MENY

Nytt tilbud: Drop in-hjelp med oppgaveskriving

Studieverkstedet ved UiS tilbyr drop in-timer og timeavtaler for studenter som ønsker hjelp med akademisk skriving. Studieverkstedet åpnet tirsdag 2. februar.

Studieverkstedet er åpent tirsdag 12 til 15 og torsdag 14 til 17. I disse periodene er det mulig å bestille veiledning på forhånd. I ledige perioder kan studenter få drop in-veiledning. Da er det bare å ta med teksten som trenger å forbedres og stikke innom.

Studieverkstedet holder til i et godt utstyrt rom i underetasjen i biblioteket på Ullandhaug. Det er åpent for alle studenter ved UiS.

Hva er et studieverksted?
På Studieverkstedet får studenter hjelp med å skrive bedre akademiske tekster. Mentorer hjelper med å komme i gang med skrivingen, formulere problemstilling, utvikle en god disposisjon og strukturere teksten. I tillegg kan studentene få råd om litteratursøk, kildekritikk og siteringsteknikk. Mentorene er selv flinke studenter, som har gått gjennom god og grundig opplæring i akademisk skriving og veiledning.

Studieverksted, eller skrivesenter som det kalles noen steder, er ingen ny ide: Det er vanlig på utenlandske universitet, og blir også stadig mer vanlig i Norge. Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, HSH og HiOA er bare noen av de som allerede er godt i gang. Alle disse stedene har det blitt godt mottatt og brukes mye. Ved UiB fikk Skrivesenteret Ugleprisen i fjor.

Denne ferske artikkelen i Khrono forteller at mange studenter ikke er godt nok forberedt på kravene som stilles til ferdigheter i akademisk skriving når de begynner på universitetet. Vi har tro på at Studieverkstedet vil kunne bidra til å øke disse ferdighetene, slik at studentene kommer raskere i gang med oppgaveskrivingen. Da vil også gjennomstrømmingen i studiene kunne bli bedre.

Ingen erstatning for faglig veiledning
Vi vil understreke at Studieverkstedet ikke driver faglig veiledning. Formålet er å hjelpe med den akademiske skriveprosessen, ikke å lære studentene faget de studerer. Råd fra faglig veileder veier alltid tyngst!
 

Se studieverkstedets nettside for mer informasjon.

Bilde av en ordsky