MENY

Nytt i hyllene i november

Hold deg oppdatert! Her er all ny fag- og skjønnlitteratur, musikk, noter og filmer som ble kjøpt inn i løpet av november. Nye bøker står utstilt i biblioteket.

NYTT PÅ ULLANDHAUG           NYTT I BJERGSTED         NYTT PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM   

 

 

Nytt i hyllene Ullandhaug

000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING

BARNEBØKER.BARNELITTERATUR

070 JOURNALISTIKK

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

200 RELIGION

300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV

340 JUS. FORVALTNING

350 OFFENTLIG FORVALTNING

360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

370 PEDAGOGIKK.SPESIALPEDGOGIKK

380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE

400 SPRÅK

500 NATURVITENSKAP.MATEMATIKK

600 ANVENDT VITENSKAP. MEDISIN.TEKNOLOGI

610 MEDISIN.SYKEPLEIE

620 TEKNOLOGI. TEKNIKK

640 HOTELLFAG

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE

660 KJEMISK INDUSTRI. HUSBYGGING

700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT

800 LITTERATUR

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER

E-BØKER

SERIER 

DVD

MASTEROPPGAVER

DOKTORAVHANDLINGER

LYDBØKER

CD-ROM

 

 
000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING.

1     Evaluering i teori og praksis
               001.4
2     Dawson, Michael: Python programming for the absolute beginner
               005.133
3     Jensen, Peter: Mac OS X Lion
               005.365
4     Fawcett, Joe: Beginning XML
               005.72
5     Log, Steffen: Bildebehandling og mønstergjenkjenning med MATLAB
               006.42
6     Berglie, Tom Helge: Adobe InDesign
               006.68
7     Biblioteknettverk og felles bruk av ressurser (Vol. 56 av: Skrifter fra Riksbibliotektjenesten (
               021.6
8     Bertnes, Pål A.: Faglig informasjon på Internett
               025.042BARNEBØKER. BARNELITTERATUR

9     Agerholm, Susanne: Grisungen
               028.5
10    Bjørnes, Anniken: Ballongjegeren
               028.5
11    Bjørnstad, Taran L.: Picassokvinnen
               028.5
12    Bråtveit, Inger: Kven er snillast av far og mor?
               028.5
13    Brænne, Trond: Vladimir og Estragon
               028.5
14    Eeg, Harald Rosenløw: Hunger
               028.5
15    Eriksen, Endre Lund: Den sommeren pappa ble homo
               028.5
16    Ersland, Bjørn Arild H.: Kunst
               028.5
17    Freedman, Dan: Avspark ; Skyt på mål!
               028.5
18    Gulliksen, Geir: Iben og forvandlingen
               028.5
19    Johansen, Anders A.: Den siste drage
               028.5
20    Kaurin, Marianne: Nærmere høst
               028.5
21    Kvam, Marit Hoem: Filiokus og Blåmann-Klåmann
               028.5
22    Linde, Heidi: Pym Pettersons mislykka skoletur
               028.5
23    Loe, Erlend: Rumpemelk fra Afrika
               028.5
24    Nimrod (Vol. 3 av: Mostue, Sigbjørn: Den siste magiker
               028.5
25    Osland, Erna: Hør!
               028.5
26    Pinfold, Levi: Den svarte hunden
               028.5
27    Ross, Tony: Den store Lille prinsesseboka
               028.5
28    Rydland, Asbjørn: Med eld i hjartet
               028.5
29    Rørvik, Bjørn F.: Den lille penselen
               028.5
30    Røyset, Ingunn: Prins Storm
               028.5
31    Sareen, Manu: Iqbal Farooq og den indiske superchipen
               028.5
32    Skeie, Eyvind: Koalabjørnens hemmelighet
               028.5
33    Storholmen, Ingrid: Mora som glemte at det var kveld
               028.5
34    Strandberg, Mats: Ild
               028.5
35    Aalbu, Ragnar: Anda i ødemarka
               028.5
36    Øien, Jan-Kåre: Spøkelser i måneskinn
               028.5070 JOURNALISTIKK

37    Nytt på nett og brett
               070.40285
38    Nyhetsvurderinger
               070.43
39    Start pressen!
               078.443


 
100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

40    Jor, Finn Eivind: Ex.phil. på 1-2-3
               109
41    Lehrer, Keith: Art, self and knowledge
               111.85
42    Episteme, etc.
               121
43    Johnson, Mark: The meaning of the body
               121.68
44    Pico della Mirandola, Giovanni: Oration on the dignity of man
               128
45    Han, Byung-Chul: Træthedssamfundet
               128.2
46    Rodham, Karen: Health psychology
               150
47    Fairholm, Ian: Issues, debates and approaches in psychology
               150.1
48    Midgley, Nick: Reading Anna Freud
               150.195
49    LeDoux, Joseph E.: The emotional brain
               152.4
50    Nelson, Judith Kay: What made Freud laugh
               152.43
51    Wetterberg, Peter: Hukommelsesboken
               153.12
52    Cummins, Robert: The world in the head
               153.2
53    Manktelow, K. I.: Thinking and reasoning
               153.42
54    Lund, Nick: Intelligence and learning
               153.9
55    Csikszentmihalyi, Mihaly: Flow
               155.2
56    Gerhardsen, Elisabeth: Se på meg!
               155.4
57    Doverborg, Elisabet: Att förstå barns tankar
               155.413
58    Applied positive psychology
               158
59    Pennebaker, James W.: Opening up
               158.2
60    Willerton, Julia: The psychology of relationships
               158.2
61    Egan, Gerard: Den kompetente vejleder
               158.3
62    Fløistad, Guttorm: Verdier i verditapets tid
               170
63    MacIntyre, Alasdair: Whose justice? Which rationality?
               170
64    Lingås, Lars Gunnar: Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag
               174.2
65    Shannon, Thomas A.: An introduction to bioethics
               174.2
66    Ethics at work
               174.4
67    Critique and power
               194


200 RELIGION 

68    Inspiration till religionspsykologin
               200.19
69    The fourth R for the third millenium
               200.7
70    Gilhus, Ingvild Sælid: Nytt blikk på religion
               200.7
71    McCutcheon, Russell T.: The discipline of religion
               200.71
72    Pollan, Brita: Tidens og gudenes begynnelse
               210
73    Burrin, Angela M.: Barnas egen bok om rosenkransen
               242.74
74    Knitter, Paul F.: Introducing theologies of religions
               261.2
75    Vogt, Kari: Husets folk
               297.82300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

76    Samfundsvidenskabernes videnskabsteori
               300.1
77    Creswell, John W.: Qualitative inquiry & research design
               300.72
78    Edmonds, W. Alex: An applied reference guide to research designs
               300.72
79    Hart, Chris: Doing a literature review
               300.72
80    Walker, Ian: Research methods and statistics
               300.72
81    Bauman's challenge
               301
82    The Oxford handbook of analytical sociology
               301
83    Tanker om samfunn
               301
84    Østerberg, Dag: Emile Durkheims samfunnslære
               301
85    Alexander, Jeffrey C.: Trauma
               301.01
86    Luhmann, Niklas: Introduction to systems theory
               301.01
87    Ejrnæs, Morten: Vignetmetoden
               301.0723
88    Lock, Andy: Social constructionism
               302
89    Ong, Walter J.: Orality and literacy
               302.2
90    Mirzoeff, Nicholas: The right to look
               302.222
91    Hunting high and low
               302.23
92    Potter, W. James: Media literacy
               302.23
93    Kleinman, Sharon: The media and communication dictionary
               302.2303
94    Norske medier
               302.2309481
95    Howard, Philip N.: Castells and the media
               302.231
96    Sosiale medier fra innsiden og ut
               302.231
97    Wenger, Etienne: Digital habitats
               302.231
98    Group processes
               302.3
99    Brandtzæg, Petter Bae: Social implications of the Internet and social networking
               302.30285
100   Dumont, Louis: German ideology
               302.5
101   Velfærdsledelse
               303.34
102   Castells, Manuel: Networks of outrage and hope
               303.484
103   Vindeløv, Vibeke: Reflexive mediation
               303.6
104   22. juli
               303.625
105   Diamond, Jared: Kollaps
               304.28
106   Oppvekstmiljø og sosialisering
               305.23
107   Barndom
               305.2309
108   Cultural worlds of early childhood
               305.231
109   Adult lives
               305.26
110   Grenier, Amanda: Transitions and the lifecourse
               305.26
111   Franklin, Leanne: Gender
               305.3
112   Predelli, Line Nyhagen: Majority-minority relations in contemporary women's moveme
               305.42
113   Afrikanere i Norge gjennom 400 år
               305.896
114   Transforming ethnographic knowledge
               306.01
115   Grinde, Bjørn: Den menneskelige dyrehage
               306.1
116   Björk, Nina: Lyckliga i alla sina dagar
               306.3
117   Kunnskapens betingelser
               306.42
118   Mey, Jacob L.: Pragmatics
               306.44
119   Molz, Jennie Germann: Travel connections
               306.4819
120   Fenn, Richard K.: Key thinkers in the sociology of religion
               306.6
121   Rydberg, Kristin: Det är inte kärlek
               306.77
122   Jupskås, Anders Ravik: Ekstreme Europa
               320.533094
123   Bjurwald, Lisa: Europas skam
               320.56
124   Toje, Asle: Rødt, hvitt & blått
               320.94
125   The Governance of small states in turbulent times
               320.9481
126   Pedersen, Paul: Sápmi slår tilbake
               323.1194
127   The Madisonian turn
               324.248
128   Vi er jo et militært parti (Vol. 1 av: Borgersrud, Lars: Den norske militærfascismens his
               324.248102
129   Steen, Rune Berglund: Svartebok over norsk asylpolitikk
               325.481
130   Readings in world politics
               327
131   Neal, Andrew W.: Exceptionalism and the politics of counter-terrorism
               327.117330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV 

 132   Koren, Charlotte: Kvinnenes rolle i norsk økonomi
               330.9481
133   New ways of organizing work
               331.103
134   Rural futures?
               331.34
135   Mundy, Liza: The richer sex
               332.0240082
136   Tvede, Lars: The psychology of finance
               332.6019
137   Sætre, Simen: Petromania
               333.82
138   Wildavsky, Aaron: Budgeting and governing
               336
139   Tax expenditures (Vol. 2012 av: Yearbook for Nordic tax research ...
               336.2
140   Niche tourism
               338.4791
141   The Routledge handbook of tourism and the environment
               338.4791
142   Transnational communities
               338.88
143   Todaro, Michael P.: Economic development
               338.9
144   Lysestøl, Peder Martin: Velferdsstatens økonomi
               339

 

340 JUS. FORVALTNING 

145   Juss i nord
               340
146   Tvedt, Morten Walløe: Å skrive jus til eksamen
               340.076
147   Tvedt, Morten Walløe: Å skrive analyseoppgaver til eksamen
               340.076
148   Boe, Erik: Rettskildelære under debatt
               340.1
149   Warnling-Nerep, Wiweka: Vad är rätt?
               340.1
150   Boyle, Alan E.: The making of international law
               341.1
151   Henig, Ruth: The League of Nations
               341.22
152   Housden, Martyn: The League of Nations and the organisation of peace
               341.22
153   Gilbert, Mark: European integration
               341.2422
154   Neergaard, Ulla: EU ret
               341.2422
155   Scandinavian women's law in the 21st century
               342.0082
156   Lærebok i praktisk eiendomsmegling Del 2
               346.043


350 OFFENTLIG FORVALTNING 

157   Designing government
               351
158   Pollitt, Christopher: Public management reform
               351
159   Hall, Lonni: Ledelse af velfærd
               352.3
160   Widerøe, Rolf J.: Krigshelten
               356.167360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

161   Ramian, Knud: Casestudiet i praksis
               361.32
162   Magrabi, Farah: A framework for designing home telecare
               362.10285
163   Fjørtoft, Ann-Kristin: Hjemmesykepleie
               362.14
164   Westlund, Peter: Salutogen design är framtidens äldreboende
               362.16
165   Schjødt, Britt Randi Hjartnes: Psykisk helse som kommunal utfordring
               362.22
166   Moss, Antony C.: Psychology of addictive behaviour
               362.29
167   Pousette, Madeleine: Våga fråga, våga lyssna, våga agera!
               362.292
168   Bakstad, Brittelise: Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert r
               362.293
169   Heap, Ken: Samtalen i eldreomsorgen
               362.6
170   Public health for an aging society
               362.6
171   Eriksen, Evelyn: Barnevern i barnehage og skole
               362.7
172   Stein, Mike: Care less lives
               362.709
173   Osvaldsson, Karin: Talking trouble
               362.732
174   Lindgaard, Kirstine Christy: Leg og fællesskaber på døgninstitution
               362.74
175   Øverlien, Carolina: Vold i hjemmet
               362.8292
176   Transcultural health and social care
               362.84
177   Hass-Klau, Carmen: The pedestrian and city traffic
               363.125
178   After the tsunami
               363.3493
179   Environmental social work
               363.7
180   Harsem, Anne-Britt: Mammas svik
               364.15
181   Minke, Linda Kjær: Fængslets indre liv
               365.6
182   Svennevig, Gitte: WayBack
               365.66370 PEDAGOGIKK. SPESIALPEDAGOGIKK

183   Hekneby, Greta: Nikka Vonen
               370
184   Foros, Per Bjørn: Angsten for oppdragelse
               370.1
185   Learning as transformation
               370.1523
186   Lyst til at lære
               370.1523
187   Østerud, Per: Lærerutdanning i liv og lære gjennom 50 år
               370.7
188   Linder, Anne: Å skape gode relasjoner i skolen
               371.102
189   Social pedagogy and working with children and young people
               371.21
190   Selander, Staffan: Læringsdesign
               371.3
191   Children's learning in a digital world
               371.334
192   Højdal, Lisbeth: Karrierevalg
               371.42
193   [uten bindtittel] (Vol. 1 av: The Oxford handbook of deaf studies, language, and educati
               371.912
194   Ringsmose, Charlotte: Rum og læring
               372.21
195   Å være leder i barnehagen
               372.21
196   Fritidspædagogik og børneliv
               372.241
197   Teaching and learning vocabulary
               372.61
198   Bransford, K.: Intentional learning at its best
               378.17
199   Hetland, Pål R.: Toppkaraktersystemet
               378.170281
380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE 

200   Løvik, Arthur: Jærbanen
               385.094834
201   Schiller, Preston L.: An introduction to sustainable transportation
               388.049
202   Bugge, Ragnhild: Siste farvel
               393
203   Food as communication
               394.12400 SPRÅK 

204   The Blackwell guide to the philosophy of language
               401
205   Steinberg, Danny D.: An introduction to psycholinguistics
               401.9
206   The Routledge handbook of second language acquisition
               401.93
207   Baker, Mona: In other words
               416.02
208   Nassaji, Hossein: Teaching grammar in second language classrooms
               418.0071
209   Boase-Beier, Jean: A critical introduction to translation studies
               418.02
210   Munday, Jeremy: Introducing translation studies
               418.02
211   The Oxford handbook of translation studies
               418.02
212   Almenningen, Olaf: Praktisk nynorsk for lærarstudentar
               439.82
213   Grammatikk, bruk og norm
               439.825
214   Mac Donald, Kirsti: Norsk grammatikk
               439.825
215   Vigre, Bente: Jysla jillt
               439.8273503
216   Greftegreff, Liv Astrid: Enkel norsk grammatikk
               439.82824
217   Høgberg, Eva: Håndbok i grammatikk og språkbruk
               439.82824
218   Husby, Olaf: Innføring i kinesisk for nordmenn
               495.1


500 NATURVITENSKAP. MATEMATIKK 

219   Heskestad, Per Audun: Kosmos SF
               502
220   Matematik på spil
               510.7
221   Nunes, Terezinha: Street mathematics and school mathematics
               510.7
222   Casella, George: Statistical inference
               519.5
223   Cox, D.R.: Principles of statistical inference
               519.54
224   Hinkelmann, Klaus: Design and analysis of experiments
               519.57
225   Anisotropy research
               530
226   Myhr, Steinar: Klima
               551.6
227   Salt tectonics, sediments and prospectivity (Vol. 363 av: Geological Society special publication (
               552.5
228   Tissot, B. P.: Petroleum formation and occurrence
               553.28
229   Campbell biology
               570
230   Algal culturing techniques
               579.8
231   Barsanti, Laura: Algae
               579.8
232   Transgenic Microalgae as Green Cell Factories
               579.8
233   Osland, Erna: Venner med venger
               598600 ANVENDT VITENSKAP

Ingen nye titler denne måneden


610 MEDISIN. SYKEPLEIE

234   Wisløff, Finn: Forskning viser at- ?
               610.72
235   Patientperspektivet
               610.730699
236   Ingvaldsen, Baard: Væske, elektrolytter, blodgasser og infusjonsterapi
               612.015
237   Green, Simon: Biological rhythms, sleep, and hypnosis
               612.8
238   Nordstrand, Berit: Mat med mer
               613.2
239   Canter, David: Forensic psychology
               614.15
240   Scott, Adrian J.: Forensic psychology
               614.15
241   Sanderson, Catherine A.: Health psychology
               616.0019
242   Nielsen, Lena Astrid: Mikrobiologi
               616.01
243   Chochinov, Harvey Max: Dignity therapy
               616.029
244   Apopleksi
               616.81
245   Stroke
               616.81
246   Sindø, Ingrid: Tics & Tourette
               616.83
247   Tics, grimasser og sære ord
               616.83
248   Glistrup, Karen: Snakk om angst og depresjon
               616.852
249   Buchanan, Heather: Phobias
               616.8522
250   Lemoncelli, John J.: Healing from childhood abuse
               616.8582239
251   Woods, John: Boys who have abused
               616.85830651
252   Ryhl, Charlotte: Autismespektrum-forstyrrelser
               616.8588
253   Gelder, Michael G.: Psychiatry
               616.89
254   Psyke, kultur og samfunn
               616.89
255   Gustin, Lena Wiklund: KBT i omvårdnadsarbetet
               616.89142
256   Cecchin, Gianfranco: Uærbødighed og fordomme
               616.89156
257   Elvén, Bo Hejlskov: Utviklingsforstyrrelser
               616.92858


 
620 TEKNOLOGI. TEKNIKK 

258   Larsen, Ronald W.: Engineering with Excel
               620.0028
259   Mamlouk, Michael S.: Materials for civil and construction engineers
               620.1
260   Bear, Jacob: Dynamics of fluids in porous media
               620.106
261   Understanding the rheology of concrete
               620.136
262   Kelly, S. Graham: Mechanical vibrations
               620.3
263   Johansen, Vegar: Emnehefte - Digitalteknikk
               621.381
264   Mari, Jean-Luc: Seismic well surveying
               622.18
265   Hydraulic fracturing and natural gas drilling
               622.243
266   Petroleum production systems
               622.338
267   Johansen, Vegar: Emnehefte - Mikrokontrollere
               629.8


640 HOTELLFAG

268   Grendel, Hendrik: Mat og opplevelser
               641
269   Berens, Christer: Christer Berens' nytelser
               641.5
270   Bølgen, Toralf: 33 uforglemmelige måltider
               641.5
271   Christie, Helge: Verdensarvmat
               641.59484
272   Choueiry, Ramzi: Chef Ramzis arabiske kokebok
               641.5956
273   Minchelli, Paul: Le Duc
               641.692
274   Westlie, Marit Røttingsnes: Søndagsmiddag
               641.82
275   Druckerman, Pamela: French children don't throw food
               649.1
276   Furman, Ben: Jeg er stolt av deg!
               649.1
277   Sclafani, Joseph D.: The educated parent 2
               649.1650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 

278   Gourani, Soulaima: Tag magten over din karriere
               650.1
279   Mintzberg, Henry: Mintzberg om ledelse
               658
280   Bredesen, Ivar: Investering og finansiering
               658.15
281   Park, Chan S.: Fundamentals of engineering economics
               658.15
282   Knudtzon, Sigurd: Å selge bedriften
               658.164
283   Engelund, Henrik: Employer branding som disciplin
               658.3
284   Marchington, Mick: Human resource management at work
               658.3
285   Action learning for developing leaders and organizations
               658.3124
286   Busch, Tor: Verdibasert ledelse i offentlige profesjoner
               658.4
287   Kvålshaugen, Ragnhild: Organisere og lede
               658.4
288   Cameron, Esther: Making sense of change management
               658.406
289   Kotter, John P.: The heart of change
               658.406
290   Dahle, Yngve: Vekstbedriften
               658.4063
291   Wagner, Tony: Creating innovators
               658.4063
292   Singsaas, Øystein: Vel møtt!
               658.45
293   Stokkeland, Harald: Mye bedre møter
               658.456
294   Konsulent - men hvordan?
               658.46 KON
295   Hill, Alex: Manufacturing operations strategy
               658.5
296   Krajewski, Lee J.: Operations management
               658.5
297   Best, Roger J.: Market-based management
               658.8
298   Hult, G. Tomas M.: Marketing
               658.8
299   Hult, G. Tomas M.: Marketing foundations
               658.8
300   Selnes, Fred: Innføring i markedsføringsledelse
               658.8
301   Ogilvy, David: Ogilvy on advertising
               659.1
302   Roper, Stuart: Corporate reputation
               659.2660 KJEMISK INDUSTRI/TEKNOLOGI. HUSBYGGING

303   [uten bindtittel] (Vol. 96 av: Advances in biochemical engineering/biotechnology (trykt utg.)
               660.6
304   Marine biotechnology
               660.6
305   Synthetic biology
               660.6
306   Becker, E.W.: Microalgae
               660.62
307   Groover, Mikell P.: Introduction to manufacturing processes
               670


700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT 

308   Routes, roads and landscapes
               704.9436
309   Butters, Chris: Fra passivhus til sunne hus
               720.4
310   Universal design handbook
               720.87
311   Dahlkild, Nan: Biblioteket i tid og rum
               727.8
312   Reed, Ian W.: Trønderkeramikk
               738.09484
313   Weibull, Fredrik: Träna tanken
               796.01
314   Bråtå, Hans Olav: Evaluering av Jysla løye i TastaSkolen
               796.07
315   Pædagogisk idræt i vuggestue og børnehave
               796.07
316   Lyngø, Inger Johanne: Tarvelig, men gjestfritt
               796.506


800 LITTERATUR

317   Barthes, Roland: Image, music, text
               801.95
318   Eco, Umberto: The limits of interpretation
               801.95
319   Litterær analyse
               801.95
320   Ten Nordic studies in the history of rhetoric (Vol. 1 av: Nordic studies in the history of rheto
               808
321   Kunnskapens språk
               808.066
322   Wallwork, Adrian: English for presentations at international conferences
               808.066
323   Perrin, Robert: Pocket guide to APA style
               808.06615
324   Bachtin, Michail: Latter og dialog
               808.3
325   Oliver, Charles M.: Critical companion to Ernest Hemingway
               810
326   Reading Brokeback mountain
               810
327   Thompson, Hunter S.: Fear and loathing in Las Vegas
               810
328   James, E.L.: Fifty shades of grey
               813.6
329   McKeon, Michael: The origins of the English novel 1600-1740
               823.009
330   Mantel, Hilary: Bring up the bodies
               823.92
331   Diktning og diktatur
               830
332   Oxfeldt, Elisabeth: Romanen, nasjonen og verden
               839.5
333   Carmona-Alvarez, Pedro: Og været skiftet og det ble sommer og så videre
               839.82
334   Folgerø, Halvor: Ler dei no, så har eg vunne
               839.82
335   Grue, Jan: Kropp og sinn
               839.82
336   Johansen, Jahn Otto: Hastverk når vi elsker
               839.82
337   Andersen, Per Thomas: Norsk litteraturhistorie
               839.8209
338   Nag, Martin: Selvbiografi!
               839.8209
339   Vassenden, Eirik: Norsk vitalisme
               839.8209
340   Klyve, Odveig: Lyden av sol
               839.8218
341   Lea, Synne: Du har et sted å løpe inn
               839.8218
342   Ambjørnsen, Ingvar: Natten drømmer om dagen
               839.8238
343   Christensen, Lars Saabye: Sluk
               839.8238
344   Heivoll, Gaute: Jeg kommer tilbake i kveld
               839.8238
345   Haavardsholm, Espen: Dødsøyeblikket og andre noveller
               839.8238
346   Kristensen, Tom: Korsbæreren
               839.8238
347   Kriznik, Heidi Marie: Du kan sove her
               839.8238
348   Linde, Heidi: Agnes i senga
               839.8238
349   Løkås, Ida: Det fine som flyter forbi
               839.8238
350   Melberg, Enel: Skyggen av en modell
               839.8238
351   Nore, Aslak: En norsk spion
               839.8238
352   Næss, Atle: Teltmakeren
               839.8238
353   Petterson, Per: Jeg nekter
               839.8238
354   Horatius Flaccus, Quintus: Satirer Bok 1
               870

 
900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER 

355   Lowe, Norman: Mastering modern world history
               909
356   Hagen, Sølvi: Den norske vandrerbevegelsens historie
               914.81006
357   The Guide
               914.8104
358   Bjartveit, Steinar: Roma victrix
               937
359   Beevor, Antony: Den andre verdenskrig
               940.53
360   Hastings, Max: Helvete brøt løs
               940.53
361   Reid, Anna: Leningrad
               940.54217
362   Dypvik, Astrid S.: Det var DDR
               943.1087
363   Eufemia
               948.1023
364   Emberland, Terje: Himmlers Norge
               948.1053
365   Lindanger, Birger: Soga om Sola
               948.342
366   Sivertsen, Halvor: Oppvekstkår i Stavanger
               948.3422
367   Bergverk og steinindustri (Vol. 2011-2012 av: Haugalendingen
               948.344005


E-BØKER

Aven, T: Foundation of risk analysis
Brezonik, P: Water Chemistry : an introduction to the chemistry of natural and engineered aquatic systems
Easttom, C: Essential Linux administration : a comprehensive guide for beginners
Grafton, R: A Dictionary of climate change and the environment
Guo, B: Applied drilling circulation systems : hydraulics, calculation and models
Preparing Teachers and Developing School Leaders for the 21st Century
Priestner, A: Peronalising library services in higher education
Singleton, P: Dictionary of DNA and genome technology


SERIER

49    Prøsch-Danielsen, Lisbeth: Sea-level studies along the coast of southwestern Norway
50    Prøsch-Danielsen, Lisbeth: Aeolian activity during the last 9200 calendar years BP al
51    Prøsch-Danielsen, Lisbeth: The deforestation patterns and the establishment of the co
368   Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydn (Vol. 2011:29 av: Rapport IRIS (t
369   Borgersrud, Lars: Den norske militærfascismens historie 1930-1945
370   Civitarese, Giuseppe: The violence of emotions
372   Dahlberg, Ingrid Elin: Rapport om arbeid med og oppstart av Svanegruppetilbud
373   Fagutvikling av sosiale tjenester i NAV (Vol. 35 av: Rapporter fra Universitetet i Stavanger (tryk
374   Gombrowicz, Witold: Dagboken 1953-1958
375   Hvis kommunen ikke fantes (Vol. 2012:136 av: Rapport IRIS (trykt utg.)
376   Håkenstad, Magnus: Long-term defence planning
377   Introduction to experimental design (Vol. 1 av: Hinkelmann, Klaus: Design and analysis of experime
379   Kinney, Jeff: Femte hjul på vogna
380   Krugman, Paul R.: End this depression now!
381   Om kjærlighet og kjøletårn (Vol. 2012:17 av: Norges offentlige utredninger (tidsskrift : trykt
382   The Oxford handbook of deaf studies, language, and educati
383   Selvportræt
384   Thesen, Gunnar: Evaluering av Osloregionens Europakontor
385   Till salu
386   Tilrettelegging for elever med AD/HD i skolen


DVD

1     Barnets beste
2     The complete second season (Vol. 2 av: The Big Bang theory
3     The complete first season (Vol. 1 av: The Big Bang theory
4     The Big Bang theory
5     A Farewell to Arms
6     Fellini's Roma
7     Gitmo
8     Grå hverdag?
9     Mad men
10    En moderne familie sesong 2
11    En moderne familie sesong 1
12    Shooting Robert King
13    Trolljegeren
14    The Tudors


MASTEROPPGAVER

1     Aarskog, Marius: Extending a drift-flux model for more realistic prediction
2     Aaserød, Elisabeth: The price of occupation
3     Ajetunmobi, Moses Olaijuwon: Depth issues in the oil patch
4     Akdeniz, Yasir: Making a simple steady state model more appropriate for un
5     Ali, Mohamed Muse: Investigation of transient scenarios in underbalanced dril
6     Blaauw, Kristoffer: Management of well barriers and challenges with regards to
7     Boryczko, Piotr: Drill bit selection and optimization in exploration well 6
8     Cespedes, Marco Antonio Guzmán: Heave effects on Drill String during connections
9     Chakraborty, Tanmoy: Performing simulation study on drill string mechanics, Tor
10    Dulger, Merve: Deep water well intervention and fluid selection
11    Figueira, Brendan: An examination of the spatial and temporal evolution of a
12    Gasimov, Safa: Influence of different factors to the strength development
13    Gerner, Anton A.: Lost circulation experimental study in oil based mud and a
14    Gjestsen, Martha Therese: Liv & lære
15    Grimstad, Jelena: Temperature effects in low salinity waterflooding
16    Grodås, Marianne B.: Hvorfor, hvordan og til hva brukes sosiale medier i forbin
17    Hagen, May Bente: Vold i nære relasjoner i lys av barnets menneskerettighete
18    Haj, Ali Mohammed: Dual gradient drilling and use of the AUSMV scheme for inv
19    Hansen, Eirik: Automatic evaluation of drilling fluid properties
20    Hansen, Tom Werner: Er det slik at risiko- og sårbarhetsanalyser brukes i komm
21    Hassan, Ibrahim: Survey interpolation
22    Hågensen, Torbjørn: Bør statlige organisasjoner bekymre seg mer for bekymringe
23    Høie, Bjørnar: Drill string oscillations during connections when drilling
24    Høvring, Eirik: On the activation energy for the formation of a critical s
25    Johannesen, Dag Tomas Sagen: Likhetsprinsippet
26    Khan, Ahsan: Riserless drilling (managed pressure drilling)
27    Knappskog, Ole Andreas: Evaluation of WAG injection at Ekofisk
28    Kontou, Sofia: Evaluating provenance techniques in the hydrocarbon indust
29    Kreona, Angeliki: Processing and analysis of Vertical Seismic Profile data a
30    Kristoffersen, Siv: Kvinnedrakten fra Rogaland i folkevandringstid
31    Kriswandani, Kriswandani: Log typing and electro-facies interpretation in Ekofisk fi
32    Kullawan, Kanokwan: Risk based cost and duration estimation of well operations
33    Kunnas, Jari: LWSF simulation at larger scale
34    Meindinyo, Remi-Erempagamo T.: Thermo-hydraulic modeling of flow in flare systems
35    Mikalsen, Emil: A rigless permanent plug and abandon approach
36    Moreno-Lopez, Maria Catalina: Evolution of the southern Llanos basin
37    Navratil, Kine Christensen: An experimental study of low salinity EOR effects on a cor
38    Nessa, Jon Olav: Setting plug & abandonment barriers with minimum removal o
39    Nessjøen, Kirsti: Kan ansattes opplevelsen av organizational justice, trust
40    Nguyen, Don Tuan: Drill bits technology - introduction of the new kymera hyb
41    Nilsen, Jolanta: GMO regulering i Norge
42    Niwaz, Ahmad: Permeability modeling of Lavrans field
43    Njå, Nils Oskar Berg: P&A of Valhall DP wells
44    Nyborg, Agnes-Beate: Kulturskolelederen i kulturskolelandet: hvordan opplever k
45    Oumarou, Ninga Papi: Analysis of 3D post-stack data from offshore east Scotland
46    Palm, David Magnus W.: The effect of some hydrocarbon liquids on methane hydrate
47    Pepic, Zana: Computation of the relationship between interfacial area,
48    Pettersen, Sigmund: Automatic detection of reservoir influx in conventional dr
52    Raksagati, Sanggi: Risk based cost and duration estimation of permanent plug
53    Ramsdal, Leif Inge: Interactions between CO2 and cap rock during CO2 storage
54    Ravndal, Maria: Rapportering av uønskede hendelser på et sykehus
55    Ruysschaert, Rodrigo Aguilar: Optimization of the lift gas compression system at the Eld
56    Samuelsen, Daniel Anthony: Verdivurdering av Songa Offshore SE
57    Schiefloe, Ingrid: A study of financial crises, and their relation to the oil
58    Selsing, Lotte: Mennesker og natur i fjellet i Sør-Norge etter siste istid
59    Simonsen, Lene: Pricing in two-sided markets
60    Solvi, Lars-Jørgen Sandvik: The value of drilling optimization
61    Stave, Henning: Evaluation of kick and loss scenarios in experimental lab
62    Svendsen, Ida Hartveit: Hvordan påvirker den psykologiske kontrakten opplevelsen a
63    Søndenaa, Marit C.: Offshorekraner
64    Søvik, Joel: Interactions between CO2 and rock in heterogeneous reservo
65    Tjemsland, Tor Helge Haara: Evaluation of Measurement-While-Drilling, telemetry method
66    Tjøtta, Karen Marie Pedersen: Bistand og økonomisk vekst
67    Veen, Steffen Helgesen van der: Water induced compaction of chalks with varying non-carbon
68    Vestvik, David Halvorsen: Development of FMEA/RCM methodology to be implemented in G
69    Villegas, Eduardo: A survey of risk and ambiguity
70    Vormeland, Hilde Brattebø: Modellering for analyse av høyfrekvente operasjonelle tap


DOKTORAVHANDLINGER

371   Dahl, Roy Endré: Analysis of portfolio risk and regime changes
378   Jore, Sissel Haugdal: Counterterrorism as risk management strategies
387   Vasset, Frøydis: Possible effects of performance appraisal in municipal hea


LYDBØKER

1     Ibsen, Henrik: Kongsemnene
2     Wieslander, Jujja: Syng med Mamma Mø og Kråka


CD-ROM

Ingen nye denne måneden
 

NYTT I HYLLENE BJERGSTED


BØKER

NOTER

LYDOPPTAK

DVDBØKER

1     Bertnes, Pål A.: Faglig informasjon på Internett
               A 30
2     Rallis, Sharon F.: The research journey
               A 30
3     Om nytte og unytte
               B 30
4     Rein, Arild: Songar frå mitt territorium
               B 60/S
9     Savage, Steve: The art of digital audio recording
               H 110
32    Sæther, Morten: Barnet og musikken
               K 10
50    Hamilton, Linda H.: Advice for dancers
51    Hamilton, Linda H.: The dancer's way
52    Kimmerle, Marliese: Teaching dance skills
53    Webb, John: Trombamania 1
54    Webb, John: Trombamania 2
 

NOTER

5     Poulenc, Francis: Sonate pour deux pianos
               C 51
6     Granados, Enrique: Danse espagnole
               E 111
7     Piatti, Alfredo: Zwölf capricci für Violoncello solo
               E 303
8     Wuorinen, Charles: Trio
               G 100
11    Wye, Trevor: Beginner's book for the flute, part one
               H 1100
12    Harris, Paul: Thirty miniature duets
               H 1101
13    Classical album
               H 1111
14    Seiber, Matyas: Pastorale and Burlesque
               H 1111
15    Berg, Alban: Vier Stücke
               H 1311
16    Bolter, Norman: High range exercises
               H 2201
17    Bolter, Norman: Reading at the speed of sight
               H 2201
18    Dijk, Ben van: Ben's basics
               H 2201
19    Doms, Johann: Tonleiter - und Akkord-studien für Bass-Posaune
               H 2201
20    Doms, Johann: 22 rhythmische Studien für Bass-Posaune
               H 2201
21    Doms, Johann: 24 etüden für bass-posaune
               H 2201
22    Lier, Bart van: Coordination for trombone playing
               H 2201
23    Vining, David: Daily routines for trombone
               H 2201
24    Vining, David: Ear training for trombone
               H 2201
25    Vining, David: Flow studies
               H 2201
26    Vining, David: The breathingbook
               H 2201
27    Vining, David: Daily routines for the student trombone player
               H 2201
28    Vining, David: Daily routines
               H 2201
29    Vining, David: Flow studies
               H 2201
30    Holst, Gustav: Concertante
               H 2211
31    Pilafian, Sam: The brass gym
               H 2401
33    Edwards, Richard: Seven deadly duets
               K 1102
34    Albinoni, Tomaso: Adagio
               K 3102
35    Leistner-Mayer, Roland: Poem II, op. 35
               N 15
36    Hovdenak, Inger Z.: Jul for celli
               R 213
37    Mitt hjerte
               R 213
38    Refvik, Sølvin:
               R 55
39    Refvik, Sølvin: Den elektriske gitarboka
               R 55
40    [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Refvik, Sølvin: Den elektriske gitarboka
               R 55
41    [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Refvik, Sølvin: Den elektriske gitarboka
               R 55
43    Donizetti, Gaetano: Rita
               U 1
44    Mozart, Wolfgang Amadeus: Le nozze di Figaro
               U 1
45    Pergolesi, Giovanni Battista: La serva padrona
               U 1
46    Tornquist, Peter: Crossing images
               V 32
47    Bourgeois, Derek: Concerto
               X 2
48    Marchand, Louis: Pièces d'orgue manuscrites (manuscrit de Versailles)
               Æ 3
49    Bourgeois, Derek: Concerto for three trombones

 

LYDOPPTAK

 1     Alfvén, Hugo: Midsommarvaka
2     Alnæs, Eyvind: Songs to texts by Heine, Burns and Scandinavian poets
3     Bach, Johann Sebastian: Französische Suiten
4     EnB1 : Concertos for viola & bassoon
5     Ensemble Octobone : Octobone
6     Fischer-Dieskau, Dietrich: The art of Dietrich Fischer-Dieskau
7     Frang, Vilde: Violin concertos
8     Grieg, Edvard: Piano works
9     Halvorsen, Johan: Kammermusikk
10    Ingvaldsen, Didrik: Extended corner
11    Jones, Thad: Live at the Village Vanguard
12    Monk, Thelonious: Live at the 1964 Monterey Jazz Festival
13    Szymanowski, Karol: The complete works for violin and piano
14    Verdi, Giuseppe: Caruso sings Verdi
 

DVD

1     Approaching the serpent
2     Féerie

 

NYTT I HYLLENE PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM

1     [uten bindtittel] (Vol. 2012 av: Statistisk årbok (trykt utg.)
2     Adobe Dreamweaver CS6
3     American Psychological Association : Concise rules of APA style
4     American Psychological Association : Publication manual of the American Psychological Associati
5     Anders Sandvig og Maihaugen (Vol. 2012 av: Maihaugen
6     Andrews, Carol: Egyptian mummies
7     Armit, Ian: Headhunting and the body in Iron Age Europe
8     Baudou, Evert: Oscar Montelius
9     Benzon, Gorm: Vore gamle kirker og klostre
10    Berger, Gustav A.: Conservation of paintings : research and innovations
11    Bertnes, Pål A.: Faglig informasjon på Internett
12    Bone histology
13    [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Bénin archaeology
14    Bénin archaeology
15    [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Bénin archaeology
16    Cadamarteri, Julian Patrick: Lås og nøkler i middelalderens Trondheim
17    Caves in context
18    Cent ans d'études scandinaves : Cent ans d'études scandinaves
19    A Companion to rock art
20    Ersland, Bjørn Arild H.: Kulturhistorisk havnelandskap
21    Franzén, Anne Marie: Prydnadssömmar under medeltiden
22    Från Nyens skans till Nya Sverige (Vol. 78 av: Konferenser (Kungl. vitterhets historie och antikv
23    Gilchrist, Roberta: Medieval life
24    The global origins and development of seafaring
25    Godtfredsen, Nuka K.: Hermelinen
26    Hall, Richard: Vikingenes vide verden
27    Hallingbäck, Tomas: Mossor
28    Hansen, Mogens Herman: Demokratiets historie fra oldtid til nutid
29    Hodne, Ørnulf: Kjærlighetsmagi
30    Hodne, Ørnulf: Trolldom i Norge
31    Hodne, Ørnulf: Jul i Norge
32    Howard, Peter: An introduction to landscape
33    Johnston-Feller, Ruth: Color science in the examination of museum objects
34    Jordanova, Ludmilla: The look of the past
35    Jørgensen, Ellen: Danske dronninger
36    Kultursoga til 1945 (Vol. 3 av: Lindanger, Birger: Randaberg
37    Kvæstad, Christopher Fredrik: Arkeologisk og naturvitenskapelig undersøkelse av boplasso
38    Landscapes, identities and development
39    Leahy, Helen Rees: Museum bodies
40    Leather tanneries
41    Ledaal
42    Lindanger, Birger: Time
43    Lüth, Philip: Diachrone Studien zur prähistorischen Siedlungslandschaft
44    Modern paints uncovered
45    Museologi på norsk
46    Naboer i Nordatlanten
47    Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg: Forskeren i forskningsprosessen
48    Nordic Conference on the Application of Scientific Methods : Proceedings from the VIII Nor
49    Preinfalk, Fritz: Die hallstattzeitlichen Hügelgräber von Langenlebarn, Nied
50    Recycling Rome (Vol. 25 av: Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia
51    Steffen, Christoph: Gesellschaftswandel während der älteren Eisenzeit
52    Stenalderstudier (Vol. 55 av: Jysk Arkæologisk Selskabs skrifter
53    Sørensen, Mikkel: Technology and tradition in the eastern Arctic, 2500 BC-AD
54    Talboys, Graeme K.: Museum educator's handbook
55    Talboys, Graeme K.: Using museums as an educational resource
56    The Thing about museums
57    Vega gjennom 10 000 år
58    Walker-Meikle, Kathleen: Medieval pets
59    Webster, Leslie: Anglo-saxon art
60    Wiethold, Julian: Studien zur jüngeren postglazialen Vegetations- und Siedlu