MENY

Nytt i hyllene i oktober

Hold deg oppdatert! Her er alle nye bøker, noter, musikk og filmer som ble kjøpt inn i oktober.

NYTT PÅ ULLANDHAUG          NYTT I BJERGSTED        
NYTT PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM
   

E-BØKER

 

Nytt i hyllene Ullandhaug

000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING

BARNEBØKER.BARNELITTERATUR

070 JOURNALISTIKK

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

200 RELIGION

300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV

340 JUS. FORVALTNING

360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

370 PEDAGOGIKK.SPESIALPEDGOGIKK

380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE

400 SPRÅK

500 NATURVITENSKAP.MATEMATIKK

610 MEDISIN.SYKEPLEIE

620 TEKNOLOGI. TEKNIKK

640 HOTELLFAG

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE

660 KJEMISK INDUSTRI. HUSBYGGING

700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT

800 LITTERATUR

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER

SERIER 

DOKTORAVHANDLINGER

DVD

E-BØKER

 

 000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING.

1     The Production of books in England 1350-1500
               002.0942
2     The Impact of pen and touch technology on education
               005.4
3     Tollefsen, Morten: Gode dokumenter
               005.437


BARNEBØKER. BARNELITTERATUR

  Etnan, John-Magnus: Frosken Pinkolott


070 JOURNALISTIKK
 

4     Allern, Sigurd: Journalistikk og kildekritisk analyse
               070.4
5     Kärnborg, Ulrika: Klickokratin
               070.44

 

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

6     Talamo, Parthenope Bion: Maps for psychoanalytic exploration
               150.2
7     Flerstemte minner (Vol. 2 av: Trace
               153.12
8     Schön, Donald A.: Den reflekterende praktiker
               153.4
9     Klein, Gary: Streetlights and shadows
               153.83
10    Udviklingspsykologiske teorier
               155
11    Verhaeghe, Paul: What about me?
               155.22
12    Thomas, R. Murray: Comparing theories of child development
               155.4
13    Brun Hansen, Margrethe: Søskende
               155.443
14    Rygh, Oda: Når livet er kjipt
               155.93
15    Shneidman, Edwin S.: A commonsense book of death
               155.937
16    Dolan, Paul: Happiness by design
               158
17    Rygg, Eli: Jeg vet at man kan bli helt glad igjen
               158.1
18    Strang, Peter: Att höra till
               158.2
19    Psykologisk coaching
               158.3
20    Alm, Kristian: Yrkesetikk
               174.4
21    Høie, Tore Audun: Ethics
               174.4
22    Sartre, Jean-Paul: Væren og intet Bind 2
               194
23    Sartre, Jean-Paul: Væren og intet Bind I
               194


200 RELIGION 


24    Levende religion
               200
25    De Botton, Alain: Religion for atheists
               211.8
26    De Kristne i Midtøsten
               275.6
 


300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

27    Field, Andy: Discovering statistics using R
               300.1519
28    Carey, Martha Ann: Focus group research
               300.72
29    Herr, Kathryn: The action research dissertation
               300.72
30    Q-metodologi
               300.72
31    Kamberelis, George: Focus groups
               300.722
32    Archer, Margaret S.: Structure, agency and the internal conversation
               301
33    Elder-Vass, Dave: The causal power of social structures
               301
34    Kontekst, språk og multimodalitet
               302.2
35    Ølgaard, Bent: Kommunikation og økomentale systemer
               302.2
36    Christakis, Nicholas A.: Connected
               302.3
37    Forsyth, Donelson R.: Group dynamics
               302.3
38    Bos, A. H.: Judgement-formation in groups
               302.35
39    Mason, Paul: Postcapitalism
               303.4
40    Vassnes, Bjørn: Homo digitalis
               303.483
41    Digitale medier
               303.4833
42    Castles, Stephen: The age of migration
               304.8
43    Therborn, Göran: The killing fields of inequality
               305
44    Gjestad, Guro Hoftun: Storbarnsliv
               305.235
45    Bourdieu, Pierre: Den maskuline dominans
               305.31
46    Stiglitz, Joseph E.: The great divide
               305.50973
47    Ut av medieskyggen
               305.908
48    Lifestyle mobilities
               306.4819
49    Politikk i grenseland
               320
50    Gunnerud, Sara: Ord er makt
               320.014
51    Thune, Henrik: Øyeblikkets triumf
               320.014
52    Rønning, Rolf: Vårt politiske Norge
               320.9481
53    Walzer, Michael: The paradox of liberation
               321
54    Seierstad, Dag: Folket sa nei
               322.4309481
55    Mossige, Dag: Mexico's left
               324.272072
56    Borgerrolle og borgerrett
               324.6209481
57    Rachline, Vibeke Knoop: Evas valg
               324.944
58    Valg og velgere
               324.9481
59    Grunnlovsjubileum 200 år
               325.2481
 


330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV

60    Hansen, Lars Peter: Uncertainty within economic models
               330.015195
61    Busch, Tor: Personlig økonomi for pensjonister
               332.024
62    Constantinides, George M.: Financial derivatives
               332.645
63    Eriksen, Erik Oddvar: Hva er EU godt for?
               337.142
64    Skredderberget, Asle: Usannsynlig rik
               338.2728
65    Edelheim, Johan R.: Tourist attractions
               338.4791
66    Aven, Terje: Risk analysis
               338.5
67    McConnell, Campbell R.: Microeconomics
               338.5
68    Larsen, Jens Henrik: Finansielle kriser og resesjoner
               338.542
69    Stordalen, Petter A.: Jeg skal fortelle deg min hemmelighet
               338.76164794
70    Atkinson, A.B.: Ulikhet
               339.2

 

340 JUS. FORVALTNING

71    Norsk bedriftsskatterett
               343.06
72    Molven, Olav: Helse og jus
               344.04
73    Bergsåker, Trygve: Pengekravsrett
               346.02
74    Lovens speil
               347.035
75    Bogen, Olav: Balansegang
               355.0330481
 


360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

76    Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstje
               361.3
77    Morén, Stefan: Undran inför socialt arbete
               361.3
78    Nordlund, Inger: Innføring i vernepleie
               361.3
79    Dyrløv, Ulla: Det professionelle kram
               361.32
80    Social work practice research for the twenty-first century
               361.32
81    Changing social equality
               361.61
82    Støstad, Jan-Erik: En fjerde vei for velferden
               361.65
83    Participation, marginalization and welfare services
               361.94
84    Sundhed, menneske og samfund
               362
85    Høie, Tore Audun: Helseledelse
               362.1068
86    Garsjø, Olav: Institusjon som hjem og arbeidsplass
               362.16
87    Ellis, Peter: Leadership, management & team working in nursing
               362.173068
88    Beskow, Jan: Suicidalitet som problemlösning, olyckshändelse och trauma
               362.28
89    Åter till kontrollerat drickande
               362.292
90    Deltakelse på fritiden
               362.383
91    Bøttcher, Louise: Kommunikationshandicap
               362.4
92    Pistorius, Martin: Da jeg var usynlig
               362.4
93    Socialt arbejde med børn, unge og familier
               362.7
94    Beck, Sabine: Scener fra et anbragt liv
               362.73
95    Sjøvold, Mette Sund: De minste barnas stemme
               362.76
96    Kletz, Trevor: What went wrong?
               363.119
97    Halskov, Lars: Brannen
               363.123
98    Geelmuyden, Niels Chr.: Sannheten i glasset
               363.1929
99    Bjørgo, Tore: Forskning på forebygging av radikalisering og voldelig eks
               363.32
100   Klein, Naomi: Dette forandrer alt
               363.7
101   Grimstad, Erling: Gransking
               364.168
102   Schaanning, Espen: Barneridderne
               369.09
 


370 PEDAGOGIKK. SPESIALPEDAGOGIKK


103   Gilliam, Laura: Siviliserende institusjoner
               370.115
104   Implementering
               371
105   Ledelse for læring i mulighetenes skole
               371.2
106   Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning 2
               371.3
107   Buli-Holmberg, Jorun: Kultur for tilpasset opplæring
               371.394
108   O'Higgins-Norman, James: Homophobic bullying in Irish secondary education
               371.58
109   Samnøen, Øystein: Mobbing på digitale arenaer
               371.58
110   God kommunikasjon med ASK-brukere
               371.9046
111   Study skills for dyslexic students
               371.9144
112   Bombèr, Louise Michelle: Inside I'm hurting
               371.93
113   Ledelse og profesjonsutøvelse i barnehage og skole
               372.12
114   Barnehagens hverdagsliv
               372.21
115   Fønnebø, Bente: Kunstneriske bevegelser i barnehagen
               372.5
116   Demerath, Peter: Producing success
               373
117   Streiftog i norsk utdannings- og forskningspolitikk
               378
118   Working one-to-one with students
               378.194


380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE 
 

Ingen nye titler denne måneden.
 


400 SPRÅK 

119   Bateman, John A.: Text and image
               401.41
120   Adventuring in dictionaries
               413.02809
121   Næss, Åshild: Global grammatikk
               415
122   Scrivener, Jim: Teaching English grammar
               425
123   Nye røyster i nynorskforskinga
               439.82
124   Borge, Glemmen og Fredrikstad (Vol. 14 av: Hoel, Kåre: Bustadnavn i Østfold
               439.822
125   Hellevik, Alf: Nynorsk ordliste
               439.823
126   Nilsen, Gölin Kaurin: Klart det!
               439.82824
127   Tekst- og arbeidsbok (del av: Strand, Olaug: Med tusen ord
               439.82824
 


500 NATURVITENSKAP. MATEMATIKK 

128   Grunnbok (del av: [10. trinn] (del av: Maximum
               510.2
129   Pemberton, Malcolm: Mathematics for economists
               510.2433
130   Cajori, Florian: A history of mathematics [1894] (Classic Reprint)
               510.9
131   Chen, Chuan-chong: Principles and techniques in combinatorics
               511.6
132   Iliffe, Jonathan C.: Datums and map projections for remote sensing, GIS and sur
               526.0285
133   Kraak, Menno-Jan: Cartography
               526.0285
134   Rød, Jan Ketil: GIS
               526.0285
135   Irgens, Fridtjov: Ingeniørmekanikk
               531
136   Rystad, Britt: Kjemi og miljøkunnskap
               540
137   Chang, Raymond: Physical chemistry
               541
138   Merritts, Dorothy: Environmental geology
               550
139   Zhou, Hua-Wei: Practical seismic data analysis
               551.22
140   Atlas
               551.7
141   Bayly, Brian: Mechanics in structural geology
               551.8
142   Molecular biology of the cell
               572.8
143   Brock biology of microorganisms
               579
 


610 MEDISIN. SYKEPLEIE

144   Springer Handbook of Medical Technology
               610.28
145   Ehnfors, Margareta: Nye VIPS-boken
               610.73068
146   Demant Jakobsen, Merete: Den alvorlige samtale
               610.730699
147   Kvalitet i samspill
               610.730699
148   Alexander's care of the patient in surgery
               610.73677
149   Sortland, Kjersti: Ernæring
               613.2
150   Stordalen, Jørn: Smittevern og hygiene
               614.4
151   Price, Liz: Chronic illness, vulnerability, and social work
               616.047
152   Undersøkelser ved sykdom
               616.075
153   Persson, Jerker: Perssons kardiologi
               616.12
154   van der Kolk, Bessel A.: The body keeps the score
               616.8521
155   Kallesøe, Kirsten: Lige om lidt
               616.8526
156   Møhl, Bo: Selvskade
               616.8582
157   Bauman, Sheri: Mental health in the digital age
               616.8584
158   Affektfokuserad psykodynamisk terapi
               616.89
159   Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern for voksne
               616.8915
160   Reinaas, Rune Aarbø: En dag og en reise
               618.976898
161   Rokstad, Anne Marie Mork: Se hvem jeg er!
               618.976898
 


620 TEKNOLOGI. TEKNIKK

162   Jahren, Per: Betong
               620.136
163   Produkter av stål (Vol. 1 av: Stål
               620.17
164   Cisco Networking Academy : Switched networks
               621.382
165   Connecting networks
               621.382
166   Connecting networks
               621.382
167   Connecting networks
               621.382
168   Connecting networks
               621.382
169   Switched networks
               621.382
170   Aadnøy, Bernt Sigve: Mechanics of drilling
               622.24
171   Ott, William K.: Modern sandface completion practices handbook
               622.33
172   Terry, Ronald E.: Applied petroleum reservoir engineering
               622.338
173   Gabolde, Gilles: DDH
               622.3381
174   Lake, Larry W.: Fundamentals of enhanced oil recovery
               622.3382
175   Kjerstad, Norvald: Elektroniske og akustiske navigasjonssystemer
               623.89
176   Valk, Laurens: The Lego Mindstorms EV3 discovery book
               629.892
177   Griffin, Terry: The art of Lego Mindstorms EV3 programmering
               629.8925
 


640 HOTELLFAG

178   Spence, Charles: The perfect meal
               641.013
179   Gausdal, Tom Victor: Familiekokeboka
               641.5
180   McGee, Harold: Keys to good cooking
               641.5
181   Den Rutete kokeboken
               641.5
182   Holdhus, Helen E.: En matreise for unge kokker
               641.5123
183   Johansen, Jane Helen: Veganmisjonens kokebok
               641.5636
184   Roalkvam, Lars: A taste of Scandinavia
               641.5948
185   Nordjore, Bodil: Lefseboka
               641.8153

 

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE             

186   Erichsen, Morten: Ledelse i små og mellomstore virksomheter
               658.022
187   Byers, Thomas H.: Technology ventures
               658.11
188   Baksaas, Kjell Magne: Økonomistyring
               658.15
189   McNeil, Alexander J.: Quantitative risk management
               658.155
190   Saksvik, Per Øystein: Arbeidshelsepsykologi på norsk
               658.3
191   Skorstad, Espen: Rett person på rett plass
               658.311
192   Daft, Richard L.: The leadership experience
               658.4
193   Klemsdal, Lars: Hva trenger vi ledere til?
               658.4
194   Skyttermoen, Torgeir: Verdiskapende prosjektledelse
               658.404
195   Knudsen, Jan Alm: Lederen som konflikthåndterer
               658.4056
196   Ledelse
               658.406
197   Innovasjon i praksis
               658.4063
198   Aasen, Tone Merethe Berg: Innovasjonsarbeid
               658.4063
199   Becoming a master manager
               658.4092
200   Breiby, Anne: Styrearbeid og eierstyring
               658.422
201   Bråthen, Tore: Styrearbeid
               658.422
202   Gulli, Ole Chr.: Styrehåndboken
               658.422
203   Ulrich, Karl T.: Product design and development
               658.575
204   Kapferer, Jean-Noël: Kapferer on luxury
               658.827
205   Brønn, Peggy Simcic: En innføring i PR
               659.2
 


660 KJEMISK INDUSTRI/TEKNOLOGI. HUSBYGGING


206   Mullin, J. W.: Crystallization
               660.2842


700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT
 

207   Meyer, Siri: Kunst og etikk
               701
208   Bourriaud, Nicolas: Relasjonell estetikk
               701.17
209   Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling
               707
210   Flaten, Hugo: Roma
               709.4563
211   Anker, Peter: The art of Scandinavia
               709.48
212   Grude, Siril Ravndal: Pil & pinnar
               746.41
213   Fevang, Tove: Strikk til barnehagebarn
               746.432
214   Mørstad, Erik: Malerileksikon
               750.3
215   Peter Doig
               759.2
216   Lyse, Steinar: Vindfallet
               779.09481
217   Ruud, Even: Musikk og identitet
               780.1
218   Eir, Hanne: Musikken spiller en rolle
               780.7
219   Movie music, the film reader
               781.542
220   Gates, Richard: Production management for film and video
               791.430232
221   Nore, Aslak: 101 tv-serier
               791.4575
222   Kaarby, Karen Marie Eid: Trygg i naturen med orientering
               796.58
223   Berg, Karin: Fra første stavtak
               796.93
224   Grønn, Kristian: Historien om Gamlingen og Gamlingens venner
               797.2
 


800 LITTERATUR

225   From literature to cultural literacy
               801.95
226   Carson, Anne: Glass, ironi og Gud
               810
227   The Cambridge history of African American literature
               810.9
228   Williams, John: Stoner
               813
229   The Cambridge Chaucer companion
               820
230   McEwan, Ian: The children act
               820
231   Pullman, Philip: The golden compass
               820
232   Andersen, Jens: Denne dagen, et liv
               839.7
233   Zeuthen, Louise: Krukke
               839.818
234   Sandemose, Iben: Den dagen i Firenze
               839.82
235   Seiness, Cecilie N.: Jon Fosse
               839.82
236   Signaler (Vol. 2014 av: Signaler (Cappelen Damm)
               839.8208
237   Kaldestad, Per Olav: Dagen er her den dag eg vil
               839.8218
238   Evjemo, Eivind Hofstad: Vekk meg hvis jeg sovner
               839.8238
239   Høyer, Fredrik: Månehund & fatter´n
               839.8238
240   Schade, Ingvild: Drammens rekordbok
               839.8238
241   Signatur
               839.824008

 

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER

242   Mímir Kristjánsson: Frihet, likhet, Island
               914.912
243   Ødegård, Knut: Antikken
               938
244   Whelan, Fergus: Dissent into treason
               941.064
245   Furre, Berge: Norsk historie 1914-2000
               948.1
246   Mod som en konge
               948.104
247   Dahl, Hans Fredrik: Quislings nettverk
               948.1053
248   Graver, Hans Petter: Dommernes krig
               948.1053
249   Larsen, Joar Hoel: India
               954
 


SERIER

253   Functional safety of electrical/electronic/programmable el (Vol. 61508
 


DOKTORAVHANDLINGER

250   Chakravorty, Antorweep: Privacy preserving analytics on large scale data from smar
252   Fjetland, Kirsten Jæger: Medforfatterskap i tilrettelagt arbeid?
254   Juhl, Kirsten: Societal safety, trust and the investigation of modern mas
255   Olsvik, Elise Anonby: Challenges of aviation security regulation in Norway post
256   Pedersen, Janne: Reactive flow modeling using the lattice Boltzmann method
257   Skotnes, Ruth Østgaard: Challenges for safety and security management of network c
258   TaheriMonfared, Aryan: Software-defined networking architecture framework for mul
259   Tofteland, Berit: Måltidsfellesskap i barnehagen - Demokratiets vugge?
 


DVD

1     Anja Breien
2     Cathedrals of culture
3     The Grand Budapest Hotel
4     Gåten Ragnarok
5     Kraftidioten
6     Norsk kort 2015
7     Repetitioner
8     Små kjempers øy
9     We come as friends

E-BØKER

Ingen nye denne måneden.

 

NYTT I HYLLENE BJERGSTED

 
BØKER

NOTER

LYDOPPTAK

DVD


BØKER
 

1     Meyer, Siri: Kunst og etikk
               B 20
2     Gjøsund, Peik: To eller flere
               B 40
3     Brok, Lene: At fortælle sig selv
               B 42
4     Berg, Lars Olav: Brudemarsj fra Trøndelag
               D 103
21    Lexikon der Violine
               H 22
22    Havrøy, Frank: Alone together
               I 50
23    Davis, Francis: Bebop and nothingness
               I 70
24    Nicholson, Stuart: Jazz
               I 70
25    Nordisk musikkpedagogisk forskning (Vol. 2014:8 av: NMH-publikasjoner (trykt utg.)
               K 10
26    Varkøy, Øivind: Hvorfor musikk?
               K 10
54    Humphrey, James H.: Child development and learning through dance
55    Ramslandsamlingen (Vol. 60 av: Tidvise skrifter (trykt utg.)
56    Taylor, Jim: Dance psychology for artistic and performance excellence

 

NOTER


1     Berg, Lars Olav: Brudemarsj fra Trøndelag
               D 103
2     Bach, Johann Sebastian: Konzert in a-Moll für Violine, Streicher und Basso continu
               E 111
3     Sibelius, Jean: Romance
               E 111
4     Cry out and shout
               G 180
5     Coventry carol
               G 311
6     Silent night
               G 311
7     Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Sextett
               G 401
8     Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Sextett
               G 401
9     Salmenhaara, Erkki: Prelude, pop tune and fugue
               H 1103
10    Kaski, Heino: Sonata op. 51
               H 1111
11    Sibelius, Jean: Nocturne
               H 1111
12    Sibelius, Jean: Valse triste
               H 1111
13    Passin, Günther: Die Spieltechnik der Oboe
               H 1201
14    Contrabass clarinet (Vol. 2015:1 av: NMH-publikasjoner (trykt utg.)
               H 1301
15    Pilss, Karl: Sonate
               H 2111
16    Bach, Johann Sebastian: Prelude on St. Anne
               K 61
17    Berlioz, Hector: Shepherd's farewell
               K 61
18    Christmas carousel
               K 61
19    Coventry carol
               K 61
20    Ding dong, merrily on high
               K 61
21    The first nowell
               K 61
22    Franck, Melchior: 3 intradas
               K 61
23    Gabrieli, Giovanni: O Magnum mysterium
               K 61
24    Holst, Gustav: In the bleak midwinter
               K 61
25    Händel, Georg Friedrich: Silent worship
               K 61
26    I saw three ships
               K 61
27    In dulci jubilo
               K 61
28    Marks, Johnny: Rudolph the red-nosed reindeer
               K 61
29    Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Andante and Ein feste Burg
               K 61
30    Monteverdi, Claudio: Music from Orfeo
               K 61
31    Mozart, Wolfgang Amadeus: German dance no. 3
               K 61
32    Mozart, Wolfgang Amadeus: Variations on Ah vous dirai-je maman'
               K 61
33    Purcell, Henry J.: The fairy queen
               K 61
34    Scheidt, Samuel: Canzon Bergamasque / Galliard Battaglia
               K 61
35    Sing lullaby
               K 61
36    Still, still, still
               K 61
37    Sussex carol
               K 61
38    Veni, veni Emmanuel
               K 61
39    We three kings
               K 61
40    Wexford Carol
               K 61
41    Halikiopoulos, Nikolaos: Early works for voice and orchestra I
               Y 1
42    Mitropoulos, Dimitri: 14 invenzioni
               Y 1
 


LYDOPPTAK 

1     Balsom, Alison: Seraph
2     Bellini, Vincenzo: I Capuleti e i Montecchi
3     Britten, Benjamin: Britten
4     Enesco, Georges: Symphonie-concertante ; Symphony no. 1
5     Hakola, Kimmo: Clarinet concerto
6     Haydn, Joseph: Symphonies nos. 6-8
7     Ligeti, György: The Ligeti project II


DVD

Ingen nye denne måneden

 

NYTT I HYLLENE PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM


1     Anno Hedmark
2     Berg, Øivind: Bålet
3     Christensen, Tom: Lejre bag myten
4     Climate and ancient societies
5     Egenberg, Inger Marie: Tarring maintenance of Norwegian medieval stave churches
6     Eldre Edda
7     Falk, Eivind: Spikkeboka
8     Fortsettelse: Utsira, Lyngaland, Håvodl, Birkelandstølen,H (Vol. 2 av: Petersen, Jan: Gamle
9     Fra forhistorisk tid og middelalder (Vol. 1 av: Petersen, Jan: Gamle gårdsanlegg i Rogaland
10    Freccero, Agneta: Encausto and ganosis
11    Imsen, Steinar: Land og folk i den norrøne verda ca. 900 til 1450
12    Inn i fortida - ut i verden - i museet (Vol. 9 av: Vitark (trykt utg.)
13    Lee, Molly: Eskimo architecture
14    Laane, Morten Motzfeldt: Moderne mikroskopi med enkle metoder
15    Myhre, Bjørn: Før Viken ble Norge
16    Olav Haraldsson
17    Price, T. Douglas: Ancient Scandinavia
18    Sæther, Arne-Terje: Draken Harald Hårfagre
19    Textilkonservering (Vol. 84 av: Skrifter (Bohusläns museum)