MENY

Offentlig krav om åpen publisering

Både Norges forskningsråd og EU krever at publikasjoner som rapporterer forskningsresultater finansiert av dem skal publiseres i åpne kanaler. I tillegg har den norske regjeringen utarbeidet nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang.

Regjeringen
Regjeringen har som mål at alle norske vitenskapelige artikler finansierte av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024, og har fastsatt retningslinjer og tiltak for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Les mer om mål og retningslinjer på regjeringens nettsted.
 
Norges forskningsråd
Alle fagfellevurderte vitenskapelige artikler som bygger på forskning helt eller delvis finansiert av Forskningsrådet skal egenarkiveres i institusjonelt arkiv, men de blir ikke nødvendigvis lagt ut åpent. Innlevering skjer via CRISTIN.  Brudd på plikten kan ifølge Forskningsrådet føre til at midler holdes tilbake.  
 
Forskningsrådet krever at prosjektkode registreres på publikasjoner i CRISTIN (krav fra 1. oktober 2017). Det oppfordres også til å registrere prosjektkoder fra andre finansieringskilder (f. eks. programområder, EU, forskningssentre) på publikasjoner.
 
EU
Er ditt prosjekt finansiert av EU? EU krever åpen tilgang til artikler som bygger på forskning helt eller delvis finansiert av deres prosjekter. Du finner mer informasjon om dette i EU Fact sheet om åpen tilgang i programmet Horizon 2020 og i Horizon 2020 Multibeneficiary General Model Grant Agreement

En versjon av artikkelen skal gjøres åpen tilgjengelig enten gjennom publisering i et Open Access tidsskrift eller ved at artikkelen egen arkiveres i et åpent arkiv, f.eks. UiS Brage.
 
 
Lurer du på noe angående dette? Kontakt oss på e-post cristin@uis.no eller ub-brage@uis.no.
 
HUSK VIKTIGE FRISTER: 
31. januar 2018: Forskerens registreringsfrist
 
Logo Open Access