MENY

Parkinsons sykdom på molekylært nivå

Kristin Aaser Lundt holdt et interessant foredrag om sitt doktorgradsarbeid torsdag 30. oktober. Du kan se det på video her.

Kristin Aaser Lunde er godt i gang med sin doktorgrad. Hun prøver gjennom sitt arbeid å finne metoder for å kunne diagnostisere Parkinsons sykdom på et tidligere stadium. Med dagens metoder oppdager en ofte sykdommen så sent at mye av skaden allerede er skjedd. Det blir stadig flere eldre mennesker i verden, og dette er en utvikling som vil fortsette. Derfor er det viktig at så mange som mulig kan være friske så lenge som mulig.

Lunde og hennes kolleger bruker molekylærbiologi som arbeidsmetode. De forsker på hvordan celler utvikler seg når en person får Parkinsons sykdom, blant annet ved hjelp av forsøk på små ormer. På denne måten kan en forhåpentligvis finne fram til metoder for å stille diagnosen på et tidligere stadium, og utvikle bedre medisiner og annen behandling.

Du finner mer informasjon om Lundes arbeid i lysbildene hun viste under foredraget.

Se hele foredraget her:

Bilde av Kristin Aaser Lunde