Sturla: Religion, verdier og danning
               200.7


300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP


24    Alexander, Jeffrey C.: Den sivile sfære
               300.1
25    Flick, Uwe: Introducing research methodology
               300.72
26    Grenness, Tor: Hvordan kan du vite om noe er sant?
               300.72
27    Kvale, Steinar: Det kvalitative forskningsintervju
               300.72
28    Silverman, David: Interpreting qualitative data
               300.722
29    Silverman, David: A very short, fairly interesting and reasonably cheap book
               300.722
30    Levin, Irene: Hverdagsliv og samhandling
               302
31    Eide, Hilde: Kommunikasjon i relasjoner
               302.2
32    Gripsrud, Jostein: Mediekultur, mediesamfunn
               302.23
33    Medie- og kommunikationsleksikon
               302.2303
34    Fuchs, Christian: Social media
               302.231
35    Furusten, Staffan: Institutional theory and organizational change
               302.35
36    Huczynski, Andrzej A.: Organizational behaviour
               302.35
37    Klassisk og moderne organisationsteori
               302.35
38    Engaging the public with climate change
               304.25
39    Colman, Helene Loe: Organisasjonsidentitet
               305.23
40    Eriksen, Thomas Hylland: Kulturforskjeller i praksis
               305.8
41    Kultur, politikk og forskning (Vol. 217 av: Rapport (Telemarksforsking. Bø : trykt utg.)
               306.09481
42    Religionens tilbakekomst i offentligheten?
               306.609481
43    The Oxford handbook of public accountability
               321.8
44    Cohn-Bendit, Daniel: Skulle vi avskaffe partisystemet?
               324.201
45    The decolonization reader
               325.3


330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV

46    Ringstad, Vidar: Offentlig økonomi og økonomisk politikk
               330
47    Wooldridge, Jeffrey M.: Introductory econometrics
               330.015195
48    Amin, Samir: Kapitalismen i vår tid
               330.122
49    Eliassen, Ingeborg: Harde tider
               331.094
50    Demokrati i arbeidslivet
               331.09481
51    Krugman, Paul R.: International economics
               337
52    Innovasjon, opplevelser og reiseliv
               338.4791
53    Velvin, Jan: Rural tourism as a driving force for community economic de
               338.4791
54    Riis, Christian: Moderne mikroøkonomi
               338.5
55    Steigum, Erling: Moderne makroøkonomi
               339

 

340 JUS. FORVALTNING
 

56    Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten
               342.06
57    Aktuell merverdiavgiftsrett
               343.055
58    Gjems-Onstad, Ole: Merverdiavgift i et nøtteskall
               343.055
59    Vangsnes, Jørgen: Sivilprosess i et nøtteskall
               347.05
60    En Strategisk offentlig sektor
               351.481
 


360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP


61    Global social transformation and social action
               361.3
62    Tverrprofesjonelt samarbeid
               361.32
63    Work and the welfare state
               361.6
64    Boye, Ebba: Fellesskap fungerer 3 Om hvorfor konkurranse truer velferdstjenestene våre
               361.9481
65    Karlsson, Bengt: Profesjonell hjelp
               362
66    Borgersen, Morten: Våre stemmer
               362.1969792
67    Pedersen, Willy: Bittersøtt
               362.29
68    The cup, the gun and the crescent
               362.84
69    Widerøe, Rolf J.: Kuppet
               364.106
 


370 PEDAGOGIKK. SPESIALPEDAGOGIKK


70    Lillejord, Sølvi: Livet i skolen 2 Lærerprofesjonalitet
               370.1
71    Livet i skolen 1 Undervisning og læring
               370.1
72    The Oxford handbook of philosophy of education
               370.1
73    Læring, utvikling, læringsmiljø
               370.15
74    Med vekt på sosiale og emosjonelle vansker (Vol. 3 av: Barn og unges læringsmiljø
               370.15
75    Skaalvik, Einar M.: Skolen som læringsarena
               370.15
76    Wittek, Line: Læring i og mellom mennesker
               370.1523
77    Postholm, May Britt: Læreren med forskerblikk
               370.72
78    Gee, James Paul: The anti-education era
               371.334
79    Persson, Bengt: Inkludering och måluppfyllelse
               371.9046
80    Forebyggende arbeid i skolen
               371.93
81    Bratterud, Åse: Dørstokkmila
               372.21
82    Gunnestad, Arve: Didaktikk for barnehagelærere
               372.21
83    Tett på yrkesopplæring
               373.246


380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE 


84    Game theoretic analysis of congestion, safety and security
               388.31


400 SPRÅK


85    Owens, Robert E.: Language development
               401.93
86    Swan, Michael: Practical English usage
               428
87    [uten bindtittel] (Vol. 9 av: Heger, Halvor: Crossroads
               428.2
88    Kulbrandstad, Lars Anders: Språkets mønstre
               439.825
89    Gilje, Erik G.: Et ord er et ord
               439.8282
90    Norsk grammatikk
               439.8282
 


500 NATURVITENSKAP. MATEMATIKK 


91    Grunnbok 6a (del av: [6. klasse] (del av: Alseth, Bjørnar: Multi [5-7]
               510.2
92    Grunnbok 6b (del av: [6. klasse] (del av: Alseth, Bjørnar: Multi [5-7]
               510.2
93    Grunnbok 7B (del av: Rasch-Halvorsen, Anne:
               510.2
94    Kroknes, Tom-Erik: Fasit 3
               510.2
95    Oppgavebok (del av: [6. klasse] (del av: Alseth, Bjørnar: Multi [5-7]
               510.2
96    [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Breiteig, Trygve: Matematikk for lærere
               510.7
97    Game theoretic analysis of congestion, safety and security
               519.3
98    Rizzo, Maria L.: Statistical computing with R
               519.502
99    Shell, M. Scott: Thermodynamics and statistical mechanics
               536.7
100   Principles and problems in physical chemistry for biochemi
               541.3
101   Malam, John: Dinosaurer
               567.9

 


610 MEDISIN. SYKEPLEIE


102   Sandvand, Else: Dokumentasjon i sykepleien
               610.7302
103   Forskningsmetode for sykepleierutdanningene
               610.73072
104   Dietrichs, Espen: Den forunderlige kroppen
               612
105   Naken - naturligvis
               613.1
106   Tuastad, Lars: Innanfor og utanfor
               615.85154
107   Læring og mestring
               616
108   Lingjærde, Odd: Liv og forskning
               616.89
109   Skårderud, Finn: Psykiatriboken
               616.89
110   Arbeidsbok (del av: Gråwe, Rolf W.: Mestring av alvorlige psykiske lidelser
               616.8914
111   Vanier, Catherine: Premature birth
               618.92011
 


620 TEKNOLOGI. TEKNIKK


112   Gudmestad, Ove Tobias: Marine technology and operations
               620.4162
113   Hossain, M. Enamul: Fundamentals of sustainable drilling engineering
               622.3381
 


640 HOTELLFAG


114   Norske matvarer
               641.3
115   Rang, Emmanuel: Knekkebrød
               641.815
116   Interessetvist og arbeidskamp
               644.01
117   Enz, Cathy A.: Hospitality strategic management
               647.94068
118   Jørgensen, Helge: Gjestfrihet som jobb
               647.94068
119   Lashley, Conrad: Empowerment
               647.950683

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE              


120   Coping with excess
               658
121   Hoff, Kjell Gunnar: Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse
               658
122   Johannessen, Asbjørn: Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag
               658.0072
123   Grimsø, Rigmor E.: Personaladministrasjon
               658.3
124   HMS, etikk og internasjonale perspektiver (Vol. 2 av: Strategisk HRM
               658.3
125   Ledelse, organisasjon, strategi og regulering (Vol. 1 av: Strategisk HRM
               658.3
126   Daft, Richard L.: Leadership
               658.4
127   Kirkhaug, Rudi: Lederskap
               658.4
128   Samset, Knut: Prosjekt i tidligfasen
               658.404
129   Samset, Knut: Evaluering av prosjekter
               658.404
130   Lien, Lasse B.: Ekspansjon og konsernstrategi
               658.406
131   Handbook of organizational creativity
               658.4063
132   Fagerland, Benja Stig: Sheconomy
               658.409
133   Spurkeland, Jan: Tilpasset ledelse
               658.45
134   Lerdahl, Erik: Slagkraftige møter
               658.456660 KJEMISK INDUSTRI/TEKNOLOGI. HUSBYGGING


135   Rognså, Guro Helgesdotter: Emulsions from a culinary perspective
               664.072


700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT


136   Serck-Hanssen, Caroline: Kongelige portretter
               704.9423
137   Johansen, Håvard S.: Stumtjener
               741.5
138   Friis, Yan: Beatles og jeg
               782.5
139   Filmanalytiske tradisjoner
               791.4301
140   Larsen, Arne: Storen
               796.52


800 LITTERATUR


141   Culler, Jonathan: Literary theory
               801.95
142   Løwendahl, Bente R.: Skriv gode oppgaver!
               808.066
143   I dine sko
               808.8
144   Øverås, Tor Eystein: Hva er et essay?
               809.4
145   Hahn, Daniel: The Oxford companion to children's literature
               809.89282
146   The Oxford handbook of children's literature
               809.89282
147   English literature in context
               820.9
148   Browning, Robert: Dikt og dramatiske monologar i utval
               821
149   Novalis: Lærlingene i Sais
               830
150   Kracht, Christian: Imperium
               833
151   Schalansky, Judith: Sjiraffens hals
               833
152   Walser, Martin: Min andre verden
               833
153   Gerður Kristný: Blodhest
               839.69
154   Lindgren, Astrid: Brevene dine legger jeg under madrassen
               839.7
155   Tranströmer, Tomas: Air mail
               839.7
156   Bugge, Mikkel: Tauet
               839.8238
157   Sund, Torvald: Sildbøtta
               839.8238
158   Hjorth, Vigdis: Fryd og fare
               839.824
159   Cechov, A.P.: Fire noveller
               891.7
 

 

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER


160   Melve, Leidulf: Globalhistoriografi
               907.2
161   The Routledge handbook of tourism and sustainability
               910.684
162   Thelle, Rannfrid Irene: Oppdagelsen av Babylon
               935.5
163   A companion to nineteenth-century Europe, 1789-1914
               940.28
164   Browder, Bill: Min krig med Putin
               947.086
165   Braseth, Leif: Samer sør for midnattssola
               948.004
166   Berge, Gunnar: Til Kongen med fagbrev
               948.0155
167   Stenersen, Øivind: Norges historie
               948.1
168   Lorenz, Astrid: Fra de frimodiges leir
               948.104
169   Kvæstad, Gro: Bussen til Kvernevik
               948.3422054
170   Kvæstad, Gro: Ikke en vinter til på Nedstrand
               948.3444


SERIER


174   Dale, Magnar: Thomas Kuhn: But I didn't say that!
176   Lea, Martha: Minoritetsspråklige elever i barneskolen
 


DOKTORAVHANDLINGER


171 Batalden, Bjørn-Morten: Safety management in shipping
172 Beer, Jakob Emanuel: Analysis and management of bottlenecks in supply networks
175 Jaatun, Martin Gilje: Security in critical information infrastructures
177 Seneviratne, A.M.N.Dammika B.: Risk based in-service inspection planning


DVD


1     Diary of a country priest
 

E-BØKER

Norman, A: Spiritual tourism
 

 

NYTT I HYLLENE BJERGSTED

 
BØKER

NOTER

LYDOPPTAK

DVD


BØKER


8     Brodie, Julie A.: Dance and somatics
9     Dramaturgi i didaktisk kontekst
10    Sanselig didaktisk design (Vol. 6 av: NTNU skole- og utdanningsforsking
11    Sunderland, Monique Skavlan: Egon Weng
 


 

NOTER


1     Prokof'ev, Sergej: Peter og ulven
               C 11
2     Kleiberg, Ståle: David and Bathsheba
               U 1
3     Dallapiccola, Luigi: Cinque frammenti di Saffo
               V 22
4     Denisov, Edison: Konzert
               V 22
5     Grainger, Percy: Children's march
               V 22
6     Clarke, Herbert L.: Carnival of Venice
               X 10
7     Whitacre, Eric: October
               X 10
8     Buxtehude, Dietrich: Jesu, meine Freude
               X 5


LYDOPPTAK 

Ingen nye denne måneden
 


DVD

Ingen nye denne måneden
 

NYTT I HYLLENE PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM


1     Archaeology of the United Arab Emirates
2     Bergmann, Rudolf: Die Wüstungen des Hoch- und Ostsauerlandes
3     Fjellets kulturlandskap (Vol. 2015:3 av: Skrifter (Det Kongelige norske videnskabers selskab : try
4     Fredh, Daniel: Naturvitenskapelige undersøkelser på Bjorhaug
5     Fyllingen, Hilde: Arkeologiske undersøkelser på gårdene Bjorhaug gnr 25 og B
6     Myklebust, Dag: Med vilje og viten
7     Norman, Edle Catharina: Norges spiselige planter og bær
8     Roskildekrøniken
9     Zwischen Neandertaler und Berolina - Archäologische Schätz (Vol. 3 av: Die Sammlungen d
10    Scientia Danica Series H Humanistica 4
11    Siedlungen der älteren Bronzezeit
12    Sollund, May-Liss Bøe: Fortidens minner i dagens landskap
13    Særheim, Inge: Frå Feisteinen til Napen
14    [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Sørensen, Lasse: From hunter to farmer in Northern Europe
15    Sørensen, Lasse: From hunter to farmer in Northern Europe
16    [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Sørensen, Lasse: From hunter to farmer in Northern Europe
17    Tingenes tilsynekomster
18    Tsirk, Are: Fractures in knapping