MENY

Nytt i hyllene i september

Hold deg oppdatert! Her er all ny fag- og skjønnlitteratur, musikk, noter og filmer som ble kjøpt inn i løpet av september. Nye bøker står utstilt i biblioteket.

NYTT PÅ ULLANDHAUG          NYTT I BJERGSTED        
NYTT PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM
   

E-BØKER

 

Nytt i hyllene Ullandhaug

000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING

BARNEBØKER.BARNELITTERATUR

070 JOURNALISTIKK

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

200 RELIGION

300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV

340 JUS. FORVALTNING

360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

370 PEDAGOGIKK.SPESIALPEDGOGIKK

380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE

400 SPRÅK

500 NATURVITENSKAP.MATEMATIKK

610 MEDISIN.SYKEPLEIE

620 TEKNOLOGI. TEKNIKK

640 HOTELLFAG

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE

660 KJEMISK INDUSTRI. HUSBYGGING

700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT

800 LITTERATUR

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER

SERIER 

DVD

E-BØKER

 

 000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING.
 

1     Humaniora
               001.3
2     Stewart, John M.: Python for scientists
               005.133
3     Levy, Steven: Hackers
               005.8
4     Chowdhury, G.G.: Sustainability of scholarly information
               025.84BARNEBØKER. BARNELITTERATUR
 

5     Belsvik, Rune: Tjuven
               028.5
6     Bredow, Katarina von: Du & jeg
               028.5
7     Bringsværd, Tor Åge: Petra skal til tannlegen
               028.5
8     Brænne, Kaia: Fremmed
               028.5
9     Eliassen, Ruben: Profetiens utvalgte
               028.5
10    Engholm, Bengt-Erik: Skjeletter
               028.5
11    Flukten (Vol. 1 av: Igland, Torborg: [beta]
               028.5
12    Haq, Iram: Skylappjenta
               028.5
13    Horndal, Sissel: Historia om alfabetet
               028.5
14    Jansson, Tove: Sitater fra Mummidalen
               028.5
15    Münch, Annette: Jenteloven
               028.5
16    Nicolaysen, Marit: Svein og rotta på hospitalet
               028.5
17    Prøysen, Alf: Den grønne votten
               028.5
18    Rydland, Asbjørn: Kampen om Kervad
               028.5
19    Røyset, Ingunn: Dei et ikkje sjokoladepålegg i krigen
               028.5
20    Solberg, Lisa Aisato N'jie: En fisk til Luna
               028.5
21    Solskinnsbakk, Ellisiv: Hva gjør de dagen lang?
               028.5
22    Twain, Mark: Huck Finn og eventyra hans
               028.5070 JOURNALISTIKK

Ingen nye titler denne måneden.

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI
 

23    Håkonsen, Kjell Magne: Psykologi og psykiske lidelser
               150
24    Phenomenology of the everyday
               150.192
25    Phillips, Adam: Becoming Freud
               150.1952
26    Andersen, Peter Ø.: Psykologisk-pædagogisk ordbog
               150.3
27    Schmidt, Richard A.: Motor learning and performance
               152.334
28    Handbook of emotion elicitation and assessment
               152.4072
29    Haidt, Jonathan: The happiness hypothesis
               152.42
30    Expressing oneself / expressing one's self
               153.6
31    Haukedal, Trond E.: Boken om høysensitivitet
               155.23
32    Sommer, Dion: Barndomspsykologi
               155.4
33    Barnet og dets relationelle miljø
               155.412
34    Lillemyr, Ole Fredrik: Lek, opplevelse, læring
               155.418
35    Vestvik, Heine Vihovde: Den lille tilknytningsboka
               155.418
36    Vonheim, Kristin: Tidlig samspill i familier med utenlandsadopterte barn
               155.445
37    Ulvund, Stein Erik: Forstå tenåringen din
               155.5
38    Skants, Petter: Omsorg i kriser
               155.93
39    Dyregrov, Atle: Sorg hos barn
               155.937
40    Livskvalitet
               158.1
41    Omsorgsetik i klinisk sygepleje
               174.2
42    Verdi og verdighet
               174.2
43    Crane, Andrew: Business ethics
               174.4
44    Højlund Larsen, Michael: Praktisk filosofi med børn
               174.4
45    Benjamin, Walter: Skrifter i utvalg ; 1
               193200 RELIGION 
 

46    Barnes, L. Philip: Education, religion and diversity
               200.71
47    Controversial new religions
               209.04300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP
 

48    Klassisk og moderne samfundsteori
               300.1
49    Bastow, Simon: The impact of the social sciences
               300.72
50    Gerber, Alan S.: Field experiments
               300.72
51    Harboe, Thomas: Metode og projektskrivning
               300.72
52    Justesen, Lise: Qualitative research methods in organisation studies
               300.72
53    Kvale, Steinar: Det kvalitative forskningsintervju
               300.72
54    Measure and value
               300.72
55    Neuman, W. Lawrence: Social research methods
               300.72
56    Neuman, W. Lawrence: Understanding research
               300.72
57    Rhedding-Jones, Jeanette: What is research?
               300.72
58    Aase, Tor Halfdan: Skapte virkeligheter
               300.72
59    Fevre, Ralph: Dead white men and other important people
               301
60    Ulrich Beck
               301
61    Baumeister, Roy F.: Social psychology and human nature
               302
62    Boltanski, Luc: Love and justice as competences
               302
63    Iversen, Lars Laird: Uenighetsfellesskap
               302
64    Roitman, Janet Lee: Anti-crisis
               302.17
65    Kommunikationsteori
               302.2
66    Southwell, Brian G.: Social networks and popular understanding of science and h
               302.234
67    Argyris, Chris: Organizational traps
               302.35
68    Duffy, Maureen: Overcoming mobbing
               302.35
69    Participatory learning in the early years
               303.32
70    Culturally speaking
               303.482
71    Head, Simon: Mindless
               303.483
72    Gorbis, Marina: The nature of the future
               303.49
73    Presser, Lois: Why we harm
               303.6
74    Ryder, Judith A.: Girls and violence
               303.60835
75    Ekeland, Tor-Johan: Konflikt og konfliktforståelse
               303.69
76    Crossing borders, shifting boundaries
               304.8094
77    Migration and mobility in Europe
               304.8094
78    Norwegian-American essays 2014 (Vol. 14 av: NAHA-Norway (trykt utg.)
               304.8730481
79    Ungdata : Ungdata
               305
80    Oppvekstmiljø og sosialisering
               305.23
81    Gender inequalities in the 21st century
               305.3
82    Klassebilder
               305.5 305.51
83    Facing social class
               305.50973
84    The global middle classes
               305.55
85    Engebrigtsen, Ada: Kultur og generasjon
               305.8
86    Innvandrere på utsiden av samfunnet
               305.8
87    Kvarv, Sture: Norsk kulturpolitikk i det 20. århundret
               306.09481
88    Hårda tider
               306.3
89    Blommaert, Jan: Ethnography, superdiversity and linguistic landscapes
               306.446
90    Kulturelle perspektiver på helse og sykdom
               306.461
91    Sosial epidemiologi
               306.461
92    Religion in times of crisis (Vol. 24 av: Religion and the social order
               306.6
93    Boje, Thomas P.: Uligevægt
               306.85
94    Family
               306.85
95    Family and gender issues (Vol. 2 av: Family
               306.85
96    Family and society (Vol. 4 av: Family
               306.85
97    Family patterns and processes (Vol. 1 av: Family
               306.85
98    Family ties (Vol. 3 av: Family
               306.85
99    Swift, Adam: Political philosophy
               320.01
100   Balibar, Étienne: Equaliberty
               320.1
101   Mik-Meyer, Nanna: Magtens former
               320.4
102   Jørgensen, Sten Inge: Tyskland stiger frem
               320.943
103   Det Norske demokratiet i det 21. århundre
               321.809481
104   Sunstein, Cass R.: Why nudge?
               323.0973
105   Newth, Eirik: Overvåkningssamfunnet
               323.448
106   Brochmann, Grete: Immigration policy and the Scandinavian welfare state, 194
               325.48
107   Multikulturell teori og flerkulturelle praksiser
               325.481330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV
 

108   James, Selma: Sex, race and class
               331.133
109   Ejrnæs, Anders: Integration eller isolation
               331.62
110   McCallum, Jamie K.: Global unions, local power
               331.88
111   Roine, Jesper: Thomas Piketty forklart
               332.041
112   Tourism destination development
               338.4791
113   Turisme
               338.4791340 JUS. FORVALTNING 
 

114   Fredriksen, Halvard Haukeland: EØS-rett
               341.2422
115   Lauren, Paul Gordon: The evolution of international human rights
               341.48
116   Constitutionalism before 1789
               342
117   Knoph, Ragnar: Knophs oversikt over Norges rett
               342
118   Lundeberg, Ingrid Rindal: Tvang i rusfeltet
               344.044
119   Fredriksen, Steinar: Ordensjuss
               344.052
120   Arvesen, Hans-Jørgen: NS 8406
               344.0699
121   Nordisk samboerrett
               346.017
122   Bjelland, Kaija: Robins guide til obligasjonsretten
               346.02
123   Falkanger, Thor: Tingsrett
               346.04
124   Fiva, Jon Hernes: Kommunal organisering
               352.14
125   Vetvik, Einar: Kommunal omsorg - i plan?
               353.6214
126   Coker, Christopher: Can war be eliminated?
               355.021


360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP
 

127   Shulman, Lawrence: The skills of helping individuals, families, groups, and c
               361.3
128   Social change and social work
               361.3
129   Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn
               361.3
130   Bø, Bente Puntervold: Yrkesutøvelse i et flerkulturelt samfunn
               361.3023
131   Individer og familier (Vol. 1 av: Shulman, Lawrence: Kunsten å hjelpe
               361.32
132   Tverrprofesjonelt samarbeid
               361.32
133   La Cour, Anders: Frivillighedens logik og dens politik
               361.7
134   Fugelli, Per: Helse på norsk
               362.1
135   Sletteland, Nina: Helsekommunikasjon og digitale medier
               362.10285
136   Bostrøm, Vibeke: Lindrende omsorg ved livets slutt
               362.175
137   Rehabilitering
               362.178
138   Lieberman, Matthew D.: Social
               362.19689
139   Fraser, Suzanne: Habits
               362.2
140   Nyberg, Ullakarin: Konsten att rädda liv
               362.28
141   Drug effekt
               362.29
142   Hole, Reidar: Forebygging og behandling av rusproblemer
               362.29
143   Misbrugsbehandling
               362.29
144   Hauge, Ragnar: Rus og rusmidler gjennom tidene
               362.2909
145   Eidslott, Eivind: Livet med Marikken
               362.4
146   Eneroth, Bo: Ditt privatliv - min arbetsplats
               362.6
147   Killén, Kari: Sveket I Barn i risiko- og omsorgssviktsituasjoner
               362.7
148   Killén, Kari: Sveket II Ansvar og (be)handling
               362.7
149   Kort om barnevern
               362.7
150   Gärtner, Kristin: Adopterte barn, ungdom og voksne
               362.734
151   Aven, Terje: Risk, surprises and black swans
               363.1
152   Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering
               363.1
153   Birkler, Jacob: Bogen om provokeret abort
               363.43
154   Boligsosialt arbeid
               363.5
155   Urban sustainability and governance
               363.50948
156   Breaking rules
               364.36
157   Olaussen, Leif Petter: Hva synes folk om straffenivået?
               364.6
158   Bødtker, Marit Lund: Dødsdømt nr. 989
               364.66370 PEDAGOGIKK. SPESIALPEDAGOGIKK
 

159   Steinsholt, Kjetil: Nysgjerrighetens pedagogikk
               370.1
160   International education and schools
               370.116
161   Alstad, Gunhild Tomter: Barnehagen som språklæringsarena
               370.1175
162   Imsen, Gunn: Elevens verden
               370.15
163   Dannelse der virker
               371.02
164   Rogers, Carl R.: On becoming an effective teacher
               371.102
165   Jensen, Helle: Nærvær og empati i skolen
               371.1023
166   Bilton, Helen: Playing outside
               371.384
167   Ulleberg, Inger: Kommunikasjon og veiledning
               371.42
168   Haug, Peder: Inkludering
               371.9046
169   Læringsvansker
               371.92
170   Idsøe, Ella Cosmovici: Elever med akademisk talent i skolen
               371.95
171   Alasuutari, Maarit: Assessment and documentation in early childhood education
               372.21
172   Barn i utvikling (Vol. 2 av: Barnas barnehage
               372.21
173   Gunnestad, Arve: Didaktikk for barnehagelærere
               372.21
174   Kasin, Olav: Samfunnsfag for barnehagelærere
               372.21
175   Larsen, Ann Kristin: Nye tider - nye barnehageorganisasjoner
               372.21
176   Læringskulturer i barnehagen
               372.21
177   Utvikling, lek og læring i barnehagen
               372.21
178   Å arbeide i barnehagen
               372.21
179   Thornton, Linda: Bringing the reggio approach to your early years practice
               372.21 2 DDC-23
180   Fjørtoft, Henning: Norskdidaktikk
               372.6
181   Skjelbred, Dagrun: Elevens tekst
               372.623
182   Skrivelyst i fagene
               372.63
183   Nansenskolen : Nansenskolen 75 år
               374.9
184   Greek, Marit: Tenk kritisk og reflekter
               378.17
185   Determined to succeed?
               379.26380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE 
 

186   Frykman, Jonas: Berörd
               390.01
187   Beckett, Sandra: Red riding hood for all ages
               398.2400 SPRÅK 
 

188   Warren, Paul: Introducing psycholinguistics
               401.9
189   Rethinking linguistics
               410.1
190   Traugott, Elizabeth Closs: Constructionalization and constructional changes
               417.7
191   Kasper, Gabriele: Pragmatic development in a second language
               418
192   Brown, H. Douglas: Language assessment
               418.0076
193   Meyer, Charles F.: Introducing English linguistics
               420
194   Cameron, Lynne: Teaching languages to young learners
               420.7
195   Engelsk-norsk (del av: Kirkeby, Per-Erik: Stor engelsk ordbok
               423.3982
196   Kirkeby, Per-Erik: Stor engelsk ordbok
               423.3982
197   Norsk-engelsk (del av: Kirkeby, Per-Erik: Stor engelsk ordbok
               423.3982
198   1855-1880 (Vol. 1 av: Bugge, Sophus: Sophus Bugges brev
               439.509
199   1881-1896 (Vol. 2 av: Bugge, Sophus: Sophus Bugges brev
               439.509
200   1897-1907 (Vol. 3 av: Bugge, Sophus: Sophus Bugges brev
               439.509
201   Bugge, Sophus: Sophus Bugges brev
               439.509
202   Vinje, Finn-Erik: Med ørene på stilk
               439.82
203   Rønning, Morten: Norsk grammatikk for grunnskolelæreren
               439.825
204   Tekstbok (del av: Nilsen, Gölin Kaurin: Norsk nå!
               439.82824500 NATURVITENSKAP. MATEMATIKK 
 

205   Sinus matematikk
               510.2
206   McGrath, Caroline: Teaching mathematics through story
               510.71
207   Borwein, Jonathan M.: Convex functions
               515.8
208   Pallant, Julie: SPSS survival manual
               519.50285
209   Multivariate data analysis
               519.535
210   Garlick, Mark A.: Astronomisk atlas
               523.1
211   Perryman, Michael: The exoplanet handbook
               523.24
212   Serway, Raymond A.: Physics for scientists and engineers
               530
213   Kragh, Helge: Niels Bohr and the quantum atom
               530.0904
214   Hibbeler, R.C.: Mechanics for engineers
               531.2
215   CRC handbook of chemistry and physics
               540
216   De Graef, Marc: Structure of materials
               548.8
217   Sigmond, Ellen M.O.: Norsk geologisk ordbok
               551.03
218   Miall, Andrew D.: Fluvial depositional systems
               551.3
219   Einsele, Gerhard: Sedimentary basins
               551.303
220   Lawlor, D. W.: Photosynthesis
               572.46
221   Microalgal biotechnology
               579.8
222   Eide, Nina E.: Møt fjellreven
               599.776610 MEDISIN. SYKEPLEIE
 

223   Bikker, Annemieke P.: Embracing empathy in healthcare
               610.73
224   Elstad, Ingunn: Sjukepleietenking
               610.73
225   Gross, Richard: Psychology for nurses and health professionals
               610.73
226   Rehabiliterende sygepleje
               610.73
227   Martinsen, Kari: Pleie uten omsorg?
               610.7301
228   Sygeplejeteoretikere
               610.7301
229   Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik
               610.7301
230   Svenaeus, Fredrik: Sykdommens mening
               610.730699
231   Goodman, Terri: Essentials of perioperative nursing
               610.73677
232   Sand, Olav: Menneskets fysiologi
               612
233   Taraldsen, Tore: Anatomi og fysiologi
               612
234   Carr, Nicholas G.: The shallows
               612.8
235   Lærum, Even: Frisk, syk eller bare plaget?
               613
236   Nutbeam, Don: Theory in a nutshell
               613
237   Mat og medisin
               613.2
238   Poleszynski, Dag Viljen: Syk av sukker - frisk av fett
               613.28
239   Andersen, Bjørg Marit: Håndbok i hygiene og smittevern
               614.4
240   Fadnes, Britt: Læringsorientert fysioterapi
               615.82
241   Morrison, Val: An introduction to health psychology
               616.0019
242   Akuttmedisinsk sykepleie
               616.025
243   Markussen, Kristin: Kvalme
               616.047
244   Smerter
               616.0472
245   Guldager, Søren: Basal sygdomslære
               616.07
246   Magnus, Per: Epidemiologi
               616.4
247   Diabeteshåndboken
               616.462
248   Ortopedisk vård och rehabilitering
               616.7
249   Leicester, Mal: Hva kan jeg fortelle deg om Tourettes syndrom?
               616.83
250   Allen, Jon G.: Mentalisering i tilknytningsrelationer
               616.8521
251   Heller, Laurence: Udviklingstraumer
               616.858
252   Holden, Børge: Autisme
               616.85882
253   Rustand, Berit: Psykiatriens samfunn
               616.89
254   Hvid, Tove: Kroppens fortællinger
               616.8914
255   Högberg, Åke: Hela människan
               616.8914
256   Strosahl, Kirk: Fokuserad ACT
               616.8914
257   Psykoterapeuten
               616.8914023
258   Holden, Børge: Miljøbehandling
               616.89142
259   Eide, Gunnar: Fellesskap og ferdigheter
               616.89152
260   Minuchin, Salvador: The craft of family therapy
               616.89156
261   Moi, Harald: Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer
               616.951
262   Kløvedal, Anna: Ingenmandsland
               616.994
263   Kræftsygepleje
               616.994
264   Servan-Schreiber, David: Kreft & terrenget ditt
               616.994
265   Alexander's surgical procedures
               617.023
266   Anæstesi
               617.96
267   Brodtkorb, Helena: Mammasjokket
               618.2
268   Biopsychosocial regulatory processes in the development of
               618.9289
269   PMTO
               618.928914
270   Røsvik, Janne: Development, evaluation and the effects of the VIPS practi
               618.97689
271   Engedal, Knut: Demens
               618.976898


620 TEKNOLOGI. TEKNIKK
 

272   Fish, Jacob: A first course in finite elements
               620.00151
273   Çengel, Yunus A.: Fluid mechanics
               620.106
274   Stål håndbok Del 1: 2012 Produkter av stål
               620.17
275   Bartlett, Bruce: Recording music on location
               621.3893
276   International Congress on Condition Monitoring and Diagnos : Condition monitoring and diagnostic
               621.816
277   Offshore pipelines
               621.8672
278   Samuel, G. Robello: Downhole drilling tools
               622.243
279   Kelland, Malcolm A.: Production chemicals for the oil and gas industry
               622.338
280   Ekspansjon i eksportfiskeria (Vol. 2 av: Norges fiskeri- og kysthistorie
               639.209481
281   Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk (Vol. 1 av: Norges fiskeri- og kysthistorie
               639.209481
282   Havet, fisken og oljen (Vol. 4 av: Norges fiskeri- og kysthistorie
               639.209481
283   Norges fiskeri- og kysthistorie
               639.209481
284   En næring i omforming (Vol. 3 av: Norges fiskeri- og kysthistorie
               639.209481
285   Over den leiken ville han rå (Vol. 5 av: Norges fiskeri- og kysthistorie
               639.209481640 HOTELLFAG
 

286   Knudsen, Hans Inge: Kunsten å være foreldre med god samvittighet
               649.1
287   Vestvik, Heine Vihovde: Den lille foreldretrøsteboka
               649.1

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE
 

288   Tofteland, André: Finansregnskap
               657.48
289   Scarborough, Norman M.: Essentials of entrepreneurship and small business manageme
               658.022
290   Gherardi, Silvia: How to conduct a practice-based study
               658.072
291   Skau, Greta Marie: Gode fagfolk vokser
               658.31
292   Clegg, Stewart: Managing & organizations
               658.4
293   Ledelse mellem hjerne og hjerte
               658.4
294   Scharmer, Claus Otto: Teori U
               658.4
295   Wit, Bob de: Strategy
               658.401
296   Exploring strategy
               658.4012
297   Gripsrud, Geir: Metode og dataanalyse
               658.403
298   Praktisk prosjektledelse
               658.404
299   Wysocki, Robert K.: Effective project management
               658.404
300   Vestergaard, Bo: Fair proces
               658.406
301   Christensen, Morten: Kend din kerneopgave
               658.4063
302   Aven, Terje: Risikostyring
               658.408
303   Kotler, Philip: Principles of marketing
               658.8
304   Aaker, David A.: Strategic market management
               658.802
305   Schiffman, Leon G.: Consumer behavior
               658.8342 660 KJEMISK INDUSTRI/TEKNOLOGI. HUSBYGGING
 

Ingen nye titler denne måneden


700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT
 

306   Bourriaud, Nicolas: The radicant               
               701.17
307   Falk, Eivind: Spikkeboka               
              745.51
308   Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst               
               790.1922
309   Fasting, Merete Lund: Vi leker ute!               
              796.1
310   Goksøyr, Matti: Hva er fotball               
             796.334
311   Boykoff, Jules: Celebration capitalism and the Olympic games               
             796.48


800 LITTERATUR
 

312   Kritikk før 1814
               801.9509481
313   Furu, Nina: Sjangerskriving i digitale kanaler
               808.00285
314   Dysthe, Olga: Skrive for å lære
               808.06
315   Szuchman, Lenore T.: Writing with style
               808.066
316   Perrin, Robert: Pocket guide to APA style
               808.06615
317   Ethics and poetics
               809
318   Asher, Jay: Thirteen reasons why
               813
319   Atwood, Margaret: The handmaid's tale
               813
320   Gubar, Marah: Artful dodgers
               820.9
321   Owen, Wilfred: Tjuefem krigsdikt
               821
322   Sebold, Alice: The lovely bones
               823
323   Svedjedal, Johan: Ner med allt?
               839.709
324   Dingstad, Ståle: Den smilende Ibsen
               839.82
325   Evelid, Cathrine: Dinglen & Ramona
               839.82
326   Evelid, Cathrine: Mamma er en countrysang
               839.82
327   Klausen, Kristian: Globus
               839.82
328   Ambjørnsen, Ingvar: Ut av ilden
               839.8238
329   Bing, Jon: London 2084
               839.8238
330   Bringsværd, Tor Åge: Vår verden er dugg
               839.8238
331   Ramslie, Lars: Liten fugl
               839.8238
332   Risa, Einar O.: Moses
               839.8238
333   Tandberg, Vibeke: Tempelhof
               839.8238

 

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER

334   Myhre, Jan Eivind: Historie 
              907.2 
335 Ousland, Bjørn: Nansen over Grønland
               910.92
336   Dovre faller
               948.1
337   Brandal, Nikolai: De ukjente krigerne
               948.1051
338   Piene, Bibiana Dahle: Norge i Sudan
               962
339   Greipsland, Torbjørn: Nordmenn i dødsleirene
               973.7


SERIER

340   Hansen, Christine Røen: [2. klasse]
341   Hilma af Klint
342   Literacy (Vol. 99 av: KvaN
343   Sibylle Lewitscharoff


DVD

1     The Big blue
2     Født med alkoholskade
3     Recovering hope
4     Vår, sommer, høst, vinter... og vår
5     Watchmen
 

E-BØKER

1. Arkin, R: Handbook of the Uncertain Self 
2. Dossa, P: Racialized Bodies, Disabling Worlds: Storied Lives of
 Immigrant Muslim Women 
3. Luger, P: Modern X-Ray Analysis on Single Crystals : A Practical
 Guide 
4. Mehdizadeh, M: Microwave/RF Applicators and Probes for Material
 Heating, Sensing, and Plasma Generation
5. van Haandel, A: Handbook of Biological Wastewater Treatment : Design
 and Optimisation of Activated Sludge Systems 

 

NYTT I HYLLENE BJERGSTED

 
BØKER

NOTER

LYDOPPTAK

DVD


BØKER


5     Porter, Cecelia Hopkins: Five lives in music
               G 170
27    Standard Norge : Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkøvelse

 

NOTER

1     Bach, Johann Sebastian: Das wohltemperierte Klavier I
               C 13
2     Bach, Johann Sebastian: Das wohltemperierte Klavier II
               C 13
3     Thommessen, Olav Anton: A lyrical duet
               F 112
4     Berlioz, Hector: Trio für zwei Flöten und Harfe (oder Klavier, oder Cembalo
               G 110
5     Ferneyhough, Brian: Cassandra's dream song
               H 1103
6     Françaix, Jean: Sonatine pour Trompette et Piano
               H 2111
7     Naulais, Jérôme: Études variées sur la souplesse et le legato
               H 2201
8     26 études (Vol. 1 av: Naulais, Jérôme: Études variées sur la souplesse et le legato
               H 2201
9     17 études (Vol. 3 av: Naulais, Jérôme: Études variées sur la souplesse et le legato
               H 2201
10    22 études (Vol. 2 av: Naulais, Jérôme: Études variées sur la souplesse et le legato
               H 2201
11    Bourgeois, Derek: Fantasy pieces
               H 2203
12    Bourgeois, Derek: Fantasy pieces
               H 2203
13    Naulais, Jérôme: Monologue
               H 2203
14    Bourgeois, Derek: Concerto for bass trombone and band
               H 2211
15    Sandström, Jan: Lacrimae lacrimae
               H 2211
16    Bourgeois, Derek: Trombone Quartet, op. 117
               K 3102
17    Bourgeois, Derek: Scherzo funebre
               K 61
18    Naulais, Jérôme: La cueva del Dragón
               K 61
19    Cage, John: Third construction
               O 21
20    Copland, Aaron: Appalachian spring suite: (Ballet for Martha) version for
               V 22
21    Zimmermann, Bernd Alois: Rheinische Kirmestänze
               V 22
22    Asheim, Nils Henrik: Grader av hvitt
               V 32
23    Mozart, Wolfgang Amadeus: Die Zauberflöte
               X 11
24    Mozart, Wolfgang Amadeus: Die Zauberflöte
               X 11
25    Schubert, Franz: Sinfonie in h Unvollendete
               X 11LYDOPPTAK

1     Valen, Fartein: Fartein Valen DVD

1     Dancing in Jaffa

 

NYTT I HYLLENE PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM

1     Aggersborg (Vol. 82 av: Jysk Arkæologisk Selskabs skrifter
2     Androshchuk, Fedir: Viking swords
3     Antikkens verden
4     Bang, A. Chr.: Norske hexeformularer og magiske opskrifter
5     Conversion and identity in the viking age
6     Dawson, Heidi: Unearthing late medieval children
7     Eldre Edda
8     Eriksen, Palle: Stendysser
9     Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk (Vol. 1 av: Norges fiskeri- og kysthistorie
10    Frøyland, Jostein: Frøyland gnr. 28 i Time
11    Gansum, Terje: Hauger som konstruksjoner
12    Helgesen, Tom: Kulturperler i Buskerud
13    Larsson, Mats: Paths towards a new world
14    Leversen, Axel Helgeland: Stavanger før i tiå
15    McNeill, William H.: Plagues and peoples
16    The meaning of ice
17    The medieval world
18    Moorhead, John: The Roman empire divided
19    The Nordic apocalypse
20    Nørgård Jørgensen, Anne: Ejsbøl Mose
21    Paulsen, Berit Smestad: Medisinplanter
22    Praksismanual
23    Richmond, I.A.: Roman Britain
24    Rohmer, Alexia: A 248 Mariakirken i Bergen, malerier og epitafier
25    Rosen, William: Justinian's flea
26    Runesson, Gunilla: Bronsålderns bosättningsområden och boplatser på Gotland
27    Schreiner, Johan Henrik: Antikkens historie
28    Seen through a millstone (Vol. 24 av: AmS-skrifter (trykt utg.)
29    [uten bindtittel] (Vol. 6 av: Tormod Torfæus: Norges historie
30    Vetlesen, Kari: Norsk smak
31    Violence and civilization
32    Volken, Marquita: Archaeological footwear
33    Wells, Peter S.: The barbarians speak
34    Østergård, Else: Woven into the earth