MENY

Nytt i hyllene i november

Hold deg oppdatert! Her er all ny fag- og skjønnlitteratur, musikk, noter og filmer som ble kjøpt inn i løpet av november. Nye bøker står utstilt i biblioteket.

NYTT PÅ ULLANDHAUG          NYTT I BJERGSTED        
NYTT PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM
   

E-BØKER

 

Nytt i hyllene Ullandhaug

000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING

BARNEBØKER.BARNELITTERATUR

070 JOURNALISTIKK

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

200 RELIGION

300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV

340 JUS. FORVALTNING

350 OFFENTLIG FORVALTNING

360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

370 PEDAGOGIKK.SPESIALPEDGOGIKK

380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE

400 SPRÅK

500 NATURVITENSKAP.MATEMATIKK

610 MEDISIN.SYKEPLEIE

620 TEKNOLOGI. TEKNIKK

640 HOTELLFAG

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE

660 KJEMISK INDUSTRI. HUSBYGGING

700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT

800 LITTERATUR

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER

SERIER 

DVD

MASTEROPPGAVER

DOKTORAVHANDLINGER

E-BØKER

 

 000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING.

1     Gough, David: An introduction to systematic reviews
               001.4
2     Tollefsen, Morten: Web og universell utforming
               004.19
3     Deitel, P.J.: Java
               005.133
4     Lippman, Stanley B.: C++ primer
               005.133
5     Weiss, Mark Allen: Data structures and problem solving using Java
               005.133
6     Lent, Craig S.: Learning to program with MATLAB
               005.437
7     Collins, Karen: Playing with sound
               006.7BARNEBØKER. BARNELITTERATUR

9     Beckett, Sandra: Crossover picturebooks
               028.5
10    Billedbøger
               028.5
11    Bjørkøy, Vigdis: Oslo brenner
               028.5
12    Bruheim, Magnhild: Det som er sant
               028.5
13    Burnett, Frances Hodgson: Den hemmelige hagen
               028.5
14    Bøe, Sissel: Mitt eller ditt?
               028.5
15    Dahle, Gro: Den grådige ungen
               028.5
16    Edginton, Ian: Rekrutten
               028.5
17    Eeg, Harald Rosenløw: Den hvite døden
               028.5
18    Evert, Lori: Juledrømmen
               028.5
19    Fortellinger fra Engelsfors
               028.5
20    Frensborg, Maria: Ellen, Humla og hemmeligheten
               028.5
21    Gamble, Nikki: Exploring children's literature
               028.5
22    Grimm, Jacob: Snøhvit
               028.5
23    Haughton, Chris: Kvar er mamma mi?
               028.5
24    Havukainen, Aino: På jobb
               028.5
25    Husby, Astrid: Mine første ord
               028.5
26    Ingvaldsen, Bjørn: Samarbeid
               028.5
27    Johansen, Oddvør: Den kloke ea
               028.5
28    Kalvik, Skjalg Tønnessen: Den lille, hvite hunden
               028.5
29    Lea, Synne: Nattevakt
               028.5
30    Løes, Synne Sun: Stille, stille, stille
               028.5
31    Mrowiec, Katia: Bibelens store fortellinger
               028.5
32    Nassar, Salah: Zainab må flykte
               028.5
33    Nortun, Harald: Nesten saman
               028.5
34    Nyhus, Svein: Lars er stor
               028.5
35    Rossebø, Arild: David skater
               028.5
36    Rossebø, Arild: Knekt brett
               028.5
37    Sande, Hans: Blå øger kan isje lyge
               028.5
38    Sortland, Gaute M.: The rise and fall of Gøran Trovåg
               028.5
39    Sunne, Linn T.: Hundre raketter og ett skudd
               028.5
40    Syvertsen, Håvard: Lyset skinner i mørket
               028.5
41    Tjønn, Brynjulf Jung: Så vakker du er
               028.5


070 JOURNALISTIKK

42    The Documentary film book
               070.18
43    Hollowell, John: Fact & fiction
               070.4
44    Sjue, Finn: Journalistikkens uutholdelige letthet
               070.4100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

45    The philosopher's child
               108.3
46    Gadamer, Hans-Georg: Sannhet og metode
               121.68
47    Agamben, Giorgio: The Open
               128
48    Braidotti, Rosi: The posthuman
               144
49    Wilfred Bion
               150.195
50    Bråten, Stein: Roots and collapse of empathy
               152.41
51    Baumeister, Roy F.: Viljestyrke
               153.8
52    Aron, Elaine N.: Særlig sensitiv
               155.23
53    Cain, Susan: Stille
               155.232
54    Brown, Fraser: Rethinking children's play
               155.418
55    Fleer, Marilyn: Play in the early years
               155.418
56    Goldberg, Susan: Attachment and development
               155.418
57    Viglund, Kerstin: Inner strength among old people
               155.67
58    Rutter, Michael: Genes and behavior
               155.7
59    Handbook of stress, coping, and health
               155.9
60    Sapolsky, Robert M.: Why zebras don't get ulcers
               155.9
61    Christoffersen, Line: Når livet slutter før det begynner
               155.937
62    Erber, Ralph: Intimate relationships
               158.2
63    Rosdahl, Gregers: Den motiverende samtale i teori og praksis
               158.3
64    Griffin, James: Well-being
               171.5
65    Nordhaug, Marita: Which patient's keeper?
               174.2
66    Olsen, Jørn Bue: Næringslivsetikk og samfunnsansvar
               174.4
67    Macfarlane, Bruce: Teaching with integrity
               174.937
68    Gadamer, Hans-Georg: Förnuftet i vetenskapens tidsålder
               193
69    Guyer, Paul: Kant on freedom, law, and happiness
               193
70    Bergoffen, Debra B.: The philosophy of Simone de Beauvoir
               194
71    Fishwick, Sarah: The body in the work of Simone de Beauvoir
               194200 RELIGION 

72    Exploring context in religious education research
               200.7
73    Religious education in a plural, secularised society
               200.7
74    Historical perspectives, poets, teachers, and saints, rela (Vol. 4 av: Brill's encyclopedia of H
               294.503300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

75    Field, Andy: Discovering statistics using IBM SPSS statistics
               300.285
76    Research methods in social studies education
               300.71
77    Doing narrative research
               300.72
78    Gerring, John: Case study research
               300.72
79    Leavy, Patricia: Essentials of transdisciplinary research
               300.722
80    Habermas, Jürgen: Kommunikativt handlande
               301
81    Hill, Annette: Paranormal media
               302.23
82    Haugseth, Jan Frode: Sosiale medier i samfunnet
               302.231
83    Nicolini, Davide: Practice theory, work, and organization
               302.35
84    Whom can we trust?
               302.35
85    Social deviance
               302.542
86    Frønes, Ivar: Å forstå sosialisering
               303.32
87    Making it in China
               303.48251
88    Ling, Richard: Taken for grantedness
               303.4833
89    Christensen, Marit: Moren
               303.625
90    Hverven, Tom Egil: Terrorens ansikt
               303.625
91    Descola, Philippe: Beyond nature and culture
               304.2
92    Weisman, Alan: Verden uten oss
               304.2
93    Childhood and migration
               304.8
94    Johansson, Thomas: Nya uppväxtvillkor
               305.23
95    Börjesson, Mia: Motivasjon, mestring og medfølelse
               305.235
96    Smith, Christian: Lost in transition
               305.235
97    Jonassen, Mari: Fernanda Nissen
               305.4
98    Aasen, Elisabeth: 1800-tallets kvinner
               305.409
99    Sawicki, Jana: Disciplining Foucault
               305.4201
100   Thomson, Alistair: Moving stories
               305.48800994
101   Knott, Kim: Media portrayals of religion and the secular sacred
               305.60941
102   Debating multiculturalism in the Nordic welfare states
               305.800948
103   Johansen, Jahn Otto: Folket som ingen vil ha
               305.891
104   Eriksen, Thomas Hylland: Fredrik Barth
               306
105   Boissevain, Jeremy: Factions, friends and feasts
               306.09458
106   Meisingset, Kristian: Kulturbløffen
               306.09481
107   Larsen, Håkon: Den nye kultursosiologien
               306.4
108   Linguistic landscapes, multilingualism and social change
               306.446
109   The Social pathologies of contemporary civilization
               306.461
110   Day, Abby: Believing in belonging
               306.6
111   Vernacular religion in everyday life
               306.6
112   Lund, Einar Andreas: = kjærlighet
               306.7
113   From parents to children
               306.874
114   Persistence, privilege, and parenting
               306.874
115   Readings in planning theory
               307.12
116   Cicero, Marcus Tullius: How to run a country
               320
117   Eksamenshefte i statsvitenskap
               320
118   Wyller, Thomas Chr.: I krig og fred
               320
119   Platons fortryllelseskraft (Vol. 1 av: Popper, Karl R.: Det åbne samfund og dets fjender
               320.01
120   Popper, Karl R.: Det åbne samfund og dets fjender
               320.01
121   Wodak, Ruth: The discourse of politics in action
               320.01
122   Olsen, Johan P.: Governing through institution building
               320.011
123   Berge, Bjørn Magnus: Talens makt - maktens taler
               320.014
124   Wyller, Thomas Chr.: Ytringer
               320.9481
125   Halpenny, Ann Marie: Introducing Piaget
               321.21
126   Arendt, Hannah: The origins of totalitarianism
               321.9
127   Cicero, Quintus Tullius: How to win an election
               324.72
128   Collier, Paul: Exodus
               325.1
129   Routledge handbook of cosmopolitanism studies
               327.101
130   Nistad, Bjørn: Tsar-Russlands utenrikspolitikk
               327.47
131   Kennedy, Robert F.: 13 dager som rystet verden
               327.73047330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV 

132   Kinas økonomi
               330.951
133   Tesfaye, Mattias: Kloge hænder
               331.11
134   Noer, Lars Karelius: Teenage boss
               332.024
135   Hønneland, Geir: Arktiske utfordringer
               333.7
136   Berntsen, Bredo: Grønne linjer
               333.709
137   Mitchell, Timothy: Carbon democracy
               333.8232
138   Skredderberget, Asle: Hegnar
               338
139   Mazzucato, Mariana: The entrepreneurial state
               338.04
140   Ryggvik, Helge: Norsk olje og klima
               338.2728
141   Cornelissen, Scarlett: The global tourism system
               338.4791
142   Karreman, Japke Jacoline Gerarda: Cruise tourism development in a small destination
               338.47914838


340 JUS. FORVALTNING 

143   Dalberg-Larsen, Jørgen: Lovene og livet
               340.115
144   Popovic, Dragoljub: European human rights law - a manual
               341.481
145   Van Bueren, Geraldine: Child rights in Europe
               341.481
146   Høgberg, Benedikte Moltumyr: Statsrett
               342
147   Kodifikasjon og konstitusjon
               342.02
148   Unntakstilstand og forfatning
               342.02
149   King, Jeff: Judging social rights
               342.085
150   Refsland, Thor: Lærebok i merverdiavgift
               343.055
151   Aune, Helga: Deltidsarbeid
               344.01
152   Collin-Hansen, Ragnhild: Innføring i barnerett for barnevernspedagoger
               346.017
153   Rygg, Ola: Odelsloven
               346.04
154   Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer
               346.05
155   Aksjelovgivningen
               346.06
156   Gjems-Onstad, Ole: Valg av selskapsform
               346.06
157   Norwegian company legislation
               346.06
158   Dalberg-Larsen, Jørgen: Mægling, ret og samfund
               347.09
159   Woxholth, Geir: Voldgift
               347.09350 OFFENTLIG FORVALTNING 

160   Public management in the twenty-first century
               351


360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

 161   Tjersland, Odd Arne: Allianser
               361.2
162   Brukermedvirkning
               361.3
163   Socialrådgivning og socialt arbejde
               361.3
164   Strømfors, Gus: Jeg visste ikke at jeg kunne så mye
               361.3
165   Fortsatt råd til felles velferd?
               361.65
166   Eliasoph, Nina: The Politics of volunteering
               361.76
167   Reformer i norsk helsevesen
               362.1068
168   Fiske, Susan T.: Social cognition
               362.12
169   Wyller, Thomas Chr.: En dements dagbok
               362.19683
170   Engasjement i praksis
               362.2
171   Goldney, Robert D.: Suicide prevention
               362.28
172   Helsehjelp til personer med rusproblemer
               362.29
173   Møller, Kim: Unges påbegyndelse af illegalt rusmiddelbrug
               362.29
174   Øia, Tormod: Ungdom, rus og marginalisering
               362.29083
175   Fjell, Tove Ingebjørg: Den usynliggjorte volden
               362.8292
176   Preventing violence in relationships
               362.8292
177   Opheim, Arild: Ubudne gjester
               362.84
178   Johnsen, Leif: Hovedverneombudet
               363.11
179   Perrow, Charles: Normal accidents
               363.11
180   Trapping safety into rules
               363.11
181   Martiniussen, Erik: Drivhuseffekten
               363.739
182   Kristoffersen, Ragnar: Correctional statistics of Denmark, Finland, Iceland, Norw
               364
183   Why punish? How much?
               364.6


370 PEDAGOGIKK. SPESIALPEDAGOGIKK

184   Critical multiculturalism
               370.117
185   Håkansson, Gisela: Tvåspråkighet hos barn i Sverige
               370.117
186   Gee, James Paul: Situated language and learning
               370.1523
187   McNiff, Jean: Action research
               370.72
188   Sahlberg, Pasi: Lärdomar från den finska skolan
               370.94897
189   Howland, Jane: Meaningful learning with technology
               371.334
190   Pérez, Luis: Mobile learning for all
               371.334
191   Andersen, Erling S.: Prosjektarbeid
               371.36
192   Daniels, Harvey: Literature circles
               371.395
193   Colley, Helen: Mentoring for social inclusion
               371.4
194   Lorentzen, Per: Kommunikasjon med uvanlige barn
               371.92
195   Barn i utfordringer
               371.93
196   Fredriksen, Biljana C.: Begripe med kroppen
               372.155
197   Daginstitutionen til hverdag
               372.21
198   Daginstitutionsarbejde og pædagogisk faglighed
               372.21
199   Glaser, Vibeke: Foreldresamarbeid
               372.21
200   Gustumhaugen, Kjell: Blant hjertevarme og utilstrekkelighet
               372.21
201   Johansson, Eva: Små barns læring
               372.21
202   Markström, Ann-Marie: Utvecklingssamtal
               372.21
203   Pape, Kari: Jakten på den gode barndom
               372.218
204   Over kneiken?
               372.4
205   Reinventing the curriculum
               375.001
206   Å bidra til skolebasert kompetanseutvikling (Vol. 3 av: NTNU skole- og utdanningsforsking
               378


380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE 

207 På moten
          391
208 Chrzan, Janet: Alcohol
         394.13


400 SPRÅK 

209   Language and gesture
               401.4
210   Diskursanalyse i praksis
              401.41
211 Kubanyiova, Magdalena: Teacher development in action
               401.93
212   The Cambridge handbook of generative syntax
               415
213   Signed language interpreting
               417.07
214   Sociocultural theory and second language learning
               418.007
215   Bringing extensive reading into the classroom
               418.0071
216   Ur, Penny: Vocabulary activities
               428.24
217   Lien, Per: Grammatikk og rettskriving
               439.8282
218   Lien, Per: Grammatikk og rettskriving
               439.8282
219   Høgberg, Eva: Håndbok i grammatikk og språkbruk
               439.82824


 500 NATURVITENSKAP. MATEMATIKK 

220   Inquiry in science education and science teacher education
               507
221   Matematikk for ingeniørfag
               510
222   Sinus matematikk
               510.2
223   Davidsen, Hilde Skaar: Mio
               510.7
224   Pettersson, Eva: Barns matematiske evner - og hvordan de kan utvikles
               510.7
225   Teknik och matematik i förskola och förskoleklass
               510.7
226   Bartlett, Jayne: Becoming an outstanding mathemtics teacher
               510.71
227   [uten bindtittel] (Vol. 3 av: Handbook of differential equations
               515.35
228   Crawley, Michael J.: The R book
               519.5
229   Røislien, Jo: Tall forteller
               519.5
230   Grimenes, Arne Auen: Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole
               530
231   Wertheim, Margaret: Physics on the fringe
               530
232   Smolin, Lee: Time reborn
               530.1
233   Hannisdal, Merete: Kjemi for lærere
               540.7
234   Magnet, Shoshana Amielle: When biometrics fail
               570.151
235   Taiz, Lincoln: Plant physiology
               571.2
236   Amyes, Sebastian G.B.: Bacteria
               579.3
237   Stress biology of cyanobacteria
               579.39


610 MEDISIN. SYKEPLEIE

238   Research methods in health
               610.72
239   Ueland, Venke: Lengsel - en kraft til helse
               610.7301
240   Understanding and using health experiences
               610.730699
241   Thornquist, Eline: Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori
               610.73072
242   Larsen, Øivind: Forsiderefleksjoner
               610.9
243   Børn, ernæring og måltider
               613.2083
244   Berget, Anders: Frisk rygg
               613.71
245   Jennum, Poul: Søvn
               613.79
246   Uldal, Mats J.: Følelser og fornuft
               615.89
247   Casarett, Louis J.: Casarett and Doull's Toxicology
               615.9
248   Basisbog i medicin og kirurgi
               616
249   Klinisk sundhedspsykologi
               616.0019
250   Sygdomslære for ikke-klinikere
               616.07
251   Sigvart, Anne: Som avtalt med legen
               616.8589
252   Glant, Helene: Ny i psykiatrin
               616.89
253   Schizofreni
               616.891
254   Interdisciplinary applications of the person-centered appr
               616.8914
255   Wound healing and skin integrity
               617.14
256   Greenfeld, Liah: Mind, modernity, madness
               618.89
257   Gjerstad, Leif: Demenssykdommer
               618.9768983
258   Myskja, Audun: Hjertet mitt har ikke demens
               618.9768983


620 TEKNOLOGI. TEKNIKK 

259   Çengel, Yunus A.: Fluid mechanics
               620.106
260   Whitaker, Stephen: The method of volume averaging
               620.116
261   Palmer, Andrew: Arctic offshore engineering
               620.4162
262   Haykin, Simon: Digital communication systems
               621.382
263   Riffat, Rumana: Fundamentals of wastewater treatment and engineering
               628.16
264   Pearce, Graeme K.: UF/MF membrane water treatment
               628.164
265   Wastewater engineering
               628.3
266   Haugen, Finn: Praktisk reguleringsteknikk
               629.8

 
640 HOTELLFAG

267   Kolloen, Ingar Sletten: Ingrid
               641.5
268   Brean, Are: Studentkokeboka
               641.561
269   Langholm, Guri: Matglede i barnehagen
               641.5622
270   Sepp, Hanna: Måltidspedagogik
               641.5622
271   Skarsvåg, Sølvi: Mat æ lage på Frøya
               641.594841
272   Bjånesøy, Kjartan Brügger: Komlelandet
               641.82
273   Djupvik, Gunda: Ball, klubb og komle med dott
               641.82

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 

274   Eilertsen, Roar: Å forstå tallene
               657
275   Myrbakken, Elisabeth: IFRS på norsk
               657.0218
276   Pensjonsordninger - regnskap og skatt
               657.46
277   Banks, Eric: Risk culture
               658.155
278   Lai, Linda: Strategisk kompetanseledelse
               658.3124
279   Kaplan, Robert S.: Et spørgsmål om ledelse
               658.4
280   Scharmer, Claus Otto: Teori U
               658.4
281   Bråten, Ole André: Håndbok i krisehåndtering
               658.4056
282   Johannessen, Jon-Arild: Innovative organisasjoner
               658.4063
283   Selvik, Arne: Ledelse på hjernen
               658.409
284   Johnson, Michael D.: Improving customer satisfaction, loyalty, and profit
               658.812
285   Bergh, Joeri van den: How cool brands stay hot
               658.827660 KJEMISK INDUSTRI/TEKNOLOGI. HUSBYGGING

286   Zini, Gabriele: Solar hydrogen energy systems
               665.81


700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT 

287   Jensen, Mia: Estetiske læreprosesser i skole, kulturskole og barnehage
               707
288   Fiske, Anna: Mens vi venter på nissen
               745.59412
289   Oftedal, Eline: Knit Nordic
               746.432
290   Møt Edvard Munch
               759.81
291   Eriksson, Marie: Musik i förskolan
               780.7
292   Gjelsvik, Anne: Hva er film
               791.43
293   Greek and Roman games in the computer age
               794.8
294   Giske, Rune: Treningsledelse
               796.07
295   I takt med tiden?
               796.071
296   Bryn, Alf B.: Tinder og banditter
               796.522


800 LITTERATUR

297   Pecorari, Diane: Teaching to avoid plagiarism
               808
298   Godfrey, Jeanne: How to use your reading in your essays
               808.066
299   Marsen, Sky: Professional writing
               808.06665
300   Carnegie, Dale: Grip ordet!
               808.5
301   Melberg, Arne: Mitt i litteraturen
               809
302   The Cambridge companion to children's literature
               809.89282
303   Children's literature
               809.89282
304   Children's literature in second language education
               809.89282
305   Contemporary adolescent literature and culture
               809.89282
306   Looking out and looking in
               809.89282
307   Painter, Clare: Reading visual narratives
               809.89282
308   Reynolds, Kimberley: Children's literature
               809.89282
309   Contemporary dystopian fiction for young adults
               809.89283
310   Cold matters (Vol. 1 av: Northern studies monographs
               809.93591
311   Fitzgerald, F. Scott: Nattens ømhet
               810
312   Munro, Alice: Dear life
               813
313   Hosseini, Khaled: Og fjellene ga gjenlyd
               813.6
314   Marriott, Zoë: Shadows on the moon
               820
315   Belcher, Catherine L.: Teaching Harry Potter
               823.914
316   Lundberg, Ulla-Lena: Is
               839.738
317   Handagard, Ingvild: Aasmund Olavsson Vinje
               839.82
318   Reime, Sigbjørn: Då Arne Garborg var liten
               839.82
319   Steen, Thorvald: Nidaros
               839.822
320   Bjørnstad, Ketil: Ensomheten
               839.8238
321   Christensen, Lars Saabye: Stedsans
               839.8238
322   Enger, Cecilie: Mors gaver
               839.8238
323   Espedal, Tomas: Bergeners
               839.8238
324   Fossum, Karin: Carmen Zita og døden
               839.8238
325   Grytten, Frode: Brenn huset ned
               839.8238
326   Johansson, Jens M.: Bryllup og begravelser
               839.8238
327   Kittelsen, Erling: Jeg, Jako
               839.8238
328   Lahlum, Hans Olav: Kameleonmenneskene
               839.8238
329   Nisja, Gunn Marit: Porselenspiken
               839.8238
330   Nygårdshaug, Gert: Pergamentet
               839.8238
331   Tvedt, Chris: Den blinde guden
               839.8238
332   Camus, Albert: Fallet
               843900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER 

333   The Oral history reader
               907.2
334   Zografos, René: Hvor i all verden?
               910
335   Riisnæs, Jens A.: Den store reiseguiden
               910.202
336   Nære eventyr (Vol. 2013 av: Den Norske turistforenings årbok (trykt utg.)
               914.81
337   Rex, Richard: The Tudors
               942.05
338   Eggen, Torgrim: Berlin
               943.15
339   Sejersted, Francis: Sosialdemokratiets tidsalder
               948.105
340   Kvinner i Sunnhordland
               948.361
341   Stenslie, Stig: 49 myter om Kina
               951
342   Lieven, Anatol: Pakistan
               954.91
343   Stangeland, Sigurd Sverre: Die Rolle Deutschlands im Völkermord an den Armeniern 1915
               956.62 SERIER

345   Hellesø-Knutsen, Kristin: Jakten på risiko
346   Jensen, Marit: Saga
347   Jensen, Marit: Saga
348   Kvinner og kvinnebilder i norsk presse rundt 1913 (Vol. 20 av: Pressehistorisk tidsskrift


DVD

1     An-Magritt (Vol. 16 av: Skouen, Arne: Arne Skouen
2     Breaking bad
3     Breaking bad
4     Breaking bad
5     Breaking bad
6     Breaking bad
7     Bussen (Vol. 9 av: Skouen, Arne: Arne Skouen
8     Cirkus Fandango (Vol. 3 av: Skouen, Arne: Arne Skouen
9     Det brenner i natt (Vol. 4 av: Skouen, Arne: Arne Skouen
10    Enron
11    Fargo
12    Gategutter (Vol. 1 av: Skouen, Arne: Arne Skouen
13    Herren og hans tjenere (Vol. 7 av: Skouen, Arne: Arne Skouen
14    Homeland Sesong 2
15    House of cards The complete first season
16    Kalde spor (Vol. 10 av: Skouen, Arne: Arne Skouen
17    Musikanter (Vol. 15 av: Skouen, Arne: Arne Skouen
18    Ni liv (Vol. 5 av: Skouen, Arne: Arne Skouen
19    Nødlanding (Vol. 2 av: Skouen, Arne: Arne Skouen
20    Om Tilla (Vol. 11 av: Skouen, Arne: Arne Skouen
21    Omringet (Vol. 8 av: Skouen, Arne: Arne Skouen
22    Pappa tar gull (Vol. 12 av: Skouen, Arne: Arne Skouen
23    Pastor Jarman kommer hjem (Vol. 6 av: Skouen, Arne: Arne Skouen
24    Reisen til havet (Vol. 14 av: Skouen, Arne: Arne Skouen
25    Skouen, Arne: Arne Skouen
26    Vaktpostene (Vol. 13 av: Skouen, Arne: Arne Skouen


MASTEROPPGAVER

1     Aaltvedt, Tonje Margareth: Betydningen av sosiale relasjoner på arbeidsplassen
2     Abbasi, Wasal Ahmed: Analysis of the factors that affect the target depth in de
3     Abrahamsen, Maren Charlotte: Klimatilpasning for kulturminner
4     Abubeker, Elyas Abdurehman: Water weakening of chalks
5     Andrade Toro, Juan Alberto: New technology trends for effective plug and abandonment
6     Arief, Ibnu Hafidz: Computer assisted history matching
7     Bartkeviciute, Monika: Multiple stakeholders perceptions of green meetings in Sta
8     Berge, Grete Hjort: Kan gamle livskunster avhjelpe det moderne jobbstresset? -
9     Bergesen, Ole: Currency hedging for emerging market value portfolios
10    Borgersen, Stian Søgnen: Influx attenuation during mpd operations
11    Bruchbacher, Julia: Imbibition capillary pressure curve modelling for two-phas
12    Campiño Restrepo, Luisa Fernanda: 2D Seismic interpretation of the Tumaco on-and offshore ba
13    Dahlem, Aleksander: Automatic adjustment of drilling fluid properties
14    Davidsen, Tone Lønseth: Hvordan kan National Oilwell Varco - Stavanger øke sin rek
15    Du, Baoli: Remote support services using condition monitoring and onl
16    Duås, Rachel: Erfaringer med brukermedvirkning for personer med samtidig
17    Ekren, Alexander: Pålitelighet i det kommunale arbeidet med samfunnssikkerhe
18    Eshragi, Daniel Toka: P&A - status on regulations and technology, and identifica
19    Fedotova, Liubov: National diversity of workers - an obstacle or an opportun
20    Figueroa Reyes, Rodrigo: Validation of a performance model on entrepreneurship base
21    Fjelde, Kristine: Forretningsplan for Horisont + AS
22    Flatråker, Kim Inge Monsvik: Hydrodynamic oscillations of non-newtonian fluids in u-tub
23    Geitle, Kristine: Chemically induced compaction in fractured and intact chal
24    Guggedal, Inger: Endringsprosesser hos unge rusmisbrukere forut for behandl
25    Gundersen, Pål Lee: Compositional simulations of producing oil-gas ratio behav
26    Guri, Denisa: Stress og tilpasning
27    Halvorsen, Cathrine: Effect of barium and strontium on low salinity waterfloodi
28    Handeland, Tine: Bærekraftig utvikling
29    Handulle, Ayan: Du vet de tenker jeg bare er en stor afrikansk mann, ikke
30    Hassibi, Saman: A content analysis of Norwegian cookbooks from 1920 to 201
31    Hatinoor, Rakeem Ahmed: The effect of gas on microwave resonance frequency meter t
32    Hatløy, Sveinung: From cold to hot: post-Hirnantian sedimentary basins in Bo
33    Hegge, Birgit: Ingen gjør sånn!
34    Heggøy, Camilla: Betydningen av ekstern kontroll i en selv-regulert maritim
35    Helvig, Ole Skretting: Models for water flooding, imbibition and coupled fracture
36    Hiim, Katrine Akselsen: Der det slutter, starter det
37    Hopland, Eirinn: Rehabilitering av sykemeldte med muskel- og skjelettplager
38    Hulbak, Håvard: Udekket renteparitet, en empirisk analyse
39    Immerstein, Tonje: Wellbore stability and rock mechanics study on the Ula fie
40    Jacobsen, Elisabeth Haga: Helsemessig og sosial beredskap i sykehus - ivaretar dagen
41    Jenssen, Kai Arne: Røykvarslere i norske hjem
42    Kairanov, Bereke: Reservoir characterization of Sognefjord and Fensfjord for
43    Kechasov, Dmitry: Biochemical and molecular analysis of LC-PUFA biosynthesis
44    Ketelaars, Rachel Annette: Norwegian cookbooks for children : why write them and why
45    Kolbeinsen, Anita: Analysis of structural controls in alluvial fan deposition
46    Kolberg, Lars-Espen: Geopolymering av norite
47    Krogsæter, Kurt Louis: Automatic evaluation of drilling fluid properties during c
48    Kvikne, Theodor Sigurdsson: An investigation of consumer behavior on websites for memb
49    Lande, Hans Petter: Analysis of the factors influencing the annulus pressure f
50    Li Jr., Tieli: DP systems for offshore vessel positioning in deep water
51    Liu, Honggang: Risk-based work optimization for deep water drilling opera
52    Lofthus, Kjartan: Det svakeste leddet
53    Lopez Garcia, Aranzazu: A case study of the bonfires of Saint John celebration
54    Lu, Youyu: Weather sensitivity of maritime activities on Chinese Shel
55    Lund, Sigurd: Experimental circulation loss study
56    Løvereide, Lise: Et forfriskende arbeidsliv?
57    Maita Pozo, Juan Carlos: Cost and duration estimation for deep enhanced geothermal
58    Maristuen, Helene: Sustainable tourism
59    Marín Restrepo, Dora Luz: Structural analysis of the Tabaco anticline, Cerrejon mine
60    Mathisen, Marit: Retningslinjer i smittevern
61    Mehus, Trine: From cold to hot: post-Hirnantian sedimentary basins in Bo
62    Meling, Tale Tryggeseid: Geochemical modeling of low salinity core flooding
63    Midtgarden, Torleiv: Advancement of P&A operations by utilizing new PWT concept
64    Mossige, Lisa: Endringsstart i lys av historier til mennesker med langvar
65    Moy, Gudrun Camilla Grøttem: Moderne ledelse - en eksplorativ studie
66    Munjoma, Kenneth: Poetics and politics of destination branding
67    Nordgarden, Silje Veronica: En risikovurderingsprosess i fra skrivebord til praks
68    Ohm, Julie Marie: Consequences of small leaks in wellhead system
69    Ousdal, Astrid: Kvinners opplevelse av å leve med lymfødem som følge av br
70    Paranoan, Dodo Pongpandin: Detailed reservoir study of the Lower Jurassic Tilje Forma
71    Radin, Cedomir: Main pump start-up pressure limitation control system when
72    Ramos Loredo, Roberto Kenneth: Surfactant flooding in carbonate rock
73    Ramvik, Silje: Application of fly ash-based geopolymer as an alternative
74    Reine, Kristin: Circulating and disseminated tumour cells as potential bio
75    Revheim, Amund Preede: Forberedt på sorte svaner
76    Røgenes, Kristine Nordbø: Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport
77    Røsseland, Øystein: A dicsussion of well control methods
78    Schultz, Gunn Marit: Risikostyring ved sykling i tunneler i Troms
79    Shangguan, Zhigao: Spare parts management in Bohai bay
80    Simonsen, Espen: Strength development of aplite-based geopolymer cements
81    Skjerve, Bjørn: Experimental investigation of the potential of UCA and NMR
82    Sletten, Kjersti Lea: I hvilken grad er synet på selvrealisering i Teori-U foren
83    Sokama-Neuyam, Yen Adams: Retention of polar oil components in low salinity water fl
84    Steen, Christian: P&A operations today and improvement potential
85    Stødle, Trond Inge Berg: Managed pressure drilling from floaters
86    Sunde, Hege Kristin Kjærvoll: Erfaringsoverføring i politiet - barrierer og muligheter?
87    Sunnhordvik, Rebekka: På hvilken måte utfordrer det nye aktørbildet reguleringsr
88    Supriyadi, Ricky Agus: On the use of risk and uncertainty analysis in conceptual
89    Tasrianto, Riki: Rift segmentation and domain architecture of Lofoten-Veste
90    Teilgård, Anna Marie: Oppfølging av foreldre til barnas beste
91    Thomas, Philip: The risk of using risk matrices
92    Uthus, Lars Søyland: Hvordan påvirker Even Stronger Values organisasjonatferd
93    Vaeng, Kristina Anette: What do YOU know?
94    Valdal, May Bente Leifsen: Plug and abandonment operations performed riserless using
95    Valdés Pérez, Alex Rodrigo: A new double porosity fractal model for well test analysis
96    Vindenes, Kristine Sigvaldsen: Sequence stratigraphic analysis of the Jurassic period on
97    Wanigasuriya, Hemalee: Contagion during the financial crisis of 2007-2008
98    Wikheim, Hilde: Samarbeidsavtaler - formalitet eller redskap til samhandli
99    Øvestad, Thor Henrik: Helsearbeideres erfaringer fra arbeid med pasienter som reDOKTORAVHANDLINGER

344 Bjelland, Henrik: Engineering safety
349 Piston, Dominik: Interaction partners and oxidation dependent complex forma
350 Razbani, Omid: Biogas fueled technologies
351 Solberg, Øivind: Risk analyses, risk acceptance and risk management
352 Thengs, Kjetil Vikhamar: English medieval documents of the Northwest Midlands
353 Zhou, Yingfang: Pore scale modeling of capillary pressure curves in 2D roc


E-BØKER

Avraham, E:

Media strategies for marketing places in crisis : improving the image of cities, countries and tourist destinations

Bai, Y: Subsea pipelines and rinsers
Bleier, B: Comprehensive techniques in CSF leak repair and skull base reconstruction
Hagoort, J: Fundamentals of gas reservoir engineering
Heath, R:  

Handbook of risk and crisis communication

Tivers, J: Narratives of travel and tourism

 

NYTT I HYLLENE BJERGSTED

 
BØKER

NOTER

LYDOPPTAK

DVDBØKER

1     Dans og bevegelse 5 (del av: Singsaas, Siri: Ut på golvet
               793.3
2     Dans og bevegelse 6 (del av: Singsaas, Siri: Ut på golvet
               793.3
3     Gjøsund, Peik: To eller flere-
               B 40
4     McDermott, Ian: Mer selvtillit og mental styrke med NLP
               B 40
5     Kvamme, Tone Sæther: Glimt av glede
               B 50
15    Aspekter ved norsk orgelkultur
               H 55
17    Dybo, Tor: Representasjonsformer i jazz- og populærmusikkanalyse
               I 70
18    Gridley, Mark C.: Jazz styles
               I 70
19    Rhythm changes
               I 70
20    Rhythm changes
               I 70
21    Man-and-music in India
               J 15
22    Music and mythology
               J 15
25    Cajkovskij, P.: Musikken forteller
               K 75
27    Mozart, Wolfgang Amadeus:
               S 203
41    Dance on its own terms
42    Dance spaces
43    Giersdorf, Jens Richard: The body of the people
44    McCarren, Felicia: French moves
45    Newman, Judith: How to teach beginning ballet
46    Dans og bevegelse 7 (del av: Singsaas, Siri: Ut på golvet
47    Thoms, Victoria: Martha Graham
48    Wilson, Vanina: The French school of classical ballet
 NOTER

1     Sibelius, Jean: Kyllikki
               C 13
2     Bach, Johann Sebastian: Konzert
               C 52
3     Debussy, Claude: Sonate pour violon & piano
               E 111 DEB
4     Lennon, John: The Beatles, 1
               F 3110
5     Bassano, Giovanni: Ricercate, Passaggi et cadentie
               H 110
6     Paus, Marcus: Aria for English horn and piano
               H 1211
7     Ortiz, Diego: Trattado de glosas
               H 20
8     Paus, Marcus: Fanfare
               H 2203
9     Norsk salmebok
               I 135
10    Jolivet, André: Sonatine
               K 1011
11    Barber, Samuel: Summer Music
               K 420
12    Cajkovskij, P.: Musikken forteller
               K 75
13    Rognoni, Francesco: Selva de varii passaggi
               S 103
14    [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Mozart, Wolfgang Amadeus: Twenty-one concert arias for soprano
               S 203
15    Mozart, Wolfgang Amadeus:
               S 203
16    Mozart, Wolfgang Amadeus: Twenty-one concert arias for soprano
               S 203
17    Mozart, Wolfgang Amadeus:
               S 203
18    [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Mozart, Wolfgang Amadeus: Twenty-one concert arias for soprano
               S 203
19    [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Schumann, Clara: Sämtliche Lieder für Singstimme und Klavier
               S 203
20    Caldara, Antonio: Aus der oper Ifigenia in Aulide, arie: La Vittoria Segue
               S 401
21    Brahms, Johannes: Volkslieder für Frauenstimmen
               T 121
22    Villa-Lobos, Heitor: Sextuor mystique
               V 12
23    Paus, Marcus: Shostakovich in memoriam
               V 22
24    Wüthrich, Hans: Kommunikationsspiele
               V 22
25    Halvorsen, Johan: Rhapsodie norvégienne nr 1
               X 10
26    Halvorsen, Johan: Bojarernes indtogsmarsch
               X 10
27    Harpsichord works (Vol. 1 av: Jacquet de la Guerre, Elisabeth-Claude: The collected works
               Y 1


 LYDOPPTAK

1     [uten bindtittel] (del av: Dans og bevegelse 5
2     [uten bindtittel] (del av: Dans og bevegelse 7
3     [uten bindtittel] (del av: Dans og bevegelse 6
4     Del Tredici, David: Vintage Alice ; Syzygy ; Songs
5     Elizabethan consort music
6     Fröst, Martin: Dances to a black pipe
7     Kraggerud, Henning: Munch suite
8     Music for weddings
9     Orlando Consort : The Saracen and the Dove
10    Pletnev, Mikhail: Pletnev live at Carnegie Hall
11    Summit Brass : American tribute
12    Summit Brass : Summit Brass live
13    Summit Brass : A Summit Brass night
14    Tomasi, Henri: Requiem pour la paix ; Fanfares liturgiques ; Etre ou ne p
15    Vivaldi, Antonio: Concerti per archi
 


DVD

1     Solo tribute

 

NYTT I HYLLENE PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM

1     Ancient mines and quarries
2     The archaeology of household
3     The Birgitta Conference : The Birgittine experience
4     Clarke, Robert C.: Cannabis
5     Frå 1000-talet til 1870 (Vol. 2 av: Hå kulturhistorie
6     Frå eldste tider til 1000-talet (Vol. 1 av: Hå kulturhistorie
7     Grunnleggende pedagogisk bruk
8     Hå kulturhistorie
9     Maslin, Mark: Climate
10    Museum exhibition planning and design
11    Neue Forschungen zum Neolithikum in Soest und am Hellweg
12    Norges forskningsråd : Verktøy for forskning Del II Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2012
13    The origins and spread of domestic animals in southwest As
14    Practical building conservation
15    Practical building conservation
16    Relational archaeologies