MENY

Nytt i hyllene i mars

Hold deg oppdatert! Her er all ny fag- og skjønnlitteratur, musikk, noter og filmer som ble kjøpt inn i løpet av mars. Nye bøker står utstilt i biblioteket.

NYTT PÅ ULLANDHAUG           NYTT I BJERGSTED         NYTT PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM   

 

Nytt i hyllene Ullandhaug

000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING

BARNEBØKER.BARNELITTERATUR

070 JOURNALISTIKK

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

200 RELIGION

300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV

340 JUS. FORVALTNING

350 OFFENTLIG FORVALTNING

360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

370 PEDAGOGIKK.SPESIALPEDGOGIKK

380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE

400 SPRÅK

500 NATURVITENSKAP.MATEMATIKK

600 ANVENDT VITENSKAP. MEDISIN.TEKNOLOGI

610 MEDISIN.SYKEPLEIE

620 TEKNOLOGI. TEKNIKK

640 HOTELLFAG

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE

660 KJEMISK INDUSTRI. HUSBYGGING

700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT

800 LITTERATUR

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER

E-BØKER

SERIER 

DVD

MASTEROPPGAVER

DOKTORAVHANDLINGER

LYDBØKER

CD-ROM

 

 
000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING.

 1     Griffiths, Ian: Programming C# 4.0
               005.133
2     Vollen, Dag-Rune Z.: Boken om Windows 8
               005.43
3     Log, Steffen: Bildebehandling og mønstergjenkjenning med MATLAB
               006.42
 BARNEBØKER. BARNELITTERATUR

4     Barnlitteraturens värden och värderingar (Vol. 119 av: Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstit
               028.5
5     Begynnelsen (del av: Follestad, Hans Frederik: De fire og han som gjør galt verre
               028.5
6     Evensen, Liv Eirill: Playback
               028.5
7     Hagerup, Hilde: Påskemysteriet
               028.5
8     Klepp, Anneli: Sprekke-hemmeligheter
               028.5
9     Kåreland, Lena: Barnboken i samhället
               028.5
10    Lindh, Knut: Blomster og blod
               028.5
11    Malmberg, Sofia: Elin under havet
               028.5
12    Nodelman, Perry: The pleasures of children's literature
               028.5
13    Palacio, R.J.: Mirakel
               028.5
14    Solberg, Lisa Aisato N'jie: Fugl
               028.5
15    Aamodt, Ingunn: Når latterbjørner gråter
               028.5070 JOURNALISTIKK

17    Westlie, Bjørn: Hitlers norske budbringere
               070.44994053


 
100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

18    Svendsen, Lars Fr.H.: Frihetens filosofi
               123
19    Vetlesen, Arne Johan: A philosophy of pain
               128.4
20    Bollas, Christopher: The Freudian moment
               150.1592
21    Isaksen, Jørn: Innføring i atferdsanalyse
               150.194
22    Designing positive psychology
               150.198
23    Sjaastad, Øystein: Hva er vitsen?
               152.43
24    Bandura, Albert: Self-efficacy
               155.2
25    Personality theories and models (Vol. 1 av: The Sage handbook of personality theory and assessment
               155.2
26    The Sage handbook of personality theory and assessment
               155.2
27    Personality measurement and testing (Vol. 2 av: The Sage handbook of personality theory and assess
               155.2
28    After Piaget
               155.413
29    Den Barnsliga fantasin (Vol. 22 av: Skrifter från Centrum för barnkulturforskning
               155.413
30    Barn som pårørende
               155.418
31    Stress, coping, and development in children
               155.418
32    Stiegler, Bernard: Taking care of youth and the generations
               155.5
33    Bertelsen, Preben: Free will, consciousness, and self
               155.8
34    Abrams, Rebecca: When parents die
               155.937
35    Neff, Kristin: Self-compassion
               158.1
36    The SAGE handbook of interview research
               158.39
37    Cole, Phillip: The myth of evil
               170
38    Smith, Adam: The theory of moral sentiments
               170
39    Nietzsche, Friedrich: Slik talte Zarathustra
               193
40    Outhwaite, William: Habermas
               193
41    Foucault, Michel: Diskursernas kamp
               194
42    Foucault, Michel: The spectacle of the scaffold
               194
43    Lefebvre, Henri: Rhythmanalysis
               194
44    Peeters, Benoît: Derrida
               194


200 RELIGION 

45    Mircea Eliade
               200
46    Plantinga, Alvin: Where the conflict really lies
               231.765
47    Henriksen, Jan-Olav: Uventet og ubedt
               248.2
48    Gender, race and religion (Vol. 91 av: Studia missionalia Svecana
               266.02348


300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

49    Thrift, Nigel: Non-representational theory
               300.1
50    Notaker, Henry: Samfunnsfag
               300.2
51    Aktionsforskning
               300.72
52    Andersen, Svein S.: Casestudier
               300.72
53    Evaluering
               300.72
54    Goertz, Gary: A tale of two cultures
               300.72
55    Gray, David E.: Doing research in the real world
               300.72
56    Krumsvik, Rune Johan: Innføring i forskingsdesign og kvalitativ metode
               300.722 KRU
57    Bourdieu, Pierre: An invitation to reflexive sociology
               301
58    Claussen, Tor: Klassisk blikk på fortiden, samtiden, fremtiden
               301
59    Giddens, Anthony: Sociology
               301
60    Aakvaag, Gunnar C.: Frihet
               301.01
61    Aronson, Elliot: Social psychology
               302
62    Sanderson, Catherine A.: Social psychology
               302
63    The affective turn
               302.1
64    Mellem ordene
               302.2
65    Couldry, Nick: Media, society, world
               302.23
66    Altheide, David L.: Qualitative media analysis
               302.23072
67    Levinson, Paul: New new media
               302.231
68    Liker - liker ikke
               302.231
69    Staude, Cecilie: Sosial kommunikasjon
               302.231
70    [uten bindtittel] (Vol. 1 av: The Oxford handbook of organizational psychology
               302.25
71    The Oxford handbook of organizational psychology
               302.35
72    [uten bindtittel] (Vol. 2 av: The Oxford handbook of organizational psychology
               302.35
73    Curra, John: The relativity of deviance
               302.5
74    Flerkulturell forståelse i praksis
               303.482
75    Piller, Ingrid: Intercultural communication
               303.482
76    Baym, Nancy K.: Personal connections in the digital age
               303.4833
77    Digital anthropology
               303.4833
78    End of millenium (Vol. 3 av: Castells, Manuel: The information age
               303.4833
79    The power of identity (Vol. 2 av: Castells, Manuel: The information age
               303.4833
80    Martin, John Levi: The explanation of social action
               303.484
81    Mogensen, Lars: Konflikter
               303.6
82    Why we kill
               303.6
83    Netsjajev, Sergej Gennadijevitsj: Den revolusjonæres katekisme
               303.625
84    Robbins, Paul: Political ecology
               304.2
85    Fine, Gary Alan: Tiny publics
               305
86    Child care and culture
               305.2309676
87    Roszak, Theodore: The making of an elder culture
               305.260973
88    Connell, Raewyn: Confronting equality
               305.3
89    Glover, David: Genders
               305.3
90    McCredie, Jane: Making girls and boys
               305.3
91    Reeser, Todd W.: Masculinities in theory
               305.31
92    Da det personlige ble politisk
               305.42
93    Irigaray, Luce: Speculum of the other woman
               305.4201
94    Stiglitz, Joseph E.: The price of inequality
               305.50973
95    Engebrigtsen, Ada: Tiggerbander og kriminelle bakmenn eller fattige EU-borger
               305.569
96    Goldberg, David Theo: The racial state
               305.8
97    Race critical theories
               305.8
98    Eriksen, Thomas Hylland: Small places, large issues
               306
99    The theory of institutional design
               306
100   Økland, Ståle: TrendMania
               306
101   Salameh, Sarah: Support our troops
               306.2
102   Inequalities of the world
               306.3
103   Skidelsky, Robert: How much is enough?
               306.3
104   The Body aesthetic
               306.4
105   Identity, community, and learning lives in the digital age
               306.43
106   Noack, Turid: En stille revolusjon
               306.73
107   Löfgren-Mårtenson, Lotta: Sex överallt, typ?!
               306.77
108   Tryggvason, Nina: Unga föräldrar
               306.85
109   Juul, Jesper: Familietid
               306.87
110   Lie-Bjelland, Leif: Om døden og sorgen
               306.9
111   Space, difference, everyday life
               307.7601
112   Theory and methods in political science
               320.072
113   International law and the question of Western Sahara
               320.15096
114   Schmitt, Carl: 1888-1985: Political romanticism
               320.5094
115   Strang, Johan: Nordiska gemenskaper
               321.80948
116   Development as a human right
               323
117   Human rights
               323
118   Harsvik, Wegard: Blåkopi
               324.248104
119   Waltz, Kenneth N.: Realism and international politics
               327.101
120   The Use of force
               327.117


330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV 

121   Hubbard, R. Glenn: Economics
               330
122   Thorstein Veblen
               330
123   Estrup, Hector: Den økonomiske teoriens historie
               330.01
124   Graham, Carol: The pursuit of happiness
               330.019
125   Aftermath
               330.9051
126   Midtsundstad, Tove: Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse?
               331.398
127   Nilsson, Kerstin: To work or not to work in an extended working life?
               331.398
128   Thoresen, Ole: Verdsettelse av aksjer
               332.6322
129   Marcussen, Martin: Den danske model og globaliseringen
               337
130   Leuffen, Dirk: Differentiated integration
               337.142
131   Finansråd i utfordrende tider
               338.09481
132   Contemporary tourist experience
               338.4791
133   Family tourism
               338.4791
134   Nordic capitalisms and globalization
               338.948
  

340 JUS. FORVALTNING 

 135   Kalvø, Are: Ny grunnlov
               342.02
136   Norge : Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbe
               344.0125
137   Taverne, Bernard: Petroleum, industry and governments
               349.6046


350 OFFENTLIG FORVALTNING 

138   Hisrich, Robert D.: Governpreneurship
               352.3
139   Bason, Christian: Leading public sector innovation
               352.367
140   Innovation in the public sector
               352.367
141   Lædre, Ola: Internhusleie
               352.5
142   Militære kvinner
               355.22082


360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

 143   Nygren, Pär: Vitenskap i teori og praksis
               361.001
144   Hart, Elizabeth: Action research for health and social care
               361.0072
145   The study of social problems
               361.0072
146   Healy, Karen: Social work methods and skills
               361.32
147   Halvorsen, Knut: Grunnbok i helse- og sosialpolitikk
               361.6
148   The future of the welfare state
               361.65
149   Veivalg i velferdspolitikken
               361.65
150   Tønnessen, Siri: The challenge to provide sound and diligent care
               362.14
151   Skolsköterskans hälsofrämjande arbete
               362.173
152   Oxford textbook of palliative care for children
               362.175
153   Silencing the self across cultures
               362.196852
154   Life with cancer
               362.196994
155   Ramm, Eva: Og psykiateren skapte mennesket
               362.2
156   Karlsson Ambrose, Pebbles: Jag vet inte var psykoser kommer ifrån
               362.21
157   Hauge, Ragnar: Lastenes møtested
               362.29
158   Haugen, Stian: Endring fra innsiden
               362.2918
159   Drug policy and the public good
               362.293
160   Lav terskel - høy kvalitet
               362.293
161   The Disability studies reader
               362.4
162   Killén, Kari: Barndommen varer i generasjoner
               362.7
163   Rett til vern og deltakelse (Vol. 2010 av: Barn i Norge (trykt utg.)
               362.7
164   Rettssikkerhet i barnevernet? (Vol. 2012 av: Barn i Norge (trykt utg.)
               362.7
165   Rød, Per Arne: Barn i klem mellom foreldrekonflikter og samfunnsmessig be
               362.7
166   Vold og traumer (Vol. 2011 av: Barn i Norge (trykt utg.)
               362.7
167   Cocker, Christine: Social work with looked after children
               362.73
168   Whittier, Nancy: The politics of child sexual abuse
               362.76
169   Att fostra familjen
               362.82
170   Nafstad, Ida: Ødeleggelse, skapelse, opprettholdelse
               362.829
171   Wergeland, Ebba: Verneombudet
               363.11
172   Boligmarked og boligpolitikk
               363.5
173   Interdisciplinarity and climate change
               363.73874
174   Lier, Stein Morten: Mafia i Norge
               364.104


370 PEDAGOGIKK. SPESIALPEDAGOGIKK

175   Smith, Kari: Førstereisen
               371.1
176   Gustafson, Trine: Assistent i grunnskolen
               371.14
177   Darsø, Lotte: Innovationspædagogik
               371.2
178   Framgang, men langt fram
               371.26
179   Wiliam, Dylan: Embedded formative assessment
               371.26
180   Lewis, Gordon: Teenagers
               371.3
181   Røyland, Sveinung: Valg for livet
               371.42
182   Lillevik, Ole Greger: Tiltak mot vold og aggresjon i skolen
               371.5
183   The Implementation of health promoting schools
               371.71
184   Lazar, Althier M.: Bridging literacy and equity
               371.826
185   Coelho, Elizabeth: Language and learning in multilingual classrooms
               371.829
186   Tiltak mot frafall i videregående opplæring
               373.129


380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE 

187   The Oxford handbook of the digital economy
               384.33
188   Björnelid, Richard: Kunsten å styrte et flyselskap
               387.70648
189   Hyldtoft, Ole: Mad, drikke og tobak 1800-35
               394.109489400 SPRÅK 

190   Clark, John Ellery: An introduction to phonetics and phonology
               414
191   James, Carl: Errors in language learning and use
               418.007
192   Hasselgård, Hilde: English grammar
               425
193   Key to exercises (del av: Hasselgård, Hilde: English grammar
               425
194   Arbeidsbok (del av: Lønn, Cecilie: Opp og fram!
               439.82824
195   Arbeidsbok (del av: Lønn, Cecilie: Nå begynner vi!
               439.82824
196   Lønn, Cecilie: Nå begynner vi!
               439.82824
197   Lønn, Cecilie: Opp og fram!
               439.82824


500 NATURVITENSKAP. MATEMATIKK 

198   Eg reknar nøtter (del av: Gjerdrum, Anne-Lise:
               510.2
199   Gjerdrum, Anne-Lise:
               510.2
200   Grunnbok 3A (del av: Gjerdrum, Anne-Lise:
               510.2
201   Grunnbok 3B (del av: Gjerdrum, Anne-Lise:
               510.2
202   Oppgavebok (del av: Gjerdrum, Anne-Lise:
               510.2
203   Oppgåvebok 3 (del av: Gjerdrum, Anne-Lise:
               510.2
204   Sigma R1
               510.2
205   Kacerja, Suela: Real-life contexts in mathematics and students` interests
               510.7
206   Dunn, William L.: Exploring Monte Carlo methods
               518.282
207   Walford, Nigel: Practical statistics for geographers and earth scientists
               519.5
208   (Fysikk 1) (del av: Ergo
               530
209   (Fysikk 2) (del av: Ergo
               530
210   Ergo
               530
211   Rogers, G.F.C.: Thermodynamic and transport properties of fluids
               536.7
212   Piezoelectric transducers and applications
               537.244
213   Thornton, Stephen T.: Modern physics for scientists and engineers
               539
214   Rystad, Britt: Kjemi og miljøkunnskap
               540
215   Park, Graham: Introducing tectonics, rock structures and mountain belts
               551.8
216   Walther, John V.: Essentials of geochemistry
               551.9
217   Petroleum geology of Northwest Europe
               553.28
218   [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Petroleum geology of Northwest Europe
               553.28
219   [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Petroleum geology of Northwest Europe
               553.28
220   The Geology of Scotland
               554.11
221   Miller, Roy McG.: The geology of Namibia
               556.881
222   Costain, Meredith: Elefant
               599.67


600 ANVENDT VITENSKAP

Ingen nye titler denne måneden


610 MEDISIN. SYKEPLEIE

223   Lindh, Marion: Säker vård
               610.696
224   Rhetorical questions of health and medicine
               610.696
225   Todaro-Franceschi, Vidette: Compassion fatigue and burnout in nursing
               610.73
226   Nødvendige omveier
               610.7301
227   Kommunikation
               610.730699
228   Forsberg, Christina: Att göra systematiska litteraturstudier
               610.73072
229   Houser, Janet: Nursing research
               610.73072
230   Hågensen, Anne Christine: De tre skatter
               610.951
231   Martini, Frederic H.: Fundamentals of anatomy & physiology
               612
232   Korn, Leslie E.: Rhythms of recovery
               612.022
233   Löfgren-Mårtenson, Lotta: Hur gör man?
               612.6
234   Gundersen, Kristian: Snåsakoden
               615.5
235   Critical care nursing
               616.028
236   Haugstvedt, Anne: Parenting children with type 1 diabetes
               616.462
237   Kitzmüller, Gabriele: Long-term experiences of living with stroke in a family co
               616.81
238   Hustvedt, Siri: Den skjelvende kvinnen, eller Historien om nervene mine
               616.84
239   Psykiatri for ikke-psykiatere
               616.89
240   Martinsen, Egil W.: Kropp og sinn
               616.891
241   Wormnes, Bjørn: Behandling som virker
               616.891
242   Hayes, Steven C.: Acceptance and commitment therapy
               616.8914
243   Hoffman, Lynn: Family therapy
               616.89156
244   Hoffman, Lynn: Exchanging voices
               616.89156
245   Bedre hverdag for personer med demens
               618.97683

 
620 TEKNOLOGI. TEKNIKK 

246   Larsen, Ronald W.: Engineering with Excel
               620.0028
247   ESREL 2011 : Advances in safety, reliability and risk management
               620.004
248   Ugural, A.C.: Advanced mechanics of materials and applied elasticity
               620.112
249   Rao, Singiresu S.: Mechanical vibrations
               620.3
250   Handbook of human factors and ergonomics
               620.82
251   Jahn, Frank: Hydrocarbon exploration and production
               622.1
252   Azar, Jamal J.: Drilling engineering
               622.243
253   Ezekwe, Nnaemeka: Petroleum reservoir engineering practice
               622.33
254   Raymond, Martin: Oil and gas production in nontechnical language
               622.33
255   Ahmed, Tarek: Equations of state and PVT analysis
               622.338
256   Ahmed, Tarek: Working guide to reservoir rock properties and fluid flow
               622.338
257   Halle, Svein: Brønnkontroll
               622.338
258   Satter, Abdus: Practical enhanced reservoir engineering
               622.338
259   Pfatteicher, Sarah K.A.: Lessons amid the rubble
               624.171
260   Bai, Yong: Subsea engineering handbook
               627.7
261   Fingas, Merv: Oil spill science and technology
               628.168
262   Haugen, Finn: Reguleringsteknikk
               629.8


640 HOTELLFAG

263   Suppe på en spiker
               641.813
264   Adria, Ferran: En dag på elBulli
               647.95467650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 


265   Hedegaard, Jørgen: Effektiv jobsøgning
               650.1
266   Krogerus, Mikael: Beslutningsboken
               650.1
267   Engelsåstrø, Gunnar: ABC for ikke-økonomer
               657
268   Finansielle instrumenter
               657.3
269   Hoff, Kjell Gunnar: Bedriftsøkonomi
               658
270   Familjeföretagande
               658.045
271   Marchington, Mick: Human resource management at work
               658.3
272   Bernhardsen, Arne: Arbeidsmiljøutvalget
               658.38
273   Klemsdal, Lars: Hva trenger vi ledere til?
               658.4
274   Hjertø, Kjell Brynjulf: Team
               658.402
275   Bjørnsen, Jan T.: Slik får du IT-styring og kontroll
               658.4038
276   Introduction, methods, and information systems (Vol. 1 av: Handbook on business process managemen
               658.4038
277   Ramsing, Ulrik: Unplugged
               658.406
278   Solberg, Anne Grethe: Et kjønnsperspektiv på innovasjonsledelse
               658.406
279   Haavik, Torgeir K.: New tools, old tasks
               658.408
280   Management of risk
               658.408
281   Christensen, Rikke: Myter om magten
               658.409
282   Livet som leder
               658.409
283   Corporate communication
               658.45
284   Neal, Craig: Mødekunst
               658.45
285   Hannevig, Lise: Dialog
               658.456
286   Logistikk og ledelse av forsyningskjeder
               658.7
287   Marketing
               658.8
288   Iacobucci, Dawn: Marketing research
               658.83
289   Reed, Jon: Effektiv markedsføring på nettet
               658.872
290   Corporate reputation and the news media
               659.2660 KJEMISK INDUSTRI/TEKNOLOGI. HUSBYGGING

Ingen nye denne måneden700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT 

 291   Hotel lobbies and lounges
               728.5
292   Yttredal, Calina Pandele: Lys
               729.28
293   McPherson, Gary E.: Music in our lives
               780.83
294   Peters, Gary: The philosophy of improvisation
               781.36
295   Ehn, Billy: The secret world of doing nothing
               790.1
296   Hight, Craig: Television mockumentary
               791.4561
297   Lehmann, Hans-Thies: Postdramatic theatre
               792.022
298   Qvamme, Børre: Dansens historie
               792.809
299   Nicholson, Geoff: The lost art of walking
               796.51


800 LITTERATUR

 300   Bressler, Charles E.: Literary criticism
               801.95
301   Claudi, Mads Breckan: Litteraturteori
               801.95
302   Penrose, Ann M: Writing in the sciences
               808.066
303   Schimel, Joshua: Writing science
               808.066
304   Støren, Ingeborg: Bare fortell!
               808.066
305   Bachtin, Michail: The dialogic imagination
               808.3
306   Scandinavian studies in rhetoric
               808.5
307   Svarstad, Marianne: Da sannheten fikk klærne på
               808.543
308   Beker, Marilyn: The screenwriter activist
               809.23
309   Rachman, Tom: Siste nytt
               823.92
310   Heger, Anders: Egner
               839.82
311   Hovdenakk, Sindre: Torolf Elster
               839.82
312   Myhre, Linnéa: Evig søndag
               839.82
313   Collett, Camilla: Amtmannens døtre
               839.823
314   Mehlum, Jan: En god sak
               839.8238
315   Paasilinna, Arto: Prosten og hans forunderlige tjener
               894.541
 

 
900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER 

316   Kayser Nielsen, Niels: Historiens forvandlinger
               901
317   Ferguson, Niall: Empire
               909.0971241
318   Ferguson, Niall: Empire
               909.0971241
319   Antony, Rachael: The Lonely Planet guide to experimental travel
               910.202
320   Strøksnes, Morten Andreas: Tequiladagbøkene
               910.4
321   Sullivan, Paul: Berlin
               914.3155
322   Lode, Asgeir: Englandsfarerne
               940.53481
323   Eide, Linda: Oppdrag Mottro
               948.105
324   Falkenberg, Geir: India
               954
325   Eidem, Åshild: Spillet om Gaza
               956.94


E-BØKER

Egeberg, Morten: Multilevel union administration : the transformation of executive politics in Europe
Warner, Janine: iPhone & iPad web design for dummies
World energy outlook 2012
Wright, Howard: 100 great innovation ideas : from companies around the world
Yuval-Davis, Nira: The Politics of belonging


SERIER

326   Archaean to Mesoproterozoic (Vol. 1 av: Miller, Roy McG.: The geology of Namibia
328   Handbook on business process management
329   Neoproterozoic to lower Palaeozoic (Vol. 2 av: Miller, Roy McG.: The geology of Namibia
330   Norge Justis- og beredskapsdepartementet : Barn på flukt
331   Selling, Dagmar: Kalmar castle and Kalmar county museum
332   Strassegger, Peter: Stasia
334   Upper Palaeozoic to Cenozoic (Vol. 3 av: Miller, Roy McG.: The geology of Namibia


DVD

1     Armadillo
2     The most dangerous man in America
3     The Tudors


MASTEROPPGAVER

1     Abercrombie, Ragnhild: Assessment of expandable liner for the Skarv field
2     Dyrøy, Yngve: Hvordan kan innføring av krisestøtteverktøy påvirke kommun
3     Ferreira, Jose da Costa: Low salinity effect after sea water flooding in sandstone
4     Grindhaug, Erling: The use of alternative materials for drill pipe to extend
5     Holte, Dag Christian: Hva fremmer og hemmer utviklingen av interkommunalt samarb
6     Lenes, Anne-Lise: Hvordan konstruerer familieterapeuter risikobegrepet i sos
7     Olsen, Christina: Hva innebærer brukermedvirkning i helse- og sosialtjeneste
8     Pollestad, Bjørn: Øvelse gjør mester?
9     Telle, Ann Kristin: Hvordan påvirker HMS og kvalitet sikkerhetskulturen?
10    Waldejer, Benjamin: Local implications of a globalised prostitution market


DOKTORAVHANDLINGER

327   Esteves, Rui Maximo: Cluster analysis for big data and failure detection
333   Støle, Hildegunn: Interjections in late middle English play texts


LYDBØKER

Ingen nye denne måneden


CD-ROM

Ingen nye denne måneden
 

NYTT I HYLLENE BJERGSTED


BØKER

NOTER

LYDOPPTAK

DVDBØKER

 
1     Kulturutredningen 2014 (Vol. 2013:4 av: Norges offentlige utredninger (tidsskrift : trykt utg.)
               A 22
2     Larssen, Erik Bertrand: Bli best med mental trening
               B 40
3     Rittelmeyer, Christian: Warum und wozu ästhetische Bildung?
               B 42
4     Skånland, Marie Strand: A technology of well-being
               B 90
7     Slonimsky, Nicolas: Music since 1900
               E 30
10    Dochtermann, Joe: Big studio secrets for home recording and production
               H 110
11    Engineering & producing (Vol. 5 av: Gibson, Bill: Hal Leonard recording method
               H 110
12    Instrument & vocal recording (Vol. 2 av: Gibson, Bill: Hal Leonard recording method
               H 110
13    Microphones & mixers (Vol. 1 av: Gibson, Bill: Hal Leonard recording method
               H 110
14    Mixing & mastering (Vol. 6 av: Gibson, Bill: Hal Leonard recording method
               H 110
15    Recording software & plug-ins (Vol. 3 av: Gibson, Bill: Hal Leonard recording method
               H 110
16    Sequencing samples & loops (Vol. 4 av: Gibson, Bill: Hal Leonard recording method
               H 110
18    ECM
               H 115
19    Greenfield, Robert: The last sultan
               H 115
23    Bjørnstad, Ketil: Garbarek, Jarrett, Danielsson, Christensen: Belonging
               I 70
24    Det begynte med et piano (Vol. 2 av: Museene i Sør-Trøndelags skriftserie
               J 110
25    Tronshaug, Hans Jacob: Musikk i perspektiv 2
               K 30
102   Gibson, Bill: Hal Leonard recording method

 

NOTER

5     Sommerro, Henning: Fra pipe til pipe
               D 103
6     Husebø, Lena D.: Notesirkus
               E 200
8     Husebø, Lena D.: Notesirkus
                E 300
9     Webern, Anton: Cello sonata (1914) for cello and piano
               E 311
17    Bach, Johann Sebastian: Complete flute sonatas
               H 1111
20    Rossini, Gioacchino: Concerto a fagotto principale
               H 1411
21    Malone, Tom: Alternate position system for trombone
               H 2201
22    Bell, William: Tuba warm ups and daily routine
               H 2301
26    Willis, Richard Storrs: It came upon a midnight clear
               K 410
27    Willis, Richard Storrs: A German baroque suite
               K 411
28    Agincourt song
               K 61
29    Albéniz, Isaac: Triana
               K 61
30    Angelus ad Virginem
               K 61
31    The ash grove
               K 61
32    Bach, Johann Sebastian: Fugue in G minor
               K 61
33    Buxtehude, Dietrich: Praeludium in g minor, BuxBWV 146
               K 61
34    Buxtehude, Dietrich: Canzonetta in G
               K 61
35    Byrd, William: This sweet and merry month
               K 61
36    Byrd, William: Earl of Oxford's march
               K 61
37    Byrd, William: Ave verum corpus
               K 61
38    Elgar, Edward: Sospiri
               K 61
39    Elgar, Edward: There is sweet music
               K 61
40    Harvey, Roger: Round dance
               K 61
41    Harvey, Roger: Variations on a theme of Paganini
               K 61
42    Harvey, Roger: Seventh heaven
               K 61
43    Harvey, Roger: Durrington sketches
               K 61
44    Jenkins, Dan: Riff' em and blues
               K 61
45    John Peel
               K 61
46    Plagge, Wolfgang: Jubilate
               K 61
47    Purcell, Henry: Music from Abdelazer
               K 61
48    Styne, Jule: People
               K 61
49    Vaughan Williams, Ralph: 3 Shakespeare songs
               K 61
50    Gabrieli, Giovanni: Canzon X
               K 62
51    Gabrieli, Giovanni: Canzon XI
               K 62
52    Gabrieli, Giovanni: Canzon XIV
               K 62
53    Gabrieli, Giovanni: Sonata XX
               K 62
54    Gabrieli, Giovanni: Sonata pian e forte
               K 62
55    Gabrieli, Giovanni: Canzon Septimi toni à 8, no 1
               K 62
56    Gabrieli, Giovanni: Canzon Septimi toni, no 2
               K 62
57    Gabrieli, Giovanni: Canzon noni toni a 8
               K 62
58    Gabrieli, Giovanni: Canzon XXVIII
               K 62
59    Gabrieli, Giovanni: Canzon XII
               K 62
60    Gabrieli, Giovanni: Sonata XIII
               K 62
61    Gabrieli, Giovanni: Sonata XIX
               K 62
62    Gabrieli, Giovanni: Canzon quarti toni à 15
               K 62
63    Gabrieli, Giovanni: Sonata XVIII
               K 62
64    Gabrieli, Giovanni: Canzon primi toni à 8
               K 62
65    Gabrieli, Giovanni: Canzon duodecimi toni à 8
               K 62
66    Gabrieli, Giovanni: Sonata pian e forte
               K 62
67    Gabrieli, Giovanni: Canzon in echo duodecimi toni à 10
               K 62
68    Gabrieli, Giovanni: Canzon primi toni à 10
               K 62
69    Gabrieli, Giovanni: Canzon duodecimi toni à 10, no 1
               K 62
70    Gabrieli, Giovanni: Canzon duodecimi toni à 10, no 2
               K 62
71    Gabrieli, Giovanni: Canzon duodecimi toni à 10, no 3
               K 62
72    Gabrieli, Giovanni: Canzon noni toni a 12
               K 62
73    Gabrieli, Giovanni: Canzon septimi octavi toni à 12
               K 62
74    Gabrieli, Giovanni: Sonata octavi toni à 12
               K 62
75    Gabrieli, Giovanni: Canzon noni toni a 12
               K 62
76    Gabrieli, Giovanni: Canzon VI
               K 62
77    Gabrieli, Giovanni: Canzon V
               K 62
78    Gabrieli, Giovanni: Canzon VII
               K 62
79    Gabrieli, Giovanni: Canzon II
               K 62
80    Gabrieli, Giovanni: Canzon III
               K 62
81    Gabrieli, Giovanni: Canzon IV
               K 62
82    Gabrieli, Giovanni: Sonata XXI
               K 62
83    Gabrieli, Giovanni: Canzon prima
               K 62
84    Gabrieli, Giovanni: Canzons spiritata à 4 prima, seconda à 4
               K 62
85    Gabrieli, Giovanni: Canzons terza à 4, quarta à 4
               K 62
86    Gabrieli, Giovanni: Canzon in double echo
               K 62
87    Gabrieli, Giovanni: Canzon à 12 (Kassel Library)
               K 62
88    Gabrieli, Giovanni: Canzon XVII
               K 62
89    Gabrieli, Giovanni: Canzon XVI
               K 62
90    Gabrieli, Giovanni: Canzon XV
               K 62
91    Gabrieli, Giovanni: Canzon VIII
               K 62
92    Gabrieli, Giovanni: Canzon IX
               K 62
93    Rune, Eva: Bröllopssånger och kärleksvisor
               K 70
94    Weber, Carl Maria von: Quintett für Klarinette, zwei Violinen, Viola und Violonce
               N 40
95    Staveland, Øyvind: Liten fuggel
               R 4
96    Harvey, Roger: Boats
               S 401
97    Mozart, Wolfgang Amadeus: Exsultate, jubilate
               V 12
98    Thommessen, Olav Anton: Stabsarabesk
               V 22
99    Ireland, John: A London overture
               X 10
100   London pride
               X 10
101   Marcello, Alessandro: Concerto in c minor
               X 2
 

LYDOPPTAK

1     Brunvoll, Mari Kvien: Mari Kvien Brunvoll
2     Music for two pianos
3     Det Norske solistkor : Refractions
4     Sandnes Klarinettkor : A ClariVision of jazz
5     Svendsen, Johan: Orchestral works vol. 2

 

DVD
 
Ingen nye denne måneden
 

NYTT I HYLLENE PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM

1     25 Jahre Archäologie im Rheinland 1987-2011 (Vol. 2011 av: Archäologie im Rheinland
2     Al-Hadir (Vol. 59 av: Travaux (Maison de l'Orient méditerranéen)
3     Ancestral landscapes burial mounds in the copper and bronz : Ancestral landscapes
4     Antonsen, Eilin Iren: Hestene i Trondheim
5     Archaeology
6     Baar-Dahl, Martin: Kokegroper
7     Currey, John D.: Bones
8     Les céramiques communes dans leur contexte régional (Vol. 60 av: Travaux (Maison de l'Orient
9     Eigeland, Lotte C.: Flint-use in flint-scarce regions
10    Emscherzeitläufe
11    Encountering imagery (Vol. 57 av: Stockholm studies in archaeology
12    Fossøy, Sølvi Helene: Rom for variasjon
13    Gjærevoll, Olav: Fjellflora
14    Gowland, Rebecca: Human identity and identification
15    Gran, Thorvald: Vitenskap i praksis
16    Guttormsen, Torgrim Sneve: Arkeologi i all offentlighet
17    Haga, Øystein: Ulveplaga i Ryfylke
18    Helskog, Knut: Samtaler med maktene
19    Henriksen, Siv: Skjærvika og Fjellvika
20    Hermansen, Pål: Frø til verden
21    Hjerm, Mikael: Introduksjon til samfunnsvitenskapelig analyse
22    Holm, Arne: Forvaltningsmuseenes og NIKUs ansvar og roller i forvaltni
23    Integrating archaeology
24    Jørgensen, Per: Kvartærgeologi
25    Karg, Sabine: En kulinarisk rejse gennem tiderne
26    Kind, Claus-Joachim: Das Mesolithikum in der Talaue des Neckars 2
27    Kulturutredningen 2014 (Vol. 2013:4 av: Norges offentlige utredninger (tidsskrift : trykt utg.)
28    Kunnskapsforlagets store Norgesatlas
29    Lauritzen, Stein-Erik: Grotter
30    Lewton-Brain, Charles: Foldforming
31    Lågbu, Roar: Jordsmonnstatistikk
32    Masterton, William L.: Chemistry
33    Munksgaard, Jan Henrik: Flagget
34    Prøsch-Danielsen, Lisbeth: Botanisk befaring i Tengesdal/Lingvang, Ryfylke
35    Reichelt, Yngvar: Det Kongelige norske videnskabers selskabs medaljer
36    Sandness, Silje Christine: Lovverkets rolle i utviklingen av den maritime kulturminne
37    Sauvage, Caroline: Routes maritimes et systèmes d'échanges internationaux au
38    Sedimentary environments
39    Skard, Olav: Ville vekster
40    Skre, Dagfinn: Kaupang
41    Steinklauber, Ulla: Das spätantike Gräberfeld auf dem Frauenberg bei Leibnitz,
42    Thu, Ragnhild: Vår nye bondekultur - når det moderne vert tradisjon
43    Tipper, Jess: Experimental archaeology and fire
44    University of Nottingham Deptartment of Archaeology Postgraduate Conference : Food and dri
45    University of Nottingham Deptartment of Archaeology Postgraduate Conference : Food and dri
46    Vogt, Elisabeth Jansen: Båter, død og liv på Kaupang
47    Wallanlagen im Regierungsbezirk Karlsruhe (Vol. 27 av: Vor- und frühgeschichtliche Befestigungen
48    Webster, Leslie: The Franks casket
49    Westling, Sara: Naturvitenskaplige undersøkelser på Midtre Eide
50    Wolfe, Ulla Isabel Zagal-Mach: Grasping technology, assessing craft
51    Åkerstrøm, Joachim: Brent og glemt - varmepåvirket litisk materiale
52    Årbok (Sandnes historie- og ættesogelag)
53    Aasen, Lise Chantrier: A 248 Mariakirken i Bergen, malerier og epitafier