MENY

Økt bruk av digitale bibliotekressurser i 2013

Universitetsbiblioteket opplevde en viss nedgang i antall besøk i 2013, men bruken av våre digitale ressurser fortsetter å øke.

Universitetsbiblioteket hadde rett i overkant av 234 000 besøk i fjor. Dette er noe færre enn i 2012, da vi hadde 240 000 besøk. Antallet utlån er relativt stabilt, det gikk ned fra 119 000 i 2012 til 116 800 i fjor.

Bruken av våre digitale ressurser fortsetter å stige. I fjor lastet studenter og ansatte ved UiS ned 147 500 vitenskapelige artikler fra våre databaser. Dette er en ganske betydelig framgang fra 2012, da tilsvarende tall var 129 500 nedlastinger.

                        


Vi håper at utvidede åpningstider vil føre til at flere besøker oss fra 1. april! En må likevel konkludere med at et biblioteks popularitet og bruk ikke lenger kan bedømmes utelukkende ut fra fysiske besøk og utlån. Våre tjenester er tilgjengelige hjemmefra og på ditt kontor. Vi ser positivt på utviklingen mot et mer digitalt bibliotek, og forventer at denne tendensen vil fortsette i årene som kommer.

E-bøker
E-bøker brukes flittig ved UiS. Nesten 138 000 nedlastinger av hele bøker eller kapitler er et høyt tall. ebrary står alene for 126 000 nedlastinger. I tillegg er mange e-bøker gratis tilgjengelig på nettet, for eksempel i Bokhylla.no fra Nasjonalbiblioteket. En må regne med at også slike ressurser brukes av mange

UiS Brage
Universitetets institusjonelle arkiv UiS Brage hadde god framgang i 2013. Denne basen inneholder masteroppgaver, doktoravhandlinger og artikler i fulltekst fra ansatte og studenter ved UiS. UiS Brage hadde 52 000 besøk i fjor. Dette er over 20 000 flere enn i 2012.

Vi takker alle studenter og ansatte som bidro med sin forskning til UiS Brage i 2013, og håper at så mange som mulig vil bidra i 2014. Bibliotekets kontaktperson for UiS Brage er Linda Johnsen.
 

De 15 mest leste tidsskriftene ved UiS
Dette er de 15 tidsskriftene som ble lastet ned flest ganger ved UiS i 2013:

 1. Safety Science, 2012 nedlastinger.
 2. Reliability Engineering & System Safety, 1935 nedlastinger.
 3. Journal of Petroleum Science and Engineering, 1197 nedlastinger.
 4. Tourism Management, 1108 nedastinger.
 5. Journal of Clinical Nursing, 906 nedlastinger.
 6. International Journal of Nursing Studies, 903 nedlastinger.
 7. Journal of Advanced Nursing, 878 nedlastinger.
 8. Annals of Tourism Research, 809 nedlastinger.
 9. Intensive and Critical Care Nursing, 795 nedlastinger.
 10. Marine and Petroleum Geology, 636 nedlastinger.
 11. International Journal of Hospitality Management, 541 nedlastinger.
 12. Social Science & Medicine, 541 nedlastinger
 13. Marine Pollution Bulletin, 500 nedlastinger.
 14. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 462 nedlastinger.
 15. Journal of Structural Geology, 432 nedlastinger.
To studenter i biblioteket, sett bakfra.