MENY

Presentasjon av Hå kulturhistorie

Marie Smith-Solbakken og Jan Bjarne Bøe presenterte bokverket "Hå kulturhistorie" i biblioteket på Ullandhaug tirsdag 3. februar. Tord F. Paulsen, Svein Ivar Langhelle og Helge Torvund bidrog også, mens Tom Hetland ledet det hele. Du kan se alt på video her.

Bilde av Jan Bjarne Bøe, Marie Smith-Solbakken, Tom Hetland og Tord F. Paulsen (Foto: Kjetil Endresen) Jan Bjarne Bøe, Marie Smith-Solbakken, Tom Hetland og Tord F. Paulsen.

"Hå kulturhistorie" er et stort verk: Fire bind med til sammen 1500 sider. Arbeidet har tatt sju år, det har kostet over 10 millioner kroner, og cirka 20 forfattere har vært involvert. Det sier seg selv at å være redaktører for et slikt verk er en stor og arbeidskrevende jobb, men Marie Smith-Solbakken og Jan Bjarne Bøe var i sin tid villige til å ta det på seg, og før jul i fjor kom siste bind ut.

Den jærske identiteten
Marie Smith-Solbakken kunne fortelle at helt fra første dag var det å finne fram til hva som kjennetegner den jærske identiteten en sentral del av forskningsarbeidet. Svein Ivar Langhelle har skrevet noen kapitler der han går dypere inn i dette.

Langhelle understreket at det viktige er ikke å finne ut hvordan jærbuen egentlig er, men hvordan han eller hun ser på seg selv. Den oppfatningen en har om seg selv er det som i stor grad utgjør ens identitet. Det som bør studeres er hva folk føler stolthet over av å representere.

Langhelle mener at troen på likhet er noe som kjennetegner den jærske identiteten: Det har i realiteten eksistert en overklasse, men dette har en underkommunisert og dekket over. Fortellingen om likhet har vært viktigere enn en korrekt framstilling av virkeligheten.


400 bilder
Tord F. Paulsen har tatt de fleste bildene i bøkene. Det har blitt ikke mindre enn 400 bilder. Han kalte presentasjonen sin "Alt for mange steiner". Steinene på Jæren ser stort sett ganske like ut, så han måtte finne en annen innfallsvinkel. Et fokus på mennesker og yrker ble en løsning. Tradisjonelt sett har jordbruket stått sterkt på Jæren, noe som fører til at en i dag er inne i en brytningstid. Nye entreprenører har dukket opp innenfor de tradisjonelle næringene, noe Paulsen dokumenterer gjennom sine bilder.

Jan Bjarne Bøe poengterte at fortiden er ikke bare fortid, men også et resonnansrom for nåtiden. Med denne synsvinkelen blir det naturlig å bruke moderne bilder og tegninger som illustrasjoner i et historieverk.

Innslag av skjønnlitteratur
Å bruke skjønnlitterære forfattere, som Tor Obrestad og Helge Torvund, er et annet litt utradisjonelt grep i dette historieverket. Torvund var til stede under presentasjonen, og bidro med sin karakteristiske fortellerstemme. Han leste høyt fra et av de to kapitlene han har skrevet, om barndomsminner fra hans oppvekst i Hå.

20 forfattere
Jan Bjarne Bøe fortalte at de var så heldige å få med seg de forfatterne de ønsket. Å ha så mange forfattere er uvanlig, men i dette arbeidet har det vært en styrke. I tråd med den jærske dugnadsmentaliteten har flere personer meldt seg frivillig og spurt om å få være med. Bøe mener at det kanskje er disse forfatterne som i aller størst grad står for den autentisk jærske identiteten i verket.
 

Se hele presentasjonen her: