MENY

Økt bruk av biblioteket i 2011

Bruk av digitale ressurser hadde en fortsatt framgang i 2011, men det er også stadig flere som oppsøker bibliotekets fysiske lokaler.

2010 var et rekordår for biblioteket, med nesten 246 000 besøk. Denne rekorden ble slått i fjor. I løpet av 2011 hadde universitetsbiblioteket nesten 252 000 besøk. Leseplasser og andre fysiske ressurser i biblioteket brukes med andre ord som aldri før. Nye og utvidede åpningstider hjelper nok på besøket, nå håper vi at noen flere studieplasser vil bidra til at framgangen fortsetter i 2012

Utlånet av bøker og andre fysiske medier gikk noe ned fra 2010 til 2011, men nå er det på vei oppover igjen. I fjor hadde vi over 128 500 utlån, inkludert fornyinger. Dette er ca. 2000 flere enn i 2010, og vi begynner å nærme oss toppåret 2009, med sine 131 000 utlån.

2011 var et rekordår for nedlasting av artikler i digital form fra bibliotekets databaser. I skrivende stund ligger vi an til å ende på nærmere 128 000 nedlastede artikler når alle tall er på plass. Dette er en liten framgang fra i fjor, da var antallet 127 000.

Vi er svært fornøyd med at framgangen fortsetter for bruken av våre digitale ressurser, da biblioteket kjøper inn stadig flere elektroniske tidsskrifter og bøker.

Vi på universitetsbiblioteket observerer tendensene med spenning. Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid med ansatte og studenter ved UiS i 2012, digitalt eller ansikt til ansikt!

UiS Brage
I fjor tok vi for første gang ut statistikk for bruk av universitetets institusjonelle arkiv UiS Brage. Denne basen inneholder masteroppgaver, doktoravhandlinger og artikler i fulltekst fra ansatte og studenter ved UiS. UiS Brage hadde nesten 22 000 besøk i fjor. Mesteparten av trafikken kommer fra Norge, men arkivet hadde besøk fra til sammen 128 land i 2011.

UiS Brage inneholder nå ca. 900 dokumenter, så en milepæl i arbeidet med å gjøre mest mulig av forskningen ved UiS tilgjengelig nærmer seg. Vi takker alle studenter og ansatte som bidro med sin forskning til UiS Brage i 2011, og håper at så mange som mulig vil bidra i 2012. Bibliotekets kontaktperson for UiS Brage er Linda Johnsen.