MENY

Nytt i hyllene i mars

Hold deg oppdatert! Her er all ny fag- og skjønnlitteratur, musikk, noter og filmer som ble kjøpt inn i løpet av mars. Nye bøker står utstilt i biblioteket.

NYTT PÅ ULLANDHAUG          NYTT I BJERGSTED        
NYTT PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM
   

E-BØKER

 

Nytt i hyllene Ullandhaug

000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING

BARNEBØKER.BARNELITTERATUR

070 JOURNALISTIKK

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

200 RELIGION

300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV

340 JUS. FORVALTNING

360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

370 PEDAGOGIKK.SPESIALPEDGOGIKK

380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE

400 SPRÅK

500 NATURVITENSKAP.MATEMATIKK

610 MEDISIN.SYKEPLEIE

620 TEKNOLOGI. TEKNIKK

640 HOTELLFAG

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE

660 KJEMISK INDUSTRI. HUSBYGGING

700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT

800 LITTERATUR

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER

SERIER 

DOKTORAVHANDLINGER

DVD

E-BØKER

 

 000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING.
 

1     Donaldson, Toby: Python
               005.133
2     Linenberger, Michael: Total workday control using Microsoft Outlook
               005.57
3     Take back your life!
               005.57
4     Hoffstein, Jeffrey: An introduction to mathematical cryptography
               005.82


BARNEBØKER. BARNELITTERATUR
 

5     Belsvik, Rune: Verdas søtaste turist
               028.5
6     Bratlund, Bente: Fly, Thea! Fly!
               028.5
7     Brown, Pierce: Rød revolt
               028.5
8     Fossdal, Mona: Ingen spøk å telle til 13
               028.5
9     Gordan, Kajsa: Kjelle i hundebarnehagen
               028.5
10    Green, John: En overflod av Katheriner
               028.5
11    Lystrup, Geirr: Katten og fuglene
               028.5
12    Mickwitz, Camilla: Jason og Sinna-Guri
               028.5
13    Min første store sangbok
               028.5
14    Mine første 100 ord
               028.5
15    Selznick, Brian: Hugo Cabret
               028.5
16    Øien, Jan-Kåre: Havets skrekk
               028.5


070 JOURNALISTIKK
 

Ingen nye denne måneden.

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI
 

17    Vetlesen, Arne Johan: Studier i ondskap
               111.84
18    McGlynn, Aidan: Knowledge first?
               121
19    Heller, Agnes: A theory of feelings
               128.37
20    Den Store psykologiboka
               150
21    Handbook of research on creativity
               153.35
22    Meland, Nils Tore: En god beslutning
               153.8
23    Frisén, Ann: Projekt perfekt
               155.2
24    Skarpsno, Hanne Emilie: Barn og seksualitet
               155.3
25    Brinkmann, Svend: Stå imot
               158.1
26    Barn i forskning
               174
27    Ethical dilemmas in management
               174.4
28    Bergson, Henri: Matter and memory
               194
29    Merleau-Ponty, Maurice: Kroppens fenomenologi
               194200 RELIGION 
 

30    Religion beyond its private role in modern society
               201.7
31    Bibelen 2011 Norsk Oversettelse 2011
               220
32    Henriksen, Jan-Olav: Life, love, and hope
               233
33    Hognestad, Helge: Prest i lånt kappe
               284.1


300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP
 

34    Risjord, Mark W.: Philosophy of social science
               300.1
35    Befring, Edvard: Forskingsmetode med etikk og statistikk
               300.72
36    Furedi, Frank: Authority
               303.36
37    Fellesskap og forskjellighet
               303.482
38    Når verden banker på
               303.482
39    Økland, Ståle: Datakrasj
               303.483
40    Ackerman, Diane: The human age
               304.2
41    Harzig, Christiane: What is migration history?
               304.8209
42    Østrem, Nils Olav: Den store utferda
               304.87304834
43    McDonald, Kevin: Struggles for subjectivity
               305.235
44    Bakken, Runar: Frykten for alderdommen
               305.26
45    Jämlik ålderdom?
               305.26
46    The Masculinities reader
               305.31
47    The American South and the Atlantic world
               305.800975
48    Lévi-Strauss, Claude: La pensée sauvage
               306
49    Når industrisamfunnet blir verdensarv
               306.36
50    Associations between age and cognitive foundation skills i
               306.43
51    Familj, religion, rätt
               306.8
52    Gender and parenthood
               306.874
53    Dobson, Julian: How to save our town centres
               307.76
54    Ekern, Simen: Europeere
               320.94
55    Mearsheimer, John J.: The tragedy of Great Power politics
               327.1
56    Russland kommer nærmere
               327.481047
57    Stortingets historie 1964-2014
               328.481


330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV


58    Streeck, Wolfgang: Buying time
               330.122
59    Rifkin, Jeremy: The zero marginal cost society
               330.126
60    Rifkin, Jeremy: The third industrial revolution
               330.79
61    Norsk arbeidsliv i turbulente tider
               331
62    Fjermeros, Halvor: Uro i euroland
               331.094
63    Women and austerity
               331.4094
64    Roman, Steven: Introduction to the mathematics of finance
               332.0151
65    Titland, Esben S.: Piketty på 1-2-3
               332.041
66    Tourism and the creative economy (del av: OECD studies on tourism
               338.4791
67    Från Bob Dylan till Way Out West
               338.4791072
68    Laufer, Margot: Geocaching als touristischer Standortfaktor
               338.479143


340 JUS. FORVALTNING

69    Tuseth, Bård Sverre: Masteroppgaven i juss
               340.076
70    Global and regional treaties
               341.026
71    Frisvold, Paal J.: Mot Europa
               341.2422
72    Giddens, Anthony: Turbulent and mighty continent
               341.2422
73    Jacobs, Francis G.: The European Convention on Human Rights
               341.48
74    Furevik, Erik: Sivilbeskyttelsesloven
               343.01
75    Norge : Markedsføringsloven
               343.084
76    Østenstad, Bjørn Henning: Kompetanse og plikt til gjenopptak av trygdesaker til guns
               344.02
77    Lødrup, Peter: Oversikt over erstatningsretten
               346.03
78    Quellensteuern
               349.304
79    Høiback, Harald: Krigskunstens historie
               355.0209
80    McFate, Sean: The modern mercenary
               355.354360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP
 

81    Le Grand, Julian: The economics of social problems
               361.1
82    Välfärdsinsatser på religiös grund
               361.75
83    Helsesviket
               362.1
84    Tvedt, Christine Raaen: Quality and safety in hospitals
               362.1
85    Bøckmann, Kari: Pårørende i helse- og omsorgstjenesten
               362.104
86    Integrated care
               362.19689
87    Berg, Siri Fuglem: Evy Kristine
               362.19892
88    Botnmark, Kristin Molvik: Raushetens grenseland
               362.5083
89    Health promotion in multicultural populations
               362.84
90    Toivanen, Tuire: Utsatt för tortyr
               362.87
91    Aleksievic, Svetlana: Voices from Chernobyl
               363.1799
92    Critical issues in homeland security
               363.3456
93    Bjørgo, Tore: Forebygging av kriminalitet
               364.4


370 PEDAGOGIKK. SPESIALPEDAGOGIKK
 

94    Drejer, Claus Munch: Kampen om eleven
               370.1
95    Developing reading and writing in second-language learners
               370.117
96    Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn
               370.117
97    Bø, Ingerid: Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst?
               370.151
98    Hattie, John: Synlig læring og læringens anatomi
               370.1523
99    Visual literacy
               370.155
100   Praktisk-pedagogisk utdanning
               370.711
101   Befring, Edvard: Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap
               370.72
102   Lyngsnes, Kitt Margaret: Didaktisk arbeid
               371.3
103   Krumsvik, Rune Johan: Klasseledelse i den digitale skolen
               371.334
104   Wølner, Tor Arne: Interaktive tavler. Endret undervisningspraksis
               371.334
105   Nordahl, Thomas: Tilpasset opplæring og individuelle opplæringsplaner
               371.394
106   Devarakonda, Chandrika: Diversity & inclusion in early childhood
               371.9046
107   Engelsen, Britt Ulstrup: Skolefag i læreplanreformer
               372.19
108   Pressley, Michael: Reading instruction that works
               372.41
109   Alle tiders norskdidaktiker
               372.6
110   Fjørtoft, Henning: Norskdidaktikk
               372.6
111   Nyen, Torgeir: Yrkesfagene under press
               373.246
112   A handbook for teaching and learning in higher education
               378.125


380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE 
 

113   Zipes, Jack: The irresistible fairy tale
               398.2


400 SPRÅK 
 

114   Swain, Merrill: Sociocultural theory in second language education
               418.0017
115   Larsen-Freeman, Diane: Techniques and principles in language teaching
               428.007
116   [5. klasse] (del av: Solberg, Cecilie: Stairs 5-7
               428.2
117   [6. klasse] (del av: Solberg, Cecilie: Stairs 5-7
               428.2
118   [uten bindtittel] (Vol. 8 av: Heger, Halvor: Crossroads
               428.2
119   Bade, Anne Helene Røise: [5. klasse]
               428.2
120   Edwards, Ellen M. Tudor: Explore
               428.2
121   [uten bindtittel] (Vol. 8 av: Heger, Halvor: Crossroads
               428.2
122   [uten bindtittel] (Vol. 10 av: Heger, Halvor: Crossroads
               428.2
123   [uten bindtittel] (Vol. 9 av: Heger, Halvor: Crossroads
               428.2
124   [uten bindtittel] (Vol. 8 av: Heger, Halvor: Crossroads
               428.2
125   [uten bindtittel] (Vol. 8 av: Heger, Halvor: Crossroads
               428.2
126   Heger, Halvor: Crossroads
               428.2
127   [uten bindtittel] (Vol. 10 av: Heger, Halvor: Crossroads
               428.2
128   [uten bindtittel] (Vol. 9 av: Heger, Halvor: Crossroads
               428.2
129   [uten bindtittel] (Vol. 1+2 av: Håkenstad, Heidi: Stairs 1-4
               428.2
130   [uten bindtittel] (Vol. 4 av: Håkenstad, Heidi: Stairs 1-4
               428.2
131   [uten bindtittel] (Vol. 3 av: Håkenstad, Heidi: Stairs 1-4
               428.2
132   Håkenstad, Heidi: Stairs 1-4
               428.2
133   [uten bindtittel] (Vol. 10 av: Heger, Halvor: Crossroads
               428.2
134   [uten bindtittel] (Vol. 9 av: Heger, Halvor: Crossroads
               428.2
135   [uten bindtittel] (Vol. 8 av: Heger, Halvor: Crossroads
               428.2
136   [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Edwards, Ellen M. Tudor: Explore
               428.2
137   [uten bindtittel] (Vol. 3 av: Edwards, Ellen M. Tudor: Explore
               428.2
138   [uten bindtittel] (Vol. 1+2 av: Håkenstad, Heidi: Stairs 1-4
               428.2
139   [uten bindtittel] (Vol. 3 av: Håkenstad, Heidi: Stairs 1-4
               428.2
140   [uten bindtittel] (Vol. 4 av: Håkenstad, Heidi: Stairs 1-4
               428.2
141   [uten bindtittel] (Vol. 3 av: Håkenstad, Heidi: Stairs 1-4
               428.2
142   [uten bindtittel] (Vol. 4 av: Håkenstad, Heidi: Stairs 1-4
               428.2
143   Solberg, Cecilie: Stairs 5-7
               428.2
144   Stages
               428.2
145   [uten bindtittel] (Vol. 9 av: Heger, Halvor: Crossroads
               428.2
146   [uten bindtittel] (Vol. 1+2 av: Håkenstad, Heidi: Stairs 1-4
               428.2
147   Teacher's book (del av: [6. klasse] (del av: Solberg, Cecilie: Stairs 5-7
               428.2
148   Teacher's book (del av: [5. klasse] (del av: Solberg, Cecilie: Stairs 5-7
               428.2
149   [uten bindtittel] (Vol. 4 av: Håkenstad, Heidi: Stairs 1-4
               428.2
150   [uten bindtittel] (Vol. 3 av: Håkenstad, Heidi: Stairs 1-4
               428.2
151   Teacher's guide (del av: Hansen, Christine Røen: [4. klasse]
               428.2
152   Teacher's guide (del av: Bade, Anne Helene Røise: [5. klasse]
               428.2
153   Teacher's guide (del av: Hansen, Christine Røen: [3. klasse]
               428.2
154   Textbook (del av: Hansen, Christine Røen: [3. klasse]
               428.2
155   Textbook (del av: Hansen, Christine Røen: [4. klasse]
               428.2
156   Textbook (del av: Bade, Anne Helene Røise: [5. klasse]
               428.2
157   Textbook (del av: [6. klasse] (del av: Solberg, Cecilie: Stairs 5-7
               428.2
158   Textbook (del av: [5. klasse] (del av: Solberg, Cecilie: Stairs 5-7
               428.2
159   Textbook 8 (del av: Stages
               428.2
160   Textbook 9 (del av: Stages
               428.2
161   Workbook (del av: Hansen, Christine Røen: [4. klasse]
               428.2
162   Workbook (del av: [5. klasse] (del av: Solberg, Cecilie: Stairs 5-7
               428.2
163   Workbook (del av: Bade, Anne Helene Røise: [5. klasse]
               428.2
164   Workbook (del av: Hansen, Christine Røen: [3. klasse]
               428.2
165   Workbook (del av: [6. klasse] (del av: Solberg, Cecilie: Stairs 5-7
               428.2
166   Snow, Catherine E.: Is literacy enough?
               428.40712
167   Hårstad, Stian: Nabospråk og nabospråkundervisning
               439.5
168   A (del av: Gedde-Dahl, Trine: Skriving pågår
               439.8282
169   Arbeidsbok A (del av: Fjeld, Siw Monica: [1. trinn]
               439.8282
170   Arbeidsbok A (del av: Fjeld, Siw Monica: [1. trinn]
               439.8282
171   Arbeidsbok A (del av: Fjeld, Siw Monica: [1. trinn]
               439.8282
172   Arbeidsbok A (del av: Fjeld, Siw Monica: [1. trinn]
               439.8282
173   Arbeidsbok B (del av: Fjeld, Siw Monica: [1. trinn]
               439.8282
174   Arbeidsbok B (del av: Fjeld, Siw Monica: [1. trinn]
               439.8282
175   Arbeidsbok B (del av: Fjeld, Siw Monica: [1. trinn]
               439.8282
176   Arbeidsbok B (del av: Fjeld, Siw Monica: [1. trinn]
               439.8282
177   B (del av: Gedde-Dahl, Trine: Skriving pågår
               439.8282
178   B (del av: Gedde-Dahl, Trine: Skriving pågår
               439.8282
179   Berge, Anne Lene: Nye vegar til nynorsk
               439.8282
180   C (del av: Gedde-Dahl, Trine: Skriving pågår
               439.8282
181   Elevbok (del av: Fjeld, Siw Monica: [1. trinn]
               439.8282
182   Elevbok (del av: Fjeld, Siw Monica: [1. trinn]
               439.8282
183   Fjeld, Siw Monica: [1. trinn]
               439.8282
184   Gedde-Dahl, Trine: Skriving pågår
               439.8282
185   Gedde-Dahl, Trine: Skriving pågår
               439.8282
186   Lærerens bok (del av: Fjeld, Siw Monica: [1. trinn]
               439.8282
187   Signatur 3
               439.8282
188   Ellingsen, Elisabeth: Stein på stein
               439.82824
189   Golden, Anne: Norsk som fremmedspråk
               439.82824
190   Greek, Marit: Studer med norsk som andrespråk
               439.82824
191   Tekstsamling (del av: Signatur 3
               439.8286


500 NATURVITENSKAP. MATEMATIKK 


192   [5. klasse] (del av: Alseth, Bjørnar: Multi [5-7]
               510.2
193   [uten bindtittel] (Vol. 8 av: Nummer
               510.2
194   Alseth, Bjørnar: Multi [5-7]
               510.2
195   Alternativ grunnbok 5A (del av: Rasch-Halvorsen, Anne:
               510.2
196   Alternativ grunnbok 5B (del av: Rasch-Halvorsen, Anne:
               510.2
197   Alternativ grunnbok 7A (del av: Rasch-Halvorsen, Anne:
               510.2
198   Dahl, Hanne Hafnor: Grunnbok 3A
               510.2
199   Fasit (del av: Rasch-Halvorsen, Anne:
               510.2
200   Gjerdrum, Anne-Lise:
               510.2
201   [uten bindtittel] (Vol. 9 av: Hjardar, Espen: Faktor
               510.2
202   [uten bindtittel] (Vol. 8 av: Hjardar, Espen: Faktor
               510.2
203   Grunnbok 1A (del av: Matemagisk
               510.2
204   Grunnbok 1A (del av: 1. klasse (del av: Matematikk
               510.2
205   Grunnbok 1B (del av: 1. klasse (del av: Matematikk
               510.2
206   Grunnbok 1B (del av: Dahl, Hanne Hafnor:
               510.2
207   Grunnbok 1B (del av: Matemagisk
               510.2
208   Grunnbok 2A (del av: Matemagisk
               510.2
209   Grunnbok 2A (del av: Dahl, Hanne Hafnor:
               510.2
210   Grunnbok 2B (del av: Dahl, Hanne Hafnor:
               510.2
211   Grunnbok 4A (del av: Gjerdrum, Anne-Lise:
               510.2
212   Grunnbok 4B (del av: Gjerdrum, Anne-Lise:
               510.2
213   [uten bindtittel] (Vol. 5 av: Radius
               510.2
214   Grunnbok 5A (del av: Rasch-Halvorsen, Anne:
               510.2
215   Grunnbok 5A (del av: Matemagisk
               510.2
216   Grunnbok 5a (del av: [5. klasse] (del av: Alseth, Bjørnar: Multi [5-7]
               510.2
217   Grunnbok 5B (del av: Rasch-Halvorsen, Anne:
               510.2
218   Grunnbok 5b (del av: [5. klasse] (del av: Alseth, Bjørnar: Multi [5-7]
               510.2
219   Grunnbok 5B (del av: Matemagisk
               510.2
220   [uten bindtittel] (Vol. 5 av: Radius
               510.2
221   Grunnbok 6A (del av: Rasch-Halvorsen, Anne:
               510.2
222   Grunnbok 6B (del av: Rasch-Halvorsen, Anne:
               510.2
223   Grunnbok 7A (del av: Rasch-Halvorsen, Anne:
               510.2
224   Gyldendals formelsamling i matematikk
               510.2
225   [uten bindtittel] (Vol. 8 av: Hjardar, Espen: Faktor
               510.2
226   [uten bindtittel] (Vol. 9 av: Hjardar, Espen: Faktor
               510.2
227   Hjardar, Espen: Faktor
               510.2
228   Jeg regner nøtter (del av: Gjerdrum, Anne-Lise:
               510.2
229   Kroknes, Tom-Erik: Grunnbok 4B
               510.2
230   Kroknes, Tom-Erik: Grunnbok 3B
               510.2
231   Kroknes, Tom-Erik: Grunnbok 2B
               510.2
232   Kroknes, Tom-Erik: Grunnbok 3A
               510.2
233   Kroknes, Tom-Erik: Grunnbok 4A
               510.2
234   Lærerens bok (del av: [5. klasse] (del av: Alseth, Bjørnar: Multi [5-7]
               510.2
235   [uten bindtittel] (Vol. 9 av: Hjardar, Espen: Faktor
               510.2
236   [uten bindtittel] (Vol. 8 av: Hjardar, Espen: Faktor
               510.2
237   [uten bindtittel] (Vol. 8 av: Nummer
               510.2
238   Lærerens bok 1B (del av: Dahl, Hanne Hafnor:
               510.2
239   Lærerens bok 2A (del av: Dahl, Hanne Hafnor:
               510.2
240   Lærerens bok 2B (del av: Dahl, Hanne Hafnor:
               510.2
241   Lærerens bok 4A (del av: Gjerdrum, Anne-Lise:
               510.2
242   Lærerens bok 4B (del av: Gjerdrum, Anne-Lise:
               510.2
243   Lærerens bok 5b (del av: [5. klasse] (del av: Alseth, Bjørnar: Multi [5-7]
               510.2
244   Lærerveiledning 1A (del av: Dahl, Hanne Hafnor:
               510.2
245   Lærerveiledning 1A ; Lærerveiledning 1B (del av: 1. klasse (del av: Matematikk
               510.2
246   [uten bindtittel] (Vol. 8 av: Nummer
               510.2
247   Nummer
               510.2
248   Oppgavebok (del av: Rasch-Halvorsen, Anne:
               510.2
249   Oppgavebok (del av: Rasch-Halvorsen, Anne:
               510.2
250   Oppgavebok (del av: Dahl, Hanne Hafnor:
               510.2
251   Oppgavebok (del av: Dahl, Hanne Hafnor:
               510.2
252   [uten bindtittel] (Vol. 9 av: Hjardar, Espen: Faktor
               510.2
253   Oppgavebok (del av: Grunnbok 1B (del av: Matemagisk
               510.2
254   [uten bindtittel] (Vol. 8 av: Hjardar, Espen: Faktor
               510.2
255   Oppgavebok (del av: Grunnbok 1A (del av: Matemagisk
               510.2
256   [uten bindtittel] (Vol. 5 av: Radius
               510.2
257   Oppgavebok 4 (del av: Gjerdrum, Anne-Lise:
               510.2
258   Oppgavebok 5 (del av: [5. klasse] (del av: Alseth, Bjørnar: Multi [5-7]
               510.2
259   Oppgavehefte nr. 1 (del av: 1. klasse (del av: Matematikk
               510.2
260   Oppgavehefte nr. 2 (del av: 1. klasse (del av: Matematikk
               510.2
261   Oppgavehefte nr. 3 (del av: 1. klasse (del av: Matematikk
               510.2
262   Oppgavehefte nr. 4 (del av: 1. klasse (del av: Matematikk
               510.2
263   Radius
               510.2
264   [uten bindtittel] (Vol. 5 av: Radius
               510.2
265   Rasch-Halvorsen, Anne:
               510.2
266   Rasch-Halvorsen, Anne:
               510.2
267   Rasch-Halvorsen, Anne:
               510.2
268   [uten bindtittel] (Vol. 2 av: QED 5-10
               510.7
269   Pólya, George: How to solve it
               510.71
270   Burton, David M.: The history of mathematics
               510.9
271   Antonsen, Roger: Logiske metoder
               511.3
272   Lorentzen, Lisa: Kalkulus med én og flere variable
               515
273   Mercer, Peter R: More calculus of a single variable
               515
274   Treiman, Jay S.: Calculus with vectors
               515
275   Beck, Amir: Introduction to nonlinear optimization
               519.6
276   Andersen, Jens O.: Introduction to statistical mechanics
               530.13
277   Luger, Peter: Modern X-ray analysis on single crystals
               548
278   The Variscan orogeny (Vol. 405 av: Geological Society special publication (trykt utg.)
               551.72
279   New perspectives on the caledonides of Scandinavia and rel (Vol. 390 av: Geological Socie
               551.8094
280   Sediment-body geometry and heterogeneity (Vol. 387 av: Geological Society special publication (tr
               552.5
281   Lysholm, Saxe: Introduction to petroleum geology
               553.28
282   Brown, James W.: Principles of microbial diversity
               572.8
283   Morgan, Sally: Dyrene
               590
284   Verdens søteste dyreunger
               590
285   Salmon
               597.55
286   Renslebråten, Line: Fugler
               598
192   [5. klasse] (del av: Alseth, Bjørnar: Multi [5-7]
               510.2
193   [uten bindtittel] (Vol. 8 av: Nummer
               510.2
194   Alseth, Bjørnar: Multi [5-7]
               510.2
195   Alternativ grunnbok 5A (del av: Rasch-Halvorsen, Anne:
               510.2
196   Alternativ grunnbok 5B (del av: Rasch-Halvorsen, Anne:
               510.2
197   Alternativ grunnbok 7A (del av: Rasch-Halvorsen, Anne:
               510.2
198   Dahl, Hanne Hafnor: Grunnbok 3A
               510.2
199   Fasit (del av: Rasch-Halvorsen, Anne:
               510.2
200   Gjerdrum, Anne-Lise:
               510.2
201   [uten bindtittel] (Vol. 9 av: Hjardar, Espen: Faktor
               510.2
202   [uten bindtittel] (Vol. 8 av: Hjardar, Espen: Faktor
               510.2
203   Grunnbok 1A (del av: Matemagisk
               510.2
204   Grunnbok 1A (del av: 1. klasse (del av: Matematikk
               510.2
205   Grunnbok 1B (del av: 1. klasse (del av: Matematikk
               510.2
206   Grunnbok 1B (del av: Dahl, Hanne Hafnor:
               510.2
207   Grunnbok 1B (del av: Matemagisk
               510.2
208   Grunnbok 2A (del av: Matemagisk
               510.2
209   Grunnbok 2A (del av: Dahl, Hanne Hafnor:
               510.2
210   Grunnbok 2B (del av: Dahl, Hanne Hafnor:
               510.2
211   Grunnbok 4A (del av: Gjerdrum, Anne-Lise:
               510.2
212   Grunnbok 4B (del av: Gjerdrum, Anne-Lise:
               510.2
213   [uten bindtittel] (Vol. 5 av: Radius
               510.2
214   Grunnbok 5A (del av: Rasch-Halvorsen, Anne:
               510.2
215   Grunnbok 5A (del av: Matemagisk
               510.2
216   Grunnbok 5a (del av: [5. klasse] (del av: Alseth, Bjørnar: Multi [5-7]
               510.2
217   Grunnbok 5B (del av: Rasch-Halvorsen, Anne:
               510.2
218   Grunnbok 5b (del av: [5. klasse] (del av: Alseth, Bjørnar: Multi [5-7]
               510.2
219   Grunnbok 5B (del av: Matemagisk
               510.2
220   [uten bindtittel] (Vol. 5 av: Radius
               510.2
221   Grunnbok 6A (del av: Rasch-Halvorsen, Anne:
               510.2
222   Grunnbok 6B (del av: Rasch-Halvorsen, Anne:
               510.2
223   Grunnbok 7A (del av: Rasch-Halvorsen, Anne:
               510.2
224   Gyldendals formelsamling i matematikk
               510.2
225   [uten bindtittel] (Vol. 8 av: Hjardar, Espen: Faktor
               510.2
226   [uten bindtittel] (Vol. 9 av: Hjardar, Espen: Faktor
               510.2
227   Hjardar, Espen: Faktor
               510.2
228   Jeg regner nøtter (del av: Gjerdrum, Anne-Lise:
               510.2
229   Kroknes, Tom-Erik: Grunnbok 4B
               510.2
230   Kroknes, Tom-Erik: Grunnbok 3B
               510.2
231   Kroknes, Tom-Erik: Grunnbok 2B
               510.2
232   Kroknes, Tom-Erik: Grunnbok 3A
               510.2
233   Kroknes, Tom-Erik: Grunnbok 4A
               510.2
234   Lærerens bok (del av: [5. klasse] (del av: Alseth, Bjørnar: Multi [5-7]
               510.2
235   [uten bindtittel] (Vol. 9 av: Hjardar, Espen: Faktor
               510.2
236   [uten bindtittel] (Vol. 8 av: Hjardar, Espen: Faktor
               510.2
237   [uten bindtittel] (Vol. 8 av: Nummer
               510.2
238   Lærerens bok 1B (del av: Dahl, Hanne Hafnor:
               510.2
239   Lærerens bok 2A (del av: Dahl, Hanne Hafnor:
               510.2
240   Lærerens bok 2B (del av: Dahl, Hanne Hafnor:
               510.2
241   Lærerens bok 4A (del av: Gjerdrum, Anne-Lise:
               510.2
242   Lærerens bok 4B (del av: Gjerdrum, Anne-Lise:
               510.2
243   Lærerens bok 5b (del av: [5. klasse] (del av: Alseth, Bjørnar: Multi [5-7]
               510.2
244   Lærerveiledning 1A (del av: Dahl, Hanne Hafnor:
               510.2
245   Lærerveiledning 1A ; Lærerveiledning 1B (del av: 1. klasse (del av: Matematikk
               510.2
246   [uten bindtittel] (Vol. 8 av: Nummer
               510.2
247   Nummer
               510.2
248   Oppgavebok (del av: Rasch-Halvorsen, Anne:
               510.2
249   Oppgavebok (del av: Rasch-Halvorsen, Anne:
               510.2
250   Oppgavebok (del av: Dahl, Hanne Hafnor:
               510.2
251   Oppgavebok (del av: Dahl, Hanne Hafnor:
               510.2
252   [uten bindtittel] (Vol. 9 av: Hjardar, Espen: Faktor
               510.2
253   Oppgavebok (del av: Grunnbok 1B (del av: Matemagisk
               510.2
254   [uten bindtittel] (Vol. 8 av: Hjardar, Espen: Faktor
               510.2
255   Oppgavebok (del av: Grunnbok 1A (del av: Matemagisk
               510.2
256   [uten bindtittel] (Vol. 5 av: Radius
               510.2
257   Oppgavebok 4 (del av: Gjerdrum, Anne-Lise:
               510.2
258   Oppgavebok 5 (del av: [5. klasse] (del av: Alseth, Bjørnar: Multi [5-7]
               510.2
259   Oppgavehefte nr. 1 (del av: 1. klasse (del av: Matematikk
               510.2
260   Oppgavehefte nr. 2 (del av: 1. klasse (del av: Matematikk
               510.2
261   Oppgavehefte nr. 3 (del av: 1. klasse (del av: Matematikk
               510.2
262   Oppgavehefte nr. 4 (del av: 1. klasse (del av: Matematikk
               510.2
263   Radius
               510.2
264   [uten bindtittel] (Vol. 5 av: Radius
               510.2
265   Rasch-Halvorsen, Anne:
               510.2
266   Rasch-Halvorsen, Anne:
               510.2
267   Rasch-Halvorsen, Anne:
               510.2
268   [uten bindtittel] (Vol. 2 av: QED 5-10
               510.7
269   Pólya, George: How to solve it
               510.71
270   Burton, David M.: The history of mathematics
               510.9
271   Antonsen, Roger: Logiske metoder
               511.3
272   Lorentzen, Lisa: Kalkulus med én og flere variable
               515
273   Mercer, Peter R: More calculus of a single variable
               515
274   Treiman, Jay S.: Calculus with vectors
               515
275   Beck, Amir: Introduction to nonlinear optimization
               519.6
276   Andersen, Jens O.: Introduction to statistical mechanics
               530.13
277   Luger, Peter: Modern X-ray analysis on single crystals
               548
278   The Variscan orogeny (Vol. 405 av: Geological Society special publication (trykt utg.)
               551.72
279   New perspectives on the caledonides of Scandinavia and rel (Vol. 390 av: Geological Socie
               551.8094
280   Sediment-body geometry and heterogeneity (Vol. 387 av: Geological Society special publication (tr
               552.5
281   Lysholm, Saxe: Introduction to petroleum geology
               553.28
282   Brown, James W.: Principles of microbial diversity
               572.8
283   Morgan, Sally: Dyrene
               590
284   Verdens søteste dyreunger
               590
285   Salmon
               597.55
286   Renslebråten, Line: Fugler
               598
 


610 MEDISIN. SYKEPLEIE
 

287   Eriksson, Katie: Vårdprocessen 610.7301 288 Watson, Jean: Nursing
               610.7301
289   Åhlin, Johan: Stress of conscience and burnout among healthcare personne
               610.73069
290   De Chesnay, Mary: Nursing research using data analysis
               610.73072
291   Nursing research using grounded theory
               610.73072
292   Nursing research using phenomenology
               610.73072
293   Att övervaka patienter med livshotande sjukdom
               610.7361
294   A brief atlas of the human body
               612
295   Marieb, Elaine N.: Human anatomy & physiology
               612
296   Health literacy
               613
297   Bakken, Kjersti: Spør på apoteket!
               615.1
298   MIMMS på svenska
               616.025
299   Att vårda akut sjuka vuxna
               616.028
300   Cognitive remediation therapy (CRT) for eating and weight
               616.8526
301   Food and addiction
               616.8526
302   Palmer, Robert: Helping people with eating disorders
               616.8526
303   Hall, Kristian: Opp fra avgrunnen
               616.8527
304   Risk factors in depression
               616.8527
305   Thorgaard, Lars: Gode relationsbehandlere og god miljøterapi
               616.89144


620 TEKNOLOGI. TEKNIKK

306   Richards, Mark A.: Fundamentals of radar signal processing
               621.3848
307   Hydrocarbon exploration to exploitation west of Shetlands (Vol. 397 av: Geological Society special
               622.1828
308   Sediment provenance studies in hydrocarbon exploration and (Vol. 386 av: Geological Society s
               622.1828
309   Samuel, Robello: 501 solved problems and calculations for drilling operatio
               622.243
310   Prud'homme, Alex: Hydrofracking
               622.338
311   Risk governance of offshore oil and gas operations
               622.33819
312   Applications of activated sludge models
               628.354
 


640 HOTELLFAG
 

313   Liljegren, Sylvi Inez: Amiras palestinske kjøkken
               641.595694

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE
 

314   Baksaas, Kjell Magne: Regnskapsteori
               657
315   Kristoffersen, Trond: Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering
               657
316   Melvold, Line: Den nødvendige samtalen
               658.3
317   Mor-Barak, Michàlle E.: Managing diversity
               658.3
318   Willadssen, Bjørn: Arbeidsmiljø og HMS-arbeid
               658.38
319   Weick, Karl E.: Managing the unexpected
               658.4056
320   Livet som leder
               658.409
321   Richards, Gwynne: Warehouse management
               658.785660 KJEMISK INDUSTRI/TEKNOLOGI. HUSBYGGING
 

322   Cary, Howard B.: Modern welding technology
               671.52
323   Bygging med betongelementer (Vol. A av: Betongelementboken
               691.3
324   Hopp, Jon: Avstivning og kraftoverføring
               691.3


700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT
 

325   Nielsen, Liv Merete: Fagdidaktikk for kunst og håndverk
               707
326   Skrede, Joar: The value of culture
               711.4
327   RomanyWG: Beauty in decay
               779.4
328   Sætre, Jon Helge: Preparing generalist student teachers to teach music
               780.71


800 LITTERATUR


329   Digital critical editions
               808.02
330   Booth, Wayne C.: The art of growing older
               808.80354
331   Traavik, Ingjerd: På liv og død
               809.8
332   Cooking by the book
               809.93355
333   Ferlinghetti, Lawrence: Og Homer kom, så ut som Odyssevs
               811
334   Hustvedt, Siri: Living, thinking, looking
               814
335   Gifford, Terry: Ted Hughes
               820
336   Blake, William: Milton, et dikt
               821
337   Catton, Eleanor: The luminaries
               823
338   Hamid, Mohsin: The reluctant fundamentalist
               823
339   Bjørnstad, Ketil: Veien til Mozart
               839.82
340   Klakken, Linda: Den siste beatpoeten
               839.82
341   Bibeldikt
               839.821008
342   Berget, Kristin: Hennes ansikt
               839.8218
343   El-Melhaoui, Isabell: Kan jeg finnes i andre formater
               839.8218
344   Foros, Ellen Grimsmo: Åkeren
               839.8218
345   Groth, Camilla: Hysj
               839.8218
346   Happonen, Susanna: Vi
               839.8218
347   Høvring, Mona: Ekornet og den vaklevorne brua
               839.8218
348   Kjelland, Rebecca: Leve gammaldansen!
               839.8218
349   Kjelland, Rebecca: Ute av skog
               839.8218
350   Klakken, Linda: Mamma, kone, slave
               839.8218
351   Klakken, Linda: Skriv ferdig boka om livet ditt
               839.8218
352   Lillegraven, Ruth: Urd
               839.8218
353   Mortensen, Audun: 27 519 tegn med mellomrom
               839.8218
354   Oftestad, Siri Amalie: Store, ferske hjerter
               839.8218
355   Pedersen, Yngve: Det fremkalte det
               839.8218
356   Torgersen, Bård: Du bestemmer
               839.8218
357   Wolf, Øystein Wingaard: Eselets slengkyss
               839.8218
358   Aakre, Tiril Broch: Kniplinger
               839.8218
359   Aasprong, Monica: Et diktet barn
               839.8218
360   Bringsværd, Tor Åge: Gobi
               839.8238
361   Emanuelsen, Birger: Fra jorden roper blodet
               839.8238
362   Grytten, Frode: Vente på fuglen
               839.8238
363   Høvring, Mona: Venterommet i Atlanteren
               839.8238
364   Knudsen, Cathrine: Manuell
               839.8238
365   Historikeren Ludvig Holberg
               839.828
366   Houellebecq, Michel: Soumission
               843

 

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER
 

367   Sjöberg, Maria: En samtidig världshistoria
               909
368   Færseth, John: Ukraina
               947.7
369   Rex Insularum
               948.102
370   Med påhalden penn?
               948.1034
371   Vogt, Carl Emil: Herman Wedel Jarlsberg
               948.1034
372   Frå 1870 til 1945 (Vol. 3 av: Hå kulturhistorie
               948.342
373   Tida etter 1945 (Vol. 4 av: Hå kulturhistorie
               948.342
374   Johnson, Dominic: Afrika foran det store spranget
               960


SERIER


375   1. klasse (del av: Matematikk
377   Grunnbok 1A (del av: Dahl, Hanne Hafnor:
378   Hansen, Christine Røen: [4. klasse]
383   Njå, Ove: Erfaringer fra redningsarbeidet og selvredningen ved brann
384   QED 5-10
385   Reddy, D. V.: Essentials of offshore structures
386   Relationsbehandling i psykiatrien
387   Salto
 


DOKTORAVHANDLINGER


376 Fauskanger, Janne: Å måle og studere matematikklæreres undervisningskunnskap
379 Havik, Trude: School non-attendance
380 Johnsen, Åshild Auglænd: Essays on cooperation and distribution
381 Megawati, Megawati: Geochemical aspects of water-induced compaction in high-po
382 Myking, Thonette: Mellom ivaretakelsesarbeid og ytelsesarbeid
388 Vastveit, Kirsti Russell: Learning from incidents at a Scandinavian refinery

 


DVD

1     Downton Abbey Series 4
2     Downton Abbey Series five
3     Le désert des tartares
4     Norsk kort 2014
5     To kvinner
 

E-BØKER

1. Bell, A: Routledge Studies in Rhetoric and Stylistics: Analyzing Digital Fiction
2. Chung, S: Routledge Advances in Climate Change Research: Post-2020 Climate Change Regime Formation
3. Gorenc, B: Steel Designers' Handbook
4. Howarth, M: Under the Bed, Creeping: Psychoanalyzing the Gothic in Children's Literature
5. Network and system security
6. Read, C: The efficient market hypothesists: Bachelier, Samuelson, Fama, Ross, Tobin, and Shiller
7. Seeking talent for creative cities: The social dynamics of innovation
8. Zia, A: Post-Kyoto Climate Governance : Confronting the Politics of Scale, Ideology and Knowledge

 

NYTT I HYLLENE BJERGSTED

 
BØKER

NOTER

LYDOPPTAK

DVD


BØKER

1     Chapman, Janice L.: Singing and teaching singing
               592
2     Diagnosis and treatment of voice disorders
               593
3     Iwarsson, Jenny: Breathing and phonation
               594
4     Manger, Terje: Motivasjon og mestring
               B 40
13    Cox, Trevor J.: The sound book
               G 30
16    Katz, Bob: Mastering audio
               H 110
17    Mixerman: Zen and the art of recorcing
               H 110
18    Mixerman: The daily adventures of Mixerman
               H 110
19    Johns, Glyn: Sound man
               H 115
23    Occupational voice
               H 80
24    Feld, Steven: Jazz cosmopolitanism in Accra
               I 70
25    Ligon, Bert: Connecting chords with linear harmony
               I 70
60    The Body eclectic
 


NOTER


1     Dont, Jacob: Studies and caprices
               E 101
2     Dvorák, Antonín: Sonatine
               E 111
3     Sostakovic, Dmitrij: Elf Stücke für Violoncello und Klavier
               E 311
4     Greene, Maurice: A Suite of trumpet voluntaries
               G 111
5     Stanley, John: Suite no. 3 of trumpet voluntaries for 2 C trumpets and or
               G 111
6     Stanley, John: Suite no. 1 of trumpet voluntaries
               G 111
7     Stanley, John: Suite no. 2 of trumpet voluntaries
               G 111
8     Biber, Heinrich Ignaz Franz: Sonata a 7
               G 52
9     Biber, Heinrich Ignaz Franz: Intrada (1968)
               G 63
10    Orchester-probespiel oboe
               H 1202
11    Woolf, Adam: Sackbut solutions
               H 2201
12    The Baroque trombone
               H 2210
13    Ligon, Bert: Connecting chords with linear harmony
               I 70
14    Anonymous: Moravian brass duet book
               K 1101
15    Anonymous: Moravian brass duet book
               K 1101
16    Biber, Heinrich Ignaz Franz: 12 trumpet duets
               K 1101
17    Duo Seraphim!
               K 1102
18    Vejvanovsky, Pavel Josef: Kremsier duette und trio's
               K 2101
19    Sonatas no. 5, 6, 7 & 8
               K 311
20    Monteverdi, Claudio: Toccata from L'Orfeo ; First imperiale
               K 411
21    Mortensen, Finn: Quintet for wind instruments
               K 420
22    Bendinelli, Cesare: Sonata no. 336
               N 54
23    Altenburg, Johann Ernst: Concerto for Seven Trumpets & Timpani
               N 64
24    Biber, Heinrich Ignaz Franz: Sonata sancti polycarpi à 9
               N 64
25    Schütz, Heinrich: Psalm 111
               N 7
26    Beethoven, Ludwig van: Missa solemnis
               U 1
27    Dvorák, Antonín: Stabat mater
               U 1
28    Bach, Johann Sebastian: Bach for brass
               V 22
29    Haydn, Joseph: Konzert in C
               V 22
30    Kantaten BWV 1-100 für Trompeten und Pauken (Vol. 1 av: Bach, Johann Sebastian: Bach for brass
               V 22
31    Kantaten BWV 1-100, Hörner, ggf. mit Pauken (Vol. 5 av: Bach, Johann Sebastian: Bach for brass
               V 22
32    Kantaten BWV 101ff. für Trompeten und Pauken (Vol. 2 av: Bach, Johann Sebastian: Bach for brass
               V 22
33    Kantaten und andere Werke (Vol. 6 av: Bach, Johann Sebastian: Bach for brass
               V 22
34    Lateinische Kirchenmusik und Oratorien für Trompeten und P (Vol. 3 av: Bach, Johann Sebastian
               V 22
35    Orchesterwerke für Trompeten und Pauken (Vol. 4 av: Bach, Johann Sebastian: Bach for brass
               V 22
36    Saint-Saëns, Camille: Concerto no. 2
               X 2
37    Ascanio in Alba (Vol. 5 av: Opern und Singspiele (Vol. 5 av: Bühnenwerke (Vol. 2 av: Mozart, W
               Y 1
38    Betulia liberata (Vol. 2 av: Oratorien, geistliche Singspiele und Kantaten (Vol. 4 av: Gei
               Y 1
39    Bühnenwerke (Vol. 2 av: Mozart, Wolfgang Amadeus: Neue Ausgabe sämtlicher Werke
               Y 1
40    Geistliche Gesangswerke (Vol. 1 av: Mozart, Wolfgang Amadeus: Neue Ausgabe sämtlicher Werke
               Y 1
41    Lieder, mehrstimmige Gesänge, Kanons (Vol. 3 av: Mozart, Wolfgang Amadeus: Neue Ausgabe sämtlicher
               Y 1
42    Mehrstimmige Gesänge (Vol. 9 av: Lieder, mehrstimmige Gesänge, Kanons (Vol. 3 av: Mozart, W
               Y 1
43    Mozart, Wolfgang Amadeus: Neue Ausgabe sämtlicher Werke
               Y 1
44    Opern und Singspiele (Vol. 5 av: Bühnenwerke (Vol. 2 av: Mozart, Wolfgang Amadeus: Neue Ausgabe
               Y 1
45    Oratorien, geistliche Singspiele und Kantaten (Vol. 4 av: Geistliche Gesangswerke (Vol. 1 av: Mo
               Y 1
46    Die Schuldigkeit des Ersten Gebots (Vol. 1 av: Oratorien, geistliche Singspiele und Kantaten (Vol
               Y 1
47    Zaide (Das Serail) (Vol. 10 av: Opern und Singspiele (Vol. 5 av: Bühnenwerke (Vol. 2 av: Moz
               Y 1


LYDOPPTAK 


1     Andersen, Arild: Mira
2     Blechbläserensemble Ludwig Güttler : Berühmte Musik für Bläser
3     Blechbläserensemble Ludwig Güttler : Ein barockes Festkonzert in der Frauenkirche
4     Caecilia-Concert : Casteollo & Co
5     Caecilia-Concert : Treasury of a saint
6     Caecilia-Concert : Schmelzer & co
7     Caecilia-Concert : Buxtehude & Co.
8     Caldara, Antonio: Morte e sepoltura di Cristo
9     Castello, Dario: The floating city
10    Duo art
11    Gabrieli, Giovanni: Gabrieli sacred symphonies
12    Gabrieli, Giovanni: The 16 canzonas and sonatas from Sacrae Symphoniae, 1597
13    Henriksen, Arve: Chron ; Cosmic creation
14    His Majesties Sagbutts & Cornetts : Grand tour
15    Kitchen Orchestra : Kitchen Orchestra with Alexander von Schlippenbach
16    Krog, Karin: Songs about this and that
17    Kurt Rosenwinkel Trio : East Coast love affair
18    Lumen Drones : Lumen Drones
19    Lyden av Prøysen
20    Moskus : Salmesykkel
21    Moskus : Mestertyven
22    Neset, Marius: Pinball
23    Snarky Puppy : Ground up
24    Storaas, Vigleik: Chamber
25    Woolf, Adam: Songs without words
26    Wunderkammer : Gi meg noe sterkt å drikka verden med
 


DVD
 

1 Noy, Oz: Guitar improvisation workout
2 Stern, Mike: Jazz notes

NYTT I HYLLENE PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM


1     Arkeologiska och förhistoriska världar (Vol. 19 av: Malmöfynd
2     Brink, Kristian: I palissadernas tid
3     Brooke, John L.: Climate change and the course of global history
4     Catling, Dorothy: Identification of vegetable fibres
5     Conservation basics (del av: Practical building conservation
6     Dahl, Barbro I.: Arkeologisk undersøkelse av tuft på Søyland gnr 3 bnr 5, H
7     Death and changing rituals
8     Egede-Nissen, Hans-Henrik: Autentisitetens relevans
9     Groen, Karin: Paintings in the laboratory
10    Hansen, Lars Ivar: Hunters in transition
11    Hurcombe, Linda: Perishable material culture in prehistory
12    Landscapes, histories and societies in the Northern Europe
13    Ling, Johan: Elevated rock art
14    Lloyd, Nathaniel: Building Craftsmanship
15    Lock, Andy: Sosial konstruksjonisme
16    Meling, Trond: Arkeologiske utgravingar på Austbø, gnr. 7, bnr. 2. Stavan
17    Mortars, renders & plasters (del av: Practical building conservation
18    Museologer på museum
19    Nedkvitne, Arnved: The German Hansa and Bergen 1100-1600
20    Norsk maritimt museum : Hundre år over og under vann
21    Object stories
22    Old bones
23    Open-air rock-art conservation and management
24    Religion at work in a neolithic society
25    Rock art and sacred landscapes
26    The Routledge handbook of the bioarchaeology of human conf
27    Schepers, Mans: Reconstructing vegetation diversity in coastal landscapes
28    Standards in architectural paint research
29    Winroth, Anders: The conversion of Scandinavia
30    Zabinski, Grzegorz: Technology of Sword Blades from the La Tène Period to the