MENY

Nytt i hyllene i november

Hold deg oppdatert! Her er all ny fag- og skjønnlitteratur, musikk, noter og filmer som ble kjøpt inn i løpet av november. Nye bøker står utstilt i biblioteket.

NYTT PÅ ULLANDHAUG          NYTT I BJERGSTED        
NYTT PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM
   

E-BØKER

 

Nytt i hyllene Ullandhaug

000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING

BARNEBØKER.BARNELITTERATUR

070 JOURNALISTIKK

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

200 RELIGION

300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV

340 JUS. FORVALTNING

360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

370 PEDAGOGIKK.SPESIALPEDGOGIKK

380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE

400 SPRÅK

500 NATURVITENSKAP.MATEMATIKK

610 MEDISIN.SYKEPLEIE

620 TEKNOLOGI. TEKNIKK

640 HOTELLFAG

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE

660 KJEMISK INDUSTRI. HUSBYGGING

700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT

800 LITTERATUR

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER

SERIER 

DOKTORAVHANDLINGER

DVD

E-BØKER

 

 000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING.
 

1   Handbook of simulation
        003.83
2   Scott, John Clark: But how do it know?
        004
3   Gaddis, Tony: Starting out with Python
        005.133
4   Rauschmayer, Axel: Speaking JavaScript
        005.133
5   Bauer, Craig P.: Secret history
        005.82
6   Big data computing
        006.312
7   Oracle big data handbook
        006.312


BARNEBØKER. BARNELITTERATUR
 

9   Horndal, Sissel: Hokus pokus 1-2-3
        028.5


070 JOURNALISTIKK
 

Ingen nye titler denne måneden.
 

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI
 

10  Passer, Michael W.: Psychology
        150
11  Pollio, Howard R.: The phenomenology of everyday life
        150.192
12  Mischel, Walter: The marshmallow test
        155.25
13  From, Käte: Venner og venninner
        155.418
14  Johansen, Stine Liv: Børns liv og leg med medier
        155.418
15  Steenhold, Jørn Martin: Sanser og sanselighed
        155.418
16  Rostbøll, Christian F.: Jürgen Habermas
        193200 RELIGION 
 

17  Bedehuset
        262.2
 


300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP
 

18  Blumer, Herbert: George Herbert Mead and human conduct
        302
19  Argyris, Chris: Theory in practice
        302.35
20  Stryker, Cole: Hacking the future
        303.4833
21  Mørkhagen, Sverre: Det norske Amerika
        304.8730481
22  Sennett, Richard: Det fleksible mennesket
        306.36
23  The sociology of art
        306.47
24  Rian, Øystein: Sensuren i Danmark-Norge
        323.44
25  Olsen, Lars: En bygning slår revner
        324.2489


330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV
 

26  Mattsson, Kristina: Välfärdsfabriken
        331
27  Armaroli, Nicola: Powering planet earth
        333.79
28  Grytås, Gunnar: Kvotebaronar
        338.3727
29  Creating experience value in tourism
        338.4791
 


340 JUS. FORVALTNING 
 

30  Thygesen, Niels: Tillid på bundlinjen
        352.3
 


360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP
 

31  Fugelli, Aksel: Per
        361.1
32  Perspektiver på sociale problemer
        361.1
33  Professionel kærlighed
        361.101
34  Juridification and social citizenship in the welfare state
        361.614
35  Health, wellness and social policy
        361.65
36  Critical perspectives on user involvement
        361.941
37  Godøy, Bjørn Are: Ti tusen skygger
        362.196998
38  Velleman, Richard: Counselling for alcohol problems
        362.2928
39  Heia, Torill: Venner
        362.3
40  Barnevernets undersøkelse
        362.7
41  Pathways through education for young people in care
        362.733
42  Gangdal, Jon: Den usynlige krigen
        362.8292
43  Integrasjon og mangfold
        362.84
 


370 PEDAGOGIKK. SPESIALPEDAGOGIKK
 

44  Biesta, Gert J.J.: Den smukke risiko i uddannelse og pædagogik
        370.1
45  Prange, Klaus: Pædagogikkens etik
        370.114
46  Freire, Paulo: Pedagogy of commitment
        370.115
47  Bø, Ingerid: Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst?
        370.151
48  En Barnehage for alle
        372.21
49  Jackson, Sonia: People under three
        372.21
50  Utvikling, lek og læring i barnehagen
        372.21
51  Drangeid, Magne: Litterær analyse og undervisning
        372.64
52  Professionsbachelor
        378.01
53  Eley, Adrian R.: How to be an effective supervisor
        378.155


380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE 
 

Ingen nye titler denne måneden


400 SPRÅK 
 

54  Purpura, James E.: Assessing grammar
        418.0076
55  An essential history of current reading practices
        418.4
56  Ellingsen, Elisabeth: Stein på stein
        439.82824


500 NATURVITENSKAP. MATEMATIKK 
 

57  Weber, Rebecca: Computability theory
        511.352
58  Fortnow, Lance: The golden ticket
        511.36
59  Moore, Emily H.: Difference sets
        511.6
60  Reid, Miles: Undergraduate commutative algebra
        512.24
61  Matsumura, Hideyuki: Commutative ring theory
        512.4
62  Dolgachev, Igor V.: Lectures on invariant theory
        512.5
63  Pereyra, María Cristina: Harmonic analysis
        515.2433
64  Taylor, Joseph L.: Several complex variables with connections to algebraic ge
        515.94
65  Berlinski, David: The king of infinite space
        516.009
66  Algebraic geometry (Vol. 66 av: Student mathematical library
        516.35
67  Hirzebruch, Friedrich: Topological methods in algebraic geometry
        516.35
68  Hulek, Klaus: Elementary algebraic geometry
        516.35
69  Safarevic, I.R.: Varieties in projective space
        516.35
70  Altman, Allen: Introduction to Grothendieck duality theory
        516.36
71  Hartshorne, Robin: Ample subvarieties of algebraic varieties
        516.36
72  Nyberg, Svein Olav: Statistikk
        519.542
73  Skogseth, Terje: Grunnleggende landmåling
        526.9
74  Ejlebjærg Jensen, Kristian: Finn formelen - fysikk
        530.0212
75  Spatial, mechanical, thermal, and radiation measurement (del av: Measurement, instrumentation,
        530.8
76  Levi, Mark: Classical mechanics with calculus of variations and optima
        531
77  Barenblatt, G.I.: Flow, deformation and fracture
        532.05
78  Borcherdt, Roger D: Viscoelastic waves in layered media
        532.0533
79  White, Frank M.: Viscous fluid flow
        532.0533
80  Rayner-Canham, Geoffrey W.: Decriptive inorganic chemistry
        546
81  Potts, P. J.: A handbook of silicate rock analysis
        549.6
82  Dictionary of geological terms
        550.3
83  Facies models 4 (Vol. 6 av: Geotext
        551.3
84  Wind stress over the ocean
        551.5246
85  Continental deformation
        551.8
86  Brown, Leo: Skumle dinosaurer
        567.9


610 MEDISIN. SYKEPLEIE
 

87  Martinsen, Kari: Løgstrup og sykepleien
        610.7301
88  Naidoo, Jennie: Developing practice for public health and health promotion
        613
89  Gjelsvik, Bente E. Bassøe: The Bobath concept in adult neurology
        616.8
90  Traumebehandling
        616.852
91  Rønnestad, Michael Helge: The developing practitioner
        616.8914
92  Oxford textbook of anaesthesia for the elderly patient
        617.96

 


620 TEKNOLOGI. TEKNIKK
 

93  Langenkamp, Robert D.: Handbook of oil industry terms & phrases
        622.03
94  Haugen, Finn: Reguleringsteknikk
        629.8 640 HOTELLFAG
 

95  Stiansen, Bent: Norge rundt med Bent Stiansen
        641.59481
96  Choueiry, Ramzi: Chef Ramzis arabiske kokebok
        641.5956
97  Costello, Judith: Zen parenting
        649.1
 

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE
 

98  Roos, Göran: Strategi
        658.4012
99  Gordon, Keith: Principles of data management
        658.4038
100  Pearlson, Keri E.: Strategic management of information systems
        658.4038
101  Wysocki, Robert K.: Effective project management
        658.404660 KJEMISK INDUSTRI/TEKNOLOGI. HUSBYGGING
 

Ingen nye titler denne måneden


700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT
 

102  Utøverhefte (del av: Idrettens grunnstige 2
        796.44


800 LITTERATUR
 

103  Blumenberg, Hans: Paradigms for a metaphorology
        808
104  God skikk (Vol. 192 av: Skriftserie (Universitetet i Oslo. Institutt for privatrett :
        808.066
105  Kjeldsen, Jens: Hva er retorikk
        808.5
106  The culture of autobiography
        809.93592
107  Aga, Hanne: Snart er møtet over
        839.8218
108  Berg, Øyvind: Gjennom mørketida
        839.8218
109  Hatløy, Kjartan: Mi meinings hus
        839.8218
110  Haagensen, Nils-Øivind: Spredning
        839.8218
111  Brekke, Toril: Marmor
        839.8238
112  Fløgstad, Kjartan: Magdalenafjorden
        839.8238
113  Gullgutten (Vol. 3 av: Michelet, Jon: En sjøens helt
        839.8238
114  Hjeltnes, Arne: Stupetårnet
        839.8238
115  Lahlum, Hans Olav: Maurtuemordene
        839.8238
116  Lindell, Unni: Brudekisten
        839.8238
117  Linnestå, Aasne: Opphold
        839.8238
118  Nielsen, Christopher: Metamorfose
        839.8238
119  Renberg, Tore: Angrep fra alle kanter
        839.8238
120  Sveen, Lars Petter: Guds barn
        839.8238
121  Thørring, Jorun: Mørketid
        839.8238
122  Torgersen, Bård: Vær så snill
        839.8238
123  Ørstavik, Hanne: På terrassen i mørket
        839.8238
124  Buene, Eivind: Dobbeltliv
        839.8248

 

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER
 

125  Bergesen, Helge Ole: Farvel Machiavelli
        909
126  Aarebrot, Frank H.: 200 år på 200 sider
        948.1
127  Stubhaug, Arild: Jacob Aall
        948.1033
128  Ytreberg, Espen: En forsvunnet by
        948.21


SERIER

130  Ghosh, Arun K.: Introduction to measurements and instrumentation
134  Measurement, instrumentation, and sensors handbook
135  Olafur Eliasson
137  Safarevic, I.R.: Basic algebraic geometry


DOKTORAVHANDLINGER

Gelyani, Alireza Moharamzadeh: Contributions to risk management
Hovland, Wenche: Transittliv i barnevernets regi
Kalvig, Siri M.: On wave-wind interactions and implications for offshore wi
Majoumerd, Mohammad Mansouri: Integrated gasification combined cycle power plants
Oterkiil, Tonje Constance: Building schools' capacity and readiness to implement scho
Safari, Amir: Numerical simulation driven product design optimization fo


DVD

1   Nordic reality
2   Norsk kort 011
3   Skrivesperre
 

E-BØKER

Ingen nye titler denne måneden.
 

 

NYTT I HYLLENE BJERGSTED

 
BØKER

NOTER

LYDOPPTAK

DVD


BØKER

7 L'enfance du Christ (Vol. 11 av: Berlioz, Hector: New edition of the complete works V 22
8 Dance in a world of change
 

NOTER

1   Violinmusik von Komponistinnen
        E 110
2   Sibelius, Jean: Religioso
        E 111
3   Sibelius, Jean: Romance
        E 111
4   Sibelius, Jean: Religioso
        E 111
5   Sibelius, Jean: Rigaudon
        E 111
6   Deilig er jorden
        T 221
7   Deilig er jorden
        V 22


LYDOPPTAK

1   Bjergsted Jazzensemble : Bjergsted Jazzensemble
2   EnB1 : Holberg variations
3   Henriksen, Arve: The nature of connections
4   Jovanovic, Srdjana: Srdjana Jovanovic
5   Neset, Marius: Lion
6   Tanzanian sky


DVD

1   Swan lake


NYTT I HYLLENE PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM

1   Animal secondary products
2   Bakkevig, Sverre: Et hundre år gammelt herbarium fra Ryfylke forteller jordb
3   Beijerinck, W.: Zadenatlas der Nederlandsche flora
4   Bertilsson, Ulf: RockCare - Tanum Laboratory of Cultural Heritage
5   British Museum : An introduction to Ancient Egypt
6   Dahl, Barbro I.: Arkeologisk utgraving av hus og graver, Myklebust gnr 3, S
7   Paulsen, Ivar Bjarne: Bibliografi over gards- og ættesogene i Norge
8   Quo vadis? (Vol. 10 av: Schriften des Archäologischen Landesmuseums Ergänzungsreihe
9   The Valcamonica symposiums (Vol. 2004:6 av: Rapport från Riksantikvarieämbetet
10  Der Rhein als europäische Verkehrsachse (Vol. 16 av: Bonner Beiträge zur vor- und frühgeschichtlic
11  Samfunn, symboler og identitet (Vol. 3 av: UBAS Nordisk (trykt utg.)
12  Spor i Setesdalsjord
13  Why leather?
14  Ytterdal, Anne: Folkets Hus i Sauda