MENY

Nytt i hyllene i oktober

Hold deg oppdatert! Her er all ny fag- og skjønnlitteratur, musikk, noter og filmer som ble kjøpt inn i løpet av oktober. Nye bøker står utstilt i biblioteket.

NYTT PÅ ULLANDHAUG          NYTT I BJERGSTED        
NYTT PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM
   

E-BØKER

 

Nytt i hyllene Ullandhaug

000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING

BARNEBØKER.BARNELITTERATUR

070 JOURNALISTIKK

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

200 RELIGION

300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV

340 JUS. FORVALTNING

360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

370 PEDAGOGIKK.SPESIALPEDGOGIKK

380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE

400 SPRÅK

500 NATURVITENSKAP.MATEMATIKK

610 MEDISIN.SYKEPLEIE

620 TEKNOLOGI. TEKNIKK

640 HOTELLFAG

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE

660 KJEMISK INDUSTRI. HUSBYGGING

700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT

800 LITTERATUR

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER

SERIER 

DVD

E-BØKER

 

 000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING.
 

1   Braude, Eric J.: Software engineering
        005.1
2   Documenting software architectures
        005.1
3   Boswell, Dustin: The art of readable code
        005.13
4   Schildt, Herbert: Java
        005.133


BARNEBØKER. BARNELITTERATUR
 

6   Green, John: Papirbyer
        028.5
7   Iversen, Signe: Månegutten og Heike
        028.5
8   Moseng, Elisabeth: Når jeg blir storebror
        028.5
9   Opstad, Gunnar: Ta med deg døra når du går
        028.5
10  Raschka, Christopher: Den lilla ballongen
        028.5
11  Strandberg, Mats: Nøkkelen
        028.5


070 JOURNALISTIKK

12  Brurås, Svein: Etikk for journalister
        070.401

 

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI
 

13  Krogh, Thomas: Hermeneutikk
        121.686
14  Politisk frihet
        123.5
15  Buch-Hansen, Hubert: Kritisk realisme
        149
16  Collier, Andrew: Critical realism
        149.2
17  Binder, Per-Einar: Den som vil godt
        152.41
18  Turner, Mark: The origin of ideas
        153.2
19  Reason, James: A life in error
        153.4
20  Mayer, John D.: Personal intelligence
        155.2
21  Mischel, Walter: Marshmallowtesten
        155.25
22  Raknes, Solfrid: Grønne tanker - glade barn
        155.412
23  Vilt og farlig
        155.418
24  Ulvund, Stein Erik: Forstå barnet ditt
        155.424
25  Shweder, Richard A.: Why do men barbecue?
        155.82
26  Raundalen, Magne: Krisepedagogikk
        155.93
27  Donders, Paul Ch.: Kreativ livsplanlegging
        158.1
28  Arnold, John: Work psychology
        158.7
29  Carens, Joseph H.: The ethics of immigration
        172.2
30  Leenderts, Torborg Aalen: Person og profesjon
        174.2
31  Mesel, Terje: Når noe går galt
        174.2
32  Ethics at work
        174.4
33  Coleman, E. Gabriella: Coding freedom
        174.9
34  Stenvik, Bår: Bløff
        177
35  Johnson, Monte Ransome: Aristotle on teleology
        185
36  [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Benjamin, Walter: Skrifter i utvalg
        193
37  Simmel, Georg: The view of life
        193
38  Danielsen, Camilla Kolstad: Opplysningens stjerne
        194 200 RELIGION 
 

39  Religious education at schools in Europe Part 2 Western Europe
        200.7
40  Trygge rom
        261.83
41  Tønnessen, Aud V.: Ingrid Bjerkås
        284.1


300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP
 

42  Bratberg, Øivind: Tekstanalyse for samfunnsvitere
        300.72
43  Brinkmann, Svend: InterViews
        300.72
44  Brinkmann, Svend: Det kvalitative interview
        300.72
45  Mixed methods-forskning
        300.72
46  Neuman, W. Lawrence: Understanding research
        300.72
47  Aase, Tor Halfdan: Skapte virkeligheter
        300.72
48  Garfinkel, Harold: Ethnomethodology's program
        301.01
49  Gladwell, Malcolm: Utbrytere
        302
50  Bless, Herbert: Social cognition
        302.12
51  McQuail's reader in mass communication theory
        302.23
52  McQuail, Denis: Communication
        302.23
53  McQuail, Denis: Communication
        302.23
54  McQuail, Denis: Mass communication theory
        302.23
55  McQuail, Denis: Mass communication theory
        302.23
56  Gruppemetode
        302.3
57  Social influence
        303.34
58  Nussbaum, Martha C.: Creating capabilities
        303.372
59  Borchgrevink, Aage Storm: A Norwegian tragedy
        303.625
60  Corsaro, William A.: The sociology of childhood
        305.23
61  At the threshold
        305.235
62  Aagre, Willy: Ungdomskunnskap
        305.235
63  Sümer, Sevil: European gender regimes and policies
        305.42
64  Thue, Karen: Blåstrømper
        305.42
65  Elite og klasse i et egalitært samfunn
        305.5
66  Transnationalizing the public sphere
        305.8
67  Van Lier, Leo: The ecology and semiotics of language learning
        306.44
68  Pahuus, Anne Marie: Kærlighed
        306.7
69  Nordahl, Kristin Berg: Early father-child interaction in a father-friendly contex
        306.8742
70  Mediating and remediating death
        306.9
71  Intellektuelle og det totalitære
        320.53330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV
 

72  Naturressursenes økonomi
        333.7
73  Energy capitals
        333.82
74  Winter, J.M.: Dreams of peace and freedom
        335.02
75  Chomsky, Noam: Occupy
        337
76  Food and wine events in Europe
        338.476632
77  Snyder, Christopher: Microeconomic theory
        338.5


340 JUS. FORVALTNING 
 

78  Løvlie, Anders: Rettslige faktabegreper
        340.1
79  Giddens, Anthony: Turbulent and mighty continent
        341.2422
80  Horspool, Margot: European Union law
        341.2422
81  Eckhoff, Torstein: Forvaltningsrett
        342.06
82  Bedrift, selskap og skatt
        343.04
83  Skjønberg, Alexander Næss: Individuell arbeidsrett
        344.01
84  Haider, Imran: Folketrygdlovens inntektsbegreper
        344.02
85  Opplæringsloven
        344.07
86  Veileder: Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid
        346.012
87  Griset, Pascal: The European patent
        346.048
88  Woxholth, Jannik: Aksjonæravtaler
        346.06
89  Ristvedt, Per M.: Innføring i praktisk sivil tvisteløsning i kommersielle fo
        347.05
90  Oljedirektoratet : OD 40 år
        354.4
91  Derber, Charles: Morality wars
        355


360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP
 

92  Dunk-West, Priscilla: Sociological social work
        361.3
93  Hutchinson, Gunn Strand: Five theories in social work
        361.3
94  Kongsgaard, Leif Tøfting: Multiteoretisk praksis i socialt arbejde
        361.301
95  Bøe, Svein: Sosialarbeiderrollen
        361.3023
96  Empowerment i helse, ledelse og pedagogikk
        362.1
97  Gabrielsen, Elisabeth: Det hjemløse menneske
        362.1
98  Palliative care nursing
        362.175
99  Lundin, Susanne: Organer til salgs
        362.1783
100  Valla, Birgit: Videre
        362.2
101  Hvad børn ikke ved ... har de ondt af
        362.2042
102  Kjølseth, Ildri: Eldre og selvmord
        362.28
103  Berglund, Monica: Salutogent äldreboende
        362.41
104  Adult social care
        362.6
105  Barnevernets undersøkelse
        362.7
106  Terum, Lars Inge: Praksisrelevans og kompetansebehov
        362.707
107  Lindqvist, Johnny: Ses offline?
        362.76
108  Aas, Geir: Politiet og familievolden
        362.8292
109  Hallo Norge! Her er jeg
        362.87
110  Wamsler, Christine: Cities, disaster, risk and adaptation
        363.3
111  Hyndman, Donald W.: Natural hazards & disasters
        363.34
112  Losnegård, Gaute: Norske ulykker og katastrofar
        363.34
113  Kump, Lee R.: The earth system
        363.7
114  Newman, Patricia: Plastic, ahoy!
        363.738


370 PEDAGOGIKK. SPESIALPEDAGOGIKK

115  Danningens filosofihistorie
        370.1
116  Educating for democratic consciousness
        370.115
117  Må vi snakke om demokrati?
        370.115
118  Visuelle tilgange og metoder i tværfaglige pædagogiske stu
        370.12
119  Pritchard, Alan: Ways of learning
        370.1523
120  Vassallo, Stephen: Self-regulated learning
        370.1523
121  Motivation and self-regulated learning
        370.154
122  Gilbert, Ian: Why do I need a teacher when I've got Google?
        371.102
123  Teacher motivation
        371.102
124  Haslebo, Gitte: Relationsudvikling i skolen
        371.1023
125  Kramvig, Britt: Fedres involvering i skolen
        371.192
126  Fink-Jensen, Kirsten: Forbløffende praksisser
        371.3
127  Spesialundervisning og IOP
        371.9
128  Jenssen, Eirik S.: Tilpasset opplæring i skolens arbeidsfellesskap
        371.9046
129  Mitchell, David: Hvad der virker i inkluderende undervisning
        371.9046
130  Prinsipper for undervisning og tilrettelegging av skoletil (Vol. 1 av: Barn og ungdommer med Asper
        371.94
131  En Barnehage for alle
        372.21
132  Ledelse av en lærende barnehage
        372.21
133  Spurkland, Marit: Akkurat som Medusa
        372.21
134  Hjellup, Line Hansen: Helhetlig leseopplæring
        372.4
135  Maagerø, Eva: Multimodal tekstkompetanse
        372.4
136  101 skrivegrep (Vol. 199 av: Skriftserie (Landslaget for norskundervisning : trykt utg.)
        372.6
137  Skjelbred, Dagrun: Elevens tekst
        372.623
138  Kyvik, Svein: Forskningsbasert utdanning?
        378.17
139  School reform critics
        379
140  International struggles for critical democratic education
        379.26


380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE 
 

141  Hagesæther, Pål Vegard Rameckers: Fritt fall
        387.7


400 SPRÅK 
 

142  Riemer, Nick: Introducing semantics
        401.43
143  Saville-Troike, Muriel: Introducing second language acquisition
        418.0071


500 NATURVITENSKAP. MATEMATIKK 
 

144  Collins, Harry: Are we all scientific experts now?
        501
145  Kragh, Helge: 50 opdagelser
        509
146  Nygaard, Olav: Matematikk for økonomistudenter
        510
147  Wells, David: Games and mathematics
        510
148  Grunnbok 2b (del av: [2. klasse] (del av: Multi
        510.2
149  Skajaa, Anders: Finn formelen - matematikk
        510.21
150  Milnor, John W.: Characteristic classes
        514.7
151  Milnor, John W.: Topology from the differentiable viewpoint
        514.72
152  Lorentzen, Lisa: Kalkulus for ingeniører
        515
153  Cox, David A.: Ideals, varieties, and algorithms
        516.35
154  Serre, Jean-Pierre: Local algebra
        516.35
155  Birkenhake, Christina: Complex Abelian varieties
        516.353
156  Huybrechts, Daniel: Complex geometry
        516.36
157  Coles, Stuart: An introduction to statistical modeling of extreme values
        519.24
158  Bazaraa, Mokhtar S.: Nonlinear programming
        519.7
159  Elgarøy, Øystein: Astronomi
        520
160  Geomatikk
        526.9
161  Aaronson, Scott: Quantum computing since Democritus
        530.12
162  Chemistry
        540
163  Derawi, Bilal: Finn formelen - kjemi
        540.21
164  Oppdag naturen!
        570.7
165  Papachristodoulou, Despo: Biochemistry and molecular biology
        572.8
166  Sjøberg, Nils Olav: Molekylær genetikk
        572.8
167  Lesk, Arthur M.: Introduction to bioinformatics
        572.802
168  Agostino, Michael: Practical bioinformatics
        572.808
169  Solbraa, Knut: 50 norske og svenske orkideer
        584.4
170  Hjertager, Audun: Fisker
        597.094610 MEDISIN. SYKEPLEIE
 

171  Knowledge-in-practice in the caring professions
        610.69
172  Lie, Reidar K.: Filosofi og helseforskning
        610.72
173  Henderson, Virginia: Sygeplejens grundlæggende principper
        610.73
174  [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Klinisk sykepleie
        610.73
175  Omvårdnadens grunder
        610.73
176  Benner, Patricia: Omsorgens betydning i sygepleje
        610.7301
177  Martinsen, Kari: Omsorg, sykepleie og medisin
        610.7301
178  McKenna, Hugh P.: Fundamentals of nursing models, theories and practice
        610.7301
179  Gulbrandsen, Pål: Skreddersydde samtaler
        610.730699
180  A Brief atlas of the human body
        612
181  Kroppens funksjon og oppbygning
        612
182  Marieb, Elaine N.: Human anatomy & physiology
        612
183  Hälsans praxis - i liv och i arbete
        613
184  Naidoo, Jennie: Developing practice for public health and health promotion
        613
185  Hanssen, Nina: Pusten
        613.7
186  Paulsen, Berit Smestad: Medisinplanter
        615.32
187  Førstehjelp på tur
        616.0252
188  Sykdomslære
        616.07
189  Medical-surgical nursing
        617.0231
190  Crawford, Cassandra S.: Phantom limb
        617.9
191  Wochner, Katrine: Når du er mor til et for tidlig født barn
        618.92011
192  Salomonsson, Björn: Brev från barnens O
        618.928917
193  Ennart, Henrik: Aldringens gåte
        618.97
194  Geriatrisk sykepleie
        618.97


620 TEKNOLOGI. TEKNIKK
 

195  Husø, Øivind: Konstruksjonsmaterialer
        620.1
196  Fox, Brendan: Wind power integration
        621.312
197  Heier, Siegfried: Grid integration of wind energy
        621.312
198  Haykin, Simon: Adaptive filter theory
        621.381
199  Hyne, Norman J.: Dictionary of petroleum exploration, drilling, & productio
        622.03
200  Hinze, William J.: Gravity and magnetic exploration
        622.152
201  Bøe, Arnt Even: A legacy of safety
        622.8
202  Popescu, Ioana: Computational hydraulics
        627.011
203  Fanebust, Frode: Dypt urettferdig
        627.72 640 HOTELLFAG
 

204  Fisher, M.F.K.: The art of eating
        641.013
205  Tennfjord, Ingvild Wedaa: Bobler!
        641.2224
206  Hjeltnes, Arne: 90 retter til Ingrid Espelid Hovig
        641.5
207  Youssef, Jozef: Molekylær gastronomi for alle
        641.5
208  Wollen, Ellen-Beate: Gratis mat
        641.6
209  Verdens beste pizza
        641.824
210  Edvardsen, Knut Ivar: Trehus
        649
211  Misvær, Nina: Sove hele natten
        649.1

 

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE
 

212  Kristoffersen, Trond: Årsregnskapet
        657.3
213  Entreprenørskapsutdanning i Norge
        658.11
214  The SAGE handbook of workplace learning
        658.3124
215  Strategi
        658.401
216  Wysocki, Robert K.: Effective project management
        658.404
217  Markedsføring
        658.8
218  Selnes, Fred: Markedsføringsledelse
        658.8660 KJEMISK INDUSTRI/TEKNOLOGI. HUSBYGGING
 

Ingen nye titler denne måneden


700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT
 

219  Ugelstad, Janike Sverdrup: Portretter 1814 - 2014
        704.942
220  Grovier, Kelly: 100 works of art that will define our age
        709.051
221  Murch, Walter: In the blink of an eye
        778.535
222  Oberborbeck, Ingrid: Stemmen danser - kroppen synger
        780.71
223  Young people's voices in physical education and youth spor
        796.083
224  Eriksen, Tove Brita: Fysisk aktivitet og nedsatt funksjonsevne
        796.087
225  Lien, Marius: Brasiliansk fotball
        796.334


800 LITTERATUR
 

226  Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen
        808.066
227  Barnehagelærerstudentens bacheloroppgave
        808.066
228  Hauge, Helge: Bli en vinner på eksamen
        808.066
229  Brenner, Hans Olav: Kunsten å snakke sammen
        808.5
230  Handbook of research on children's and young adult literat
        809.89282
231  Jamison, Leslie: The empathy exams
        810
232  Mayer, Gerda: Alle blad har mist sitt tre
        821
233  Sebald, W.G.: Campo Santo
        830
234  Eldre Edda
        839.59
235  A companion to old Norse-Icelandic literature and culture
        839.609
236  Karlsvik, Mette: Øy ; Ey
        839.82
237  Lindset, Hilde: Helvetesporten
        839.82
238  Lundbo, Thomas: Karakterer
        839.82
239  Vaage, Eli Fossdal: Hekla myter
        839.82
240  Aanestad, Ingrid Z.: Sol, seier ho
        839.82
241  Øfsti, Anne Kyong Sook: Si at vi har hele dagen
        839.82
242  Østhagen, Laila Sognnæs: I morgen forsvinner jeg litt til
        839.82
243  [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Moe-Repstad, Nils Chr.: Teori om det eneste
        839.8218
244  Moe-Repstad, Nils Chr.: Teori om det eneste
        839.8218
245  [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Moe-Repstad, Nils Chr.: Teori om det eneste
        839.8218
246  Økland, Einar: Statsminister-boka
        839.8218
247  Baugstø, Line: Sommer uten brev
        839.8238
248  Bildøen, Brit: Sju dagar i august
        839.8238
249  Bortne, Anders: Karikaturen
        839.8238
250  Christiansen, Rune: Ensomheten i Lydia Ernemans liv
        839.8238
251  Dragseth, Terje: Solen sukker i min sko
        839.8238
252  Karlsvik, Mette: Den beste hausten er etter monsun
        839.8238
253  Liabø, Marita: Pusteproblem
        839.8238
254  Nisja, Gunn Marit: Olivensteinen
        839.8238
255  Nygårdshaug, Gert: Nøkkelmakeren
        839.8238
256  Ragde, Anne B.: Jeg har et teppe i tusen farger
        839.8238
257  Seljestad, Lars Ove: Kjære bror
        839.8238
258  1957-1965 (Vol. 3 av: Beckett, Samuel: The letters of Samuel Beckett
        840
259  Cabré, Jaume: Jeg bekjenner
        849.9
260  Siskin, Michail: Brevboken
        891.7

 

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER


 
261  Fukuyama, Francis: The end of history and the last man
        901
262  Anderson, Gary Clayton: Ethnic cleansing and the Indian
        940.00497
263  Global war (Vol. 1 av: The Cambridge history of the First World War
        940.3
264  The Cambridge history of the First World War
        940.3
265  Aleksievic, Svetlana: Krigen har intet kvinnelig ansikt
        940.54217
266  Booth, Michael: Nesten perfekte folk
        948.06
267  Hommerstad, Marthe: Politiske bønder
        948.1041
268  Aavitsland, Kristin Bliksrud: Harry Fett
        948.105
269  Andersen, Roy: 1914
        948.1051
270  Næss, Inga E.: Øylandet
        948.44
271  Eide, Elisabeth: Afghanistan
        958.1
272  Simensen, Jarle: Afrikas historie
        960


SERIER

273  [Méthode de francais] (Vol. 2 av: Sans frontières
274  Benjamin, Walter: Skrifter i utvalg
275  Billington, Mary G.: Folkehelse i støpeskjeen
276  Kristoffersen, Siv: Touched by a viking
277  Læring av hendelser i Statoil (Vol. 2011:156 av: Rapport IRIS (trykt utg.)
278  Seen through a millstone (Vol. 24 av: AmS-skrifter (trykt utg.)


DVD

1   Barnet med det rare i
2   Blind
3   Blue Jasmine
4   Dear scientists
5   Il Divo
6   Doktor Proktors prompepulver
7   The Fisher king
8   Garps verden
9   Good morning, Vietnam
10  Lekestue
11  Media (Vol. 1 av: Films & videos by Zbig Rybczynski
12  Metal
13  Mrs. Doubtfire
14  The spirit of '45
15  Stanley Kubrick
16  Tiårets beste norske kortfilmer
17  To Rome with love
18  The turning point


E-BØKER

Barabash, R: Strain and dislocation gradiants from diffraction
Gupta, M: Microwaves and metals
Handbook of governance and security
Haslberger, A: Managing performance abroad:a new model for understanding expatriate adjustment
Rettberg, J: Blogging

 

NYTT I HYLLENE BJERGSTED

 
BØKER

NOTER

LYDOPPTAK

DVD


BØKER

1   Sem, Arne van Erpekum: Rikard Nordraak
        439
2   101 skrivegrep (Vol. 199 av: Skriftserie (Landslaget for norskundervisning : trykt utg.)
        A 30
3   Woolfolk, Anita E.: Pedagogisk psykologi
        B 40
4   Imsen, Gunn: Elevens verden
        B 41
5   Lyngsnes, Kitt Margaret: Didaktisk arbeid
        B 42
6   Phillips, D.C.: Læring
        B 42
8   Burlin, Toivo: Det imaginäre rummet
        E 50
9   Karkoschka, Erhard: Notation in new music
        G 120
10  Vollsnes, Arvid O.: Ludvig Irgens-Jensen
        G 180
13  Classical and romantic music
        H 15
14  Medieval music
        H 15
15  Renaissance music
        H 15
23  Simmel, Liane: Dance medicine in practice


NOTER

1   Saint-Saëns, Camille: Deuxième concerto
        C 52
2   Messiaen, Olivier: Quatuor pour la fin du temps
        G 22
3   Godard, Benjamin: Valse
        H 1111
4   Saint-Saëns, Camille: Morceau de concert
        H 2011
5   Cage, John: Second construction
        O 21
6   Cage, John: First construction (in metal)
        O 21
7   1. Band (1890/91) (Vol. 1 av: Wolf, Hugo: Italienisches Liederbuch nach Paul Heyse
        S 203
8   2. Band (1896) (Vol. 2 av: Wolf, Hugo: Italienisches Liederbuch nach Paul Heyse
        S 203
9   Wolf, Hugo: Italienisches Liederbuch nach Paul Heyse
        S 203
10  Andersson, Benny: Selections from Chess
        U 1LYDOPPTAK

1   Brahms, Johannes: Clarinet quintet & trio ; 6 songs
2   Busoni, Ferruccio: Late piano music
3   Kleiberg, Ståle: David and Bathsheba
4   Sostakovic, Dmitrij: Cello concertos
5   Telemann, Georg Philipp: Burlesque de Quixotte


DVD


Ingen nye denne måneden

NYTT I HYLLENE PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM


1   Archeologia o przeszlosci Poznania i jego zaplecza (Vol. 14 av: Bibliotheca fontes archaeolo
2   Barely surviving or more than enough?
3   The Byzantines
4   Espelund, Arne: The evidence and the secrets of ancient bloomery ironmakin
5   Given to the ground (Vol. 22 av: Dorset Natural History and Archaeological Society. Monogr
6   Holmes, Matilda: Animals in Saxon and Scandinavian England
7   International Conference on the Mesolithic in Europe : Mesolithic horizons
8   International Conference on the Mesolithic in Europe : Mesolithic horizons
9   Johansen, Øystein Kock: Norske depotfunn fra bronsealderen
10  Melding om universitetsbyen Stavanger
11  Müller, Reidar: Det som ble Norge
12  New approaches to early law in Scandinavia
13  Rieck, Flemming: Die Schiffe
14  Die Schiffe (Vol. 4 av: Rau, Andreas: Nydam Mose
15  Viking archaeology in Iceland
16  Waula, Jørg Eirik: Gards- og ættesoge