MENY

Opplesning av artikler i BrowZine

SIRI leser artikler i BrowZine for deg, mens du gjør andre ting.

SIRI er en såkalt intelligent personlig assistent, utviklet av Apple. En av tingene hun kan hjelpe med er å lese høyt tekst på en skjerm. SIRI fungerer bra i BrowZine. Hun leser artikler du er interessert i, noe som kan være nyttig mens du f. eks. vasker opp eller sitter på bussen.

Dette fungerer på iPad og iPhone. Det er mulig å stille inn språk og lesehastighet i SIRI. Når du har framme en artikkel du ønsker å få lest opp, trykker du på Hjem-knappen og sier "Les skjerm". Opplesningen vil da starte, og du kan hoppe fram og tilbake i teksten slik du ønsker, eller ta pauser når du trenger det.

Les om hvordan du begynner å bruke SIRI.

 

Logo BrowZine