MENY

Opptatt av åpen forskning? Få med deg Open Access Week!

Open Access Week markeres over hele verden 19.-25. oktober. UiS og USN inviterer deg til digitale foredrag om det meste innen åpen forskning!

Open Access Week er et internasjonalt årlig arrangement, med hensikt å øke kunnskapen og bevisstheten om åpen forskning. I år markerer Universitetet i Stavanger og Universitetet i Sørøst-Norge Open Access Week med digitale foredrag og workshoper om åpen forskning.

Alle foredrag er gratis og åpent for alle. Les mer her og meld deg på!
 

Mandag 19. oktober

Kl 10.00
- 10.15

Åpning av Open Science Week

ved Heidi Kristin Ormstad, viserektor for forskning, innovasjon
og internasjonalisering ved USN.

Kl 10.15 - 11.15

Hvordan kan et universitet legge til rette for åpen forskning? 

ved Kenneth Ruud

  Kenneth Ruud
Kenneth Ruud er professor i kjemi og prorektor på UiT. Han er også medlem i UHR sin styringsgruppe for tiltaksplan for åpen forskning, og har i en årrekke vært en sentral forkjemper for åpen forskning i Norge. Han deltar ofte i samfunnsdebatten, som ved dette innlegget i Aftenposten.

Tirsdag 20. oktober

Kl 10.00
- 11.00

Forskningsrådets implementering av Plan S: Hva betyr dette for norske forskere? 

ved Jon Øygarden Flæten

Siden lanseringen av Plan S i 2018 har vi sett en bred debatt om åpen publisering både i Norge og internasjonalt. I Norge har Norges Forskningsråd stått i spissen for å gjennomføre Plan S. Hvorfor mener Norges Forskningsråd at åpen publisering er et viktig forskningspolitisk mål, og hvordan vil de nye Plan S-kravene påvirke norske forskere når de trer i kraft i 2021?

 

Jon Øygarden Flæten
Jon Øygarden Flæten er seniorrådgiver i Norges Forskningsråd, Avdeling for universitets- og høgskolepolitikk. 

Kl 11.00
- 12.00

Trying to do Open Science 

with Rigmor Baraas

Ethical issues in Open Science 

with Rosemarie de la Cruz Bernabe

  Rigmor Baraas
Rigmor Baraas has a PhD from the Visual Science Laboratory, University of Manchester Institute of Science & Technology (UMIST) and she is currently the prodean for research of the Faculty of Health Sciences and the director of National Centre for Optics, Vision and Eye Care at USN.
  Rosemarie de la Cruz Bernabe
Rosemarie de la Cruz Bernabe has a PhD in Medical Research Ethics from Utrecht University. Currently she is Associate Professor at USN and is the Administratitve Coordinator of the I-merse Project. She is also an adjuct researcher of medical research ethics at the Centre for Medical Ethics, University of Oslo.

Onsdag 21. oktober

Kl 10.00
- 11.00

Rettighets – og lisensspørsmål ved åpen publisering av forskningsartikler og forskningsdata 

ved Torger Kielland

Torger Kielland har skrevet rapporten «Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering», på oppdrag fra Unit. I den drøfter han hva det å åpne opp forskningen vil ha å si for forfatternes rettigheter til eget arbeid. Det er også dette han vil snakke om i dagens foredrag, både med blikk på de vitenskapelige publikasjonene og forskningsdataene som ligger bak.  

 

Torger Kielland
Torger Kielland er førsteamanuensis i jus på UiB, med immaterialrett som primært forskningsområde.

Kl 13.00
- 14.00

Workshop ved UiS: Open Journal System 

ved Mina Farmanbar og Per Kolstrup
Dataverkstedet, KE A-259

  Presentasjon av systemet Open Journal Systems (OJS), og informasjon og praktisk hjelp til ansatte som ønsker å starte et åpent tidsskrift med base på UiS.  Dersom dette er noe du tenker på, har tenkt på eller kommer til å tenke på i framtiden er du hjertelig velkommen!

Torsdag 22. oktober

Kl 10.00
- 11.00

Åpen tilgang til forskningsdata 

ved Jan Magnus Aronsen

Det er et ønske fra aktører som regjeringen, Norges Forskningsråd og EU at forskningsdata skal gjøres offentlig tilgjengelig i størst mulig grad. Hvilke utfordringer medfører dette for universitetene, når det gjelder infrastruktur, lovverk og lisenser?

 

Jan Magnus Aronsen
Jan Magnus Aronsen er førsteamanuensis i medisin på UiO, og leder et utvalg oppnevnt av Regjeringen for å utrede rettighets- og lisensspørsmål ved deling av forskningsdata. Han er også styremedlem i Norges Forskningsråd. 

Kl 13.00
- 14.00

Workshop ved UiS: Åpne forskningsdata 

ved Linda Johnsen og John David Didriksen fra Universitetsbiblioteket
Dataverkstedet, KE A-259

  Som en forlengelse av Aronsens foredrag presenteres systemet DataverseNO, som er systemet UiS bruker for registrering av åpne forskningsdata. Det vil bli mulighet for praktisk hjelp med registrering av forskningsdata, og hjelp med utfylling av datahåndteringsplaner. 

 Fredag 23. oktober

Kl 10.00
-10.45

Evaluering av forskere i lys av åpen forskning 

ved Finn-Eirik Johansen

Åpen forskning vil ha innvirkning på de fleste delene av forskningsprosessen. Hvordan vil det påvirke evalueringen av forskere og deres arbeid? 

 

Finn-Eirik Johansen
Finn-Eirik Johansen er professor i biologi på UiO, og leder for UHR sin arbeidsgruppe for åpen evaluering av forskning. Dette har nylig vært omtalt i Khrono. 

Kl 10.45
- 11.00

Avslutning av Open Access Week 

ved Merete Vadla Madland, prorektor for forskning ved UiS.