MENY

Nytt i hyllene i september

Hold deg oppdatert! Her er alle nye bøker, noter, musikk og filmer som ble kjøpt inn i september.

Forsidebilde: Lesson study i utdanning og praksis

NYTT PÅ ULLANDHAUG          NYTT I BJERGSTED        
NYTT PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM
   

E-BØKER

 

Nytt i hyllene Ullandhaug

000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING

BARNEBØKER.BARNELITTERATUR

070 JOURNALISTIKK

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

200 RELIGION

300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP

330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV

340 JUS. FORVALTNING

360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

370 PEDAGOGIKK.SPESIALPEDGOGIKK

380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE

400 SPRÅK

500 NATURVITENSKAP.MATEMATIKK

610 MEDISIN.SYKEPLEIE

620 TEKNOLOGI. TEKNIKK

640 HOTELLFAG

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE

660 KJEMISK INDUSTRI. HUSBYGGING

700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT

800 LITTERATUR

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER

SERIER 

DOKTORAVHANDLINGER

DVD

E-BØKER

 

 000 GENERELT. FORSKNING. DATABEHANDLING.

1     Cultural heritage information
               025.84
3     Cappelens forslags konversasjonsleksikon
               038.82


BARNEBØKER. BARNELITTERATUR

2     Opstad, Gunnar: Trærne skyter knopper
               028.5


070 JOURNALISTIKK


4     Kristiansen, Nina: Forskningsjournalistikk
               070.449001
5     Dahlstrøm, Hilde Kristin: Kors på halsen?
               070.4492

 

100 FILOSOFI. PSYKOLOGI

6     Wyller, Truls: Tid og rom 115 7 Kvalnes, Øyvind: Hjelp
               128.3
8     Svartdal, Frode: Psykologiens forskningsmetoder
               150.72
9     Skinner, B.F.: Verbal behavior
               153.6
10    Sousanis, Nick: Unflattening
               153.7
11    Klein, Gary: Streetlights and shadows
               153.83
12    Sommer, Dion: A childhood psychology
               155.4
13    Delskov, Athina: Sensitive børn
               155.412
14    Delskov, Athina: Sensitive barn
               155.412
15    Hole, Kari: Begrepsaktiviteter
               155.413
16    Vestby, Hanne Christine: Fortellinger om begrep
               155.413
17    Abrahamsen, Gerd: Det nødvendige samspillet
               155.418
18    Reber, Rolf: Hverdagspsykologi
               158
19    Duhigg, Charles: Vanens makt
               158.1
20    Martinsen, Kari: Samtalen, skjønnet og evidensen
               174.61
21    Albrecht, Jacob: Etik for journalister på nettet
               174.907
22    Tholin, Kristin Rydjord: Profesjonsetikk for barnehagelærere
               174.937
23    Trust, sociality, selfhood
               177
24    Mill, John Stuart: Om friheten
               192


200 RELIGION 


25    Eidhamar, Levi Geir: Små mennesker - stort mangfold
               200.7
26    Religion, globalization and culture
               201.7
27    Flood, Gavin: An introduction to Hinduism
               294.5


300 SAMFUNNSVITENSKAP.  SOSIOLOGI. STATISTIKK. STATSVITENSKAP
 

28    Blaikie, Norman: Designing social research
               300.72
29    Gerring, John: Case study research
               300.72
30    Kvale, Steinar: Det kvalitative forskningsintervju
               300.72
31    Det tredje språket
               302.2
32    Making change
               302.23082
33    Lomborg, Stine: Social media, social genres
               302.231
34    Aalen, Ida: Sosiale medier
               302.231
35    Mediedanning og mediepedagogikk
               302.234
36    Naur, Eva: Magtanvendelse over for voksne
               303.3
37    Dahl, Øyvind: Møter mellom mennesker
               303.482
38    Globalization and work
               303.482
39    Haugen, Gry Mette Dalseng: Tiltak for et godt og inkluderende oppvekstmiljø
               305.23
40    Korsvold, Tora: Barn som moderne forbrukere
               305.23
41    Furlong, Andy: Youth studies
               305.235
42    Walkerdine, Valerie: Growing up girl
               305.235082
43    Aspaas, Kathrine: Rosa er den nye pønken
               305.3
44    Eltahawy, Mona: Jomfruhinner og hijab
               305.420956
45    Ingebretsen, Reidun: Livsmot og mismot blant aldrende kvinner med innvandrerbak
               305.48
46    Fraser, Angus: The gypsies
               305.891
47    Brante, Thomas: Den professionella logiken
               305.9
48    Professionerna i kunskapssamhället
               305.9
49    Shakespeare, Tom: Disability rights and wrongs revisited
               305.908
50    Lange, Birgitte: Hjemmestedet
               306.4
51    Womack, Mari: Symbols and meaning
               306.4
52    Kultursosiologisk forskning
               306.4072
53    Current multilingualism
               306.446
54    Evig barnefri
               306.85
55    Kihlman, Peter: Pappahjerte
               306.874
56    Ravetz, Joe: City-region 2020
               307.121
57    Demokratisk beredskap
               320.53
58    Valg og velgere
               324.9481
59    Lurås, Helge: Hva truer Norge nå?
               327.481
 


330 SAMFUNNSØKONOMI. REISELIV


60    Smukkestad, Oddvar: Utvikling eller avvikling?
               330.91724
61    Gjelsvik, Eystein: Tjenestepensjon for tillitsvalgte
               331.252
62    Manus, Mette: Karrierevalg og livskvalitet
               331.702
63    Sinn, Hans-Werner: The Euro trap
               332.494
64    Bodie, Zvi: Investments
               332.632
65    Farrell, Justin: The battle for Yellowstone
               333.783
66    Norsk matmakt i endring
               338.19
67    Sustainable culinary systems
               338.19
68    Bianchi, Raoul V.: Tourism and citizenship
               338.4791
69    Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnær
               338.4791
70    Pedersen, Ann-Jorid: Opplevelsesbasert verdiskaping
               338.4791
71    Becken, Susanne: Tourism and oil
               338.479104
72    Synnestvedt, Terje: Mikroøkonomi i korte trekk
               338.5
73    Varoufakis, Yanis: Den globale minotauren
               338.9

 

340 JUS. FORVALTNING

74    Spiermann, Ole: Moderne folkeret
               341
75    States of democracy
               341.2422
76    Eckhoff, Torstein: Forvaltningsrett
               342.06
77    Hirst, Marion Holthe: Arbeidsrett i et nøtteskall
               344.01
78    Sigurdsen, Randi Helene: Tvangsplassering av barn med utfordrende atferd
               344.017
79    Molven, Olav: Helse og jus
               344.04
80    Aubert, Christian J.: Alkoholloven
               344.0541
81    Gröning, Linda: Frihet, forbrytelse og straff
               345
82    Matningsdal, Magnus: Nytt i ny straffelov
               345
83    Bendiksen, Lena R.L.: Sentrale emner i barneretten
               346.017
84    Flo, Yngve: Statens mann, fylkets mann
               352.0481
 


360 SAMFUNNSPROBLEMER. SOSIALVITENSKAP

85    Connolly, Marie: Social work
               361.3
86    Forte, James A.: Skills for using theory in social work
               361.32
87    Soydan, Haluk: Evidence-based practice in social work
               361.32
88    Social policy and citizenship
               361.61094
89    Veivalg i velferdspolitikken
               361.65
90    Hausman, Daniel M.: Valuing health
               362.1
91    Pols, Jeannette: Care at a Distance
               362.1028
92    Lundin, Kerstin: Ledarskap inom vård och omsorg
               362.1068
93    Helsefremming i kommunehelsetjenesten
               362.12
94    Oxford textbook of palliative nursing
               362.175
95    Larsen, Inger Beate: Hold sengen, husk De er syg!
               362.2
96    Andersen, Anders Johan W.: I all fortrolighet
               362.20285
97    Shneidman, Edwin S.: Definition of suicide
               362.28
98    Ambler, Charles H.: Drugs in Africa
               362.29096
99    Disability research today
               362.4
100   Helt med!
               362.4
101   Murphy, Robert F.: The body silent
               362.43
102   The Shame of it
               362.57
103   Bunkholdt, Vigdis: Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid
               362.7
104   Purvis, Karyn Brand: The connected child
               362.734
105   Kvello, Øyvind: Barn i risiko
               362.76
106   Garbarino, James: Troubled youth, troubled families
               362.8292
107   Det hainnle om å leve-
               362.87
108   Hollnagel, Erik: Safety-I and safety-II
               363.1
 


370 PEDAGOGIKK. SPESIALPEDAGOGIKK


109   Munthe, Elaine: Lesson study 
               370.71 
110 Breivik, June M.: Læring i en digital tid
               371.334
111   Svendsrud, Arne: Karriereveiledning i et karrierelæringsperspektiv
               371.42
112   Alberti-Espenes, Jostein: En for alle
               371.5
113   Tobin, Joseph J.: Children crossing borders
               371.826
114   Steinsland, Linda: R-boka
               371.9142
115   Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv
               371.97
116   Barane, Jorun: Kunnskap for ei felles framtid
               372.19
117   Læreplanverket for Kunnskapsløftet
               372.19
118   Bølgan, Nina: Vil du være med, så heng på!
               372.21
119   Pedagogisk grunnlagstenkning og credo
               372.21
120   Rønning, Grethe Steen: Rammeplan for barnehagen, hva så?
               372.21
121   Verdipedagogikk i barnehagen
               372.21
122   Praksis- og profesjonskunnskap i utdanning av barnehagelær
               372.21071
123   Broström, Stig: Dialogisk lesing i teori og praksis
               372.45
124   Kjelen, Hallvard André: Litteraturundervisning i ungdomsskulen
               372.64
125   Bracher, Mark: Educating for cosmopolitanism
               378.016
126   Asbjørnsen, Dag: Bachelorboka
               378.1
127   Mergers and alliances in higher education
               378.4
128   Giske, Trond: La læreren være lærer
               379.481


380/90 SAMFERDSEL. SKIKKER. FOLKEMINNE 
 

129   Mennell, Stephen: All manners of food
               394.1094


400 SPRÅK 

130   Richards, Jack C.: Approaches and methods in language teaching
               418.0071
131   Nilsen, Thor Sigurd: English phonetics for teachers
               421.5
132   Haslum, Vidar: Artikkelløse stedsnavn i norsk talespråk
               439.822
133   Skriving på norsk som andrespråk
               439.82824
134   Spansk ordbok
               463
135   Bugge, Liv Kristiane: Vidas 1
               468.24
136   Drange, Eli-Marie: ¡claro que sí!
               468.24
 


500 NATURVITENSKAP. MATEMATIKK 

137   Weinberg, Steven: To explain the world
               509
138   Bjørnestad, Øistein: Alfa. Lærebok
               510.7
139   Noble, Ben: Applied linear algebra
               512.5
140   Burton, David M.: Elementary number theory
               512.72
141   Pavlou, Dimitrios G.: Essentials of the finite element method
               518.25
142   Chaisson, Eric: Astronomy today
               520
143   Jewett, John W.: Physics for scientists and engineers Vol. 1
               530
144   Chang, Raymond: Physical chemistry
               541
145   Modern NMR techniques for synthetic chemistry
               543.66
146   Parashar, R.K.: Chemistry of heterocyclic compounds
               547.59
147   Murray, J.W.: A guide to classification in geology
               550.12
148   Ulmer-Scholle, D. S: A color guide to the petrography of sandstones, siltstones
               552.5
149   Bios 1
               570
150   Biologididaktikk
               570.7
 


610 MEDISIN. SYKEPLEIE

151   Doing a systematic review
               610.72
152   Pender, Nola J.: Health promotion in nursing practice
               610.73
153   Sykepleiens grunnlag, rolle og ansvar (Vol. 1 av: Grunnleggende sykepleie
               610.73
154   Nyholm, Linda: Urvilja
               610.7301
155   Jensen, Rikke: Skab den gode relation
               610.730699
156   Praksisveiledning med sykepleierstudenter
               610.7307
157   Frank, Lone: Den femte revolusjon
               612.82
158   Norberg, Ulrica: Yoga
               613.7
159   Farhi, Donna: The breathing book
               613.7046
160   Ivarsson, Barbro Holm: Sjukdomsförebyggande metoder
               614.4
161   Krüger, Viggo: Musikk, ungdom, deltakelse
               615.85154
162   Høgh, Morten: Smertebogen
               616.0472
163   Løchen, Maja-Lisa: Kvinnehjerter
               616.12
164   Stossel, Scott: Min angst
               616.8522
165   Dahl, Alv A.: Komorbiditet i somatikk og psykiatri
               616.89
166   Mindfulness
               616.89072
167   Ogden, Pat: Trauma and the body
               616.891
168   Frankl, Viktor E.: Man's search for meaning
               616.8914
169   Dramsdahl, Margaretha: Kognitiv miljøterapi
               616.89144
170   Whitaker, Robert: En psykiatrisk epidemi
               616.8918
171   Faulkner, Ann: Å samtale med kreftpasienter og deres familier
               616.994
172   Wyller, Torgeir Bruun: Geriatri
               618.97
 


620 TEKNOLOGI. TEKNIKK

173   Anderl, Reiner: Simulations with NX
               620.0042
174   Coley, David A.: Energy and climate change
               621.042
175   Connecting networks
               621.382
176   Switched networks
               621.382
177   Hanssen, Dag Håkon: Programmerbare logiske styringer
               629.89
 


640 HOTELLFAG

178   Jurafsky, Dan: The language of food
               641.32
179   Bordal, Dorte: Barn som spiser for lite
               641.5
180   Vea, Margit: Brødskiva
               641.84
181   Jørgensen, Helge: Menyer, mat og måltider i harmoni
               647.95068
182   Woodcock, Linda: Managing family meltdown
               649.154

 

650 BEDRIFTSØKONOMI. ADMINISTRASJON OG LEDELSE             

183   Sending, Aage: Innføring i bedriftsøkonomi
               658
184   Bredesen, Ivar: Investering og finansiering
               658.15
185   Ørjasæter, Elin: Arbeidsrett for ledere
               658.31
186   Skrøvset, Siw: Verdsettende ledelse
               658.314
187   Brunsson, Karin: Beslutninger
               658.403
188   Kerzner, Harold: Project management
               658.404
189   Kerzner, Harold: Project management
               658.404
190   Aarseth, Wenche: Lederskap i prosjekter
               658.404
191   Løvik, Kjell: Krisehåndtering online
               658.4056
192   Hendon, Donald W.: Cross-cultural business negotiations
               658.45
193   Lunner, Ragnhild: Årsmøtehåndboka
               658.456


660 KJEMISK INDUSTRI/TEKNOLOGI. HUSBYGGING


Ingen nye titler denne måneden


700 KUNST. ARKITEKTUR. FILM. MUSIKK. IDRETT
 

194   Meyer, Siri: Kunst og visuell kultur
               701
195   Bråten, Ingvard: Ting på nytt
               707
196   Dovey, Kim: Fluid city
               711.4099
197   Kjønnsmakt i idrett og friluftsliv
               796.082
198   Lundhaug, Torbjørn: Friluftsliv og uteliv i barnehagen
               796.5
 


800 LITTERATUR

199   Bennett, Andrew: This thing called literature
               801.3
200   Barish, Evelyn: The double life of Paul de Man
               801.95
201   Pressman, Jessica: Digital modernism
               801.950285
202   Å invitere elever til skriving
               808.02
203   Seech, Zachary: Writing philosophy papers
               808.06
204   Pettersen, Tove: Skriv
               808.066
205   Å skrive fag
               808.066
206   Dalen, Ove: Digital strategi for alle
               808.066005
207   Auster, Paul: The New York trilogy
               813
208   Orwell, George: Nineteen eighty-four
               820
209   Shakespeare, William: Romeo and Juliet
               820
210   The Word exchange
               821.009
211   Berger, John: Here is where we meet
               823.914
212   Egeland, Øyvind: Mørk dans
               839.8238
213   Perec, Georges: Things
               840
214   Louis, Édouard: Farvel til Eddy Bellegueule
               843
215   Yourcenar, Marguerite: Memoirs of Hadrian
               843
216   Ferrante, Elena: Historia om det nye namnet 2 Unge år
               853

 

900 HISTORIE. GEOGRAFI OG REISER

217   Eriksen, Tore Linné: Globalhistorie 1750-1900
               909.7
218   Balsvik, Randi Rønning: Det 20. århundrets historie - et globalt perspektiv
               909.82
219   Gössling, Stefan: Tourism and water
               910.682
220   Geografididaktikk for klasserommet
               910.7
221   Håland, Janne: Preikestolen
               914.83432
222   Parpola, Asko: The roots of Hinduism
               934.02
223   Iddeng, Jon W.: Romerrikets historie
               937.06
224   Pryser, Tore: Norsk historie 1814-1860
               948.1
225   Nerbøvik, Jostein: Norsk historie 1860-1914
               948.1042
226   Barr, Elinor: Swedes in Canada
               971.004397
 


SERIER

228   Fagutvikling av sosiale tjenester i NAV (Vol. 35 av: Rapporter fra Universitetet i Stavanger (tryk
229   L'Engle, Madeleine: A wrinkle in time
232   Paterson, Katherine: Bridge to Terabithia


DOKTORAVHANDLINGER

227   Bue, Ann Kristin: Characterization of the Lil3 protein during deetiolation
230   Mork-Jansson, Astrid Elisabeth: Lil3 and the protein's function in chlorophyll synthesis
231   Mossige, Morten: Testing robotics software using constraint programming in
 


DVD

1     Asterix

 

E-BØKER

1. Ashgate Studies in Resilience Engineering : Resilient Health Care, Volume 2
2. Disability and poverty: a global challenge
3. Hammond, T: The Impact of pen and touch technology on education
4. Handbook of spiritualism and channeling
5. Lillis, T: The Sociolinguistics of writing
6. Petroleum geology of the North Sea:basic concepts and recent advances
7. Xu, Y: Structural health monitoring of long-span suspension bridges

 

NYTT I HYLLENE BJERGSTED

 
BØKER

NOTER

LYDOPPTAK

DVD


BØKER


13    Skillingstad, Rannveig: Slusen
               H 80
14    Hytönen-Ng, Elina: Experiencing 'flow' in jazz performance
               I 70
18    Krasnow, Donna: Motor learning and control for dance
19    Moving sites


 

NOTER


1     Musikk ved gravferd 3
               D 102
2     Dont, Jacob: Studies and caprices
               E 201
3     Britten, Benjamin: Three suites for solo viola
               E 203
4     Nordheim, Arne: Fracture : for viola solo
               E 203
5     Clarke, Rebecca: Sonata for viola and piano
               E 211
6     Liszt, Franz: Romance oubliée
               E 211
7     Hagerup, Ragnhild Endseth: Celloboka mi
               E 300
8     Popper, David: Hohe Schule des Violoncellospiels
               E 301
9     Sevcik, O.: Op. 8
               E 301
10    40 variations/Variationen for cello (Vol. 3 av: Sevcik, O.: Violoncello works (Feuillard)
               E 303
11    Prokof'ev, Sergej: Sonata op. 56
               F 100
12    Moyse, Marcel: Tone development through interpretation for the flute
               H 1101
13    Ravel, Maurice: Alborada del gracioso
               O 21
14    Schönberg, Arnold: Gurre-Lieder
               U 1
15    Djambazov, Vladimir: Footsteps
               V 22
 


LYDOPPTAK 

1     Fagerlund, Sebastian: Isola
2     Fauré, Gabriel: Pelléas et Melisande ; Élégie ; Mélodies
3     Gabrieli, Giovanni: Sonate e canzoni
4     Geminiani, Francesco: Der Zauberwald


DVD

Ingen nye denne måneden

 

NYTT I HYLLENE PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM


1     Band 92 [uten blindtittel] (Vol. 92( 2011) av: Bericht der Römisch-germanischen Kommission
2     The bell beaker transition in Europe
3     Bláklædda konan (Vol. 38 av: Rit Þjóðminjasafns Íslands
4     Carlsson, Anders: Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria
5     Dahl, Barbro I.: Arkeologisk og naturvitenskapelig undersøkelse av bosettin
6     Drenkhahn, Ulrich: Die Lübecker Keramikchronologie vom 12. bis zum 16. Jahrhu
7     Dreyers kartbok
8     Dwellings, identities and homes (Vol. 84 av: Jysk Arkæologisk Selskabs skrifter
9     Dybdahl, Audun: Beslag til høvrer (alias selbågar eller mankestole) fra vi
10    Erfurt und Umgebung (Vol. 3 av: Archäologische Denkmale in Thüringen
11    Erlien, Bente: Intern kommunikasjon
12    Exploitation of outfield resources
13    Gamble, Clive: Archaeology
14    God skikk (Vol. 192 av: Skriftserie (Universitetet i Oslo. Institutt for privatrett :
15    Hauken, Åsa Dahlin: Rotary querns in the Museum of Archaeology, University of
16    Hauken, Åsa Dahlin: Manual til registreringsskjema dreiekvern
17    Helleristninger
18    I skuggan av solen (Vol. 60 av: Stockholm studies in archaeology
19    The island in Zólte on Lake Zaranskie
20    Lid, Johannes: Norsk flora
21    Locker, Martin: Landscapes of pilgrimage in medieval Britain
22    Monitoring, mitigation, management
23    Mossberg, Bo: Gyldendals store nordiske flora
24    Myhre, Bjørn: Før Viken ble Norge
25    Nielsen, Viggo: Oldtidsagre i Danmark
26    Rooted in movement (Vol. 83 av: Jysk Arkæologisk Selskabs skrifter
27    Soltvedt, Eli-Christine: Naturvitenskapelige undersøkelser i spor etter jernalderbe
28    Storemyr, Per: Nidarosdomens grunnfjell
29    Søyland, Aud: Norske skrivereglar
30    Søyland, Aud: Norske skriveregler
31    Williams, Stephen L.: Destructive preservation
32    Yeavering
33    Zur Siedlungsgeschichte des ehemaligen Lübecker Kaufleutev (Vol. 28 av: Lübecker Schriften zu Arc